logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji. Szkolenie stacjonarne.

Hurtowy obrót produktami leczniczymi. Metody skutecznego zarządzania ryzykiem. Narzędzia i procesy analizy ryzyka.

Zasady przeprowadzania analizy ryzyka w obszarach dystrybucji hurtowej produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami DPD. Szkolenie stacjonarne. Nowe wymaganie DPD, zarządzanie ryzykiem jakości. Zasady i techniki analizy ryzyka w dystrybucji hurtowej. Tradycyjne zajęcia warsztatowe prowadzi Anna Krawczak.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE (TRADYCYJNE)


Małe grupy. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości. Zapewniamy środki do dezynfekcji.


Tytuł: Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji.

Prowadząca: Anna Krawczak.


Lokalizacja: Warszawa, centrum miasta.

Zajęcia: 1 dzień w godzinach 10:00-15:00.

 

Zarządzanie ryzykiem w jakości, DPD. Szkolenie stacjonarne, Polbi, Warszawa.


Możesz też wybrać | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Cel szkolenia


Szkolenie prowadzone w formie stacjonarnej ma na celu zapoznanie z wytycznymi dotyczącymi zarządzania ryzykiem jakości oraz metodami skutecznego zarządzania ryzykiem w obrocie hurtowym i dystrybucji produktów leczniczych.

Tradycyjne zajęcia omawiają najważniejsze i najczęściej stosowane narzędzia wykorzystywane do prowadzenia procesu analizy ryzyka oraz prezentujące korzyści wynikające z zarządzania ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji.

 

Adresaci szkolenia


Zajęcia dotyczące zarządzania ryzykiem jakości w dystrybucji i obrocie hurtowym produktami leczniczymi kierowane są do:

👥 Kadry Menadżerskiej związanej z obrotem hurtowym produktami leczniczymi,

👤 Osób Odpowiedzialnych – Kierowników Hurtowni farmaceutycznych,

👥 Kierowników i Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości, Pełnomocników ds. SZJ,

👤 Kierowników i Pracowników Działów Sprzedaży, Zaopatrzenia, Logistyki i Dystrybucji oraz Magazynowania,

👥 Wszystkich zainteresowanych przyswojeniem oraz odświeżeniem wiadomości z zakresu zarządzania ryzykiem jakości.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


👥👤👥 | Szkolenie stacjonarne | Zajęcia tradycyjne

 

 1. Podstawy prawne dotyczące obrotu hurtowego produktami leczniczymi.
 2. Główne założenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 3. Wytyczne dotyczące procesu zarządzania ryzykiem jakości – ICH Q8, Q9, Q10.
 4. Wybrane narzędzia do prowadzenia procesu analizy ryzyka.
 • Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA).
 • Diagram Przyczynowo – Skutkowy (Diagram Ishikawy).
 • Analiza Pareto.
 1. Obszary potencjalnie konieczne do poddania analizie ryzyka (przykładowe procesy).
 • Zimny łańcuch dostaw, jako przykład krytycznego procesu.
 • Monitorowanie warunków przechowywania – mapowanie rozkładu temperatur.
 • Współpraca z podwykonawcami.
 1. Korzyści wynikające z wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem jakości (QMR).

 

Prowadząca warsztaty – Anna Krawczak

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

Metoda prowadzenia


Zajęcia dotyczące zarządzania ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji produktów leczniczych prowadzone są w formie wykładu. Obejmują one również prezentacje, omówienie przykładów, dyskusję i odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia stacjonarnego „Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Organizacja zajęć


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie szkolenia.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie: DPD - Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji.

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Zarządzanie ryzykiem jakości - DPD. Szkolenie stacjonarne, kontalkt z organizatorem - Polbi.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 • Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA).
 • Diagram Przyczynowo – Skutkowy (Diagram Ishikawy).
 • Analiza Pareto.
 • Zimny łańcuch dostaw, jako przykład krytycznego procesu.
 • Monitorowanie warunków przechowywania – mapowanie rozkładu temperatur.
 • Współpraca z podwykonawcami.
 • Dystrybucja.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: DPD - Zarządzanie ryzykiem jakości. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie tradycyjne?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia. DPD – Zarządzanie ryzykiem.


Organizacja szkolenia: DPD. Zarządzanie ryzykiem jakości - Hurtownia Farmaceutyczna.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-11-24

Szkolenie: 1 dzień, w godz. 10:00-15:00.

Cena dla osoby: 890 zł 615 zł *

Cena dla wielu osób: 750 zł 615 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-10-30 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content