logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Postępowanie egzekucyjne w administracji – najnowsze zmiany przepisów. Szkolenie stacjonarne.

Przebieg egzekucji administracyjnej po najnowszych zmianach - Szkolenie tradycyjne.

Egzekucja administracyjna w praktyce. Szkolenie stacjonarne omawiające zagadnienia postępowania egzekucyjnego w administracji oraz prezentujące etapy postępowania i przebieg egzekucji administracyjnej. Egzekucja administracyjna po najnowszych zmianach w prawie. Praktyczne warsztaty w tradycyjnej formie prowadzi Kamil Miśtal.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE (TRADYCYJNE)

Kameralne grupy. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości. Zapewniamy środki do dezynfekcji.


Tytuł: Postępowanie egzekucyjne w administracji – najnowsze zmiany przepisów.

Prowadzący warsztaty: Kamil Miśtal.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia w godz. 10:00-15:30.

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Szkolenie stacjonarne - Warszawa.


Możesz wybrać również | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Cel szkolenia


Szkolenia prowadzone w tradycyjnej formie (stacjonarne) ma na celu kompleksowe omówienie zmian w przebiegu egzekucji administracyjnej. Analizie zostaną poddane znowelizowane przepisy a także treść zupełnie nowych aktów wykonawczych. Dodatkową korzyścią z uczestnictwa w zajęciach będzie poznanie całkowicie odmienionych instytucji prawnych oraz prześledzenie zmienionych form prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Adresaci zajęć


Szkolenie stacjonarne (tradycyjne) dotyczące zmian ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz prezentujące przebieg egzekucji administracyjnej kierujemy do:

👤👥 pracowników działów egzekucyjnych i egzekutorów,
👤👥 kierowników jednostek egzekucyjnych,
👥👤 pracowników działów prawnych,
👤👥 inspektorów celnych i skarbowych,
👥👤 osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

 

Warsztatowa forma zajęć


Szkolenie ukazuje w klarowny sposób zasady postępowania egzekucyjnego w administracji w świetle aktualnej praktyki i orzecznictwa sądowego. Uczestnicy warsztatów będą mogli przy pomocy metody warsztatowej przyswoić prawidłowy tok egzekucji administracyjnej – ta umiejętność okaże się niezwykle przydatna dla wszystkich, którzy w urzędzie odpowiadają za tok prowadzonej egzekucji.

 

Najnowsze przepisy – omówienie krok po kroku


Każda dokonana zmiana w przepisach zostanie szczegółowo omówiona przez prowadzącego. Dodatkowo podczas panelu dyskusyjnego wykładowca będzie do dyspozycji uczestników zadających pytania i zainteresowanych wyjaśnieniem pojawiających się wątpliwości.

 

Przebieg egzekucji administracyjnej. Szkolenie stacjonarne - Warszawa.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


👥👤👥 | Szkolenie stacjonarne | Zajęcia tradycyjne

 

Najnowsze zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach.

1. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – czego dotyczą najnowsze zmiany przepisów?
2. Możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.
3. Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lipca 2020 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
4. Zmiany w instytucji upomnienia. Nowe elementy upomnienia.
5. Zmiany w trybie postępowania Wierzyciela.
6. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lipca 2020 roku w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.
7. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach w ustawie i w świetle nowych rozporządzeń.
8. Nowe tytuły wykonawcze. Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 lipca 2020 roku w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.
10. Zbieg egzekucji.
11. Zmiany w przysługującej Wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.
12. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
13. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej.
14. Prezentacja pozostałych zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
15. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w świetle ustawy z dnia z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Kami Miśtal – prowadzący zajęcia

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Organizacja szkolenia stacjonarnego


Rejestrację uczestników zaczynamy o godzinie 9:30. Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o 10:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie szkolenia.

 

Certyfikat ze szkolenia (zaświadczenie), materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji – najnowsze zmiany przepisów.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w warsztatach omawiającym całokształt zagadnień dotyczących przebiegu egzekucji administracyjnej prezentowanych na gruncie najnowszych zmianach regulacji prawnych. | ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie - Egzekucja adminmistracyjna. Zajęcia stacjonarne.

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt w sprawie szkolenia stacjonarnego: Postępownie egzekucyjne w administracji. Polbi – Warszawa.

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

szkolenia@polbi.pl

Program

 

Najnowsze zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach.

 

 

 1. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – czego dotyczą najnowsze zmiany przepisów?
 2. Możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.
 3. Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lipca 2020 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
 4. Zmiany w instytucji upomnienia. Nowe elementy upomnienia.
 5. Zmiany w trybie postępowania Wierzyciela.
 6. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lipca 2020 roku w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.
 7. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach w ustawie i w świetle nowych rozporządzeń.
 8. Nowe tytuły wykonawcze. Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 lipca 2020 roku w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.
 10. Zbieg egzekucji.
 11. Zmiany w przysługującej Wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.
 12. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
 13. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej.
 14. Prezentacja pozostałych zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
 15. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w świetle ustawy z dnia z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 


Kamil Miśtal to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.


Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura za szkolenie: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Polbi - Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

 

Organizacja szkolenia stacjonarnego – Egzekucja administracyjna


Postępowanie egzekucyjne w administracji. Przebieg egzekucji administracyjnej po najnowszych zmianach.

Organizacja szkolenia stacjonarnego: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykłady i ćwiczenia omawiające zasady postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników zajęć w trakcie ich trwania.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

 

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content