logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Serializacja w hurtowni farmaceutycznej w praktyce. Szkolenie stacjonarne.

Wymagania i procedury, dobre praktyki, postępowanie z alertami. Realizacja obowiązków serializacji leków z uwzględnieniem nowelizacji prawa farmaceutycznego.

Serializacja leków. Szkolenie stacjonarne dotyczące praktycznej realizacja wymagań serializacji leków w hurtowni Farmaceutycznej (desygnowanej i niedesygnowanej) w ramach systemu weryfikacji autentyczności leków, wdrożenie i stosowanie w procesach operacyjnych i procedurach DPD, właściwa organizacja procesów dystrybucyjnych oraz wymagania serializacyjne produktów leczniczych do poszczególnych procedur systemu jakości DPD z uwzględnieniem nowelizacji prawa farmaceutycznego. Raportowanie alertów – postępowanie z alertami w oparciu o wytyczne EFPIA i wymagania GIF. Szkolenie w tradycyjnej formie prowadzi Anna Lignar.

 

👥👤👥| SZKOLENIE STACJONARNE (TRADYCYJNE)


Małe grupy. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości. Zapewniamy środki do dezynfekcji.


Tytuł: Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji.

Prowadząca: Anna Lignar.


Lokalizacja: Warszawa, centrum miasta.

Zajęcia: 1 dzień w godzinach 10:00-13:00.

 

Serializacja leków w hurtowni farmaceutycznej w praktyce. Szkolenie stacjonarne.


Możesz też wybrać | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

ZAPISY W PROCEDURACH JAKOŚCIOWYCH

Omawianie najczęściej stosowanych zapisów w procedurach jakościowych, które ułatwiają realizacje wymagań serializacyjnych i pozwalają na aktualizacje własnych procedur w tym zakresie.

 

SERIALIZACJA A DPD

Zajęcia precyzyjnie przedstawiają obszary DPD, których dotyczy serializacja, zarówno dla hurtowni desygnowanych i niedesygnowanych.

 

ALERTY – TYPY I ZASADY POSTĘPOWANIA

Prezentacja praktycznych zasad postępowania z alertami oraz schematy działania w zależności od typu alertu a także profilu działalności, które umożliwiają weryfikacje stosowanego postępowania.

 

Wprowadzenie – Serializacja w hurtowni


Szkolenie stacjonarne dotyczące serializacji obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dla poszczególnych działań wykonywanych w dystrybucji hurtowej, w ramach systemu weryfikacji autentyczności leków oraz praktyczne sposoby ich realizacji zgodnie z wymaganiami DPD.

 

Cel szkolenia


„Serializacja w hurtowni farmaceutycznej” to szkolenie prowadzone w tradycyjnej formie mające  na celu zapoznanie z zasadami realizacji wymagań dotyczących procesów dystrybucji hurtowej objętych systemem jakości DPD, dobrymi praktykami ich skutecznej realizacji oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej przybliżają regulacje dotyczące zabezpieczeń na opakowaniach produktów leczniczych ograniczające wprowadzanie do legalnego obrotu sfałszowanych leków.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


👥👤👥 | Szkolenie stacjonarne | Tradycyjna forma zajęć

 

SERIALIZACJA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ – PRAKTYCZNE ZASADY REALIZACJI OBOWIĄZKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI PRAWA FARMACEUTYCZNEGO. WYMAGANIA, PROCEDURY, DOBRE PRAKTYKI, POSTĘPOWANIE Z ALERTAMI.

 

1. System weryfikacji autentyczności leków

Omówienie celu i zasad funkcjonowania systemu weryfikacji autentyczności leków oraz roli poszczególnych uczestników wobec wymagań prawnych Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej 161/2016 i nowelizowanych przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne.

 

2. Czynności wykonywane przez poszczególne typy hurtowni

Zakres czynności wykonywanych przez hurtownie desygnowaną oraz hurtownię niedesygnowaną w procesie serializacji – wymagane umowy, zasady identyfikacji procesów operacyjnych objętych wymaganiami.

 

3. Wdrożenia wymagań serializacyjnych do procedur DPD 

Praktyczne omówienie zasad wdrożenia wymagań serializacyjnych do poszczególnych procedur systemu jakości DPD – omówienie przykładowych zapisów m.in dla procesów przyjęcia dostaw, wydania, zwrotów, utylizacji w procedurach jakościowych hurtowni desygnowanej i niedesygnowanej , raportowanie transakcji serializacyjnych i weryfikacja ich statusu.

 

4. Powstawania alertów i typy alertów

Zasady powstawania alertów, typy alertów i ich znaczenie w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o wymagania Przewodnika GIF „Zarządzanie alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych dla produktów leczniczych podlegających serializacji i wprowadzonych do obrotu po 9 lutego 2019 roku”.

 

5. Postępowanie z alertami

Zasady wdrożenia postępowania z alertami do procedur systemu jakości DPD – omówienie przykładowych zapisów w procedurach jakościowych hurtowni farmaceutycznej w zależności od typu alertu i profilu działalności, raportowanie, działania wyjaśniające, zgłaszanie do organów – AL.

 

6. Podsumowanie i wnioski praktyczne

Podsumowanie zdalnych warsztatów oraz  czas przewidziany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników zajęć on-line z zakresu serializacji w hurtowniach farmaceutycznych oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Prowadząca webinarium – Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, trener, Audytor Wiodący IRCA

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Szkolenie obejmujące swoim zakresem zagadnienia dotyczące realizacji obowiązków serializacji w hurtowni farmaceutycznej prowadzone jest w formie wykładu w oparciu  o przygotowane prezentacje, jak również obejmuje omówienie wybranych przykładów, dyskusję i odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia stacjonarnego


Praktyczne warsztaty poświęcone serializacji leków oraz działaniom wykonywanych w dystrybucji hurtowej, w ramach systemu weryfikacji autentyczności leków kierowane jest do:

👤👥👤 | Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,

👤👥👤 | Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,

👤👥👤 | Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,

👤👥👤 | Kierowników Magazynów,

👤👥👤 | Kierowników / Pracowników Działów Logistyki,

👤👥👤 | Pracowników Operatorów Logistycznych.

 

Efekty, rezultaty, korzyści


W czasie stacjonarnych zajęć z zakresu serializacji uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat:

☑️ dostosowania sposobu organizacji procesów dystrybucyjnych do systemu weryfikacji autentyczności leków,

☑️ wdrożenia wymagań dotyczących serializacji do systemu jakości DPD,

☑️ zasad realizacji wymagań prawnych Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej 161/2016 i nowelizowanych przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne,

☑️ najczęściej stosowanych metod nadzoru w zakresie objętym problematyką szkolenia.

 

Opinie uczestników szkolenia

Oceny szkolenia: Serializacja leków w Hurtowni Farmaceutycznej – wymagania, procedury, postępowanie z alertami.Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia stacjonarnego „Serializacja w hurtowni farmaceutycznej w praktyce” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Organizacja zajęć


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 13:00 zaplanowane jest zakończenie szkolenia.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie stacjonarne: Serializacja w hurtowni farmaceutycznej w praktyce.

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Serializacja w hurtowni farmaceutycznej - Szkolenie, kontalkt z organizatorem - Polbi.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

 

Program

Szkolenie dotyczące obowiązków serializacji leków w hurtowni farmaceutycznej. Realizacja systemu weryfikacji autentyczności leków zgodnie z wymaganiami DPD.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


 

Omówienie celu i zasad funkcjonowania systemu weryfikacji autentyczności leków oraz roli poszczególnych uczestników wobec wymagań prawnych Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej 161/2016 i nowelizowanych przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne.

 

Zakres czynności wykonywanych przez hurtownie desygnowaną oraz hurtownię niedesygnowaną w procesie serializacji – wymagane umowy, zasady identyfikacji procesów operacyjnych objętych wymaganiami.

 

Praktyczne omówienie zasad wdrożenia wymagań serializacyjnych do poszczególnych procedur systemu jakości DPD – omówienie przykładowych zapisów m.in dla procesów przyjęcia dostaw, wydania, zwrotów, utylizacji w procedurach jakościowych hurtowni desygnowanej i niedesygnowanej , raportowanie transakcji serializacyjnych i weryfikacja ich statusu.

 

Zasady powstawania alertów, typy alertów i ich znaczenie w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o wymagania Przewodnika GIF „Zarządzanie alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych dla produktów leczniczych podlegających serializacji i wprowadzonych do obrotu po 9 lutego 2019 roku”.

 

Zasady wdrożenia postępowania z alertami do procedur systemu jakości DPD – omówienie przykładowych zapisów w procedurach jakościowych hurtowni farmaceutycznej w zależności od typu alertu i profilu działalności, raportowanie, działania wyjaśniające, zgłaszanie do organów – AL.

 

Podsumowanie zdalnych warsztatów oraz czas przewidziany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników zajęć on-line z zakresu serializacji w hurtowniach farmaceutycznych oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Anna Lignar współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.Farmaceutka. Praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością. ➡️ Więcej o wykładowcy …

Anna Lignar – Wykształcenie


Anna Lignar jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Lignar - Wykładowca i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej.

Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Annę Lignar!

 

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Anna Lignar | ➡️ Więcej o wykładowcy…

 

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Serializacja w Hurtowni Farmaceutycznej. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie tradycyjne?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia. Serializacja w HF.


Organizacja szkolenia: Serializacjaleków - Hurtownia Farmaceutyczna.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie.

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-11-26

Szkolenie: 1 dzień, w godz. 10:00-13:00.

Cena dla osoby: 590 zł

Cena dla wielu osób: 540 zł

Skip to content