Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym

Co nowego wynika z nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta? Zakończenie okresu rozliczeniowego.

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym. Szkolenie omawiające obowiązki wynikające z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Formularze statystyczne, zbieranie informacji do sprawozdań, zasady przechowywania dokumentacji. Zakończenie okresu rozliczeniowego. Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze wymagania wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Tytuł: Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie medycznym

Prowadzące: Elżbieta Morawska, Beata Walewska


Szkolenie: 1 dzień zajęć, 5 godzin, zajęcia: 10:00-15:00.

 

Szkolenie - Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie medycznym.

 

Wprowadzenie do szkolenia


Szkolenie przewidziane dla osób zajmujących się przygotowaniem sprawozdań statystycznych i prowadzących archiwum w podmiocie leczniczym. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z całą sprawozdawczością miesięczną, kwartalną i roczna jak też sposoby zbierania danych do sprawozdań. Zagadnienia z zakresu uprawnień do leczenia oraz zgód na leczenie.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie pt. „Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie medycznym” skierowanej jest do pracowników Działów Statystyki i archiwum w podmiocie leczniczym.

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu omówienie przepisów dotyczących statystyki i prowadzenia archiwum  w podmiocie leczniczym. Podczas zajęć omówione zostaną ogólne zasady prowadzenia i dokumentacji udzielania świadczeń. Uczestnicy zapoznają się z przepisami dotyczącymi udzielania świadczeń medycznych i archiwizowania dokumentów oraz praktycznymi radami jak prowadzić sprawozdawczość tak by koniec roku nie stanowił problemu.

 

PROGRAM


 1. Dane niezbędne do wykonania sprawozdań w podmiotach leczniczych.
 2. Weryfikacja uprawnień do świadczeń i dokumentowanie uprawnień.
 3. Udostępnianie dokumentacji medycznej e świetle zmian ustawowych.
 4. Zasady prowadzenia archiwum lub składnicy akt w podmiocie.
 5. Wejścia w życie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).
 6. Omówienie przepisów ustawy o wspieraniu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Metody prowadzenia szkolenia


Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i dyskusji. Uczestnicy mogą skorzystać z praktycznych rad i sugestii wykładowców będący praktykami, na co dzień prowadzących pełną statystykę medyczną, archiwum i współpracujących z NFZ.

 

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym. Szkolenie, Polbi – Warszawa.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym – Szkolenie, Polbi.Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy dotyczące statystyki udzielanych świadczeń medycznych oraz prowadzenia elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym – Szkolenie, Polbi.Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi dotyczącymi archiwizowania dokumentów i prowadzenia archiwum w podmiocie leczniczym.

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym – Szkolenie, Polbi.Na szkoleniu wykładowcy zaprezentują praktyczne zagadnienia związane z sprawozdawczością miesięczną oraz sprawozdawczością kwartalną i roczna prowadzoną w podmiocie leczniczym.

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym – Szkolenie, Polbi.Udział w szkoleniu pozwoli poznać sposoby zbierania danych do sprawozdań związanych ze statystyką medyczną.

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym – Szkolenie, Polbi.Uczestnikom szkolenia udzielone zostaną praktyczne rady, jak poprawnie prowadzić sprawozdawczość medyczną i prawidłowo zorganizować archiwum.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Kontakt z koordynatorem. Szkolenie: Statystyka medyczna i prowadzenie archiwum w podmiocie medycznym.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

joanna@polbi.com.pl

Program

Metody zbierania danych potrzebnych do wykonania sprawozdań obowiązujących w podmiotach leczniczych.

Skutki zmian ustawy o świadczeniach medycznych w zakresie weryfikacji uprawnień do świadczeń i dokumentowania tych uprawnień.

Przewidywane skutki wejścia w życie i stosowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Beata Walewska

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.

Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Elżbieta Morawska

 

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.


Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

Elżbieta Morawska prowadzi szkolenia m.in. z zakresu obsługi i dokumentacji pacjenta, roli koordynatora leczenia onkologicznego i karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, obiegu dokumentacji w podmiocie leczniczym, prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, organizacji archiwum.

Elżbieta Morawska to wykładowca doskonale oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie medycznym. Polbi – Warszawa.7-dniowy termin płatności!

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

Za fakturę można zapłacić po zajęciach.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia


Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

 

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.

 

Kontakt z działem szkoleń


Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content