Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Suplementy diety – jak produkować, sprzedawać i reklamować?

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Suplementy diety – jak produkować, sprzedawać i reklamować?

Produkcja suplementów diety, legalne wprowadzanie do obrotu, oświadczenia zdrowotne, oznakowanie i etykiety oraz marketing suplementu diety.

Suplementy diety – produkcja, sprzedaż i reklama w aspekcie prawnym. Wprowadzanie do obrotu, oświadczenia zdrowotne, oznakowanie i etykiety oraz marketing suplementów diety. Na szkolenie zaprasza Marta Łanoch.

 

Suplementy diety - Szkolenia

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?

Szkolenie dedykowane jest firmom z sektora żywnościowego, farmaceutycznego oraz agencjom reklamowym, działom marketingowym. Zajęcia skierowane są zarówno do osób, które chciałyby poznać podstawowe regulacje obowiązujące w tej tematyce, jak również do osób na bardziej zaawansowanym poziomie wdrożenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA


SUPLEMENTY DIETY – JAK LEGALNIE PRODUKOWAĆ, SPRZEDAWAĆ I REKLAMOWAĆ?

 

I. Klasyfikacja produktów jako suplementy diety

 1. Definicja suplementów diety i regulacje prawne
 2. Suplementy diety a produkty lecznicze

 

II. Skład suplementów diety 

 1. Składniki botaniczne tworzące suplementy diety
 2. Witaminy i składniki mineralne – dopuszczalne formy w suplementach diety
 3. Maksymalne poziomy składników – z czego wynikają?
 4. Uchwały Zespołu ds. suplementów diety
 5. Nadchodzące zmiany w prawie – ustalenie limitów bezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka na poziomie unijnym

 

III. Etykieta suplementu diety 

 1. Obowiązkowe elementy etykiety suplementu diety
 2. Ostrzeżenia na oznakowaniu
 3. Składnik novel food – gdzie szukać wymogów w sprawie oznakowania suplementu diety
 4. Najnowszy wyrok TSUE w sprawie nazw witamin w wykazie składników
 5. Sankcje za błędne oznakowanie suplementów diety – najciekawsze wyroki
 6. Planowane zmiany dla wymogów w oznakowaniu suplementów diety na poziomie europejskim

 

IV. Wprowadzenie do obrotu suplementu diety 

 1. Jak poruszać się po systemie powiadomień Głównego Inspektora Sanitarnego – GIS
 2. ESP – Elektroniczny System Powiadomień o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych, w tym suplementów diety
 3. Informacje, które należy wskazać w powiadomieniu do ESP
 4. Obowiązkowe załączniki, co warto dodać do powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu suplementu diety
 5. Sankcje związane z wprowadzeniem suplementów diety do obrotu

 

V. Reklama suplementów diety 

 1. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w zakresie suplementów diety
 2. Błędy w komunikacji – czego się wystrzegać prowadząc reklamę suplementów diety?
 3. Reklama suplementów diety w dobie social mediów
 4. Reklama suplementów diety a orzecznictwo polskich sądów

 

Wykładowca – Marta Łanoch


Marta Łanoch – Prawnik, wykładowca, ekspert Polbi

Marta Łanoch

Marta Łanoch. Polbi - Warszawa. Szkolenia i warsztaty

MARTA ŁANOCH

Marta Łanoch – Prawniczka, doświadczona trenerka, wykładowca. Prowadzi liczne szkolenia i uczestniczy jako prelegentka na konferencjach dla firm z branży farmaceutycznej, kosmetycznej i żywnościowej.

Założycielka wyspecjalizowanej praktyki prawnej FoodMedLaw, która doradza w zakresie aspektów prawnych produktów kosmetycznych, suplementów diety, a także wyrobów medycznych.

Poznaj lepiej  wykładowcę …

 

 

Jak wyglądają zajęcia dotyczące suplementów diety?

 • Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo
 • Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Marty Łanoch
 • Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie
 • Dzięki prezentacjom, wspólnym ćwiczeniom i analizie przykładów szybko przyswajasz wiedzę

 

Czego się nauczysz?

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę odnośnie najważniejszych aspektów związanych z oznakowaniem, wprowadzeniem do obrotu oraz reklamą suplementów diety, w tym znajomość podstaw prawnych i aspektów dotyczących możliwych oświadczeń, klasyfikacji działań reklamowych oraz zapozna się ze stanowiskami organów nadzoru. Wraz z odbyciem szkolenia uczestnik będzie potrafił określić prawidłowo wskazać jakie działania może podjąć w celu rozpowszechnienia produktów, w tym dozwolone i niedozwolone komunikaty stosowane w przekazach marketingowych.

 

Regulacje prawne z obszaru objętego tematyką szkolenia

Omawiane będą regulacje prawne, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diet, a także aktualnie pojawiające się przewodniki czy wytyczne.

 

Szkolenie – Suplementy diety


Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa: telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 • Definicja suplementów diety i regulacje prawne
 • Suplementy diety a produkty lecznicze

 

 • Składniki botaniczne tworzące suplementy diety
 • Witaminy i składniki mineralne – dopuszczalne formy w suplementach diety
 • Maksymalne poziomy składników – z czego wynikają?
 • Uchwały Zespołu ds. suplementów diety
 • Nadchodzące zmiany w prawie – ustalenie limitów bezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka na poziomie unijnym

 

 • Obowiązkowe elementy etykiety suplementu diety
 • Ostrzeżenia na oznakowaniu
 • Składnik novel food – gdzie szukać wymogów w sprawie oznakowania suplementu diety
 • Najnowszy wyrok TSUE w sprawie nazw witamin w wykazie składników
 • Sankcje za błędne oznakowanie suplementów diety – najciekawsze wyroki
 • Planowane zmiany dla wymogów w oznakowaniu suplementów diety na poziomie europejskim

 

 • Jak poruszać się po systemie powiadomień Głównego Inspektora Sanitarnego – GIS
 • ESP – Elektroniczny System Powiadomień o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych, w tym suplementów diety
 • Informacje, które należy wskazać w powiadomieniu do ESP
 • Obowiązkowe załączniki, co warto dodać do powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu suplementu diety
 • Sankcje związane z wprowadzeniem suplementów diety do obrotu

 

 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w zakresie suplementów diety
 • Błędy w komunikacji – czego się wystrzegać prowadząc reklamę suplementów diety?
 • Reklama suplementów diety w dobie social mediów
 • Reklama suplementów diety a orzecznictwo polskich sądów

 

Szkolenie online

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Marta Łanoch

Marta Łanoch – Prawniczka, ekspert, doświadczony wykładowca, który  prowadzi szkolenia dla podmiotów z branży farmaceutycznej, kosmetycznej i żywnościowej oraz uczestniczy w konferencjach jako prelegentka.

 

Marta Łanoch – Prawnik, doradca i ekspert, wykładowca


Marta Łanoch – Prawnik, wykładowca, ekspert Polbi

MARTA ŁANOCH

 

Ekspert i praktyk prawa kosmetycznego, żywnościowego (spożywczego) i farmaceutycznego.

Prowadzi praktykę prawniczą doradzając w zakresie aspektów prawnych produktów kosmetycznych, suplementów diety, a także wyrobów medycznych.

Prowadzi liczne szkolenia dla podmiotów z branży farmaceutycznej, kosmetycznej i żywnościowej.

 

Poznaj lepiej osobę prowadząca szkolenie – Więcej o wykładowcy …

 

 


Prawnik i doradca. Jako prawnik doradza w zakresie aspektów prawnych produktów kosmetycznych, suplementów diety, a także wyrobów medycznych.

 


Praktyk i ekspert. Marta Łanoch to ekspert i praktyk w obszarze prawa kosmetycznego, żywnościowego (spożywczego) i farmaceutycznego.

 


FoodMedLaw. Marta Łanoch jest założycielką wyspecjalizowanej praktyki prawnej FoodMedLaw, która doradza w zakresie aspektów prawnych produktów kosmetycznych, suplementów diety, a także wyrobów medycznych na gruncie regulacji krajowych jak i przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

SUPLEMENTY DIETY


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe

mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury

Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT

Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie/certyfikat o ukończenia szkolenia.

Poznaj wymagania prawne dotyczące suplementów diety

 

Cel szkolenia. Udział w warsztatach poruszających problematykę produkcji i sprzedaży suplementów diety pozwoli uczestnikowi zdobycie wiedzy odnośnie najważniejszych aspektów związanych z wprowadzeniem do obrotu, oznakowaniem oraz  działaniami marketingowymi i promocyjnymi dotyczącymi suplementów diety.

 


Co szczegółowo omawiamy? Podczas zajęć przybliżamy podstawy prawne i praktyczne aspekty dotyczące możliwych oświadczeń zdrowotnych, klasyfikacji działań reklamowych oraz stanowiska organów nadzoru.

 


Kogo zapraszamy? Szkolenie omawiające całokształt zagadnień dotyczących prawnych aspektów produkcji, sprzedaży i działań marketingowo-promocyjnych w przypadku suplementów diety dedykowane jest firmom z sektora żywnościowego oraz farmaceutycznego a także działom i agencjom reklamowym odpowiedzialnym za marketing suplementów diety.

 


Metoda prowadzenia zajęć. Praktyczne warsztaty poświęcone problematyce suplementów diety prowadzone są w formie wykładu i prezentacji przykładów. Wraz z odbyciem szkolenia uczestnik będzie potrafił określić prawidłowo wskazać jakie działania może podjąć w celu rozpowszechnienia produktów, w tym dozwolone i niedozwolone komunikaty stosowane w przekazach marketingowych.

 


Poziom prezentowanego materiału. Zajęcia skierowane są zarówno do osób, które chciałyby poznać podstawowe regulacje obowiązujące w obszarze suplementów diety, jak również do osób na bardziej zaawansowanym poziomie wdrożenia.

 


Materiały dydaktyczne. Każdy uczestnik warsztatów poświęconych zasadom legalnej produkcji, sprzedaży i reklamy suplementów diety otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 


Kluczowe informacje. Suplementy diety – jak legalnie produkować, sprzedawać i reklamować? | Renomowany wykładowca i praktyk – Marta Łanoch | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Otrzymujesz certyfikat udziału w zajęciach | W cenie materiały szkoleniowe | Możesz zapłacić po szkoleniu | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 12-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 22-11-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 15-09-2022

Czwartek, zajęcia w godz. 10:00-15:30

Szkolenie online, Marta Łanoch

15.09.2022 | Warsztaty online

Termin: 25-11-2022

Piątek, zajęcia w godz. 10:00-15:30

Szkolenie online, Marta Łanoch

25.11.2022 | Warsztaty online

Skip to content