Polbi

Świadectwo pracy od A do Z

Świadectwo pracy – Poznasz zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy po ustaniu stosunku pracy

Wskażemy obowiązki pracodawcy, omówimy zasady wystawiania, dokonywania sprostowań w treści świadectwa pracy i wydawania odpisów lub kopii świadectwa pracy.

 


Przygotowanie i wydawanie świadectwa pracy krok po kroku

 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwo pracy?
 • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy?
 • Jakie obligatoryjne informacje trzeba zawrzeć w treści świadectwa pracy?
 • Jak dokonać sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy?
 • Czy można wydawać odpisy lub kopie świadectwa pracy?

 

Szkolenie: Świadectwo pracy krok po kroku.

 

Świadectwo pracy – Idea szkolenia


Zajęcia mają przybliżyć jeden z dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej. Świadectwo pracy wydawane pracownikowi po ustaniu stosunku pracy ma za zadanie potwierdzić okres jego zatrudnienia oraz nabyte uprawnienia.

 

Przygotowanie i treść świadectwa pracy


Szkolenie ma szczegółowo zapoznać z zasadami sporządzania świadectwa pracy, zakresem informacji zawartymi w świadectwie pracy oraz wydaniem i sprostowaniami dokonywanymi w świadectwach pracy.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Warsztaty dotyczące zagadnień prawnych związanych ze świadectwami pracy kierujemy do pracowników działów kadr, zwłaszcza osób zajmujące się obsługą kadrowo-płacową w firmie czy przedsiębiorstwie, jak również do pracodawców.

 

PROGRAM SZKOLENIA – ŚWIADECTWO PRACY


 

I. Zasady sporządzania świadectwa pracy 

 1. Obowiązek sporządzenia świadectwa pracy przez pracodawcę
 2. Termin wydania świadectwa pracy pracownikowi
 3. Obiektywne przyczyny niewydania świadectwa pracy w terminie
 4. Wydanie świadectwa pracy na wniosek pracownika
 5. Wydanie świadectwa pracy a uprzednie rozliczenie się pracownika z pracodawcą

 

II. Zakres informacji zawartych w świadectwie pracy 

 1. Okres zatrudnienia pracownika
 2. Wymiar czasu pracy w świadectwie pracy
 3. Okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego
 4. Rodzaj wykonywanej pracy
 5. Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
 6. Odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 7. Urlop wypoczynkowy
 8. Okres korzystania z urlopu bezpłatnego
 9. Okresy wykorzystanych urlopów związanych z rodzicielstwem
 10. Okres korzystania z ochrony stosunku pracy w czasie urlopu wychowawczego
 11. Wykorzystana opieka na dziecko do 14 roku życia
 12. Wynagrodzenie chorobowe
 13. Okres odbytej służby wojskowej
 14. Okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
 15. Wykorzystanie dodatkowego urlopu lub innego uprawnienia
 16. Okresy nieskładkowe
 17. Informacja o zajęciu wynagrodzenia
 18. Informacje uzupełniające w świadectwie pracy
 19. Pouczenie dotyczące sprostowania świadectwa pracy

 

III. Wydanie i sprostowanie świadectwa pracy 

 1. Wydanie świadectwa pracy pracownikowi
 2. Wydanie świadectwa pracy osobie uprawnionej w razie śmierci pracownika
 3. Kopia świadectwa pracy
 4. Sprostowanie świadectwa pracy
 5. Uzupełnienie treści świadectwa pracy
 6. Uprawnienia pracownika w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy
 7. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy

Szkolenie - Świadectwo pracy prowadzi Agnieszka Wałęka-Kaliszczak.

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak – specjalista i ekspert prawa pracy

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące świadectw pracy?


 • Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo
 • Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Agnieszki Wałęki-Kaliszczak
 • Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie
 • Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Szkolenie – Świadectwo pracy


Kontakt z organizatorem: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.