Polbi

Świadectwo pracy od A do Z

SZKOLENIE O ŚWIADECTWACH PRACY


Poznasz zasady przygotowywania, wypełniania i wydawania świadectwa pracy po ustaniu stosunku pracy

 

Szkolenie: Świadectwo pracy krok po kroku.

 

Świadectwo pracy 2023 – przygotowywanie, wystawianie i wydawanie


Nowości 2023 w świadectwie pracy po zmianach w KP.
Wskażemy obowiązki pracodawcy dokumentowania stosunku pracy.
Omówimy zasady przygotowywania, wystawiania i wydawania dokumentu.
Poznasz zasady dokonywania sprostowań w treści świadectwa pracy.
Będziesz umieć wydawać odpisy lub kopie świadectwa pracy.

 

Świadectwo pracy – Idea szkolenia


Zajęcia mają przybliżyć jeden z dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej. Świadectwo pracy wydawane pracownikowi po ustaniu stosunku pracy ma za zadanie potwierdzić okres jego zatrudnienia oraz nabyte uprawnienia.

 

Przygotowanie i wydawanie świadectwa pracy krok po kroku


  • Kiedy pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy?
  • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy?
  • Jakie obligatoryjne informacje trzeba zawrzeć w treści świadectwa pracy?
  • Jak dokonać sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy?
  • Czy można wydawać odpisy lub kopie świadectwa pracy?
  • Jakie zmiany pojawiają się w dokumencie po zmianach w KP?

 

Wypełnianie i treść świadectwa pracy


Szkolenie ma szczegółowo zapoznać z zasadami sporządzania świadectwa pracy, zakresem informacji zawartych w świadectwie pracy oraz wydaniem i sprostowaniami dokonywanymi w świadectwach pracy.

 

Główne punkty szkolenia o terminach, zasadach sporządzania i wydawania świadectw pracy oraz odpisów lub kopii


Sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, podstawy prawne, zakres informacji zawartych w świadectwie pracy, terminy wydania świadectwa pracy, brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.

Wzór i treść świadectwa pracy, miejscowość i data wystawienia świadectwa pracy, niezbędne dane, okresy zatrudnienia, wymiar czasu pacy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, wykorzystany urlop, pozostałe informacje wymagane przepisami prawa.

Wydawanie kopii i sprostowanie świadectwa pracy, uzupełnianie treści świadectwa pracy, uprawnienia pracownika w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy.

Zobowiązanie sądowe do wydania świadectwa pracy, wystąpienie do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy lub ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, odpowiedzialność pracodawcy z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Warsztaty dotyczące zagadnień prawnych związanych ze świadectwami pracy kierujemy do pracowników działów kadr, zwłaszcza osób zajmujące się obsługą kadrowo-płacową w firmie czy przedsiębiorstwie, jak również do pracodawców.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

 

 

Szkolenie – Świadectwo pracy


➤ Świadectwo pracy od A do Z – jak przygotować, jak prawidłowo wypełnić dokument?

➤ Omawiamy informacje, które musi zawierać dokument po zmianach przepisów KP?

➤ Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za wydawanie świadectw pracy

➤ Wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak, ekspert w zakresie spraw pracowniczych

➤ Czas trwania: 4 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

➤ Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 10/10/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
13 października 2023
Piątek, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.