Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Świadectwo pracy 2022 od A do Z

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Świadectwo pracy 2022 od A do Z

Obowiązki pracodawcy dotyczące terminów i zasad wydawania świadectwa pracy, treść świadectwa, sprostowania oraz uzupełniania, kopie i przechowywanie świadectw pracy

Świadectwo pracy 2022 – Poznasz zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy po ustaniu stosunku pracy. Wskażemy obowiązki pracodawcy, omówimy zasady wystawiania, dokonywania sprostowań w treści świadectwa pracy i wydawania odpisów lub kopii świadectwa pracy.

 

Przygotowanie i wydawanie świadectwa pracy krok po kroku


✔️ Kiedy pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwo pracy?

✔️ W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy?

✔️ Jakie obligatoryjne informacje trzeba zawrzeć w treści świadectwa pracy?

✔️ Jak dokonać sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy?

✔️ Czy można wydawać odpisy lub kopie świadectwa pracy?

 


Szkolenie: Świadectwo pracy krok po kroku.

 

Świadectwo pracy – Idea szkolenia. Zajęcia mają przybliżyć jeden z dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej. Świadectwo pracy wydawane pracownikowi po ustaniu stosunku pracy ma za zadanie potwierdzić okres jego zatrudnienia oraz nabyte uprawnienia.

 

Przygotowanie i treść świadectwa pracy. Szkolenie ma szczegółowo zapoznać z zasadami sporządzania świadectwa pracy, zakresem informacji zawartymi w świadectwie pracy oraz wydaniem i sprostowaniami dokonywanymi w świadectwach pracy.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia? Warsztaty dotyczące zagadnień prawnych związanych ze świadectwami pracy kierujemy do pracowników działów kadr, zwłaszcza osób zajmujące się obsługą kadrowo-płacową w firmie czy przedsiębiorstwie, jak również do pracodawców.

 

Program szkolenia


 ŚWIADECTWO PRACY 2022

 

I. Zasady sporządzania świadectwa pracy 

 1. Obowiązek sporządzenia świadectwa pracy przez pracodawcę
 2. Termin wydania świadectwa pracy pracownikowi
 3. Obiektywne przyczyny niewydania świadectwa pracy w terminie
 4. Wydanie świadectwa pracy na wniosek pracownika
 5. Wydanie świadectwa pracy a uprzednie rozliczenie się pracownika z pracodawcą

 

II. Zakres informacji zawartych w świadectwie pracy 

 1. Okres zatrudnienia pracownika
 2. Wymiar czasu pracy w świadectwie pracy
 3. Okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego
 4. Rodzaj wykonywanej pracy
 5. Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
 6. Odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 7. Urlop wypoczynkowy
 8. Okres korzystania z urlopu bezpłatnego
 9. Okresy wykorzystanych urlopów związanych z rodzicielstwem
 10. Okres korzystania z ochrony stosunku pracy w czasie urlopu wychowawczego
 11. Wykorzystana opieka na dziecko do 14 roku życia
 12. Wynagrodzenie chorobowe
 13. Okres odbytej służby wojskowej
 14. Okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
 15. Wykorzystanie dodatkowego urlopu lub innego uprawnienia
 16. Okresy nieskładkowe
 17. Informacja o zajęciu wynagrodzenia
 18. Informacje uzupełniające w świadectwie pracy
 19. Pouczenie dotyczące sprostowania świadectwa pracy

 

III. Wydanie i sprostowanie świadectwa pracy 

 1. Wydanie świadectwa pracy pracownikowi
 2. Wydanie świadectwa pracy osobie uprawnionej w razie śmierci pracownika
 3. Kopia świadectwa pracy
 4. Sprostowanie świadectwa pracy
 5. Uzupełnienie treści świadectwa pracy
 6. Uprawnienia pracownika w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy
 7. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak – specjalista i ekspert prawa pracy


Szkolenie - Świadectwo pracy prowadzi Agnieszka Wałęka-Kaliszczak.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące świadectw pracy?


 • Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo
 • Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Agnieszki Wałęki-Kaliszczak
 • Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie
 • Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Szkolenie – Świadectwo pracy 2022 od A do Z


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Szkolenie: Świadectwo pracy krok po kroku.


Świadectwo pracy od A do Z. Zasady wypełniania i wydawania świadectwa pracy po ustaniu stosunku pracy. Obowiązki pracodawcy, zasady wystawiania, dokonywania sprostowań w treści świadectwa pracy oraz możliwości wydawania pracownikowi odpisów lub kopii świadectwa pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA


ŚWIADECTWO PRACY KROK PO KROKU

 

 1. Obowiązek sporządzenia świadectwa pracy przez pracodawcę
 2. Termin wydania świadectwa pracy pracownikowi
 3. Obiektywne przyczyny niewydania świadectwa pracy w terminie
 4. Wydanie świadectwa pracy na wniosek pracownika
 5. Wydanie świadectwa pracy a uprzednie rozliczenie się pracownika z pracodawcą

 

 1. Okres zatrudnienia pracownika
 2. Wymiar czasu pracy
 3. Okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego
 4. Rodzaj wykonywanej pracy
 5. Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
 6. Odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 7. Urlop wypoczynkowy
 8. Okres korzystania z urlopu bezpłatnego
 9. Okresy wykorzystanych urlopów związanych z rodzicielstwem
 10. Okres korzystania z ochrony stosunku pracy w czasie urlopu wychowawczego
 11. Wykorzystana opieka na dziecko do 14 roku życia
 12. Wynagrodzenie chorobowe
 13. Okres odbytej służby wojskowej
 14. Okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
 15. Wykorzystanie dodatkowego urlopu lub innego uprawnienia
 16. Okresy nieskładkowe
 17. Informacja o zajęciu wynagrodzenia
 18. Informacje uzupełniające
 19. Pouczenie dotyczące sprostowania świadectwa pracy

 

 1. Wydanie świadectwa pracy pracownikowi
 2. Wydanie świadectwa pracy osobie uprawnionej w razie śmierci pracownika
 3. Kopia świadectwa pracy
 4. Sprostowanie świadectwa pracy
 5. Uzupełnienie treści świadectwa pracy
 6. Uprawnienia pracownika w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy
 7. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Świadectwo pracy - Szkolenie

 


Świadectwo pracy od A do Z

Organizator warsztatów – Polbi, Warszawa

Program szkolenia opracowała Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Prawnik, wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz online z firmą POLBI od wielu lat.

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec. Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz ordynacji podatkowej i szeroko rozumianego prawa podatkowego. Jako wykładowca prowadzący kursy, specjalistyczne warsztaty i szkolenia online wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy.

ŚWIADECTWO PRACY OD A DO Z. WYPEŁNIANIE, TREŚĆ I WYDAWANIE ŚWIADECTW PRACY 2022


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem:

 • przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu,
 • jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu,
 • osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach – Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT – Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie? Cena zawiera: udział w zajęciach, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie (certyfikat) o ukończenia szkolenia.

Świadectwa pracy krok po kroku – przygotowywanie i zasady wydawania dokumentu w pytaniach i odpowiedziach oraz omówienie zapisów dokonywanych w świadectwie pracy w różnych sytuacjach.

 

Organizacja szkolenia – Świadectwo pracy od A do Z


 • 9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.
 • 12:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach. Przygotowanie i treść świadectwa pracy. Wydawanie świadectw pracy. Kopie i sprostowania oraz uzupełnianie świadectwa pracy.

 

Cel szkolenia – Świadectwo pracy od A do Z. Świadectwo pracy to jeden z dokumentów wchodzących w skład szeroko rozumianej dokumentacji pracowniczej. Świadectwo pracy potwierdza okresy pozostawania w stosunku pracy oraz nabyte w tym czasie przez pracownika uprawnienia. Podczas szkolenia dowiesz się „krok po kroku” w jaki sposób wypełnić poszczególne części świadectwa pracy.

 

Świadectwo pracy – praktyczne zagadnienia. W trakcie zajęć poznasz także cały szereg wiążących się z dokumentem świadectwa pracy praktycznych zagadnień, pojawiających się w codziennej pracy osób zajmujących się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Szkolenie służy przekazaniu kompletu informacji dotyczących świadectwa pracy oraz rozstrzyga szereg problemów praktycznych związanych z tym dokumentem.

 

Efekty, rezultaty uczestnictwa w warsztatach. Dzięki uczestnictwu w zajęciach poświęconych tematyce świadectw pracy uczestnik:

 • będzie znał obowiązki pracodawcy i pracownika towarzyszące wypełnianiu i wydawaniu świadectwa pracy po ustaniu stosunku pracy,
 • będzie wiedział jakie są procedury i terminy na wystawianie świadectwa pracy,
 • będzie rozróżniał zasady wydawania świadectwa pracy przypadku ostatecznego zakończenia zatrudniania u danego pracodawcy i znał różnice towarzyszące wystawieniu świadectwa pracy w przypadku zamiaru kontynuowania zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy o pracę,
 • będzie umiał prawidłowo wystawić świadectwo pracy, kopię świadectwa pracy lub sprostować lub uzupełnić treść świadectwa pracy,
 • będzie potrafił prawidłowo wykazać w świadectwie pracy okresy zatrudnienia i informacje o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym.

 

O czym w szczególności mówimy? Podczas zajęć odpowiemy na wiele istotnych z punktu widzenia pracownika i pracodawcy pytań dotyczących wystawiania, wydawania i archiwizowanie świadectw pracy. W trakcie warsztatów damy odpowiedź m.in. na pytania:

 • Czy pracodawca ma zawsze obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy?
 • Czy dopuszczalne jest wydanie zbiorczego świadectwa pracy obejmujące okres zatrudnienia zawierane na podstawie kilku kolejnych umów?
 • Czy kontynuowania przez pracownik współpracy może dawać prawo do żądania wydania świadectwa za zakończone już okresy zatrudnienia?
 • Czy jest możliwość uzupełnienie świadectwo pracy i czy świadectwo pracy może zastąpić oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?
 • Na jakich zasadach pracownik może domagać się ile czasu ma pracodawca na rozpoznanie wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy lub wydania duplikatu świadectwa pracy?
 • Jeżeli pracodawca stwierdził błąd w wystawionym świadectwie pracy może go sprostować z własnej inicjatywy (bez wniosku pracownika)? i pracownik ma obowiązek zwrócić świadectwo pracy wystawione z błędnymi danymi?
 • Co dzieje się w sytuacji wygaśnięcia stosunku pracy spowodowanej śmiercią pracownika – czy i komu można wydać dokument?
 • Czy pracownik ma prawo do odszkodowania w przypadku niewydania lub niewydania w terminie świadectwa pracy?
 • W której części akt osobowych należy przechowywać świadectwa pracy?

 

Zasady wydawania świadectwa pracy w przypadku  rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, terminy wydawania świadectw, okres przechowywania, możliwości odbioru świadectwa pracy

 

Stale podążamy za zmianami w prawie. Zagadnienia omawiane podczas warsztatów z zasad prawidłowego ustawiania świadectwa pracy obejmują zawsze aktualny stan prawny. Na bieżąco uwzględniamy pojawiające się nowe akty prawne wpływające na zasady wydawanych przez pracodawców świadectw pracy potwierdzających ustanie stosunku pracy z pracownikiem.

 

Omawiane regulacje prawne. Podczas zajęć przywołamy, omówimy i przeanalizujemy regulacje prawne dotyczące zasad wystawiania świadectwa pracy na które składają się:

 • ustawa – Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy.

 

Możesz także zamówić szkolenie wewnętrzne (zamknięte). Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją zamkniętego szkolenia dotyczącego praktycznych aspektów wystawianie świadectw pracy, to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik warsztatów poświęconych tematyce wystawiania i wydawania pracownikowi świadectwa pracy otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu poświęconemu świadectwom pracy wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Kluczowe informacje. Świadectwo pracy 2022 od A do Z | Doświadczony wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 3 godziny | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content