Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Teleporady w AOS - Standaryzacja telemedycyny w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Teleporady w AOS – Standaryzacja telemedycyny w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Standardy teleporad w AOS. Standaryzacja telemedycyny w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Teleporady medyczne czyli jak organizować, prowadzić i udzielać świadczeń telemedycznych w świetle najnowszych regulacji?

 

Szkolenie - Teleporady, standaryzacja telemedycyny w AOS.

 

Zmiany w teleporadach! Jak udzielać świadczeń telemedycznych?


✔️Czy nowe przepisy wpłyną na udzielanie świadczeń telemedycznych w opiece specjalistycznej?

✔️ Jak dostosować działalność do wymogów rozporządzenia o standaryzacji telemedycyny?

✔️ W jakim zakresie wykorzystanie telemedycyny będzie niedopuszczalne?

✔️ Jak potwierdzać tożsamość pacjenta korzystającego z teleporady?

✔️ O czym należy informować pacjenta korzystającego z usług telemedycznych?

 

Zapraszamy na nasze szkolenie

Monika Kupis i Paweł Kaźmierczyk

 

Ważne terminy – 1 października 2021 roku


W lipcu 2021 roku do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Nowy standard dla teleporad ma obowiązywać od 1 października 2021 roku.

 

O szkoleniu


Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie i przygotowanie do wdrożenia nowego standardu wyznaczającego podstawowe zasady związane z udzielaniem świadczeń telemedycznych i wprowadzającego szereg nowych obowiązków dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w formule teleporady.

Program szkolenia: Teleporady w AOS - Standaryzacja telemedycyny. Teleporady, standaryzacja telemedycyny –  Program szkolenia (PDF)

 

Adresaci szkolenia


Zajęcia adresujemy do podmiotów wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry zarządzającej podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • personelu medycznego udzielającego świadczeń telemedycznych – w szczególności w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • wszystkich zainteresowanych telemedycyną.

 

Prowadzący szkolenie


Warsztaty dotyczące standaryzacji telemedycyny w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej prowadzą Paweł Kaźmierczyk i Monika Kupis.

 

Jak wygląda szkolenie dotyczące standaryzacji telemedycyny?


Praktyczne warsztaty online dotyczące telemedycyny

Bezpośredni kontakt z wykładowcą i pytania na czacie

Prezentacje i przykłady z praktyki leczenia zdalnego

 

 

Materiały szkoleniowe –  Każdy uczestnik szkolenia omawiającego nowe regulacje dotyczące standaryzacji telemedycyny w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

otrzymuje bezpłatnie materiały wykorzystywane podczas szkolenia (prezentacja).

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty: 2,5 godz. zajęć – Proponujemy udział w zajęciach odbywających się w godz. 10:00-12:15.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z koordynatorem szkolenia: Teleporady - Standaryzacja telemedycyny w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.Standaryzacja telemedycyny – Teleporady w AOS

Opiekun warsztatów – Zenobia Krych

Polbi Contact Center: 607 083 246

e-mail: zenobia.krych@polbi.com.pl

 


Polbi, Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia: Standaryzacja telemedycyny - Teleporady w AOS.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

 1. Rola standardów organizacyjnych udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. Przykłady standardów organizacyjnych świadczeń zdrowotnych realizowanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 

 1. Podmioty zobowiązane do zapewnienia zgodności ze standardem organizacyjnym udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. Wyłączenia w zakresie stosowania standardu telemedycznego.

 

 1. Obowiązki informacyjne względem pacjentów.
 2. Wykluczenie telemedycyny – jakie świadczenia wymagają bezpośredniego kontaktu?
 3. Kontakt z pacjentem: termin świadczenia, postępowanie w przypadku braku kontaktu.
 4. Instrukcje przekazywane pacjentowi (e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie, dodatkowe badania).
 5. Obowiązki informacyjne względem NFZ.
 6. Obowiązek zapewnienia poufności świadczeń telemedycznych.
 7. Przekazywanie informacji o stanie zdrowia pacjenta – wymogi techniczno-organizacyjne.
 8. Potwierdzenie tożsamości pacjenta korzystającego z teleporady.
 9. Decyzja o udzieleniu świadczenia telemedycznego.

 

 1. Wykluczenie telemedycyny a aktualna wiedza medyczna.
 2. Podmioty zobowiązane do zapewnienia zgodności ze standardem a monitorowanie jakości.
 3. Uwarunkowania poszczególnych obszarów terapeutycznych.
 4. Specyfika wyrobów medycznych przeznaczonych do udzielania świadczeń telemedycznych.

 

 1. Zestawienie regulacji dotyczących teleporad medycznych.
 2. Jednolita standaryzacja – korzyści i ryzyka.

 

 1. Jak informować pacjentów o nowych zasadach udzielania świadczeń telemedycznych?
 2. Jakie informacje należy przedstawić pacjentowi?

 

Czas zarezerwowany dla uczestników na udzielenie szczegółowych bądź indywidualnych pytań dotyczących nowego standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy. Teleporady - Standaryzacja telemedycyny w AOS.


Teleporady – Standaryzacja telemedycyny w AOS

Szkolenie 1-dniowe (2,5 h), organizator: Polbi – Warszawa

Program warsztatów opracowali: Monika Kupis i Paweł Kaźmierczyk

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Monika Kupis

Wykładowca, ekspert.

 

Paweł Kaźmierczyk

Ekspert. Life Sciences, specjalizacje: ochrona zdrowia, prawo farmaceutyczne, prawo umów.

 

Paweł Kaźmierczyk

Paweł Kaźmierczyk


Wykładowca i ekspert. Life Sciences, specjalizacje: ochrona zdrowia, prawo farmaceutyczne, prawo umów.

ZASADY I TERMINY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, FAKTURY ZA SZKOLENIA.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Teleporady, telemedycyna w AOS   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Szkolenie: Nowe standardy teleporad w AOS. Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Udzielanie świadczeń telemedycznych w POZ.

 

Organizacja szkolenia – Standaryzacja telemedycyny, teleporady w AOS


Organizacja szkolenia: Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych. Polbi - Warszawa.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

12:15 – Planowane zakończenie zajęć.

Podczas szkolenia przewidziana jest 15 minutowa przerwa.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 2,5 godziny zajęć i 15 minutową przerwę, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącymi szkolenie.

 

Telemedycyna czyli medycyna na odległość


Teleporady w aspekcie standaryzacji telemedycyny. Teleporada jest świadczeniem opieki zdrowotnej udzielanym na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Poznaj informacje składające się na standard organizacyjny teleporady. Podczas warsztatów poruszymy zagadnienia dotyczące systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy użyciu których są udzielane teleporady, sposobów ustalenia terminu teleporady, nawiązania kontaktu z pacjentem a także sposób udzielenia samej teleporady, sposobu realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, możliwości realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych oraz możliwości aktywowania przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka –  Teleporady – Standaryzacja telemedycyny w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej | Renomowani wykładowcy, eksperci DZP  – Paweł Kaźmierczyk, Monika Kupis | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Szkolenie stacjonarne – Warszawa | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień,  2,5 godz.  zajęć | Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content