Urlopy pracownicze – Wszystko o urlopach dla pracowników

Szkolenie online o urlopach. Jak wyliczyć urlop?


Wiadomo, że praca jest bardzo ważna. Ale równie istotną sprawą jest wypoczynek i czas wolny od pracy. To, na co czeka się nieraz cały rok, to upragniony i wymarzony urlop. Ale czym tak właściwie jest urlop? Komu przysługuje urlop pracowniczy i ile wynosi wymiar urlopu wypoczynkowego? Te kwestie porusza nasze szkolenie – Urlopy Pracownicze – Wszystko o Urlopach.

 

Pracowniczy urlop wypoczynkowy

Czym są urlopy dla pracowników?

Szkolenie, do udziału w którym zachęcamy, to wyjaśnienie pojęcia i definicji urlopów dla pracowników oraz wskazanie regulacji prawnych związanych z prawem do urlopu pracowniczego i pozostałych jego rodzajów.

Odpowiadamy na liczne pytania

Podczas szkolenia postaramy się znaleźć odpowiedz na szereg istotnych pytań. Niektóre z nich to: Jakie urlopy mieszczą się w pojęciu urlopu pracowniczego? Jakie urlopy może uzyskać pracownik? Czy urlop jest obowiązkowy i czy pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop? Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w poszczególnych latach zatrudnienia u danego pracodawcy? Jak jest naliczany urlop wypoczynkowy? Czy urlop wlicza się do czasu pracy? Czy można udzielić pracownikowi więcej urlopu niż mu przysługuje i co zrobić w sytuacji gdy pracownik wykorzystał więcej urlopu niż mu przysługuje? Które urlopy są bezpłatne?

Co w programie szkolenia o urlopach pracowniczych?


 1. Rodzaje urlopów pracowniczych – wypoczynkowy, bezpłatny, urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, urlop wychowawczy, szkoleniowy, i urlopy okolicznościowe.
 2. Urlop wypoczynkowy – wymiar urlopu,  ustalenie stażu urlopowego, przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu i odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego, urlop zaległy i na żądanie, wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
 3. Urlop bezpłatny – urlop bezpłatny na wniosek pracownika, urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy.
 4. Urlop macierzyński – prawo do urlopu macierzyńskiego i wymiar urlopu macierzyńskiego, zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego.
 5. Urlop rodzicielski – prawo do urlopu rodzicielskiego i wymiar urlopu rodzicielskiego, zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego w częściach i zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu rodzicielskiego.
 6. Urlop ojcowski – prawo do urlopu ojcowskiego, wymiar i prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego w częściach, ustalanie i wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego i dyrektywa work-life balance.
 7. Urlop wychowawczy – prawo do urlopu wychowawczego i jego wymiar, korzystanie z urlopu wychowawczego w częściach, ubezpieczenia społeczne w czasie urlopu wychowawczego.
 8. Urlop szkoleniowy – prawo do urlopu szkoleniowego i jego wymiar oraz wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego.
 9. Urlopy okolicznościowe – Ślub pracownika, narodziny dziecka, ślub dziecka, śmierć oraz pogrzeb członka rodziny lub krewnego, opieka nad dzieckiem.

Szczegółowy wykaz omawianych tematów znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Szkolenie – Urlopy Pracowników 2024


Urlopy pracownicze 2024 to szkolenie podczas którego omawiamy wszystkie rodzaje urlopów z punktu widzenia praw i obowiązków zarówno pracowników jak i pracodawców. Prezentujemy nowości w prawach pracowniczych do urlopów wypoczynkowych oraz przysługujące pracownikom urlopy związane z macierzyństwem rodzicielstwem. Zajęcia obejmują także pozostałe typy urlopów m.in. urlopy okolicznościowe czy  szkoleniowe oraz zasady udzielania płatnych zwolnień z pracy. Podczas szkolenia porozmawiamy także o przypadkach usprawiedliwionych dni nieobecności w pracy.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom zajęć kompleksowej wiedzy o przepisach prawa pracy regulujących kwestie udzielania pracownikom urlopów i płatnych zwolnień z pracy. Czas spotkania wykorzystamy na wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie planowania urlopów oraz udzielenia i rozliczania urlopów pracowniczych. Efektem szkolenia będą zdobyte przez uczestników umiejętności wyliczania możliwych do wykorzystania dni urlopowych, prawidłowego ustalania wymiarów urlopów i dni wolnych oraz właściwego ewidencjonowania urlopów pracowniczych i ujmowania ich w prowadzonej dokumentacji.

Które urlopy omawiamy podczas szkolenia?

Powiemy, kiedy i na jakich zasadach można skorzystać z urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego, szkoleniowego lub okolicznościowego. Analizujemy szczegółowo jak udzielane są urlopy wypoczynkowe i kiedy przysługują dni wolne od pracy oraz prezentujemy nietypowe i problematyczne przypadki udzielania zwolnień z wykonywania obowiązków pracowniczych.

Urlopy wypoczynkowe

Podczas szkolenia poznasz praktyczne przykłady pozwalające  łatwiej zrozumieć sposoby proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Powiemy jak właściwie postępować z czasem urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego oraz w przypadku zaległości urlopowych poszczególnych pracowników.

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski

W urlopach dla rodziców też ostatnio zachodzą zmiany. Uczestniczą w zajęciach uzyskasz informacje o podstawach prawnych do poszczególnych rodzajów urlopów i ich wymiar. Podczas szkolenia wymienimy i opiszemy uprawnienia związane z rodzicielstwem i macierzyństwem. Poddamy dogłębnej analizie urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski i urlop wychowawczy.

Urlopy szkoleniowe i okolicznościowe

Konieczność stałego podnoszenia kompetencji, uzupełniania posiadanej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności znalazła swoje odzwierciedlenie w prawach pracowników do urlopu szkoleniowego. Podczas spotkania porozmawiamy o urlopach udzielanych w przypadku ślubów i narodzin dziecka oraz prawach do dni wolnych w przypadkach śmierci lub pogrzebu osób bliskich pracownikowi. Zajmiemy się także nieobecnościami w pracy związanymi z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem.

Planujesz urlopy lub udzielasz przerwy w pracy?


 • Z jakich urlopów mogą korzystać pracownicy?
 • Na ile dni przerwy w pracy można liczyć?
 • Ile może wynieść ekwiwalent za niewykorzystane prawo do wypoczynku?
 • Prawo do urlopu pracowniczego z punktu widzenia pracownika i pracodawcy

Urlopy pracownicze po zmianach w prawach urlopowych


Zapraszamy na szkolenie dotyczące urlopów pracowniczych z uwzględnieniem najnowszych zmian, które zostały ostatnio wprowadzone do przepisów prawa pracy. W kompleksowy sposób przybliżymy zasady obliczania wymiaru poszczególnych rodzajów urlopu oraz wynagrodzenia lub ekwiwalentu za jego niewykorzystanie. Dzięki udziałowi z zajęciach zaktualizujesz, uporządkujesz i ugruntujesz swoją wiedzę w zakresie planowania, udzielenia i rozliczania urlopów pracowniczych.

Adresaci szkolenia, kogo zapraszamy na szkolenie?


Na zajęcia dotyczące wszystkich kategorii przysługujących pracownikom urlopów zapraszamy:

 • przedsiębiorców i właścicieli firm zatrudniających pracowników,
 • pracowników działów kadrowych i działów płacowych,
 • pracowników działów personalnych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji,
 • personel i właścicieli biur rachunkowych.

Jak wyglądają zajęcia o urlopach pracowniczych?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o najnowszych zmianach w urlopach pracowniczych to:

 • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.