Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Urlopy pracownicze

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Urlopy pracownicze

Szkolenie dostarczające całościowej i praktycznej wiedzy w zakresie urlopów pracowniczych. Omawiamy urlopy: wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy, szkoleniowy i okolicznościowy.

Urlopy pracownicze 2022 z punktu widzenia praw i obowiązków zarówno pracowników jaki i pracodawców. Przedstawiamy zasady ustalania wymiaru poszczególnych rodzajów urlopów oraz zasady ustalania wysokości wynagrodzenia urlopowego, zasiłku macierzyńskiego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

Planujesz urlop lub udzielasz przerwy w pracy – co warto wiedzieć?


✔️ Z jakich urlopów mogą korzystać pracownicy?

✔️ Na ile dni przerw w pracy można liczyć?

✔️ Ile może wynieść ekwiwalentu za niewykorzystane prawo do wypoczynku?

✔️ Prawo do urlopu pracowniczego z punktu widzenia pracownika i pracodawcy

 


Urlopy pracownicze - Szkolenie.


Warsztaty prowadzi ekspert – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

Urlopy pracownicze – Idea szkolenia. Celem szkolenia jest kompleksowe przybliżenie zasad obliczania wymiaru poszczególnych rodzajów urlopu oraz wynagrodzenia lub ekwiwalentu za jego niewykorzystanie. Powiemy, kiedy i na jakich zasadach można skorzystać z urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego, szkoleniowego lub okolicznościowego. Dzięki udziałowi z zajęciach zaktualizujesz, uporządkujesz i ugruntujesz swoją wiedzę w zakresie planowania, udzielenia i rozliczania urlopów pracowniczych.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie? Na zajęcia dotyczące wszystkich kategorii przysługujących pracownikom urlopów zapraszamy:

 1. przedsiębiorców i właścicieli firm zatrudniających pracowników,
 2. pracowników działów kadrowych i działów płacowych,
 3. pracowników działów personalnych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji,
 4. personel i właścicieli biur rachunkowych.

 

Program szkolenia


URLOPY PRACOWNICZE 2022

 

 1. Urlop wypoczynkowy
 2. Urlop bezpłatny
 3. Urlop macierzyński
 4. Urlop rodzicielski
 5. Urlop ojcowski
 6. Urlop wychowawczy
 7. Urlop szkoleniowy
 8. Urlopy okolicznościowe

 

 1. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 2. Ustalenie stażu urlopowego
 3. Urlop proporcjonalny
 4. Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego
 5. Urlop pracownika niepełnosprawnego
 6. Urlop pracownika młodocianego
 7. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, wnioski i plany urlopowe
 8. Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu i odwołanie pracownika z urlopu
 9. Urlop zaległy
 10. Urlop na żądanie
 11. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

 

 1. Urlop bezpłatny na wniosek pracownika
 2. Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
 3. Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
 4. Urlop bezpłatny a ubezpieczenia społeczne

 

 1. Prawo do urlopu macierzyńskiego i wymiar urlopu macierzyńskiego
 2. Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego przez matkę
 3. Urodzenie martwego dziecka lub śmierć dziecka
 4. Zgon matki przy porodzie lub porzucenie dziecka przez matkę
 5. Pobyt dziecka lub matki w szpitalu
 6. Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego

 

 1. Prawo do urlopu rodzicielskiego i wymiar urlopu rodzicielskiego
 2. Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego w częściach
 3. Praca w czasie urlopu rodzicielskiego
 4. Korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców
 5. Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu rodzicielskiego

 

 1. Prawo do urlopu ojcowskiego
 2. Wymiar urlopu ojcowskiego
 3. Prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego w częściach
 4. Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego
 5. Dyrektywa work-life balance

 

 1. Prawo do urlopu wychowawczego i wymiar urlopu wychowawczego
 2. Dodatkowy urlop wychowawczy dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego
 3. Korzystanie z urlopu wychowawczego w częściach
 4. Praca w czasie urlopu wychowawczego
 5. Ubezpieczenia społeczne w czasie urlopu wychowawczego
 6. Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego

 

 1. Prawo do urlopu szkoleniowego
 2. Wymiar urlopu szkoleniowego
 3. Umowa lojalnościowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 4. Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego

 

 1. Ślub pracownika
 2. Narodziny dziecka
 3. Ślub dziecka
 4. Śmierć oraz pogrzeb matki, ojca, macochy, ojczyma, małżonka, dziecka
 5. Śmierć oraz pogrzeb brata, siostry, dziadka, babci, teścia, teściowej lub innej osoby, która była na utrzymaniu pracownika albo pod jego bezpośrednią opieką
 6. Opieka nad dzieckiem

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak – doświadczony wykładowca i specjalista prawa pracy


Szkolenie - Urlopy pracownicze prowadzi Agnieszka Wałęka-Kaliszczak.

 

Jak wyglądają zajęcia dotyczące urlopów pracowniczych?


 • Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo
 • Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Agnieszki Wałęki-Kaliszczak
 • Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie
 • Dzięki prezentacjom, wspólnym ćwiczeniom i analizie przykładów szybko przyswajasz wiedzę

 

Szkolenie – Urlopy pracownicze 2022


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Urlopy pracownicze - Szkolenie.


Rodzaje urlopów pracowniczych. Zasad obliczania wymiaru poszczególnych rodzajów urlopu oraz wynagrodzenia lub ekwiwalentu za niewykorzystanie przysługującego pracownikowi urlopu. Kiedy i na jakich zasadach można korzystać z urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego, szkoleniowego lub okolicznościowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA


URLOPY PRACOWNICZE 2022

 

 1. Urlop wypoczynkowy
 2. Urlop bezpłatny
 3. Urlop macierzyński
 4. Urlop rodzicielski
 5. Urlop ojcowski
 6. Urlop wychowawczy
 7. Urlop szkoleniowy
 8. Urlopy okolicznościowe

 

 1. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 2. Ustalenie stażu urlopowego
 3. Urlop proporcjonalny
 4. Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego
 5. Urlop pracownika niepełnosprawnego
 6. Urlop pracownika młodocianego
 7. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, wnioski i plany urlopowe
 8. Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu i odwołanie pracownika z urlopu
 9. Urlop zaległy
 10. Urlop na żądanie
 11. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

 

 1. Urlop bezpłatny na wniosek pracownika
 2. Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
 3. Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
 4. Urlop bezpłatny a ubezpieczenia społeczne

 

 1. Prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar
 2. Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego przez matkę
 3. Urodzenie martwego dziecka lub śmierć dziecka
 4. Zgon matki przy porodzie lub porzucenie dziecka przez matkę
 5. Pobyt dziecka lub matki w szpitalu
 6. Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego

 

 1. Prawo do urlopu rodzicielskiego i jego wymiar
 2. Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego w częściach
 3. Praca w czasie urlopu rodzicielskiego
 4. Korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców
 5. Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu rodzicielskiego

 

 1. Prawo do urlopu ojcowskiego
 2. Wymiar urlopu ojcowskiego
 3. Prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego w częściach
 4. Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego
 5. Dyrektywa work-life balance

 

 1. Prawo do urlopu wychowawczego i jego wymiar
 2. Dodatkowy urlop wychowawczy dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego
 3. Korzystanie z urlopu wychowawczego w częściach
 4. Praca w czasie urlopu wychowawczego
 5. Ubezpieczenia społeczne w czasie urlopu wychowawczego
 6. Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego

 

 1. Prawo do urlopu szkoleniowego
 2. Wymiar urlopu szkoleniowego
 3. Umowa lojalnościowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 4. Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego

 

 1. Ślub pracownika
 2. Narodziny dziecka
 3. Ślub dziecka
 4. Śmierć oraz pogrzeb matki, ojca, macochy, ojczyma, małżonka, dziecka
 5. Śmierć oraz pogrzeb brata, siostry, dziadka, babci, teścia, teściowej lub innej osoby, która była na utrzymaniu pracownika albo pod jego bezpośrednią opieką
 6. Opieka nad dzieckiem

 


Szkolenie - Urlopy pracownicze


Urlopy pracownicze

Organizator szkolenia: Polbi – Warszawa

Program opracowała Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Prawnik, wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz online z firmą POLBI od wielu lat.

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec. Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz ordynacji podatkowej i szeroko rozumianego prawa podatkowego. Jako wykładowca prowadzący kursy, specjalistyczne warsztaty i szkolenia online wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy.

URLOPY PRACOWNICZE 2022


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe

mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury

Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT

Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie/certyfikat o ukończenia szkolenia.

Urlop pracowniczy, zasady udzielania urlopów pracownikom, wniosek urlopowy, poszczególne rodzaje urlopów dla zatrudnionych w praktyce.

 

Organizacja zajęć  – Urlopy pracownicze 2022


 • 10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.
 • 15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Efekty, rezultaty, korzyści


 • Zaktualizujesz i ugruntujesz  wiedzę w zakresie urlopów pracowniczych, naliczania ich wymiarów i właściwego ewidencjonowania.
 • Dowiesz się o prawach pracodawcy i pracownika w zakresie urlopów pracowniczych.
 • Pozyskasz wiedzę w zakresie planowania i rozliczania urlopów.

 

Urlopy pracownicze. Co to jest tak naprawdę urlop pracowniczy? Pojęcia i definicje i regulacje prawne związane z pojęciem urlopu pracowniczego. Jakie urlopy mieszczą się w pojęciu urlopu pracowniczego? Jakie urlopy może uzyskać pracownik? Czy urlop jest obowiązkowy i czy pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop? Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w poszczególnych latach zatrudnienia u danego pracodawcy? Jak jest naliczany urlop wypoczynkowy? Czy urlop wlicza się do czasu pracy? Czy można udzielić pracownikowi więcej urlopu niż mu przysługuje i co zrobić w sytuacji gdy pracownik wykorzystał więcej urlopu niż mu przysługuje? Które urlopy są bezpłatne?

 

Materiały dydaktyczne (szkoleniowe). Każdy uczestnik szkolenie poruszającego aspekty udzielania i korzystania z urlopów otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu poświęconemu urlopom pracowniczym wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Kluczowe informacje. Urlopy pracownicze 2022 | Doświadczony wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak | Urlopy pracownicze – Program szkolenia (PDF) | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.)

 

Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 09-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 09-12-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 14-09-2022

Środa, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online na żywo

14.09.2022 | Warsztaty online

Termin: 14-12-2022

Środa, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online na żywo

14.12.2022 | Warsztaty online

Skip to content