Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Urlopy wypoczynkowe

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Urlopy wypoczynkowe

Podczas zajęć powiemy wszystko o urlopach wypoczynkowych pracowników z punktu widzenia praw i obowiązków zarówno pracowników jaki i pracodawców. Przedstawione zostaną zasady ustalania wymiaru czasu urlopu, zasady ustalania i rozliczania wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe oraz ekwiwalentu urlopowego za niewykorzystany przez pracownika czas na wypoczynek.

 

Szkolenie - Urlopy wypoczynkowe

 

Cel edukacyjny


Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobyć, poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę z zakresu urlopów wypoczynkowych.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Na zajęcia dotyczące przysługujących pracownikom urlopów wypoczynkowych zapraszamy:

 • pracowników działów kadrowych i działów płacowych,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm zatrudniających pracowników,
 • pracowników działów personalnych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji,
 • personel i właścicieli biur rachunkowych.

Warsztaty dedykujemy przede wszystkim pracownikom działów personalnych pracujących na stanowiskach związanych z udzieleniem urlopów wypoczynkowych, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz pracownikom działów płacowych i finansowych zajmujących się rozliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

 

Omawiane regulacje prawne


Podczas zajęć przywołamy, omówimy i przeanalizujemy regulacje prawne dotyczące uprawnień pracowników do urlopów wypoczynkowych na które składają się:

 • ustawa – Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zwrócimy też uwagę na zapisane w projekcie tzw. „Polskiego Ładu” propozycje przyznania prawa do urlopu wypoczynkowego osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych i w ramach B2B.

 

PROGRAM SZKOLENIA – URLOPY WYPOCZYNKOWE


 1. Prawo do urlopu wypoczynkowego
 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 3. Ustalenie stażu urlopowego
 4. Urlop proporcjonalny
 5. Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego
 6. Urlop pracownika niepełnosprawnego
 7. Urlop pracownika młodocianego
 8. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, wnioski i plany urlopowe
 9. Przesunięcie terminu, przerwanie i odwołanie pracownika z urlopu
 10. Urlop zaległy
 11. Urlop na żądanie
 12. Wynagrodzenie urlopowe
 13. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące urlopów wypoczynkowych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Agnieszki Wałęki-Kaliszczak

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Szkolenie - Urlopy wypoczynkowe prowadzi Agnieszka Wałęka-Kaliszczak.


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak – doświadczony wykładowca i specjalista prawa pracy.

 

 

Efekty, rezultaty szkolenia – Udział w zajęciach pozwala uczestnikom zdobyć merytoryczną wiedzę z zakresu przepisów regulujących zagadnienia urlopu wypoczynkowego i nabyć umiejętności stosowania ich w praktyce. Kompetencje zdobyte na szkoleniu pozwolą na prawidłowe ustalanie wymiaru urlopu dla poszczególnych pracowników, sporządzanie dokumentacji urlopowej, obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego tematyce urlopów wypoczynkowych otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu. Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty w godz. 10:00-15:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt (szkolenie). Urlopy wypoczynkowe.Urlopy wypoczynkowe

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

Program

 1. Prawo do urlopu wypoczynkowego
 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 3. Ustalenie stażu urlopowego
 4. Urlop proporcjonalny
 5. Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego
 6. Urlop pracownika niepełnosprawnego
 7. Urlop pracownika młodocianego
 8. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, wnioski i plany urlopowe
 9. Przesunięcie terminu, przerwanie i odwołanie pracownika z urlopu
 10. Urlop zaległy
 11. Urlop na żądanie
 12. Wynagrodzenie urlopowe
 13. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

 

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

🔊 Głośniki lub słuchawki

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

⚙️ Darmowy test szybkości łącza internetowego dostępny na –  https://www.speedtest.pl/

 

 


Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej? Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Prawnik, wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz online z firmą POLBI od wielu lat.

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec. Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz ordynacji podatkowej i szeroko rozumianego prawa podatkowego. Jako wykładowca prowadzący kursy, specjalistyczne warsztaty i szkolenia online wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy.

ZASADY I TERMINY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, FAKTURY ZA SZKOLENIA.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Urlop wykoczynkowy.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Szkolenie – Urlop wypoczynkowy dotyczy: stażu i wymiaru urlopu, planów i wniosków urlopowych, urlopu zaległego i na żądanie, wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

Organizacja szkolenia – Urlopy wypoczynkowe


Organizacja szkolenia: Urlopy wypoczynkowe.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

 

Charakterystyka szkolenia


Podczas jednodniowego szkolenie zostanie kompleksowo omówiona tematyka dotycząca urlopów wypoczynkowych, zarówno w zakresie udzielania urlopu, jak i rozliczania wynagrodzenia urlopowego.

 

Kluczowe zagadnienia omawiane podczas zajęć


W trakcie warsztatów odniesiemy się do zagadnień dotyczących wymiaru urlopów wypoczynkowych, urlopu pracownika niepełnoetatowego, ustalania stażu urlopowego, przygotowywania i składania wniosków urlopowych, uzgadniania i tworzenia planów urlopowych, postępowania w przypadku urlopów zaległych i urlopów na żądanie oraz ustalania wynagrodzenie urlopowe i wyliczania ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Urlopy wypoczynkowe | Doświadczony wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 280 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content