Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Pakiet VAT SLIM - Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług 2021/2022

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Pakiet VAT SLIM – Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług 2021/2022

VAT 2021/2022, pakiet SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2, JPK_VAT, Krajowy System e-Faktur, korekty podatku od towarów i usług. Szkolenie dotyczy najważniejszych zmian w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług w kontekście zmian po 1 października w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2. Przedstawione zostaną nowe regulacje w rozliczaniu korekt podatku VAT zmniejszających z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów. Wykładowca, Tomasz Wojewoda, przedstawi także zmiany w JPK_VAT, m.in. w fakturach uproszczonych w postaci paragonów fiskalnych. Poruszone zostaną również kwestie związane z projektowanymi zmianami w Krajowym Systemie e-Faktur.

 

Podatek VAT, zmiany - Szkolenie - Tomasz Wojewoda, Polbi, Warszawa.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie z zakresu podatku od towarów i usługi zmian wynikających z pakietów SLIM skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie  – Tomasz Wojewoda


Tomasz Wojewoda – Wykładowca, prelegent, trener, dydaktyk i szkoleniowiec. Wybitny specjalista z zakresu podatków. Osoba znana i ceniona na rynku szkoleń w Polsce. W zakresie szkoleń z obszaru podatków (CIT, PIT i VAT) Tomasz Wojewoda współpracuje z firmą POLBI od wielu lat.

 

PROGRAM SZKOLENIA – VAT SLIM 2021/2022


VAT – Podatek od towarów i usług. Przegląd najważniejszych zmiany z 2021 roku oraz projektowane zmiany od 1 stycznia 2022 roku.

 

I. Pakiet SLIM VAT 2

Zmiany w podatku od towarów i usług wprowadzane od 1 października 2021 roku w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2

 1. Nowe regulacje VAT w zakresie rozliczania korekt zmniejszających (in minus) z tytułu Wspólnotowego Nabycia Towarów – WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
 2. Potrącania podatku VAT naliczonego z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.
 3. Korekty podatku VAT naliczonego, w przypadku niepotrącenia podatku od towarów i usług w ustawowym terminie.
 4. Stosowanie tzw. ulgi na złe długi (nieściągalne wierzytelności) znaczące rozszerzenie możliwości korzystania z ulgi – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.
 5. Rozliczania podatku VAT w międzynarodowych transakcjach łańcuchowych.
 6. Rozliczanie importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.
 7. Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności – MPP.
 8. Zmiany w zakresie rezygnacji ze zwolnienia podatkowego w przypadku dostawy nieruchomości.
 9. Nowe zasady składania informacji podatkowej VAT-26.

 

II. Zmiany w JPK_VAT

 1. Zmiany w zakresie stosowania kodów GTU oraz oznaczeń procedur, wyłączenia w stosowaniu oznaczenia „TP”, zniesienie obowiązku stosowania oznaczenia „MPP”, rodzaje dokumentów, do których nie stosuje się kodów GTU lub oznaczeń procedur.
 2. Zmiany w zakresie wykazywania w JPK VAT faktur uproszczonych w postaci paragonów fiskalnych.
 3. Rozliczanie korekt podatku VAT naliczonego na podstawie dokumentów wewnętrznych.

 

III. Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur – projektowane zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT od 1 stycznia 2022 roku.

 1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowanej – zasady wystawiania, rozliczania i korygowania takich faktur.
 2. Termin wejścia w życie nowych przepisów i możliwości stosowania faktury ustrukturyzowanej.
 3. Korzyści związane ze stosowaniem faktury ustrukturyzowanej.

 

IV. Pakietu SLIM VAT

Omówienie nowelizacji przepisów wprowadzonych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT

 1. Całkowicie nowe zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nowe zasady dokumentowania, przepisy przejściowe w zakresie podatku od towarów i usług itp.
 2. Całkowicie nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt podatku VAT naliczonego in minus, nowe terminy i warunki dokonania korekty, przepisy przejściowe itp.
 3. Doprecyzowanie zasad rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus).
 4. Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego.
 5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
 6. Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości.
 7. Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego, warunki i terminy stosowania nowej metody itp.
 8. Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki 0%.

 


 

Materiały dydaktyczne (szkoleniowe) – Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznym zagadnieniom dotyczących najnowszych zmian w podatku od towarów i usług wynikających m.in.  z pakietów VAT SLIM otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w warsztatach wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty w godz. 10:00-15:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt (szkolenie). Pakiet VAT SLIM – Zmiany w podatku od towarów i usługPodatek VAT, Pakiet SLIM i pozostałe zmiany

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 


Polbi - Szkolenia - Pakiet Podatek VAT SLIM.   Polbi   |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

VAT – Podatek od towarów i usług. Przegląd najważniejszych zmiany z 2021 roku oraz projektowane zmiany od 1 stycznia 2022 roku.

 

I. Pakiet SLIM VAT 2

Zmiany w podatku od towarów i usług wprowadzane od 1 października 2021 roku w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2

 1. Nowe regulacje VAT w zakresie rozliczania korekt zmniejszających (in minus) z tytułu Wspólnotowego Nabycia Towarów – WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
 2. Potrącania podatku VAT naliczonego z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.
 3. Korekty podatku VAT naliczonego, w przypadku niepotrącenia podatku od towarów i usług w ustawowym terminie.
 4. Zmiany dotyczące stosowania tzw. ulgi na złe długi (nieściągalne wierzytelności) znaczące rozszerzenie możliwości korzystania z ulgi – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.
 5. Rozliczanie podatku VAT w międzynarodowych transakcjach łańcuchowych.
 6. Zmiany w zakresie rozliczania importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.
 7. Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności – MPP.
 8. Rezygnacja ze zwolnienia podatkowego w przypadku dostawy nieruchomości.
 9. Nowe zasady składania informacji podatkowej VAT-26.

 

II. Zmiany w JPK_VAT

 1. Zmiany w w JPK_VAT w zakresie stosowania kodów GTU oraz oznaczeń procedur, wyłączenia w stosowaniu oznaczenia „TP”, zniesienie obowiązku stosowania oznaczenia „MPP”, rodzaje dokumentów, do których nie stosuje się kodów GTU lub oznaczeń procedur.
 2. Zmiany w zakresie wykazywania w JPK_VAT faktur uproszczonych w postaci paragonów fiskalnych.
 3. Rozliczanie korekt podatku VAT naliczonego na podstawie dokumentów wewnętrznych.

 

III. Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur – projektowane zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT od 1 stycznia 2022 roku.

 1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowanej – zasady wystawiania, rozliczania i korygowania takich faktur.
 2. Termin wejścia w życie nowych przepisów i możliwości stosowania faktury ustrukturyzowanej.
 3. Korzyści związane ze stosowaniem faktury ustrukturyzowanej.

 

IV. Pakietu SLIM VAT

Zmiany wprowadzone w ramach tzw. pakietu SLIM VAT

 1. Całkowicie nowe zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nowe zasady dokumentowania, przepisy przejściowe w zakresie podatku od towarów i usług itp.
 2. Całkowicie nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt podatku VAT naliczonego in minus, nowe terminy i warunki dokonania korekty, przepisy przejściowe itp.
 3. Doprecyzowanie zasad rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus).
 4. Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego.
 5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
 6. Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości.
 7. Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego, warunki i terminy stosowania nowej metody itp.
 8. Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki podatku VAT 0%.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom obronił z wyróżnieniem). Ceniony ekspert i konsultant podatkowy z obszaru podatków (CIT, PIT i VAT).

 

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, wykładowca, trener


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Tomasz Wojewoda posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.


Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO I FAKTURY

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy dokonać płatności?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata?


Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena netto jest równa cenie brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Najnowsze zmiany VAT.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Szkolenie: Podatek VAT 2021/2022 – Pakiet SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2, JPK, Krajowy System e-Faktur, korekty podatku od towarów i usług.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka – Pakiet VAT SLIM – Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług | Renomowany wykładowca i praktyk – Tomasz Wojewoda | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godz. 10:00-15:00 | Cena katalogowa: 348 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content