Polbi

Wady jakościowe leków – Nadzór nad jakością produktu leczniczego

Podczas zajęć dowiesz się, jak postępować w przypadku podejrzenia wady jakościowej produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Poznasz podobieństwa i różne z działaniem niepożądanym leku oraz drogi postępowania przy zgłaszaniu wady jakościowej produktu leczniczego.

 

Szkolenie - Wady jakościowe produktu leczniczego (leków).

 

Kogo zapraszamy na zajęcia – Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące praktycznych aspektów związanych z obowiązkami i zakresem odpowiedzialności wynikającym z systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aspekcie wad jakościowych adresowane jest do pracowników służby zdrowia. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby pracujące w szpitalach i przychodniach:

  • farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych,
  • lekarzy i lekarzy dentystów,
  • pielęgniarki i położne.

 

PROGRAM


Nadzór nad jakością produktu leczniczego – wady jakościowe

 

1. Podstawy prawne zgłaszania wady jakościowej produktu leczniczego

Przykłady wad jakościowej produktu leczniczego, podstawy prawne jej zgłaszania

2. Sposób postępowania ze stwierdzoną wadą jakościową produktu leczniczego

Zgłoszenie wady jakościowej produktu leczniczego: formularz, niezbędne informacje, droga powiadomienia, dalsze postępowanie z produktem leczniczym

3. Działanie niepożądane a wada jakościowa – porównanie

Porównanie sposobu wykrycia, zgłoszenia i dalszego postępowania z danym produktem leczniczym

 

Maja Nizio – Wykładowca przybliżający pracownikom podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni farmaceutycznych zagadnienia monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją m.in. jako kierownik Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, następnie p.o. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Maja Nizio będąc zatrudniona w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym uzyskała bogate doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję inspektora ds. obrotu hurtowego. Aktualnie Maja Nizio jest Naczelnikiem Wydziału Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Szkolenie –  Zgłaszanie wad jakościowych leków

Kontakt z organizatorem: Polbi Contact Center: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.