Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Wady jakościowe leków – Nadzór nad jakością produktu leczniczego

Podczas zajęć dowiesz się, jak postępować w przypadku podejrzenia wady jakościowej produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Poznasz podobieństwa i różne z działaniem niepożądanym leku oraz drogi postępowania przy zgłaszaniu wady jakościowej produktu leczniczego.

 

Szkolenie - Wady jakościowe produktu leczniczego (leków).

 

Kogo zapraszamy na zajęcia – Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące praktycznych aspektów związanych z obowiązkami i zakresem odpowiedzialności wynikającym z systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aspekcie wad jakościowych adresowane jest do pracowników służby zdrowia. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby pracujące w szpitalach i przychodniach:

 • farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych,
 • lekarzy i lekarzy dentystów,
 • pielęgniarki i położne.

 

PROGRAM


Nadzór nad jakością produktu leczniczego – wady jakościowe

 

1. Podstawy prawne zgłaszania wady jakościowej produktu leczniczego

Przykłady wad jakościowej produktu leczniczego, podstawy prawne jej zgłaszania

2. Sposób postępowania ze stwierdzoną wadą jakościową produktu leczniczego

Zgłoszenie wady jakościowej produktu leczniczego: formularz, niezbędne informacje, droga powiadomienia, dalsze postępowanie z produktem leczniczym

3. Działanie niepożądane a wada jakościowa – porównanie

Porównanie sposobu wykrycia, zgłoszenia i dalszego postępowania z danym produktem leczniczym

 

Maja Nizio – Wykładowca przybliżający pracownikom podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni farmaceutycznych zagadnienia monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją m.in. jako kierownik Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, następnie p.o. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Maja Nizio będąc zatrudniona w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym uzyskała bogate doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję inspektora ds. obrotu hurtowego. Aktualnie Maja Nizio jest Naczelnikiem Wydziału Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Materiały dydaktyczne – Każdy uczestnik warsztatów poświęconych nadzorowi nad jakością produktu leczniczego i wadom jakościowym leków otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w warsztatach wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu. Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Zapraszamy na warsztaty w godz. 10-13 – Rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 13:00 zaplanowane jest zakończenia szkolenia.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z koordynatorem szkolenia: Wady jakościowe leków.Zgłaszanie wad jakościowych leków

Koordynator warsztatów – Zenobia Krych

Polbi Contact Center – telefon: 607 083 246

e-mail: zenobia.krych@polbi.com.pl

 


Polbi, Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia: Wady jakościowe leków.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

 

1. Podstawy prawne zgłaszania wady jakościowej produktu leczniczego

Przykłady wad jakościowej produktu leczniczego, podstawy prawne jej zgłaszania

 

2. Sposób postępowania ze stwierdzoną wadą jakościową produktu leczniczego

Zgłoszenie wady jakościowej produktu leczniczego: formularz, niezbędne informacje, droga powiadomienia, dalsze postępowanie z produktem leczniczym

 

3. Działanie niepożądane a wada jakościowa – porównanie

Porównanie sposobu wykrycia, zgłoszenia i dalszego postępowania z danym produktem leczniczym

 

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

 

Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej?


Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Maja Nizio

Maja Nizio prowadzi szkolenia z zakresu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych dla pracowników podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni farmaceutycznych.

Maja Nizio jest absolwentką studiów farmaceutycznych w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją m.in. jako kierownik Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, następnie p.o. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Maja Nizio będąc zatrudniona w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym uzyskała bogate doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję inspektora ds. obrotu hurtowego.

Aktualnie Maja Nizio jest Naczelnikiem Wydziału Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO I FAKTURY

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona wcześniej. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy dokonać płatności?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata?


Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena netto jest równa cenie brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Wady jakościowe leków.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Omówienie różnic między działaniem niepożądanym a wadą jakościową leku oraz prezentacja sposobu zgłaszania wad jakościowych produktu leczniczego.

 

Organizacja zajęć – Podejrzenie wad jakościowych leków


Organizacja szkolenia - Wady jakościowe produktu leczniczego

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć mogą być oddzielone przerwami.

 

Umiejętność identyfikacji i zgłaszania wad jakościowych produktów leczniczych


Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych ma na celu  przekazanie praktycznych umiejętności identyfikacji i zgłaszania wad jakościowych leków i wyrobów medycznych oraz prezentację sposobów zgłaszania wad jakościowych produktu leczniczego.

 

Podejrzenie wad jakościowych – Omawiane regulacje prawne


Podczas szkolenia dokonamy prezentacji, omówienia i przeanalizowania odpowiednich regulacji prawnych. W zakresie podejrzenia wad jakościowych produktów leczniczych będą to ustawy: prawo farmaceutyczne, o wyrobach medycznych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Możesz także zamówić szkolenie wewnętrzne (zamknięte)


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia dotyczącego rozpoznawania i zgłaszania wady jakościowej leku i zasad nadzoru nad jakością produktów leczniczych to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego.

 

Kontakt z organizatorem


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


KLUCZOWE INFORMACJE | Tematyka: Wady jakościowe leków – Nadzór nad jakością produktu leczniczego | Renomowany wykładowca – Maja Nizio | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Szkolenie stacjonarne – Warszawa | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10:00 – 13:00 | Cena katalogowa: 380 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
380 zł 298 zł *

Termin: 17-11-2021

Środa, zajęcia w godz. 10:00-13:00

Szkolenie online na żywo

Online - Listopad 2021

Skip to content