Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Wady jakościowe leków - Nadzór nad jakością produktu leczniczego

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Wady jakościowe leków – Nadzór nad jakością produktu leczniczego

Omówienie różnic między działaniem niepożądanym a wadą jakościową leku oraz prezentacja sposobu zgłaszania wad jakościowych produktu leczniczego.

Podczas zajęć dowiesz się, jak postępować w przypadku podejrzenia wady jakościowej produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Poznasz podobieństwa i różne z działaniem niepożądanym leku oraz drogi postępowania przy zgłaszaniu wady jakościowej produktu leczniczego.

 

Szkolenie - Wady jakościowe produktu leczniczego (leków).

 

Kogo zapraszamy na zajęcia – Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące praktycznych aspektów związanych z obowiązkami i zakresem odpowiedzialności wynikającym z systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aspekcie wad jakościowych adresowane jest do pracowników służby zdrowia. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby pracujące w szpitalach i przychodniach:

  • farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych,
  • lekarzy i lekarzy dentystów,
  • pielęgniarki i położne.

 

PROGRAM


Nadzór nad jakością produktu leczniczego – wady jakościowe

 

1. Podstawy prawne zgłaszania wady jakościowej produktu leczniczego

Przykłady wad jakościowej produktu leczniczego, podstawy prawne jej zgłaszania

2. Sposób postępowania ze stwierdzoną wadą jakościową produktu leczniczego

Zgłoszenie wady jakościowej produktu leczniczego: formularz, niezbędne informacje, droga powiadomienia, dalsze postępowanie z produktem leczniczym

3. Działanie niepożądane a wada jakościowa – porównanie

Porównanie sposobu wykrycia, zgłoszenia i dalszego postępowania z danym produktem leczniczym

 

Maja Nizio – Wykładowca przybliżający pracownikom podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni farmaceutycznych zagadnienia monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją m.in. jako kierownik Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, następnie p.o. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Maja Nizio będąc zatrudniona w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym uzyskała bogate doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję inspektora ds. obrotu hurtowego. Aktualnie Maja Nizio jest Naczelnikiem Wydziału Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Szkolenie –  Zgłaszanie wad jakościowych leków

Kontakt z organizatorem: Polbi Contact Center: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 

1. Podstawy prawne zgłaszania wady jakościowej produktu leczniczego

Przykłady wad jakościowej produktu leczniczego, podstawy prawne jej zgłaszania

 

2. Sposób postępowania ze stwierdzoną wadą jakościową produktu leczniczego

Zgłoszenie wady jakościowej produktu leczniczego: formularz, niezbędne informacje, droga powiadomienia, dalsze postępowanie z produktem leczniczym

 

3. Działanie niepożądane a wada jakościowa – porównanie

Porównanie sposobu wykrycia, zgłoszenia i dalszego postępowania z danym produktem leczniczym

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Maja Nizio

Maja Nizio prowadzi szkolenia z zakresu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych dla pracowników podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni farmaceutycznych.

Maja Nizio jest absolwentką studiów farmaceutycznych w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją m.in. jako kierownik Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, następnie p.o. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Maja Nizio będąc zatrudniona w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym uzyskała bogate doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję inspektora ds. obrotu hurtowego.

Aktualnie Maja Nizio jest Naczelnikiem Wydziału Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO I FAKTURY

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona wcześniej. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy dokonać płatności?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata?


Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena netto jest równa cenie brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

  1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
  2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
  3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Wady jakościowe leków.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

 

Organizacja zajęć – Podejrzenie wad jakościowych leków


Organizacja szkolenia - Wady jakościowe produktu leczniczego

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć mogą być oddzielone przerwami.

 

Umiejętność identyfikacji i zgłaszania wad jakościowych produktów leczniczych


Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych ma na celu  przekazanie praktycznych umiejętności identyfikacji i zgłaszania wad jakościowych leków i wyrobów medycznych oraz prezentację sposobów zgłaszania wad jakościowych produktu leczniczego.

 

Podejrzenie wad jakościowych – Omawiane regulacje prawne


Podczas szkolenia dokonamy prezentacji, omówienia i przeanalizowania odpowiednich regulacji prawnych. W zakresie podejrzenia wad jakościowych produktów leczniczych będą to ustawy: prawo farmaceutyczne, o wyrobach medycznych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Możesz także zamówić szkolenie wewnętrzne (zamknięte)


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia dotyczącego rozpoznawania i zgłaszania wady jakościowej leku i zasad nadzoru nad jakością produktów leczniczych to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego.

 

Kontakt z organizatorem


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


KLUCZOWE INFORMACJE | Tematyka: Wady jakościowe leków – Nadzór nad jakością produktu leczniczego | Renomowany wykładowca – Maja Nizio | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Szkolenie stacjonarne – Warszawa | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10:00 – 13:00 | Cena katalogowa: 380 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content