Polbi

Wyroby medyczne, marka własna – wymogi prawne w zakresie sprzedaży i reklamy

SZKOLENIE O WYROBACH MEDYCZNYCH


Wyroby medyczne wprowadzane do obrotu pod własną marką, wymogi prawne dla producentów on the label.

 

Szkolenie - Marka własna wyrobów medycznych

 

Wprowadzenie na rynek wyrobów medycznych pod własną marką


Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie obowiązki muszą spełnić podczas wprowadzenia na rynek wyrobów medycznych pod własną marką, jakie informacje muszą przekazać konsumentom oraz jakie wymogi powinien spełniać wytwórca kontraktowy.

  • Poznasz obowiązki podczas wprowadzenia do obrotu wyrobów medycznych.
  • Dowiesz się wszystkiego o aspektach prawnych dotyczących reklamy.

Na szkolenie zaprasza nasz ekspert – prawnik, praktyk i doświadczony wykładowca, Marta Łanoch.

 

Główne punkty szkolenia o własnej marce wyrobów medycznych


Wyroby medyczne, definicja i produkty, których nie można wprowadzać  do obrotu jako wyroby medyczne.

Własna marka wyrobów medycznych, wymagania dla producenta on the labe.

Obowiązki związane z wprowadzeniem do obrotu wyrobu pod własną marką, system zarządzania jakością i ryzykiem, dokumentacja techniczna, ocena zgodności, poważne incydenty, informacje przekazywane użytkownikowi wyrobu medycznego;

Identyfikacja wyrobów – kody UDI, rejestracja w systemie EUDAMED oraz kto może być wytwórcą kontraktowym wyrobu medycznego.

Wyroby medyczne pod marką dystrybutora/importera, przejęcie obowiązków producenta, odpowiedzialność  za wyrób.

Reklama wyrobu medycznego pod własną marką, oświadczenia na oznakowaniu reklama zgodna z ustawą o wyrobach medycznych.

Nowe wymagania dla reklamy określone w rozporządzeniu w sprawie reklamy wyrobów medycznych.

Sankcje i kary związane z obowiązkami producenta, dystrybutora i importera i niewłaściwą reklamą.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Wartość dla uczestnika szkolenia


Dzięki wiedzy zdobytej podczas szkolenia uczestnicy poznają swoje obowiązki dotyczące wyrobów medycznych, w szczególności dowiedzą się jak przygotować swoje przedsiębiorstwo do pełnienia roli producenta. Uczestnicy zajęć zdobędą cenne informacje odnoszące się do kwestii prawnych reklamowania wyrobów medycznych.

 

Grupa docelowa


Udział w szkoleniu poświęconemu tematyce własnej marki wyrobów medycznych polecamy podmiotom branży wyrobów medycznych i firmom farmaceutycznym.

 

Adresaci szkolenia o własnej marce wyrobów medycznych


Na zajęcia dotyczące wprowadzeniu do obrotu wyrobów medycznych pod własną marką zapraszamy dystrybutorów, importerów, producentów kontraktowych i producentów on the label.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

 

Szkolenie – Wyroby medyczne, marka własna


➤ Praktyczne zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów medycznych pod własną marką

➤ Wymogi prawne w zakresie sprzedaży i reklamy własnej marki wyrobów medycznych

➤ Renomowany wykładowca i praktyk – Marta Łanoch

➤ Czas trwania – około 5 godzin (z przerwami), zajęcia online na żywo

➤ Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

780 zł880 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 11/6/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
7 listopada 2023
Wtorek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Marta Łanoch
Uczymy tego, na czym się znamy.