Polbi

Konstruowanie i realizacja umów w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne – Konstruowanie i realizacja umów w ramach PZP

Zapraszamy na szkolenie prezentujące kompleksowe omówienie zasad dotyczących sporządzania umów w systemie zamówień publicznych z uwzględnieniem aneksowania i ewaluacji umowy o zamówienie publiczne.

 

Prawidłowo przygotuj umowę o zamówienie publiczne


  • Poznasz praktyczne wskazówki dla konstruowania umów o zamówienie publiczne
  • Będziesz znał obowiązkowe postanowienia umowne i klauzule niedozwolone
  • Dowiesz się, jakie są zasady realizacji umów w zamówieniach publicznych
  • Przeanalizujesz nowe przepisy PZP i pierwsze doświadczenia z praktyki ich stosowania

 

Umowy w systemie zamówień publicznych. PZP - Szkolenie.

 

Co szczegółowo omówimy podczas zajęć


Podczas zajęć zwrócimy szczególną uwagę na wszystkie aspekt prawidłowego przygotowania umowy w ramach zamówień publicznych – obowiązkowe postanowienia umowne, klauzule niedozwolone, waloryzację wynagrodzenia, zaliczki i płatności częściowe oraz podwykonawstwo. Opiszemy zasady i konsekwencje zmiany treści umowy według nowych przepisów PZP. Omówimy także inne nowe instytucje dotyczące umów w zamówieniach publicznych, w tym nowe obowiązki zamawiających po realizacji umowy.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie adresowane jest do jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów udzielających zamówień publicznych, a także wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia (firmy prywatne, w szczególności branża budowlana, IT).

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Na warsztaty przygotowujące do konstruowania i realizacji umów w zamówieniach publicznych zapraszamy w szczególności:

  • pracowników działów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej udzielający zamówień publicznych,
  • specjalistów do spraw zamówień publicznych zatrudnionych  jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, ośrodkach pomocy społecznej i urzędach pracy,
  • pracowników działów ofertowania w firmach udzielających zamówień publicznych.

 

Zajęcia prowadzi doświadczony wykładowca i ekspert


Katarzyna Dziąćko - Zamówienia publiczne - Szkolenia

POLBI – WARSZAWA. Uczymy tego, na czym się znamy. Szkolenie PZP.KATARZYNA DZIĄĆKO

 

Pawnik na stałe współpracujący z kancelarią prawną Wawrzynowicz i Wspólnicy sp. k.. (www.wawrzynowicz.eu).

Praktyk, wykładowca i trener.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia lub nadzorowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.

 

 

Praktyczne warsztaty dla udzielających zamówień publicznych


Podczas zajęć poznasz praktyczne wskazówki dla prawidłowego konstruowania umów o zamówienie publiczne.  W świetle nowych przepisów i pierwszych doświadczeń z praktyki stosowania nowej ustawy o zamówieniach publicznych przedstawimy zasady prawidłowego tworzenia i realizowania umów w systemie zamówień publicznych z uwzględnieniem zmiany umowy o zamówienie publiczne oraz nowych obowiązków po wykonaniu umowy.

 

Szkolenie: Zamówienia publiczne – Umowy


Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750,  mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.