Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Zamówienia publiczne – Konstruowanie i realizacja umów

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zamówienia publiczne – Konstruowanie i realizacja umów

Umowy w zamówieniach publicznych – Nowe regulacje wynikające z przepisów o PZP dotyczące konstruowania i realizacji umów.

Zapraszamy na szkolenie prezentujące kompleksowe omówienie zasad dotyczących sporządzania umów w systemie zamówień publicznych z uwzględnieniem aneksowania i ewaluacji umowy o zamówienie publiczne.

 

Umowy w systemie zamówień publicznych - szkolenie.

 

Prawidłowo przygotuj umowę o zamówienie publiczne


✔️ Poznasz praktyczne wskazówki dla konstruowania umów o zamówienie publiczne

✔️ Będziesz znał obowiązkowe postanowienia umowne i klauzule niedozwolone

✔️ Dowiesz się, jakie są zasady realizacji umów w zamówieniach publicznych

✔️ Przeanalizujesz nowe przepisy PZP i pierwsze doświadczenia z praktyki ich stosowania

 

Zapraszam na moje szkolenie

Katarzyna Dziąćko

 

 

Co szczegółowo omówimy podczas zajęć


Podczas zajęć zwrócimy szczególną uwagę na wszystkie aspekt prawidłowego przygotowania umowy w ramach zamówień publicznych – obowiązkowe postanowienia umowne, klauzule niedozwolone, waloryzację wynagrodzenia, zaliczki i płatności częściowe oraz podwykonawstwo. Opiszemy zasady i konsekwencje zmiany treści umowy według nowych przepisów PZP. Omówimy także inne nowe instytucje dotyczące umów w zamówieniach publicznych, w tym nowe obowiązki zamawiających po realizacji umowy.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie adresowane jest do jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów udzielających zamówień publicznych, a także wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia (firmy prywatne, w szczególności branża budowlana, IT).

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Na warsztaty przygotowujące do konstruowania i realizacji umów w zamówieniach publicznych zapraszamy w szczególności:

 • pracowników działów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej udzielający zamówień publicznych,
 • specjalistów do spraw zamówień publicznych zatrudnionych  jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, ośrodkach pomocy społecznej i urzędach pracy,
 • pracowników działów ofertowania w firmach udzielających zamówień publicznych.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące umów w zamówieniach publicznych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Katarzyny Dziąćko

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wyjaśnienia oparte o najnowsze orzecznictwo i wytyczne Prezesa UZP

 

Zajęcia prowadzi doświadczony wykładowca i ekspert


Katarzyna Dziąćko - Zamówienia publiczne - Szkolenia

Ekspert Polbi, Warszawa - Katarzyna Dziąćko.   KATARZYNA DZIĄĆKO

 

Pawnik na stałe współpracujący z kancelarią prawną Wawrzynowicz i Wspólnicy sp. k.. (www.wawrzynowicz.eu).

Praktyk, wykładowca i trener.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia lub nadzorowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.


 

 

Praktyczne warsztaty dla udzielających zamówień publicznych – Podczas zajęć poznasz praktyczne wskazówki dla prawidłowego konstruowania umów o zamówienie publiczne.  W świetle nowych przepisów i pierwszych doświadczeń z praktyki stosowania nowej ustawy o zamówieniach publicznych przedstawimy zasady prawidłowego tworzenia i realizowania umów w systemie zamówień publicznych z uwzględnieniem zmiany umowy o zamówienie publiczne oraz nowych obowiązków po wykonaniu umowy.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego najnowszym zmianom dotyczącym zasad  prawidłowego wystawiania i przechowywania faktur VAT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Warsztaty w godz. 10:00-16:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Program szkolenia do pobraniaUmowy w zamówieniach publicznych (PDF)

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Szkolenie: Zamówienia publiczne – Umowy

Kontakt z organizatorem: Polbi Contact Center: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 1. Zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy realizacji umowy w ramach w zamówień publicznych
 2. Forma umowy w zamówieniach publicznych
 3. Prawidłowe umocowanie do zawarcia umowy
 4. Okres obowiązywania umowy zgodnie z regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych

 

 1. Klauzule niedozwolone określone w Prawie Zamówień Publicznych
 2. Obowiązkowe postanowienia umowne
 3. Wymagania dotyczące umów na roboty budowlane
 4. Waloryzacja wynagrodzenia w trakcie realizacji umowy w ramach w zamówień publicznych
 5. Zaliczki i zapłata wynagrodzenia w częściach
 6. Prawo opcji
 7. Zapisy umowne dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę

 

 1. Definicja istotnej zmiany umowy w zamówieniach publicznych
 2. Ustawowe przesłanki zmiany umowy w zamówieniach publicznych
 3. Prawidłowe formułowanie umownych przesłanek zmiany umowy w zamówieniach publicznych

 

 1. Zasady powierzania realizacji części zamówienia podwykonawcom
 2. Niedozwolone postanowienia umowy o podwykonawstwo w realizacji zamówienia publicznego
 3. Umowa o podwykonawstwo w robotach budowlanych
 4. Obowiązki dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w umowach na roboty budowlane, zasady dokonywania bezpośredniej zapłaty

 

 1. Forma zabezpieczenia realizacji umowy o zamówienie publiczne
 2. Wysokość zabezpieczenia umowy
 3. Zwrot zabezpieczenia umowy

 

 1. Odstąpienie od umowy o zamówienie publiczne
 2. Unieważnienie umowy o zamówienie publiczne
 3. Ogłoszenie o wykonaniu umowy o zamówienie publiczne
 4. Raport z realizacji zamówienia publicznego

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy realizowanej w ramach zamówień publicznych

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenia zamknięte to szkolenia na zamówienie „szyte na miarę” i zrealizowane zgodnie z tematyką zleconą przez Zamawiającego. Szkolenie zamknięte jest oferowane w dogodnym terminie, przeprowadzone we wskazanym przez zamawiającego miejscu oraz dostosowane do planowanej liczby uczestników.

Katarzyna Dziąćko

Ekspert do spraw zamówień publicznych. Prawnik w Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k. (www.wawrzynowicz.eu). Katarzyna Dziąćko posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu lub nadzorowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz doradztwie dla stron postępowania.

 

Katarzyna Dziąćko – Prawnik, ekspert, wykładowca


Katarzyna Dziąćko - Zamówienia publiczne - Szkolenia

Katarzyna Dziąćko – Prawnik i ekspert. Specjalista ds. zamówień publicznych.

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   KATARZYNA DZIĄĆKO

Prawnik, praktyk, wykładowca i trener.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia lub nadzorowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Doradza i wspiera podmioty uczestniczące w procesie udzielania zamówień publicznych.

Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA


Katarzyna Dziąćko prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, zarówno w formie bezpośrednich spotykań, jak i warsztatów on-line na żywo.

 

SPECJALIZACJA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ


Specjalizuje się w tematyce regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych, pomocy publicznej, prowadzenia postępowań dla zadań dofinansowanych ze środków UE oraz szeroko pojętego zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in. na zlecenie ośrodków Enterprise Europe Network. Jest autorką artykułów o tematyce z zakresu zamówień publicznych publikowanych w czasopiśmie internetowym Portal Zamówienia.org.pl (https://zamowienia.org.pl/).

 

WYKSZTAŁCENIE


Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Doświadczenie zawodowe i wiedzę praktyczną zdobywała kierując działem zamówień w dużym przedsiębiorstwie z branży energetycznej (będącym zamawiającym sektorowym). Tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień niepublicznych (poniżej progów stosowania ustawy PZP).

 

DORADZTWO I WSPARCIE DLA FIRM


Doradza w procesie udzielania zamówień jednostkom sektora finansów publicznych i spółkom, wspiera także podmioty realizujące projekty objęte współfinansowaniem ze środków UE w zakresie udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności. Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

SPECJALIZACJA W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Katarzyna Dziąćko prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujące zarówno postępowania branżowe, jak i zamówienia z zakresu IT, robót budowlanych, czy dostaw i usług administracyjnych. Jest współautorką bloga o tematyce zamówień publicznych zamówienia.org.pl.

Zasady i terminy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego, faktury za szkolenia.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi, szkolenia. Zamówienia publiczne - Umowy.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

 

 

Organizacja szkolenia: Zamówienia publiczne  – Umowy


 

Godz. 10:00 – Rozpoczęcie szkolenia. Godz. 16:00 – Planowane zakończenie zajęć. Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu


Nabędziesz umiejętność redagowania i analizowania zapisów umów o zamówienie publiczne. Praktyczne przykłady, wzorce, wskazówki i schematy oraz dyskusja pomogą opanować tajniki wiedzy dotyczącej prawidłowego realizowania zapisów umów zgodnie z nową ustawą – Prawo zamówień publicznych (PZP).

 

Kontakt z organizatorem – dział szkoleń


Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00,  telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Kluczowe informacje o szkoleniu


Zamówienia publiczne – Konstruowanie i realizacja umów | Doświadczony wykładowca – Katarzyna Dziąćko | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 6 godzin | Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content