Polbi

Zamówienia publiczne – Postępowania w procedurze unijnej (przetarg nieograniczony)

Zamówienia publiczne – Przetarg nieograniczony

Praktyczne wskazówki dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych (szczególnie w trybie przetargu nieograniczonego) w świetle nowych przepisów i pierwszych doświadczeń z praktyki stosowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Przygotuj przetarg nieograniczony w procedurze unijnej bez błędów


Szkolenie - Zamówienia publiczne – PZP, przetarg nieograniczony.

 

Adresaci szkolenia


Na szkolenie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zapraszamy w szczególności:

  • pracowników jednostek sektora finansów publicznych (instytucje, urzędy i podmioty udzielające zamówień publicznych),
  • kierownictwo i personel innych podmiotów udzielających zamówień publicznych.

Szkolenie będzie także interesujące i przydatne dla wykonawców – firm składających oferty w postępowaniach udzielenie zamówienia publicznego.

 

Co szczegółowo omówimy na zajęciach


Podczas szkolenia zwrócimy szczególną uwagę na zasady udzielania zamówień publicznych, czynności przed wszczęciem postępowania (sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości szacunkowej, opracowanie analizy potrzeb i wymagań oraz przygotowanie prawidłowej specyfikacji warunków zamówienia), prowadzenie postępowania (ogłoszenia, udzielanie odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ), ocenę ofert oraz sytuacji podmiotowej wykonawców, a także  procedurę odwoławczą.

 

Zajęcia prowadzi doświadczony wykładowca i ekspert – Katarzyna Dziąćko


Katarzyna Dziąćko - Zamówienia publiczne - Szkolenia

POLBI – WARSZAWA. Uczymy tego, na czym się znamy. PZP, przetargi.KATARZYNA DZIĄĆKO

Prawnik na stałe współpracujący z kancelarią prawną Wawrzynowicz i Wspólnicy sp. k. (www.wawrzynowicz.eu).

Katarzyna Dziąćko to praktyk, wykładowca i trener.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia lub nadzorowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz doradztwie dla stron postępowania.

Katarzyna Dziąćko prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.

 

 

Szkolenie: Zamówienia publiczne – Przetarg nieograniczony


Kontakt z organizatorem: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750,  mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.