Polbi

Zamówienia publiczne – Postępowania w trybie podstawowym (procedura krajowa)

Zamówienia publiczne – postępowania w trybie podstawowym

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym (procedura krajowa) zgodnie z nową ustawą – Prawo zamówień publicznych (PZP). Zajęcia dedykowane instytucjom, urzędom i podmiotom udzielającym zamówień publicznych. Mogą być przydatne również dla wykonawców biorących udział w postępowaniach.

 

Przygotuj i przeprowadź postępowanie w zgodzie z nowymi przepisami PZP


 • Dowiesz się wszystkiego o nowych zasadach udzielania zamówień publicznych

 • Zapoznasz się ze zmianami w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania

 • Poznasz tryby udzielenia zamówienia publicznego w procedurze krajowej

 • Poznasz etapy przeprowadzenia postępowania w różnych wariantach negocjacyjnych

 • Krok po kroku przeanalizujesz nowe zasady oceny i wyboru oferty lub przesłanki jej odrzucenia

 • Sprawdzisz, jakie są zmiany dotyczące odwołań w procedurze krajowej

 

Zamówienia publiczne - Postępowanie tryb podstawowy, procedura krajowa. Szkolenie - Polbi

 

Idea szkolenia


Do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzony został całkowicie nowy tryb udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych – tryb podstawowy. Ten tryb udzielania zamówień występuje w trzech wariantach – bez negocjacji (jako podobny do dotychczasowego przetargu nieograniczonego), z fakultatywnymi negocjacjami (podczas których negocjowane są elementy oferty podlegające ocenie zgodnie z kryteriami) oraz z obowiązkowymi negocjacjami (podobny do dotychczasowych negocjacji z ogłoszeniem). Podczas zajęć wyjaśnimy krok po kroku, jak prawidłowo przeprowadzić tę procedurę oraz który wariant będzie najkorzystniejszy dla danego przedmiotu zamówienia.

 

Adresaci szkolenia – PZP, postępowanie w trybie podstawowym


Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek sektora finansów publicznych i innych podmiotów udzielających zamówień publicznych. Szkolenie będzie także interesujące i przydatne dla wykonawców – firm składających oferty w postępowaniach udzielenie zamówienia publicznego.

 

Co szczegółowo omówimy na zajęciach


Podczas szkolenia, na podstawie kilkumiesięcznego doświadczenia w stosowaniu nowej ustawy PZP, pierwszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie oraz wytycznych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zwrócimy szczególną uwagę na:

 1. zmiany dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych,
 2. poszczególne etapy trybu podstawowego udzielenia zamówienia w procedurze krajowej,
 3. czynności przed wszczęciem postępowania (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości, sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia),
 4. etapy przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
 5. nowe tryby postępowania w trzech wariantach (bez negocjacji, z fakultatywnymi negocjacjami oraz z obligatoryjnymi negocjacjami),
 6. wymogi w zakresie oceny spełniania warunków podmiotowych przez wykonawców,
 7. nowe zasady oceny i wyboru oferty lub przesłanki jej odrzucenia oraz procedury odwoławcze.

 

Zajęcia prowadzi doświadczony wykładowca i ekspert


Katarzyna Dziąćko - Zamówienia publiczne - Szkolenia

Ekspert Polbi, Warszawa - Katarzyna Dziąćko KATARZYNA DZIĄĆKO

 

Prawnik na stałe współpracujący z kancelarią prawną Wawrzynowicz i Wspólnicy sp. k. (www.wawrzynowicz.eu).

Praktyk, wykładowca i trener.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia lub nadzorowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.

 

 

Praktyczne warsztaty dla udzielających zamówień publicznych


Podczas zajęć poznasz praktyczne wskazówki dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych. W świetle nowych przepisów i pierwszych doświadczeń z praktyki stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawimy zasady prawidłowego prowadzenia postępowania w procedurze krajowej, w szczególności w trybie podstawowym.

 

Szkolenie –  Zamówienia publiczne – Tryb podstawowy


Kontakt: Polbi – Warszawa, telefon: 22 629 13 88 lub 721 547 750,  e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.