Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Wykorzystanie narzędzi zarządzania ryzykiem jakości w ocenie odchyleń i niezgodności w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie on-line.

Hurtowy obrót produktami leczniczymi. Metody skutecznego zarządzania ryzykiem. Narzędzia i procesy analizy ryzyka.

Szkolenie on-line obejmuje swoim zakresem omówienie zasad przeprowadzania analizy ryzyka w obszarach dystrybucji hurtowej produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami DPD. Nowe wymaganie DPD, zarządzanie ryzykiem jakości. Zasady i techniki analizy ryzyka w dystrybucji hurtowej. Zajęcia warsztatowe w formacie webinarium prowadzi Anna Krawczak.

 

SZKOLENIE ON-LINE


Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji


Szkolenie prowadzi Anna Krawczak


Zarządzanie ryzykiem jakości, DPD. Techniki analizy ryzyka w dystrybucji hurtowej - szkolenie.


Webinarium, interaktywne szkolenie on-line na żywo

Zajęcia w godzinach 10:00-15:00

Cena: 890 zł za osobę (VAT zw.)

 

Cel szkolenia on-line


Szkolenie on-line ma na celu zapoznanie z wytycznymi dotyczącymi zarządzania ryzykiem jakości oraz metodami skutecznego zarządzania ryzykiem w obrocie hurtowym i dystrybucji produktów leczniczych. Omówienie najważniejszych i najczęściej stosowanych narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia procesu analizy ryzyka oraz korzyści wynikających z zarządzania ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji.

 

Adresaci webinarium


Szkolenie on-line dotyczące zarządzania ryzykiem jakości w dystrybucji i obrocie hurtowym produktami leczniczymi kierowane jest do:

 • Kadry Menadżerskiej związanej z obrotem hurtowym produktami leczniczymi,
 • Osób Odpowiedzialnych – Kierowników Hurtowni farmaceutycznych,
 • Kierowników i Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości, Pełnomocników ds. SZJ,
 • Kierowników i Pracowników Działów Sprzedaży, Zaopatrzenia, Logistyki i Dystrybucji oraz Magazynowania,
 • Wszystkich zainteresowanych przyswojeniem oraz odświeżeniem wiadomości z zakresu zarządzania ryzykiem jakości.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


Szkolenie on-line |  Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

 1. Podstawy prawne dotyczące obrotu hurtowego produktami leczniczymi.
 2. Główne założenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 3. Wytyczne dotyczące procesu zarządzania ryzykiem jakości – ICH Q8, Q9, Q10.
 4. Wybrane narzędzia do prowadzenia procesu analizy ryzyka.
 • Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA).
 • Diagram Przyczynowo – Skutkowy (Diagram Ishikawy).
 • Analiza Pareto.
 1. Obszary potencjalnie konieczne do poddania analizie ryzyka (przykładowe procesy).
 • Zimny łańcuch dostaw, jako przykład krytycznego procesu.
 • Monitorowanie warunków przechowywania – mapowanie rozkładu temperatur.
 • Współpraca z podwykonawcami.
 1. Korzyści wynikające z wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem jakości (QMR).

 

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert


Anna Krawczak – wykładowca. Szkolenia i kursy. Ekspert GMP, GDP, audytor.

Anna Krawczak

Anna Krawczak. Wykładowca DPD. Polbi - Warszawa.ANNA KRAWCZAK

Praktyk w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych.

Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości.

Ekspert GMP (DPP) i GDP (DPD). Wieloletni, ceniony i doświadczony szkoleniowiec i wykładowca

Więcej o wykładowcy …

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Zajęcia dotyczące zarządzania ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji produktów leczniczych prowadzone są w formie wykładu. Obejmują one również prezentacje, omówienie przykładów, dyskusję i pytania na czacie.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | Webinaria, szkolenia on-line.

 

Jak wyglądają zajęcia na webinarium?


Prezentujemy materiał wideo przedstawiający przebieg realnych zajęć. | Fragment wykładu (plik video).

 

Materiały video prezentujące przebieg zajęć podczas szkolenie online (webinarium) prowadzonego przez Annę Krawczak.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z opiekunem webinarium


Kontakt z sprawie szkolenia – online: Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji.

Koordynator szkoleń dla branży

farmaceutycznej i hurtowni leków

JOANNA AJDYS

tel. 22 629 13 88

joanna@polbi.com.pl

 

Program

 • Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA).
 • Diagram Przyczynowo – Skutkowy (Diagram Ishikawy).
 • Analiza Pareto.
 • Zimny łańcuch dostaw, jako przykład krytycznego procesu.
 • Monitorowanie warunków przechowywania – mapowanie rozkładu temperatur.
 • Współpraca z podwykonawcami.
 • Dystrybucja.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Anna Krawczak

Anna Krawczak – Ekspert GMP (DPP) i GDP (DPD). Wieloletni, ceniony i doświadczony szkoleniowiec i wykładowca. Audytor (zarządzanie jakością i systemy jakości). Prowadzi własna firmę konsultingową PharmAK. Praktyk obrotu hurtowego produktami leczniczymi. Współpracuje od lat z firmą POLBI w zakresie prowadzenia szkoleń  i webinariów.

 

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak – wykładowca. Szkolenia i kursy. Ekspert GMP, GDP, audytor.

Anna Krawczak

Anna Krawczak. Trener i ekspert, Polbi - Warszawa.ANNA KRAWCZAK

Praktyk w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych.

Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości.

Ekspert GMP (DPP) i GDP (DPD). Wieloletni, ceniony i doświadczony szkoleniowiec i wykładowca

Więcej o wykładowcy…

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych. Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

 

Regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia (on-line). Zarządzanie ryzykiem.


Organizacja szkolenia online: Metody skutecznego zarządzania ryzykiem oraz narzędzia i procesy analizy ryzyka w hurtowym obrocie produktami leczniczymi.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia on-line „Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Opinie uczestników szkolenia

Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków – Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt z organizatorem – dział szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Szkolenie on-line

Termin: 2021-06-24

Webinarium. Zajęcia w godz. 10:00-15:00.

Cena dla osoby: 890 zł 590 zł *

Cena dla wielu osób: 750 zł / os. 590 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-04-23 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content