Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Naliczanie wynagrodzeń a podatki, składki i zasiłki ZUS 2022. Nowe obowiązki płatnika składek. Nowy Polski Ład.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Naliczanie wynagrodzeń a podatki, składki i zasiłki ZUS 2022. Nowe obowiązki płatnika składek. Nowy Polski Ład.

ZUS, ubezpieczenia społeczne, składki, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne. Naliczanie wynagrodzeń a podatek dochodowy (PIT). Obowiązki płatnika składek po zmianach. Warsztaty prowadzi Andrzej Radzisław.

 

Spotykamy się 7 lutego 2022 roku, poniedziałek w godz. 10:00-14:00


Warsztaty prowadzi ekspert ZUS – Andrzej Radzisław

 

ZUS, składki i zasiłki z ubezpieczenia społecznego, obowiązki płatnika – Szkolenie.

 

Wszystko, co trzeba wiedzieć o nowościach w składkach ZUS, zasiłkach i świadczeniach. Zapraszamy pracownice i pracowników działów kadr i płac i wszystkich zainteresowanych tematyką wyliczania i rozliczania składek ZUS.

 

Kogo zapraszamy na warsztaty. Udział w spotkaniu rekomendujemy specjalistom działów kadr i płac, pracownikom działów księgowości, właścicielom i personelowi biur rachunkowych oraz osobom odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń i umów zlecenia i o dzieło, wyliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych jak również prowadzącym rozliczenia z ZUS i dokonujących korek dokumentacji prowadzonej w tym zakresie.

 

PROGRAM SZKOLENIA – SKŁADKI I ZASIŁKI ZUS, OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ


I. ZMIANY W ZAKRESIE NALICZANIA WYNAGRODZEŃ

 1. Zasady stosowania nowej ulgi podatkowej – Polski Ład 2022.
 2. Nowa skala podatkowa w podatku dochodowym.
 3. Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł.
 4. Rozliczanie wynagrodzeń wypłaconych na przełomie roku.
 5. Zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla pracowników i innych ubezpieczonych.
 6. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – nowe zasady.
 7. Zmiany w ustalaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych.
 8. Niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy na wniosek zleceniobiorcy.
 9. Rozliczanie składek w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek – zagrożenia dla płatnika.
 10. Ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika m.in. ulga 4+, ulga dla osób uprawnionych do emerytury, ulga dla powracających.
 11. Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
 12. Nowe zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich.
 13. Nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego – pełnienie funkcji na podstawie aktu powołania (m.in. składki za członków zarządu) .
 14. Nowe zasady naliczania składek zdrowotnych za przedsiębiorców (składka miesięczna, rozliczenie roczne).

 

II. ZMIANY W USTAWIE ZASIŁKOWEJ

 1. Zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, niezdolności do pracy w okresie ciąży.
 2. Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców.
 3. Ustalanie podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie.
 4. Zasady wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia.
 5. Skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia.
 6. Świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur.
 7. Nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych i płatników składek.
 8. Zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków.
 9. Co zmieniło się ostatnio w ustawie wypadkowej?

 

III. USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PO ZMIANACH

 1. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące wspólników spółek.
 2. Nowe regulacje w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i zgłaszania do tego ubezpieczenia oraz ustania tego ubezpieczenia.
 3. Nowości w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące naliczania odsetek za zwłokę.
 4. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie liczenia okresu przedawnienia należności z tytułu składek.
 5. Nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek po zmianach w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
 6. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie składania korekt dokumentów rozliczeniowych.

 

IV. ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK ZA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW

Obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek za pracowników i zleceniobiorców.

 1. Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – problemy praktyczne i zagrożenia dla płatników.
 2. Omówienie najczęściej występujących wyłączeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Kiedy warto wystąpić o interpretację podatkową?
 3. Składki za zleceniobiorców. Jak rozliczać składki, jak je korygować, jak zabezpieczyć się przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze składkami?
 4. Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorców. Jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą?
 5. Niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne. Jak opłacić składki, jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego? Analiza przypadków.
 6. Konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego.
 7. Korekta dokumentów po uznaniu przez ZUS umowy o dzieło za umowę zlecenia.
 8. Składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

 

V. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DO ZUS UMÓW O DZIEŁO

Umowa zlecenia, a umowa o dzieło. Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu tych umów?

 

VI. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW – ANALIZA PRZYPADKÓW

 1. Składniki uwzględniane w podstawie – premie, miesięczne, kwartalne roczne.
 2. Zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku.
 3. Składniki uzupełniane i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej.
 4. Składniki przysługujące do określonego terminu.
 5. Przychód z umowy zlecenia z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku – stanowisko ZUS-u, a wyroki Sądu Najwyższego.

 

Wykładowca – Andrzej Radzisław


mec. Andrzej Radzisław - Radca prawny, eksper, wykładowca (ZUS, ubezpieczenia społeczne)

mec. Andrzej Radzisław

Polbi - Warszawa. Wykładowca, Andrzej Radzisław   mec. ANDRZEJ RADZISŁAW

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wykładowca i trener  z wieloletnim doświadczeniem.

Ceniony ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Andrzej Radzisław | Więcej o wykładowcy

 

 

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące ubezpieczeń społecznych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Andrzeja Radzisława

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów przyczyniają się do lepszego utrwalenia wiedzy

 

Nowy Polski Ład – Zyskasz czy stracisz? Nowa wyższa kwota wolna od podatku i podwyższone progi podatkowe PIT nie muszą być gwarancją wyższych zarobków. Sprawdź dlaczego zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej mogą sprawiać, że niższe wynagrodzenie otrzymają nie tylko osoby lepiej zarabiające, ale także osoby o niskich dochodach. Poznaj skutki pełnego oskładkowania zleceń. Przeanalizuj, czy samozatrudnienie jest jeszcze opłacalne?

 

Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne. Wskażemy sposoby ustalania okresu zasiłkowego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą. Powiemy jak ustalić prawa do świadczeń chorobowych dla przedsiębiorcy. Poznasz nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania informacji od ubezpieczonych i płatników składek oraz zasady odzyskiwania nienależnie wypłaconych zasiłków.

 

Nowe regulacje i zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Co nowego w ubezpieczeniach społecznych wspólników spółek? Nowości dotyczące: dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i zgłaszania do tego ubezpieczenia, naliczania odsetek za zwłokę, ustalania okresu przedawnienia należności z tytułu składek oraz składania korekt dokumentów rozliczeniowych.

 

Opłacaniem składek za pracowników i zleceniobiorców. Poznasz praktyczne problemy i zagrożenia dla płatników składek za pracowników i zleceniobiorców. Omówimy najczęściej występujących wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i jak skutecznie zabezpieczyć się przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze składkami? Umowy zlecenia i o dzieło – Obowiązek zgłaszania umów do ZUS i na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów zlecenia i umów o dzieło?

 

Warsztaty w godz. 10:00-14:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 14:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt (szkolenie). Ubezpieczenia społeczne - ZUSNPŁ – Składki i zasiłki ZUS

Opiekun warsztatów – Zenobia Krych

Polbi Contact Center: 607 083 246

mail: zenobia.krych@polbi.com.pl

Program

 

I. ZMIANY W ZAKRESIE NALICZANIA WYNAGRODZEŃ

 1. Zasady stosowania nowej ulgi podatkowej – Polski Ład 2022.
 2. Nowa skala podatkowa w podatku dochodowym.
 3. Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł.
 4. Rozliczanie wynagrodzeń wypłaconych na przełomie roku.
 5. Zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla pracowników i innych ubezpieczonych.
 6. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – nowe zasady.
 7. Zmiany w ustalaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych.
 8. Niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy na wniosek zleceniobiorcy.
 9. Rozliczanie składek w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek – zagrożenia dla płatnika.
 10. Ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika m.in. ulga 4+, ulga dla osób uprawnionych do emerytury, ulga dla powracających.
 11. Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie             wychowujących dzieci.
 12. Nowe zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich.
 13. Nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego – pełnienie funkcji na podstawie aktu             powołania (m.in. składki za członków zarządu) .
 14. Nowe zasady naliczania składek zdrowotnych za przedsiębiorców (składka miesięczna, rozliczenie roczne).

 

II. ZMIANY W USTAWIE ZASIŁKOWEJ

 1. Zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, niezdolności do pracy w okresie ciąży.
 2. Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców.
 3. Ustalanie podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie.
 4. Zasady wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia.
 5. Skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia.
 6. Świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur.
 7. Nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych i płatników składek.
 8. Zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków.
 9. Co zmieniło się ostatnio w ustawie wypadkowej?

 

III. USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PO ZMIANACH

 1. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące wspólników spółek.
 2. Nowe regulacje w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i zgłaszania do tego ubezpieczenia oraz ustania tego ubezpieczenia.
 3. Nowości w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące naliczania odsetek za zwłokę.
 4. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie liczenia okresu przedawnienia należności z tytułu składek.
 5. Nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek po zmianach w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
 6. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie składania korekt dokumentów rozliczeniowych.

 

IV. ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK ZA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW

Obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek za pracowników i zleceniobiorców.

 1. Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – problemy praktyczne i zagrożenia dla płatników.
 2. Omówienie najczęściej występujących wyłączeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Kiedy warto wystąpić o interpretację podatkową?
 3. Składki za zleceniobiorców. Jak rozliczać składki, jak je korygować, jak zabezpieczyć się przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze składkami?
 4. Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorców. Jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą?
 5. Niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne. Jak opłacić składki, jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego? Analiza przypadków.
 6. Konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego.
 7. Korekta dokumentów po uznaniu przez ZUS umowy o dzieło za umowę zlecenia.
 8. Składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

 

V. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DO ZUS UMÓW O DZIEŁO

Umowa zlecenia, a umowa o dzieło. Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu tych umów?

 

VI. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW – ANALIZA PRZYPADKÓW

 1. Składniki uwzględniane w podstawie – premie, miesięczne, kwartalne roczne.
 2. Zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku.
 3. Składniki uzupełniane i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej.
 4. Składniki przysługujące do określonego terminu.
 5. Przychód z umowy zlecenia z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku – stanowisko ZUS-u, a wyroki Sądu Najwyższego.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia stacjonarne i kursy online


Nowy Polski Ład – Naliczanie podatków, składek i zasiłków ZUS 2022. Obowiązki płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów.

Organizator szkolenia – Polbi, Warszawa.

Program opracował Andrzej Radzisław.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Andrzej Radzisław

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Szef zespołu ds. kontroli ZUS w kancelarii Goźlińska Petryk & Wspólnicy. Specjalista i ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wykładowca, trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji branżowych.

 

Radca prawny, ekspert ubezpieczeń społecznych, ceniony wykładowca


mec. Andrzej Radzisław - Radca prawny, eksper, wykładowca (ZUS, ubezpieczenia społeczne)

mec. Andrzej Radzisław

Polbi - Warszawa. Andrzej Radzisław   mec. ANDRZEJ RADZISŁAW

Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Autor i współautor licznych publikacji.

Znany i ceniony wykładowca na rynku szkoleń.  Więcej informacji

 

Andrzej Radzisław – Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych


Andrzej Radzisław przez wiele lat pracował w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Brał udział w opiniowaniu aktów prawnych, analizował wydawane interpretacje ZUS. Kontrolował jednostki terenowe ZUS w zakresie wydawania decyzji.

 

Wykładowca, trener, uczestnik kongresów i sympozjów


Trener z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS. Posiada bogatą praktykę w przeprowadzaniu szkoleń. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych. Uczestniczy w kongresach i sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

 

Radca prawny w kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy


Andrzej Radzisław jest szefem zespołu kancelarii Goźlińska Petryk & Wspólnicy do spraw kontroli ZUS. W ramach wsparcia oferowanego przedsiębiorcom zapewnia: pomoc w przygotowaniu  do kontroli ZUS oraz opracowywaniu strategii w sporach toczonych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i postępowaniach sądowych.

Doradza w kwestiach prowadzenia rozliczeń i korekt dokumentacji składanej do ZUS i zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło, spraw zasiłków z ubezpieczenia społecznego, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  optymalizacji wynagrodzeń kadry menadżerskiej i outsourcingu pracowniczego.

FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Cena netto jest równa cenie brutto.

Zwolnienie z VAT | Więcej informacji …

Składki i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Nowy Polski Ład – ZUS 2022. Wynagrodzenia a podatek dochodowy (PIT). Obowiązki płatnika składek po zmianach.

 

Organizacja szkolenia – ZUS, ubezpieczenia społeczne 2022


Organizacja szkolenia: Ubezpieczenia społeczne - Wynagrodzenia, składki i zasiłki ZUS.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

14:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego tematyce najnowszych zmian w ubezpieczeniach społecznych, składkach i zasiłkach ZUS otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Cel szkolenia. Podczas zajęć postaramy się wyjaśnić i przeanalizować jak zmiany wynikające z „Nowego Polskiego Ładu” dotyczące wysokości podatków dochodowych i nowe zasady ustalania i płacenia składek zdrowotnych finansowana w całości z dochodu wpływają na wysokość wynagrodzeń.

 

Aktualności prawne 2022. Zaprezentujemy nowe przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku w zakresie ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę. Andrzej Radzisław poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując problemy konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 

Korzyści dla uczestnika szkolenia. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczestnicy poszerzą swoja wiedzę na temat zagadnień związanych z rozliczaniem wynagrodzeń na gruncie zmian wynikających z „Nowego Polskiego Ładu”, zasiłkami chorobowymi czy świadczeniami rehabilitacyjnymi oraz wypłatami tych świadczeń.

 

Korzyści dla firmy. Dzięki szkoleniu pracownik firmy, instytucji lub biura rachunkowego zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ubezpieczeń społecznych, które będzie mógł wykorzystać w pracy dokonując rozliczeń wynagrodzeń i wypłat zasiłków oraz świadczeń ZUS jak również prawidłowo dokumentować te czynności.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM

Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


KLUCZOWE INFORMACJE | Tematyka: Nowy Polski Ład – Naliczanie wynagrodzeń a podatki, składki i zasiłki ZUS 2022. Nowe obowiązki płatnika składek | Wykładowca – Andrzej Radzisław | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 4 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
448 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 03-02-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Termin: 07-02-2022

Poniedziałek, zajęcia w godz. 10:00-14:00

Szkolenie online, Andrzej Radzisław

Warsztaty online | Luty 2022

Skip to content