Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Wojciech Pławiak – Ekspert i doradca podatkowy, radca prawny

Wojciech Pławiak, radca prawny i doradca podatkowy, partner kancelarii prawno-podatkowej „LITIGATO – Spory podatkowe”. Ekspert z zakresu kontroli i postępowań podatkowych oraz z obszaru podatku od nieruchomości. Wykładowca i szkoleniowiec. Autor publikacji dotyczących zagadnień postępowania podatkowego i sądowego.

 

Wojciech Pławiak – Doradca podatkowy, radca prawny, wykładowca


Wojciech Pławiak - Wykładowca, doradca i ekspert Polbi

Wojciech Pławiak

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.  WOJCIECH PŁAWIAK

 

Wykładowca i ekspert podatkowy, doświadczony radca prawny i doradca podatkowy specjalizujący się w obszarze podatku od nieruchomości.

Specjalista z obszaru kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych.

Partner kancelarii kancelarii prawno-podatkowej reprezentujący klientów w postępowaniach podatkowych oraz w sporach przed sądami administracyjnymi.

 

Radca prawny i doradca podatkowy – Wojciech Pławiak to doświadczony radca prawny (numer uprawnień WA – 10717) i doradca podatkowy (numer wpisu na listę doradców podatkowych 11640).

 

Partner kancelarii prawno-podatkowej – Wojciech Pławiak to nie tylko radca prawny i doradca podatkowy ale jednocześnie partner kancelarii prawno-podatkowej „LITIGATO – Spory podatkowe”.

 

Udział w postępowaniach podatkowych. Dotychczas Wojcieh Pławiak reprezentował podmioty polskie i zagraniczne, mikrofirmy i największych podatników w Polsce już w kilkuset postępowaniach dotyczących podatków VAT, CIT, PIT, cen transferowych i podatku od nieruchomości.

 

Autor licznych publikacji – Wojciech Pławiak jest autorem szeregu publikacji dotyczących zagadnień postępowania podatkowego i sądowego.

 

Specjalizacja – Podatek od nieruchomości. Wojciech Pławiak specjalizuje się w sprawach podatku od nieruchomości wspierając podatników w rozwiązaniach optymalizacyjnych i przeglądach podatkowych oraz identyfikacji możliwości skorzystania z pomocy publicznej, ulg i zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości. Pomaga przedsiębiorcom i indywidualnym posiadaczom nieruchomości w wycenie, obmiarach i inwentaryzacji majątku oraz przygotowaniu wniosków nadpłatowych w podatku od nieruchomości za okresy nieprzedawnione. Przygotowuje również opinie podatkowe i prawnych oraz świadczy bieżące doradztwo w podatku od nieruchomości.

 

Specjalizacja – Kontrola podatkowa i celno-skarbowa oraz postępowania podatkowe. Wojciech Pławiak jako obrońca w sprawach karnych skarbowych od lat wspiera podatników w toku kontroli i postępowań podatkowych. W ramach kancelarii reprezentuje podatników w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz w postępowaniu podatkowym, w tym również postępowaniu odwoławczym. Pomaga w przygotowaniu wyjaśnień i odpowiedzi na zastrzeżenia kontroli oraz wyniki badania ksiąg podatkowych jak również redagowaniu  stanowiska w sprawie wyników przeprowadzonej kontroli. Służy radą w przygotowaniu odwołań, wniosków dowodowych i innych pism procesowych w postępowaniu podatkowym oraz reprezentuje klientów przed dyrektorami izb administracji skarbowej i samorządowymi kolegiami odwoławczymi.

 

Specjalizacja – Postępowania sądowe, skargi kasacyjne. Wojciech Pławiak reprezentuje przedsiębiorców i osoby prowadzące działalność gospodarczą przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Przygotowuje skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych na decyzje organów podatkowych, dodatkowe pisma procesowe, odpowiedzi na skargi kasacyjne i replik w sprawach podatkowych.

 


Kancelaria prawno-podatkowa Ligitago - Spory podatkowe, Wojciech Pławiak


 

Szkolenia, czyli sposób na unikanie sporów podatkowych. Wojciech Pławiak stara się przygotowywać podatników do przyszłego sporu lub pomaga takiego sporu uniknąć prowadząc szkolenia dotyczące wdrażania procedur podatkowych, w tym w zakresie weryfikacji kontrahentów, dochowania należytej staranności, identyfikacji i raportowania schematów podatkowych, jak również przygotowujące do czynnego uczestnictwa w kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

 

Wykładowca i szkoleniowiec – Wojciech Pławiak prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu z postępowań podatkowych i sądowych, odpowiedzialności karnej skarbowej oraz  podatku od nieruchomości a także zajęcia z tematyki podatku od nieruchomości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek doradztwo podatkowe).

 

Pełnione funkcje – Współtworzył Zespół Podatku od Nieruchomości EY świadczący usługi dla czołowych przedsiębiorstw w Polsce. Manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych EY. Pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor szeregu publikacji dotyczących zagadnień podatku od nieruchomości oraz postępowania podatkowego i sądowego.

 

Ekspert Business Centre Club i MF – Wojciech Pławiak wraz z Julią Karcz tworzą Zespół Kancelarii „LITIGATO Spory podatkowe”, która jest członkiem Business Centre Club. Z ramienia BCC Wojciech Pławiak jako ekspert reprezentuje Business Centre Club w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości. Pełnił także funkcje eksperta Zespołu Podatków i Opłat Lokalnych Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Finansów.

 

Ranking specjalistów podatkowych dziennika Rzeczpospolita – W 2015 roku Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu firm doradztwa podatkowego, opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita. W 2017 roku został wyróżniony w kategorii podatek od nieruchomości w XII ogólnopolskim rankingu firm doradztwa podatkowego dziennika Rzeczpospolita.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Wojciech Pławiak.


 

Wojciech Pławiak  – Korzystaj z wiedzy i doświadczenia eksperta

Zapraszamy do udziału w warsztatach podatkowych i szkoleniach, które prowadzi w Polbi Wojciech Pławiak.

Aktualne propozycje znajdziesz w kategorii szkoleń: Podatki – PIT, CIT, VAT

Skip to content