logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Nie trać czasu – praca czeka.

Projekt UE:  Nie trać czasu – praca czeka! Wsparcie dla 240 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z obszaru województwa wielkopolskiego. Cel projektu – podwyższenie lub nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

Projekt UE: Nie trać czasu – praca czeka!


Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa

Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2021

Lokalizacja: województwo wielkopolskie

 

Projekt UE: Nie trać czasu – praca czeka. Polbi.

 

Cel i zakres projektu


Celem projektu „Nie trać czasu – praca czeka!” jest podwyższenie lub nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 240 osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z obszaru województwa wielkopolskiego.

 

Osoby objęte projektem


Przewiduje się objecie projektem 240 mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku powyżej 29 lat o niskich kwalifikacjach, będących bezrobotnymi lub biernymi zawodowo.

 

Program projektu – etapy


Etap I –  Rekrutacja i Diagnoza potrzeb.

Etap II – Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Etap III – Szkolenia/ Kursy zawodowe.

Etap IV – Staże zawodowe.

Etap V – Pośrednictwo pracy.

 

KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU


Kontakt: Projekt UE. Nie trać czasu – praca czeka. Polbi.

POLBI Sp. z o.o.

Aleja 1 Maja 10

62-510 Konin

Telefon: 577-199-190

 


Ostatnia aktualizacja informacji na stronie: 2019-12-11