Polbi. Kursy dla księgowych

 

 

Polecamy szkolenia dla administracji i samorządów.zobacz więcej

 

Szkolenia dla branży medycznej i farmaceutycznej.zobacz więcej

 

Organizujemy kursy dla pracowników działów kadr i płac.zobacz więcej

 

Księgowość, podatki, prawo zarządzanie i finanse.zobacz więcej

 

  Szkolenia:   Podatki 2016 - VAT, PIT, CIT, faktura VAT, podróże służbowe


   Szkolenia - Podatki 2016. 

2016-06-02 - Podróże służbowe 2016 - krajowe i zagraniczne. Delegacje - koszty i diety.

2016-06-22 - Specjalista do spraw majątku trwałego. Kurs 3-dniowy.

2016-06-28 - VAT w obrocie międzynarodowym. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe.

2016-06-30 - Faktura VAT 2016. Prawa i obowiązki podatnika. Dokumentowanie transakcji.

 

  Szkolenia:   Prawo pracy 2016, ubezpieczenia społeczne, składki ZUS

 
 
  Szkolenia - PRAWO PRACY, ZUS, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2016 

2016-06-17 - Dokumentacja pracownicza. Prowadzenie akt osobowych.

2016-06-20 – Czas pracy 2016 - najnowsze zmiany. Kurs od A do Z.

2016-06-23 - Zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach w 2016 roku. Trudne przypadki.

2016-07-01 - Składki ZUS w 2016 roku. Opłacanie składek - umowy zlecenia i umowy o dzieło.

 

 

  Szkolenia:   Farmacja, leki, pracownicy hurtowni farmaceutycznych

      
   

2016-06-09 - Kontrola w hurtowni farmaceutycznej. Inspekcja DPD.

2016-06-13 - Kierownik hurtowni farmaceutycznej - Osoba odpowiedzialna.

2016-06-16 - Transport i magazynowanie leków - działania zlecone.

 Patronat Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - można uzyskać 2 punkty edukacyjne w ramach kształcenia ciągłego Farmaceutów.

  Szkolenia:   Placówki medyczne, obsługa pacjenta, opieka ambulatoryjna

    
 Zapraszamy na szkolenia do Warszawy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania i Wrocławia.  

2016-06-08 - Dokumentacja medyczna - kontrola. Nowe rozporządzenie.

2016-06-10 - Obsługa pacjenta od rejestracji do wypisu w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

2016-06-22 - Prowadzenie dokumentacji medycznej w 2016 roku. Przygotowanie do kontroli.

        OFERTA SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Oferta szkoleniowa POLBI to bogaty wachlarz szkoleń, warsztatów i kursów o tematyce związanej z księgowością, prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi i składkami ZUS, podatkami i rozliczaniem podróży służbowych, ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, prawem farmaceutycznym dla pracowników i kierowników hurtowni farmaceutycznych.

Polecamy również szkolenia dla placówek medycznych, zakładów opieki zdrowotnej, przychodni specjalistyczny, szpitali i jednostek ambulatoryjnych związanych z opieką zdrowotna, dokumentacją medyczną i obsługą pacjenta.

Nasi wykładowcy, doświadczeni eksperci i praktycy, stawiają sobie za cel przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy oraz aktualizację Państwa wiadomości w oparciu o obowiązujące przepisy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ostatnio wprowadzone zmiany w regulacjach prawnych.

Szkolenia w miarę możliwości prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów. W razie potrzeby prowadzący wspólnie ze słuchaczami dokonuje niezbędnych obliczeń rozwiązując zadania i przykłady. Uczestnicy szkoleń mogą zawsze na bieżąco zadawać pytania wykładowcy prowadzącemu szkolenie. Warsztatom obsługi oprogramowania towarzyszą praktyczne ćwiczenia przy samodzielnych stanowiskach komputerowych.

Spotkania uczestników są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek. Szkolenia dają również możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem sądowym i urzędowymi interpretacjami przepisów.

Działając od 1994 roku posiadamy ogromne doświadczenie w organizacji zajęć edukacyjnych.

 

ZOBACZ NADCHODZĄCE WYDARZENIA NA FACEBOOKU

 

Atrakcyjne ceny kursów

 
 
 
 
     

Kurs księgowości - rachunkowość od podstaw

 
 
 

1 700 ZŁ

 
 
 
 
    

Certyfikowany kurs "Kadry i płace"

 
 
 

1 700 ZŁ

 

 

 

 

    

Specjalista do spraw majątku trwałego

 

  

890 ZŁ

 
Profesjonalne szkolenia, Warszawa.


ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott, III piętro.


PRAWO PODATKOWE - SZKOLENIA Z ZAKRESU PODATKÓW DOCHODOWYCH PIT, CIT

Szkolenia mają na celu przedstawienie zasad związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów o opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych oraz osób prawnych. Omawiamy źródła przychodu, powstanie obowiązku podatkowego, koszty uzyskania przychodu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Uczymy zasad ustalania podstawy opodatkowania i wysokości podatku, składania deklaracji podatkowych i zeznań rocznych z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych, jednym słowem - jak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Podczas zajęć poruszamy tematykę kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych, osobowych, samochodów niebędących środkiem trwałym podatnika oraz wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych.

REPREZENTACJA I REKLAMA W ASPEKCIE PODATKOWYM - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Warsztaty poruszają aspekty podatkowe wydatków na reprezentację i reklamę, regulacje odnośnie zasad sponsoringu, udziału w targach i imprezach reklamowych, sprzedaży premiowej, kwestie związane z organizacją imprez firmowych dla pracowników i kontrahentów oraz dokumentowania wydatków na gruncie podatków PIT, CIT i VAT.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE - DIETY I RYCZAŁTY DLA PRACOWNIKÓW. ROZLICZANIE DELEGACJI.

Proponujemy szkolenia, na których omawiana jest problematyka rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych, diet i ryczałtów (kosztów przejazdów i dojazdów miejscowych, koszty noclegów - zwrot faktycznie poniesionych wydatków czy kosztów leczenia w trakcie podróży), rozliczania wyjazdów szkoleniowych oraz zasad wykorzystywania samochodów w działalności firm.

PODATEK I FAKTURA VAT. OBRÓT MIĘDZYNARODOWY. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE.

Podczas szkoleń wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości związane z obowiązkiem podatkowy i podstawą opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług, podatkiem VAT należny, podatkiem VAT naliczony, prawem do odliczenia podatku, fakturami VAT i fakturami korygującymi oraz zasadami wystawiania duplikatów dokumentów i refakturowaniem.

Uczestnicy szkoleń zapoznają się z regulacjami dotyczącymi opodatkowania podatkiem VAT transakcji zagranicznych, wewnątrzwspólnotowej dostawa towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), opodatkowania dostaw, eksportu i importu towarów oraz świadczenie usług, korzystania z zerowej stawka VAT czy ustalania miejsca opodatkowania.SZKOLENIA Z PRAWA PRACY

Podczas szkoleń prezentujemy zagadnienia związane z podstawami prawa pracy, czasem pracy, jego planowaniem i rozliczaniem, urlopami, dniami wolnymi od pracy,  opłacaniem składek ZUS w przypadku umów cywilnoprawnych,  wyliczaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, składkami na FP i FGŚP, zasiłkami chorobowymi, zasiłkami opiekuńczymi, zasiłkami macierzyńskimi, świadczeniami rehabilitacyjnymi, ubezpieczeniami wypadkowymi.

OFERTA SZKOLEŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

Zapraszamy na specjalistyczne, profesjonalne szkolenia dla firm z branży farmaceutycznej kierowane do osób odpowiedzialnych oraz personelu hurtowni farmaceutycznej i obejmują swoim zakresem wymagania obrotu hurtowego, zasady nadzoru nad systemem jakości, techniki audytu wewnętrznego, analizy ryzyka procesów, zasady prowadzenia i dokumentowania niezbędnych operacji magazynowych, wymagania dla transportu produktów, kontrolę nad działaniami zlecanymi, kwalifikacje dostawców i odbiorców, wymagania dla pośredników w obrocie oraz Dobrej Praktyki Dystrybucji czy Dobrej Praktyki Wytwarzania.

WARSZTATY KOMPUTEROWE - EXCEL, PŁATNIK I SYMFONIA DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KSIĘGOWOŚCI, ADMINISTRACJI BIUROWEJ ORAZ DZIAŁÓW KADROWYCH I DZIAŁÓW PŁAC

Polecamy zajęcia uczące obsługi programu PŁATNIK, arkusza kalkulacyjnego EXCEL czy programu „Symfonia Finanse i Księgowość Premium”.