logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Szkolimy od 1994 roku!

Mamy długoletnie doświadczenie w organizowaniu certyfikowanych kursów dla księgowych i pracowników kadr i płac oraz warsztatów dla specjalistów do spraw majątku trwałego (środków trwałych).

SZKOLENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI

Prowadzimy szkolenia otwarte dla firm, przedsiębiorstw, instytucji i urzędów.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE, WEWNĘTRZNE

Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb. Realizujemy zleconą tematykę. Szkolimy we wskazanym miejscu.

RENOMA NA RYNKU SZKOLEŃ

Nasze kursy ukończyło już tysiące osób. Większość naszych słuchaczy trafia do nas z polecenia dotychczasowych absolwentów.

JESTEŚMY FIRMĄ SZKOLENIOWĄ

Polbi prowadzi działalność jako placówka oświatowa. Nasz firma jest wpisana do rejestrów i ewidencji szkół oraz jednostek i instytucji szkoleniowych.

Więcej

Administracja

Warsztaty i szkolenia dla administracji i pracowników samorządowych. Postępowanie administracyjne (KPA), dane osobowe, informacje niejawne, zarządzanie obiegiem dokumentów. Więcej

Farmacja

Specjalistyczne szkolenia dla firm z branży farmaceutycznej i  hurtowni leków. Obrót produktami leczniczymi, zarządzanie, systemy jakości, nadzór, dokumentacja i kontrola. Więcej

Ochrona zdrowia

Szkolenia kierowane do placówek leczniczych, szpitali i przychodni, oraz pozostałych podmiotów opieki zdrowotnej. Dokumentacja i statystyka medyczna, obsługa pacjentów. Więcej

Podatki – PIT, CIT, VAT

Na szkoleniach wyjaśniamy problemy i wątpliwości związane z rozliczeniami podatkowymi  z zakresu podatków dochodowych (CIT i PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT i VAT UE). Więcej

Prawo Pracy, ZUS

Szkolenia dotyczące kodeksu pracy, wynagrodzeń, list płac, urlopów, tematyka ubezpieczeń społecznych i składek ZUS, zasiłków, rozliczanie podróży służbowych, Płatnik. Więcej

Środki trwałe

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w praktyce. Ewidencja, wycena, amortyzacja majątku trwałego. Inwentaryzacja, spis z natury, bilanse i sprawozdania finansowe. Więcej

Szkolimy od 1994 roku!

Mamy długoletnie doświadczenie w organizowaniu certyfikowanych kursów dla księgowych i pracowników kadr i płac oraz warsztatów dla specjalistów do spraw majątku trwałego (środków trwałych).

Szkolenia dla firm i instytucji

Prowadzimy szkolenia otwarte dla firm, przedsiębiorstw, instytucji i urzędów.

Szkolenia zamknięte, wewnętrzne

Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb. Realizujemy zleconą tematykę. Szkolimy we wskazanym miejscu.

Renoma na rynku szkoleń

Nasze kursy ukończyło już tysiące osób. Większość naszych słuchaczy trafia do nas z polecenia dotychczasowych absolwentów.

Jesteśmy firmą szkoleniową

Polbi prowadzi działalność jako placówka oświatowa. Nasz firma jest wpisana do rejestrów i ewidencji szkół oraz jednostek i instytucji szkoleniowych.

Więcej

Administracja

Warsztaty i szkolenia dla administracji i pracowników samorządowych. Postępowanie administracyjne (KPA), dane osobowe, informacje niejawne, zarządzanie obiegiem dokumentów. Więcej

Farmacja

Specjalistyczne szkolenia dla firm z branży farmaceutycznej i  hurtowni leków. Obrót produktami leczniczymi, zarządzanie, systemy jakości, nadzór, dokumentacja i kontrola. Wiecej

Ochrona zdrowia

Szkolenia kierowane do placówek leczniczych, szpitali, przychodni, ambulatoriów oraz pozostałych placówkach opieki zdrowotnej. Dokumentacja medyczna, obsługa pacjentów. Więcej

Podatki – PIT, CIT, VAT

Na szkoleniach wyjaśniamy problemy i wątpliwości związane z prawidłowymi rozliczaniami podatkowymi  z zakresu podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Więcej

Prawo Pracy, ZUS

Szkolenia dotyczące kodeksu pracy, wynagrodzeń, list płac, urlopów, tematyka ubezpieczeń społecznych i składek ZUS, zasiłków, rozliczanie podróży służbowych, Płatnik. Więcej

Środki trwałe

Środki trwałe i wartości niematerialnych i prawnych w praktyce. Ewidencja, wycena, amortyzacja majątku trwałego. Inwentaryzacja, spis z natury i sprawozdania finansowe. Więcej

Warsztaty komputerowe

dla pracowników działów księgowości oraz działów kadrowych i działów płac.

Szkolenia wewnętrzne

Możemy przygotować szkolenie „szyte na miarę”, dostosowując zakres szkolenia do konkretnej firmy.

Dofinansowanie szkoleń

wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Szkolimy w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu!

ZDOBYWAJ Z NAMI NOWE UMIEJĘTNOŚCI. POSZERZAJ I AKTUALIZUJ SWOJĄ WIEDZĘ ZAWODOWĄ.