Polecamy szkolenia dla administracji i samorządów.zobacz więcej

 

Szkolenia dla branży medycznej i farmaceutycznej.zobacz więcej

 

Organizujemy kursy dla pracowników działów kadr i płac.zobacz więcej

 

Kursy dla księgowych w Warszawie, szkolenia podatkowe.zobacz więcej


   Zadzwoń do nas. Kontakt z dzałem szkoleń. Kuźnia kadr, szkolenia: księgowość, samodzielny księgowy, kurs rachunkowości, podatki, ZUS, prawo pracy..   

Zapraszamy do kontaktu

z działem szkoleń

   

telefon: 22 629 13 88, faks: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.pl, szkolenia@polbi.pl

          

  Szkolenia:   Podatki 2017 - VAT, PIT, CIT, faktura VAT, podróże służbowe


  Szkolenia - Podatki 2017/2018, faktura VAT, podróże służbowe - delegacje pracowników i przedsiebiorców.    

2017-05-16 - Specjalista do spraw majątku trwałego (ds. środków trwałych i WNiP). Kurs 3-dniowy.

2017-05-24 - Faktura VAT 2017. Zasady dokumentacji i prowadzenia ewidencji dla celu podatku VAT.

2017-05-16 - Podróże służbowe 2017. Krajowe i zagraniczne delegacje pracowników.

2017-05-30 - VAT UE. Podatek VAT w obrocie międzynarodowym. VAT w imporcie i eksporcie.

 

  Szkolenia:   Prawo pracy 2016/2017, ubezpieczenia społeczne, składki ZUS

 
 Szkolenia - PRAWO PRACY, ZUS, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2017 i 2018.    

2017-04-28 - Akta osobowe pracownika 2017. Nowe wzory świadectwa pracy. Dokumentacja pracownicza.

2017-05-22 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce. ZFŚS 2017.

2017-05-25 - Płatnik dla początkujących. Szkolenie od podstaw. 2-dniowe warsztaty komputerowe.

2017-05-27 - Weekendowa Akademia Kadr 2017. 6 spotkań w soboty i niedziele, 44 godziny zajęć.

 

 KFS - 2017. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLBI

 
POLBI - Warszawa. Zapraszamy na szkolenia i kursy. Pomagamy uzyskać dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 

 

 Oferta edukacyjana - wiedza z zakresu podatków PIT, CIT i VAT, rozliczania delegacji pracowniczych.
 Prezentujemy wiedzę z zakresu prawa pracy, Kodeksu pracy, przepisów ubezpieczeń i świadczeń z ZUS.  Kurs dla specjalistów do spraw majątku trwałego. Ewidencja, amortyzacja i inwentaryzacja środków trwałych.
 
 PODATKI - VAT, PIT, CIT, DELEGACJE
 PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA, ZUS
 SPECJALISTA ds. ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 
       
 Kurs księgowości jest kursem od podstaw.  Kurs skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi.  Szkolenia dla farmaceutów. Farmacja, branża farmaceutyczna, personel hurtowni farmaceutycznych.  
 KURS KSIĘGOWOŚCI
 
KURS KADRY I PŁACE
 FARMACJA I MEDYCYNA
 

  Szkolenia:   MS Excel, arkusz kalkulacyjny dla księgowych i kadrowców - warsztaty

 
 Szkolenia - Optymalizacja pracy w Excelu. Własne narzędzia przydatnwe w pracy zawodowej. Zaawansowane funkcje.    

2017-05-22 - Optymalizacja pracy w Excelu - poziom średniozaawansowany. Szkolenie 2-dniowe.

2017-06-01 - EXCEL w działach kadrowo-płacowych (EXCEL w kadrach i płacach). Zajęcia dwudniowe.

2017-06-08 - EXCEL w księgowości. 2-dniowe warsztaty dla księgowych. Arkusz kalkulacyjny w praktyce.

Na zamówienie - EXCEL - wykorzystanie wybranych procedur języka VBA w pracy w EXCEL'u.

  Szkolenia:   Farmaceuci, farmacja, leki, pracownicy hurtowni farmaceutycznych

         
 Szkolimy pracowników branży farmaceutycznej. Bogata oferta edukacyjna dla farmaceutów. Pomagamy zdobywać wiedzę zawodową i aktualizować dotychczasowe wiadomości.    

2017-04-25 - ZSMOPL - Monitorowanie Obrotu Produktami Leczniczymi

2017-05-16 - Zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych leków do obrotu

2017-06-05 - Walidacja systemów skomputeryzowanych w hurtowni

2017-06-08 - Przygotowanie do inspekcji DPD w hurtowni farmaceutycznej

  Patronat Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - 2 punkty edukacyjne w ramach kształcenia ciągłego Farmaceutów.  Szkolenia:   Placówki medyczne, obsługa pacjenta, opieka ambulatoryjna

         
 Szkolimy pracowników branży farmaceutycznej. Bogata oferta edukacyjna dla farmaceutów. Pomagamy zdobywać wiedzę zawodową i aktualizować dotychczasowe wiadomości.    

2017-05-15 - Obsługa pacjenta od rejestracji do wypisu

2017-05-18 - Dokumentacja medyczna w formie papierowej i elektronicznej  

2017-05-25 - Ochrona danych osobowych pacjenta 2017. Dane medyczne.

  Zapraszamy na szkolenia i warsztaty do Warszawy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania i Wrocławia.
Biuro Polbi - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79 - samo centrum miasta.

 

  DO POBRANIA
 

Formularz zgłoszeniowy

 

(Word)

 

Formularz zgłoszeniowy

 

(PDF)

 

Zapytanie ofertowe

 

(Word)

 

Zapytanie ofertowe

 

(PDF)

 

Ankieta (ocena szkolenia)

 

(PDF)

    
  SALE SZKOLENIOWE - WYNAJEM

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

  BEZPŁATNE SZKOLENIA - KFS

Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku.

  NASZ KADRA DYDAKTYCZNA

Doświadczeni wykładowcy, trenerzy, prowadzący, prelegenci i eksperci.

 

  PROJEKTY UE

"OKNO NA ŚWIAT" - Program mobilności ponadnarodowej, Działanie 4.2 POWER.


"Z DOTACJĄ NA START" - Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość (RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)


"MŁODOŚĆ TO ATUT - NIE PRZESZKODA" - Działanie 1.2 POWER - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.


Szkolenia i kursy finansowane z środków Unii Europejskiej. Dofinansowane szkoleń ze środków UE. Programy unijne pomagające współfinansować szkolenia i kursy dla osób długotrwale bezrobotnych oraz osób młodych wkraczających na rynek pracy.

 

 Szkolenie w Super Cenie - Promocja obowiązuje tylko pod warunkiem dokonania zgłoszenia w wyznaczonym dniu.  

SZKOLENIE W SUPER CENIE - 299 ZŁ

OFERTA TYLKO NA FACEBOOKU

 

 

ATRAKCYJNE CENY KURSÓW

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Kurs księgowości - od podstaw

 
 
 
 
 
 

1 700 ZŁ

 
 

Certyfikowany kurs "Kadry i płace"

 
 

1 700 ZŁ

 

 

Specjalista do spraw majątku trwałego

Zapraszamy na 3-dniowe warsztaty 16, 17 i 18 maja 2017 roku.

 

 

890 ZŁ

 
Szkolenia zamknięte, Polbi - Warszawa.


 

ZOBACZ NADCHODZĄCE WYDARZENIA NA FACEBOOKU

 
 

OFERTA SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Oferta szkoleniowa POLBI to bogaty wachlarz szkoleń, warsztatów i kursów o tematyce związanej z księgowością, prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi i składkami ZUS, podatkami i rozliczaniem podróży służbowych, ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, prawem farmaceutycznym dla pracowników i kierowników hurtowni farmaceutycznych.

Polecamy również szkolenia dla placówek medycznych, zakładów opieki zdrowotnej, przychodni specjalistyczny, szpitali i jednostek ambulatoryjnych związanych z opieką zdrowotna, dokumentacją medyczną i obsługą pacjenta.

Nasi wykładowcy, doświadczeni eksperci i praktycy, stawiają sobie za cel przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy oraz aktualizację Państwa wiadomości w oparciu o obowiązujące przepisy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ostatnio wprowadzone zmiany w regulacjach prawnych.

Szkolenia w miarę możliwości prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów. W razie potrzeby prowadzący wspólnie ze słuchaczami dokonuje niezbędnych obliczeń rozwiązując zadania i przykłady. Uczestnicy szkoleń mogą zawsze na bieżąco zadawać pytania wykładowcy prowadzącemu szkolenie. Warsztatom obsługi oprogramowania towarzyszą praktyczne ćwiczenia przy samodzielnych stanowiskach komputerowych.

Spotkania uczestników są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek. Szkolenia dają również możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem sądowym i urzędowymi interpretacjami przepisów.

Działając od 1994 roku posiadamy ogromne doświadczenie w organizacji zajęć edukacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu - telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.pl

 
 Zajęcia dla służb finansowych z zakresu podatków dochodowych i podatku VAT.  

  PRAWO PODATKOWE - SZKOLENIA Z ZAKRESU PODATKÓW DOCHODOWYCH PIT, CIT

Szkolenia podatkowe mają na celu przedstawienie zasad związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów o opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych (PDOF) oraz podatkiem dochodowym osób prawnych (PDOP). Omawiamy źródła przychodu, powstanie obowiązku podatkowego, koszty uzyskania przychodu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Na szkoleniach uczymy zasad ustalania podstawy opodatkowania i wysokości podatku dochodowego, składania deklaracji podatkowych i zeznań rocznych z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych, jednym słowem - jak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym? Podczas zajęć poruszamy tematykę kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych, osobowych, samochodów niebędących środkiem trwałym podatnika oraz wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych. KALENDARZ SZKOLEŃ

  REPREZENTACJA I REKLAMA W ASPEKCIE PODATKOWYM (PIT, CIT I VAT)

Warsztaty poruszają aspekty podatkowe wydatków na reprezentację i reklamę, regulacje odnośnie zasad sponsoringu, udziału w targach i imprezach reklamowych, sprzedaży premiowej, kwestie związane z organizacją imprez firmowych dla pracowników i kontrahentów oraz dokumentowania wydatków na gruncie podatków PIT, CIT i VAT jak również uznawaniu takich wydatków za koszty uzyskania przychodu i wykazywaniu ich w ewidencji księgowej.  KALENDARZ SZKOLEŃ

  PODRÓŻE SŁUŻBOWE - DIETY I RYCZAŁTY. ROZLICZANIE DELEGACJI.

Proponujemy szkolenia podatkowe omawiające problematykę rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych, diet i ryczałtów (kosztów przejazdów i dojazdów miejscowych, koszty noclegów - zwrot faktycznie poniesionych wydatków czy kosztów leczenia w trakcie podróży), rozliczania wyjazdów szkoleniowych. KALENDARZ SZKOLEŃ

 

VAT

FREE

   

USŁUGI SZKOLENIOWE SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT.

Cena szkolenia NETTO = cenie szkolenia BRUTTO.

 
Szkolimy księgowych i pracowników działów kadr i płac.  

  PODATEK VAT I FAKTURA VAT. OBRÓT MIĘDZYNARODOWY. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

Podczas szkoleń z tematyki podatku VAT wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości związane z obowiązkiem podatkowy i podstawą opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług, prawem do odliczenia podatku, fakturami VAT i fakturami korygującymi oraz zasadami wystawiania duplikatów dokumentów i refakturowaniem. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z regulacjami dotyczącymi opodatkowania podatkiem VAT transakcji zagranicznych, wewnątrzwspólnotowej dostawa towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), opodatkowania dostaw, eksportu i importu towarów oraz świadczenie usług, korzystania z zerowej stawki VAT czy ustalania miejsca opodatkowania. KALENDARZ SZKOLEŃ

  KURS KSIĘGOWOŚCI - SZKOLENIE Z RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW

Obszerny program kursu księgowości, korzystna cena, gwarancja zdobycia umiejętności zawodowych, kurs księgowości obejmujący aż 120 godzin zajęć, w tym 36 godzin praktycznych ćwiczeń dekretacji i wprowadzania dokumentów księgowych do systemu SYMFONIA-FK to atuty naszej propozycji szkoleń dla przyszłych księgowych. KALENDARZ SZKOLEŃ

  SZKOLENIA Z PRAWA PRACY

Podczas szkoleń prezentujemy zagadnienia związane z podstawami prawa pracy, czasem pracy, jego planowaniem i rozliczaniem, urlopami, dniami wolnymi od pracy, opłacaniem składek ZUS w przypadku umów cywilnoprawnych, wyliczaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, składkami na FP i FGŚP, zasiłkami chorobowymi, opiekuńczymi i macierzyńskimi, świadczeniami rehabilitacyjnymi, ubezpieczeniami wypadkowymi. KALENDARZ SZKOLEŃ

  CERTYFIKOWANY KURS KADROWO-PŁACOWY

Kurs kadrowo-płacowy przygotowuje adeptów szkolenia do pracy w działach kadrowych i płacowych. Nabyte umiejętności zawodowe poświadcza certyfikat wydawany po pozytywnym zaliczeniu egzaminu certyfikującego. KALENDARZ SZKOLEŃ

 

NASZA

SIEDZIBA

  

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM - III piętro.

Budynek hotelu Marriott, wejście od Alei Jerozolimskich.

 
 Szkolenia dla personelu firm z farmaceutycznych.  

OFERTA SZKOLEŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

Zapraszamy na specjalistyczne, profesjonalne szkolenia dla firm z branży farmaceutycznej kierowane do osób odpowiedzialnych oraz personelu hurtowni farmaceutycznej i obejmują swoim zakresem wymagania obrotu hurtowego, zasady nadzoru nad systemem jakości, techniki audytu wewnętrznego, analizy ryzyka procesów, zasady prowadzenia i dokumentowania niezbędnych operacji magazynowych, wymagania dla transportu produktów, kontrolę nad działaniami zlecanymi, kwalifikacje dostawców i odbiorców, wymagania dla pośredników w obrocie oraz Dobrej Praktyki Dystrybucji czy Dobrej Praktyki Wytwarzania.

OFERTA SZKOLENIOWA DLA PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Szkolenia dedykowane są dla osób związanych z zarządzaniem placówkami leczniczymi jak również dla osób zatrudnionych w szpitalach, przychodniach i ambulatoriach oraz pozostałych placówkach opieki zdrowotnej, które odpowiadają za prowadzenie dokumentacji medycznej. Odbiorcami szkoleń są pracownicy rejestracji pacjentów, personel zatrudniony w działach rozliczeń oraz pracownicy odpowiedzialni za obieg dokumentacji oraz archiwizację dokumentacji medycznej.

WARSZTATY KOMPUTEROWE - EXCEL, PŁATNIK I SYMFONIA DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KSIĘGOWOŚCI, DZIAŁÓW KADROWYCH I PŁAC, ADMINISTRACJI BIUROWEJ

Kursy komputerowe - polecamy zajęcia uczące obsługi programu PŁATNIK, arkusza kalkulacyjnego EXCEL czy programu „Symfonia Finanse i Księgowość Premium”. W ofercie edukacyjnej również szkolenia zamknięte dla firm i instytucji.


Baza Usług Rozwojowych PARP. Cel - Inwestycja w kadry, adaptacyjność pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Refundacja kosztów (dofinansowanie wartości usługi rozwojowej) poniesionych na kształcenie personelu. Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwach: łódzkim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim. Baza Usług Rozwojowych szansą na sukces dla przedsiębiorców (biznesu) i wspieracie rozwój kompetencji pracowników oraz ułatwienie dokonania wyboru dostawcy usług szkoleniowych. Usługi rozwojowe PARP.    

Baza Usług Rozwojowych - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

OFERTA POLBI W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

 

 

Nasze kursy organizujemy i prowadzimy w Warszawie. Bogata oferta edukacyjna szkoleń i kursów dla dorosłych.