Polbi. Kursy dla księgowych

 

Polecamy kursy dla administracji i oświaty.zobacz więcej

 

Zapraszamy na kursy dla branży medycznej i farmaceutycznej.zobacz więcej

 

Organizujemy kursy dla pracowników działów kadr i płac.zobacz więcej

 

Księgowość, podatki, prawo zarządzanie i finanse.zobacz więcej

Artykuły/Wyjaśnienia

W księgach rachunkowych obowiązuje zasada memoriału, na mocy której, w zgodzie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że koszty wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych powinno się ujmować w okresie, którego dotyczą. Nie ma tu znaczenia termin ich zapłaty, a nawet fakt czy kiedykolwiek zostaną wypłacone. Czytaj więcej …

 

Temat kwalifikacji składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej, mimo że wydawać by się mogło, iż nie powinien nastręczać kłopotów, to jednak może powodować trudności interpretacyjne. Wynikają one głównie z różnic legislacyjnych zaliczania składników majątku do środków trwałych w myśl przepisów prawa podatkowego i bilansowego. Czytaj więcej …

 

W myśl art. 16h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Czytaj więcej …

Aktualne promocje

Kurs księgowości
1 480 zł
Kurs kadrowo-płacowy1 430 zł
Specjalista ds. majątku trwałego   890 zł
 

Bezpłatne kalkulatory

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu:     

 a) samochodu osobowego 
    
      o poj. skok. do 900 cm3   0,5214
      o poj. skok. pow. 900 cm3   0,8358
 b) motocykla   0,2302
 c) motoroweru   

0,1382

Limit, w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

  • 300 km - do 100 000 mieszkańców,
  • 500 km - ponad 100 000 do 500 000 mieszkańców,
  • 700 km - ponad 500 000 mieszkańców.