Polecamy szkolenia dla administracji i samorządów.zobacz więcej

 

Szkolenia dla branży medycznej i farmaceutycznej.zobacz więcej

 

Organizujemy kursy dla pracowników działów kadr i płac.zobacz więcej

 

Kursy dla księgowych w Warszawie, szkolenia podatkowe.zobacz więcej

 Szkolenie w Super Cenie - Promocja obowiązuje tylko pod warunkiem dokonania zgłoszenia w wyznaczonym dniu.  

SZKOLENIE W SUPER CENIE: 299 ZŁ - OFERTA NA FACEBOOKU

 
   Kuźnia kadr, szkolenia: księgowość, samodzielny księgowy, kurs rachunkowości.   

Zapraszamy do kontaktu

z działem szkoleń

   

telefon: 22 629 13 88, faks: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.pl, szkolenia@polbi.pl

          

  Szkolenia:   Podatki 2016/2017 - VAT, PIT, CIT, faktura VAT, podróże służbowe


  Szkolenia - Podatki 2016/2017, faktura VAT, podróże służbowe - delegacje pracowników i przedsiebiorców.    

2016-09-30 - Podróże służbowe 2016 - krajowe i zagraniczne. Diety i koszty. PIT, VAT i ZUS.

2016-10-05 - Zmiany w VAT. Jednolity Plik Kontrolny. Podatek od towarów i usług w 2016 roku.

2016-10-12 - Excel - zastosowanie formuł i tabel w Excelu dla średniozaawansowanych

2016-10-24 - Reprezentacja, reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa, świadczenia na rzecz pracowników

 

  Szkolenia:   Prawo pracy 2016/2017, ubezpieczenia społeczne, składki ZUS

 
 Szkolenia - PRAWO PRACY, ZUS, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2016 i 2017    

2016-10-04 - Opłacanie składek ZUS w 2016 roku. Zmiany w zakresie wynagrodzenia godzinowego.

2016-10-07 - Zmiany w wynagrodzeniach 2016/2017. Szkolenie w rozliczeniach wynagrodzeń.

2016-10-10 - Minimalna stawka płacy dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

2016-10-26 - Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków w 2016 roku.

 

 KFS - 2016. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLBI

 
POLBI - Warszawa. Zapraszamy na szkolenia i kursy. Pomagamy uzyskać dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 

 

 Oferta edukacyjana - wiedza z zakresu podatków PIT, CIT i VAT, rozliczania delegacji pracowniczych.
 Prezentujemy wiedzę z zakresu prawa pracy, Kodeksu pracy, przepisów ubezpieczeń i świadczeń z ZUS.  Kurs dla specjalistów do spraw majątku trwałego. Ewidencja, amortyzacja i inwentaryzacja środków trwałych.
 
 PODATKI - VAT, PIT, CIT, DELEGACJE
 PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA, ZUS
 SPECJALISTA ds. ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 
       
 Kurs księgowości jest kursem od podstaw.  Kurs skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi.  Szkolenia dla farmaceutów. Farmacja, branża farmaceutyczna, personel hurtowni farmaceutycznych.  
 KURS KSIĘGOWOŚCI
 
KURS KADRY I PŁACE
 FARMACJA I MEDYCYNA
 

  Szkolenia:   Farmaceuci, farmacja, leki, pracownicy hurtowni farmaceutycznych

          
 Szkolimy pracowników branży farmaceutycznej. Bogata oferta edukacyjna dla farmaceutów. Pomagamy zdobywać wiedzę zawodową i aktualizować dotychczasowe wiadomości.    

Polecamy szkolenia dla farmaceutów:

2016-10-13 - Obowiązki kierownika hurtowni farmaceutycznej.

2016-11-24 - Nowe wymagania DPD - audyt wewnętrzny.

   Patronat Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - można uzyskać 2 punkty edukacyjne w ramach kształcenia ciągłego Farmaceutów.
 


  Szkolenia:   Placówki medyczne, obsługa pacjenta, opieka ambulatoryjna

      
 Szkolimy pracowników branży farmaceutycznej. Bogata oferta edukacyjna dla farmaceutów. Pomagamy zdobywać wiedzę zawodową i aktualizować dotychczasowe wiadomości.  

Kolejne szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników placówek medycznych, obsługi pacjenta i opieki ambulatoryjnej po przerwie wakacyjnej.

2016-10-11 - Dokumentacja medyczna - przygotowanie do kontroli.

2016-10-14 - Obsługa pacjenta od rejestracji do wypisu.

 Zapraszamy na szkolenia do Warszawy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania i Wrocławia.

ATRAKCYJNE CENY KURSÓW

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Kurs księgowości - od podstaw

 
 
 
 
 
 

1 700 ZŁ

 
 

Certyfikowany kurs "Kadry i płace"

 
 

1 700 ZŁ

 

 

Specjalista do spraw majątku trwałego

 

 

890 ZŁ

 
Szkolenia zamknięte, Polbi - Warszawa.


 

ZOBACZ NADCHODZĄCE WYDARZENIA NA FACEBOOKU

 
 

 

OFERTA SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Oferta szkoleniowa POLBI to bogaty wachlarz szkoleń, warsztatów i kursów o tematyce związanej z księgowością, prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi i składkami ZUS, podatkami i rozliczaniem podróży służbowych, ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, prawem farmaceutycznym dla pracowników i kierowników hurtowni farmaceutycznych.

Polecamy również szkolenia dla placówek medycznych, zakładów opieki zdrowotnej, przychodni specjalistyczny, szpitali i jednostek ambulatoryjnych związanych z opieką zdrowotna, dokumentacją medyczną i obsługą pacjenta.

Nasi wykładowcy, doświadczeni eksperci i praktycy, stawiają sobie za cel przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy oraz aktualizację Państwa wiadomości w oparciu o obowiązujące przepisy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ostatnio wprowadzone zmiany w regulacjach prawnych.

Szkolenia w miarę możliwości prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów. W razie potrzeby prowadzący wspólnie ze słuchaczami dokonuje niezbędnych obliczeń rozwiązując zadania i przykłady. Uczestnicy szkoleń mogą zawsze na bieżąco zadawać pytania wykładowcy prowadzącemu szkolenie. Warsztatom obsługi oprogramowania towarzyszą praktyczne ćwiczenia przy samodzielnych stanowiskach komputerowych.

Spotkania uczestników są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek. Szkolenia dają również możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem sądowym i urzędowymi interpretacjami przepisów.

Działając od 1994 roku posiadamy ogromne doświadczenie w organizacji zajęć edukacyjnych.

 Kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria - Polbi, Warszawa.  

POLBI 350 - STANDARD NAJLEPSZEJ CENY SZKOLENIA

Cena szkolenia 350 złotych za osobę obejmuje:

  • udział w szkoleniu prowadzonym przez renomowanego, doświadczonego wykładowcę, praktyka, eksperta z omawianej dziedziny,
  • lunch podczas przerwy obiadowej,
  • serwis kawowy (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek podczas całego czasu szkolenia),
  • materiały dydaktyczne, notatnik i długopis,
  • konsultacje w trakcie szkolenia,
  • zaświadczenie o ukończenia kursu - coś więcej niż certyfikat szkolenia.

350 ZŁ ZA OSOBĘ - PROMOCYJNA CENA SZKOLENIA

 CENA PROMOCYJNA 350 ZŁ ZA OSOBĘ

obowiązuje na wybrane szkolenia

przy dokonaniu zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

  Kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria - Polbi, Warszawa.
 

 

Zapraszamy do kontaktu - telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.pl

 
 Zajęcia dla służb finansowych z zakresu podatków dochodowych i podatku VAT.  

  PRAWO PODATKOWE - SZKOLENIA Z ZAKRESU PODATKÓW DOCHODOWYCH PIT, CIT

Szkolenia mają na celu przedstawienie zasad związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów o opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych oraz osób prawnych. Omawiamy źródła przychodu, powstanie obowiązku podatkowego, koszty uzyskania przychodu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Uczymy zasad ustalania podstawy opodatkowania i wysokości podatku, składania deklaracji podatkowych i zeznań rocznych z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych, jednym słowem - jak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Podczas zajęć poruszamy tematykę kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych, osobowych, samochodów niebędących środkiem trwałym podatnika oraz wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych. KALENDARZ SZKOLEŃ

  REPREZENTACJA I REKLAMA W ASPEKCIE PODATKOWYM

Warsztaty poruszają aspekty podatkowe wydatków na reprezentację i reklamę, regulacje odnośnie zasad sponsoringu, udziału w targach i imprezach reklamowych, sprzedaży premiowej, kwestie związane z organizacją imprez firmowych dla pracowników i kontrahentów oraz dokumentowania wydatków na gruncie podatków PIT, CIT i VAT. KALENDARZ SZKOLEŃ

  PODRÓŻE SŁUŻBOWE - DIETY I RYCZAŁTY. ROZLICZANIE DELEGACJI.

Proponujemy szkolenia omawiające problematykę rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych, diet i ryczałtów (kosztów przejazdów i dojazdów miejscowych, koszty noclegów - zwrot faktycznie poniesionych wydatków czy kosztów leczenia w trakcie podróży), rozliczania wyjazdów szkoleniowych. KALENDARZ SZKOLEŃ

 

VAT

FREE

   

USŁUGI SZKOLENIOWE SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT.

Cena szkolenia NETTO = cenie szkolenia BRUTTO.

 
Szkolimy księgowych i pracowników działów kadr i płac.  

  PODATEK I FAKTURA VAT. OBRÓT MIĘDZYNARODOWY. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE.

Podczas szkoleń wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości związane z obowiązkiem podatkowy i podstawą opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług, prawem do odliczenia podatku, fakturami VAT i fakturami korygującymi oraz zasadami wystawiania duplikatów dokumentów i refakturowaniem. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z regulacjami dotyczącymi opodatkowania podatkiem VAT transakcji zagranicznych, wewnątrzwspólnotowej dostawa towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), opodatkowania dostaw, eksportu i importu towarów oraz świadczenie usług, korzystania z zerowej stawki VAT czy ustalania miejsca opodatkowania. KALENDARZ SZKOLEŃ

  KURS KSIĘGOWOŚCI - SZKOLENIE Z RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW

Obszerny program kursu, korzystna cena, gwarancja zdobycia umiejętności zawodowych. Kurs obejmuje 120 godzin zajęć, w tym 36 godzin praktycznych ćwiczeń dekretacji i wprowadzania dokumentów księgowych do systemu SYMFONIA-FK. KALENDARZ SZKOLEŃ

  SZKOLENIA Z PRAWA PRACY

Podczas szkoleń prezentujemy zagadnienia związane z podstawami prawa pracy, czasem pracy, jego planowaniem i rozliczaniem, urlopami, dniami wolnymi od pracy, opłacaniem składek ZUS w przypadku umów cywilnoprawnych, wyliczaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, składkami na FP i FGŚP, zasiłkami chorobowymi, opiekuńczymi i macierzyńskimi, świadczeniami rehabilitacyjnymi, ubezpieczeniami wypadkowymi. KALENDARZ SZKOLEŃ

  CERTYFIKOWANY KURS KADROWO-PŁACOWY

Kurs przygotowujący do pracy w działach kadrowych i działach płacowych. Egzamin certyfikujący. KALENDARZ SZKOLEŃ

 

NASZA

SIEDZIBA

  

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM - III piętro.

Budynek hotelu Marriott, wejście od Alei Jerozolimskich.

 
 Szkolenia dla personelu firm z farmaceutycznych.  

OFERTA SZKOLEŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

Zapraszamy na specjalistyczne, profesjonalne szkolenia dla firm z branży farmaceutycznej kierowane do osób odpowiedzialnych oraz personelu hurtowni farmaceutycznej i obejmują swoim zakresem wymagania obrotu hurtowego, zasady nadzoru nad systemem jakości, techniki audytu wewnętrznego, analizy ryzyka procesów, zasady prowadzenia i dokumentowania niezbędnych operacji magazynowych, wymagania dla transportu produktów, kontrolę nad działaniami zlecanymi, kwalifikacje dostawców i odbiorców, wymagania dla pośredników w obrocie oraz Dobrej Praktyki Dystrybucji czy Dobrej Praktyki Wytwarzania.

OFERTA SZKOLENIOWA DLA PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Szkolenia dedykowane są dla osób związanych z zarządzaniem placówkami leczniczymi jak również dla osób zatrudnionych w szpitalach, przychodniach i ambulatoriach oraz pozostałych placówkach opieki zdrowotnej, które odpowiadają za prowadzenie dokumentacji medycznej. Odbiorcami szkoleń są pracownicy rejestracji pacjentów, personel zatrudniony w działach rozliczeń oraz pracownicy odpowiedzialni za obieg dokumentacji oraz archiwizację dokumentacji medycznej.

WARSZTATY KOMPUTEROWE - EXCEL, PŁATNIK I SYMFONIA DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KSIĘGOWOŚCI, DZIAŁÓW KADROWYCH I PŁAC, ADMINISTRACJI BIUROWEJ

Kursy komputerowe - polecamy zajęcia uczące obsługi programu PŁATNIK, arkusza kalkulacyjnego EXCEL czy programu „Symfonia Finanse i Księgowość Premium”. W ofercie edukacyjnej również szkolenia zamknięte dla firm i instytucji.