Polbi. Kursy dla księgowych

 

Polecamy kursy dla administracji i oświaty.zobacz więcej

 

Zapraszamy na kursy dla branży medycznej i farmaceutycznej.zobacz więcej

 

Organizujemy kursy dla pracowników działów kadr i płac.zobacz więcej

 

Księgowość, podatki, prawo zarządzanie i finanse.zobacz więcej

Aktualności/Artykuły/Wyjaśnienia

MOMENT UJĘCIA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK ZUS OBCIĄŻAJĄCYCH PRACODAWCĘ W KOSZTACH PODATKOWYCH I KSIĘGOWYCH.

W księgach rachunkowych obowiązuje zasada memoriału, na mocy której, w zgodzie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że koszty wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych powinno się ujmować w okresie, którego dotyczą. Nie ma tu znaczenia termin ich zapłaty, a nawet fakt czy kiedykolwiek zostaną wypłacone. Czytaj więcej …

 

KWALIFIKACJA I EWIDENCJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU FIRMY SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA ZALICZENIA DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH O NISKIEJ WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ.

Temat kwalifikacji składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej, mimo że wydawać by się mogło, iż nie powinien nastręczać kłopotów, to jednak może powodować trudności interpretacyjne. Wynikają one głównie z różnic legislacyjnych zaliczania składników majątku do środków trwałych w myśl przepisów prawa podatkowego i bilansowego. Czytaj więcej …

 

NIEKTÓRE PROBLEMY ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA AMORTYZACJI INDYWIDUALNEJ W OPARCIU O ULEPSZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH.

W myśl art. 16h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Czytaj więcej …

 

POSZUKUJEMY WYKŁADOWCÓW / TRENERÓW

Podejmiemy współpracę z doświadczonymi wykładowcami z całej Polski. SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY.

 

 SZKOLENIA WEWNĘTRZNE / ZAMKNIĘTE / DEDYKOWANE
  • Szkolenie jest już możliwe dla grupy trzyosobowej.
  • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  • Dostosowujemy czas trwania i termin szkolenia.
  • Zakres i poziom szkolenia dopasowujemy do specyfiki działania Zamawiającego lub realizujemy zleconą tematykę. Czytaj więcej …

ZOBACZ NADCHODZĄCE WYDARZENIA NA FACEBOOKU