logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Trampolina sukcesu

Projekt UE: Trampolina sukcesu. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 160 młodych osób zamieszkujących województwo wielkopolskie.

 

Projekt UE: Trampolina sukcesu.


Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Okres realizacji: 01.09.2019 – 28.02.2021

Lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński, Konin

 

Trampolina sukcesu - Projekt UE, Polbi.

 

Cel i zakres projektu


Celem główny projektu „Trampolina sukcesu” jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 160 osób młodych w wieku 18-29 lat z obszaru podregionu konińskiego, w tym 96 osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET oraz 64 osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Osoby objęte projektem


Przewiduje się objęcie projektem 160 osób w wieku poniżej 29 roku  życia, zamieszkujących województwo wielkopolskie, w tym osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu oraz pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych.

 

Program projektu – etapy


Etap I –  Rekrutacja i Diagnoza potrzeb.

Etap II – Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Etap III – Szkolenia/ Kursy zawodowe.

Etap IV – Staże zawodowe.

Etap V – Pośrednictwo pracy.

 

KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU


Kontakt: Projekt UE. Trampolina sukcesu. Polbi.

POLBI Sp. z o.o.

Aleja 1 Maja 10

62-510 Konin

Telefon: 577-199-190

 


Ostatnia aktualizacja informacji na stronie: 2019-12-11