logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Trampolina sukcesu

Projekt UE: Trampolina sukcesu. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 160 młodych osób zamieszkujących województwo wielkopolskie.

 

Projekt UE: Trampolina sukcesu.


Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Okres realizacji: 01.09.2019 – 28.02.2021

Lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński, Konin

 

Trampolina sukcesu - Projekt UE, Polbi.

 

Cel i zakres projektu


Celem główny projektu „Trampolina sukcesu” jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 160 osób młodych w wieku 18-29 lat z obszaru podregionu konińskiego, w tym 96 osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET oraz 64 osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Osoby objęte projektem


Przewiduje się objęcie projektem 160 osób w wieku poniżej 29 roku  życia, zamieszkujących województwo wielkopolskie, w tym osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu oraz pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych.

 

Regulamin udziału w projekcie


| ➡️ Regulamin uczestnictwa w projekcie „Trampolina sukcesu” (PDF)

 

Program projektu – etapy


Etap I –  Rekrutacja i Diagnoza potrzeb.

Etap II – Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Etap III – Szkolenia/ Kursy zawodowe.

Etap IV – Staże zawodowe.

Etap V – Pośrednictwo pracy.

 

Szkolenia


Szkolenie – Grupa 1: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Termin: 23.01.2020 – 12.02.2020

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 10, w godzinach: 8:30-15:00, liczba osób: 16.

 

Szkolenie – Grupa 2:  „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Termin: 17.02.2020 –  06.03.2020

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 10, w godzinach: 8:30-15:00, liczba osób: 16.

 

Szkolenie – Grupa 4: ,,Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Termin: 06.04.2020 – 27.04.2020

Szkolenie w trybie zdalnym, w godzinach: 7:30-13:30, liczba osób: 16.

 

Szkolenie – Grupa 5: ,,Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Termin: 28.05.2020 – 19.06.2020

Szkolenie w trybie zdalnym, w godzinach: 7:30-13:45, liczba osób: 16.

 

Szkolenie – Grupa 6: ,,Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Termin: 13.07.2020 – 31.07.2020

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 maja 10, w godzinach: 8:30-15:00, liczba osób: 15.

 

Doradztwo Zawodowe Grupowe


Grupa 1 – Termin: 20-22.01.2020

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 10, w godzinach: 8:30-15:00, liczba osób: 16.

 

Grupa 2 – Termin: 12-14.02.2020

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 10, w godzinach: 8:30-15:00, liczba osób: 16.

 

Grupa 4 – Termin: 28-30.04.2020

Doradztwo w trybie zdalnym, w godzinach: 7:30-13:30, liczba osób: 16.

 

Grupa 5 – Termin: 25-27.05.2020

Doradztwo w trybie zdalnym, w godzinach: 7:30-13:30, liczba osób: 16.

 

Grupa 6 – Termin: 03-08.07.2020

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 maja 10, w godzinach: 8:30-15:00, liczba osób: 15.

 

KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU


Kontakt: Projekt UE. Trampolina sukcesu. Polbi.

POLBI Sp. z o.o.

Aleja 1 Maja 10

62-510 Konin

Telefon: 577-199-190

 


Projekt UE: Trampolina sukcesu. Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Projekt UE - Trampolina sukcesu.

Ostatnia aktualizacja informacji na stronie: 2020-07-03