logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach, warunki rezygnacji

Regulamin szkoleń. Zasady uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez Polbi Sp. z o.o., dokonywanie i potwierdzanie zgłoszeń, wypowiedzenie umowy szkoleniowej lub zmiana jej warunków oraz bezkosztowa rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

 

REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH I WARUNKI REZYGNACJI

 

  1. Poprawnie wypełnione zgłoszenie na kurs organizowany przez POLBI Sp. z o.o., otrzymane przez POLBI, jest prawnie wiążącą umową pomiędzy POLBI a Zamawiającym.
  1. Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem kursu POLBI prześle drogą mailową lub faksem Zamawiającemu potwierdzenie uczestnictwa, zawierające szczegóły organizacyjne kursu.
  1. Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez POLBI, jak i przez Zamawiającego.
  1. Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej, która obejmuje również drogę mailową i faks.
  1. POLBI zastrzega sobie możliwość odwołania kursu (rozwiązanie umowy) lub zmiany terminu kursu (zmiana umowy). Zmiana umowy pozostaje wiążąca dla stron wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
  1. Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w kursie, przy czym gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI:
  • do dnia rozpoczęcia kursu, zostanie obciążony pełnymi kosztami kursu,
  • jeżeli rezygnacja wpłynie do POLBI po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu,
  • jeżeli rezygnacja wpłynie przed wysłaniem potwierdzenia – nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
  1. Płatność za kurs następuje w formie przedpłaty (dotyczy osób fizycznych i nowych klientów), lub na podstawie faktury przekazanej Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

 


Kursy i szkolenia organizowane przez Polbi - Warszawa. Regulamin uczestnictwa w zajęciach.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkoleń organizowanych przez Polbi – Warszawa.


 

Dokumenty do pobrania

Regulamin uczestnictwa w kursach, szkoleniach i warsztatach komputerowych organizowanych przez Polbi – Warszawa oraz  warunki rezygnacji.

 

Dokumenty do pobrania - Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach, warunki rezygnacji. Polbi, Warszawa.

Regulamin – Warunki uczestnictwa w szkoleniach i kursach. (Dokument w formacie DOC).

 

Dokumenty do pobrania - Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach, warunki rezygnacji. Organizator: Polbi, Warszawa.

Regulamin – Warunki uczestnictwa w szkoleniach i kursach. (Dokument w formacie PDF).