Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach, warunki rezygnacji

Regulamin szkoleń. Zasady uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez Polbi Sp. z o.o., dokonywanie i potwierdzanie zgłoszeń, wypowiedzenie umowy szkoleniowej lub zmiana jej warunków oraz bezkosztowa rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

 

Warszawa, 15 października 2019 roku.

 

REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH I WARUNKI REZYGNACJI

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu/kursie

 1. Poprawnie wypełnione zgłoszenie na kurs/szkolenie organizowany przez POLBI Sp. z o.o., otrzymane przez POLBI, jest prawnie wiążącą umową pomiędzy POLBI a Zamawiającym.

 

Potwierdzenie uczestnictwa

 1. Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia POLBI prześle drogą mailową lub faksem Zamawiającemu potwierdzenie uczestnictwa, zawierające szczegóły organizacyjne szkolenia/kursu.

 

Wypowiedzenie umowy, odwołanie szkolenia lub kursu

 1. Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez POLBI, jak i przez Zamawiającego.
 2. Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej, która obejmuje również drogę mailową i faks.
 3. POLBI zastrzega sobie możliwość odwołania kursu (rozwiązanie umowy) lub zmiany terminu szkolenia/kursu (zmiana umowy). Zmiana umowy pozostaje wiążąca dla stron wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu/kursie

 1. Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu/kursie. Jednakże w przypadku:
 • gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 • gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia/kursu – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

 

Płatności za szkolenia krótkie

 1. Przedsiębiorcy, firmy, instytucje i urzędy mogą uregulować należność za fakturę w terminie 7 dni od wystawienia faktury.
 2. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

 

Płatności za kursy długie

 1. W przypadku uczestnictwa w kursie długim (np. kurs księgowości, kurs kadrowo-płacowy) wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu.

 

Faktury

 1. Uczestnicy szkoleń krótkich otrzymują faktury w dniu szkolenia. Osoby biorące udział w kursach długich otrzymują fakturę po dokonaniu wpłaty należności za kurs.

 

Zwolnienie z podatku VAT

 1. Szkolenia i kursy organizowane przez Polbi Sp. z .o.o są zwolnione z podatku VAT.

 

 

Kursy i szkolenia organizowane przez Polbi - Warszawa. Regulamin uczestnictwa w zajęciach.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkoleń organizowanych przez Polbi – Warszawa.

 

Dokumenty do pobrania


Regulamin uczestnictwa w kursach, szkoleniach i warsztatach komputerowych organizowanych przez Polbi – Warszawa oraz  warunki rezygnacji. | REGULAMIN – Warunki uczestnictwa w szkoleniach i kursach (PDF).

 


Do pobrania – Regulamin uczestnictwa (Polbi)   Polbi – działamy od 1994 roku  |  ✔ Od lat w branży  ✔ Cenieni wykładowcy  ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Skip to content