logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Certyfikacja zawodu specjalista ds. wynagrodzeń i kadr

Certyfikacja zawodu. Specjalista do spraw wynagrodzeń i kadr.

CERTYFIKACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ (PŁAC) ORAZ DS. KADR

Certyfikacja zawodu - Specjalista ds. wynagrodzeń i kadr. Polbi - WarszawaSpecjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307). Zachęcamy do potwierdzenie kwalifikacji w ramach zawodu – Specjalista ds. wynagrodzeń i Specjalista ds. kadr. Po ukończeniu szkolenia „Kurs kadrowo-płacowy” lub „Akademia Kadrowa” proponujemy przystąpienie do wewnętrznego egzaminu certyfikującego prowadzonego w formie pisemnej. Pozytywne zaliczenie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu zawodowego: Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

Certyfikaty zawodowe dla pracowników działów kadr i płac.

Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z wynagrodzeniami, płacami i sprawami kadrowymi. Certyfikat dla specjalisty do spraw płac i kadr opatrzony jest symbolem cyfrowym wykazanym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310). Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

Warunki uzyskania certyfikatu zawodowego

Certyfikat zawodowy wydawany jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  • uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu,
  • przystąpienia do egzaminu certyfikującego,
  • uzyskania na egzaminie pisemnym minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

Wzór certyfikatu zawodowego

Certyfikat zawodowy - wzór dokumentu, str. nr 1. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

Certyfikat zawodowy. Wzór – Strona nr 1.

Certyfikat zawodowy - wzór dokumentu, strona numer 2. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

Certyfikat zawodowy. Wzór – Strona nr 2.

 Klasyfikacja zawodowa – podstawa prawna

Certyfikacja zawodowa Polbi oparta jest na najnowszych regulacjach prawnych obowiązujących wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145, z 2016 r. poz. 1876).

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest stosowana miedzy innymi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; szkolenia zawodowego; gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego oraz prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

Klasyfikacja zawodowa z zakresu kadr i płac

W ramach zawodów związanych z działami kadrowo-płacowymi wyróżniono:

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi:

  • Specjalista do spraw wynagrodzeń (kod zawodu: 241306),
  • Specjalista do spraw kadr (kod zawodu: 241307).

Do pobrania:

Certyfikat zawodowy – Wzór, strona nr 1 (PDF).

Certyfikat zawodowy – Wzór, strona nr 2 (PDF).

Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (PDF).

Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 227 – Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (PDF).