logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Certyfikacja zawodu specjalista ds. wynagrodzeń i kadr

Certyfikacja zawodu. Specjalista do spraw wynagrodzeń i kadr. Zdobądź ceniony tytuł: Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307). Zachęcamy do udziału w egzaminie wewnętrznym.

 

CERTYFIKACJA ZAWODU – SPECJALISTA DO SPRAW WYNAGRODZEŃ (PŁAC) ORAZ SPECJALISTA DO SPRAW  KADR

Certyfikacja zawodu - Specjalista ds. wynagrodzeń i kadr. Polbi – Warszawa. Po szkoleniu „Kurs kadrowo-płacowy” zachęcamy do potwierdzenie kwalifikacji i zdobytej wiedzy oraz nabytych kompetencji. Zaliczenie egzaminu wewnętrznego prowadzonego w formie pisemnej uprawnia do uzyskania certyfikatu zawodowego: Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).


Certyfikacja zawodu specjalista ds. wynagrodzeń i kadr. Polbi - Warszawa.

 

Certyfikaty zawodowe dla pracowników działów kadr i płac.

Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z wynagrodzeniami, płacami i sprawami kadrowymi. Certyfikat dla specjalisty do spraw płac i kadr opatrzony jest symbolem cyfrowym wykazanym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310). Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

 

Warunki uzyskania certyfikatu zawodowego

Certyfikat zawodowy wydawany jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

☑️ uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu,

☑️ przystąpienia do egzaminu certyfikującego,

☑️ uzyskania na egzaminie pisemnym minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

 

Wzór certyfikatu zawodowego – Specjalista ds. wynagrodzeń i kadr

Certyfikat zawodowy - wzór dokumentu, str. nr 1. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

Certyfikat zawodowy. Wzór – Strona nr 1.

Certyfikat zawodowy - wzór dokumentu, strona numer 2. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

Certyfikat zawodowy. Wzór – Strona nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja zawodowa – podstawa prawna

Certyfikacja zawodowa Polbi oparta jest na najnowszych regulacjach prawnych obowiązujących wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Tekst jednolity: Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 227).

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest stosowana miedzy innymi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; szkolenia zawodowego; gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego oraz prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

Klasyfikacja zawodowa z zakresu kadr i płac

W ramach zawodów związanych z działami kadrowo-płacowymi wyróżniono:

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi:

  • Specjalista do spraw wynagrodzeń (kod zawodu: 241306),
  • Specjalista do spraw kadr (kod zawodu: 241307).

Do pobrania:

➡️ Certyfikat zawodowy – Wzór, strona nr 1 (PDF).

➡️ Certyfikat zawodowy – Wzór, strona nr 2 (PDF).

➡️ Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145 – Tekst opublikowany rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (PDF).

➡️ Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 227 – Tekst jednolity rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (PDF).

➡️ Informacje o rozporządzeniu w ISAP.  Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić aktualne dane dotyczące rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 


Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Obligatoryjnie każdy uczestnik biorącym udział w naszych kursach dla specjalistów do spraw wynagrodzeń i kadr otrzymuje również „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.

Obowiązek taki wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dokument wystawiony jest zgodnie ze wzorem MEN określonym w załączniku do w/w rozporządzenia.

Każda osoba, która ukończyła kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz zwierające informację o organizatorze szkolenia.

Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu