logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kurs kadrowo-płacowy. Specjalista ds. kadr i płac.

Kurs: Kadry i Płace od podstaw do specjalisty. Praktyczne szkolenie przygotowujące do samodzielnej pracy w działach kadrowych i płacowych. Certyfikat zawodowy.

Zintegrowany kurs kadry i płace od podstaw w Warszawie (z możliwością uczestnictwa w zajęciach on-line). Szkolenie kadrowo-płacowe. Specjalista ds. kadr i płac. Zajęcia o charakterze warsztatowym w samym centrum Warszawy. Wykłady, ćwiczenia, warsztaty płacowe, zajęcia komputerowe – program Płatnik. Grupy maksymalnie 22-osobowe. Certyfikat zawodowy: Specjalista ds. wynagrodzeń oraz  Specjalista ds. kadr.

 

Kurs kadrowo-płacowy. Specjalista ds. kadr i płac.

Szkolenie od podstaw, 124 godziny zajęć, program „Płatnik”.


Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Lokalizacja: Warszawa (ścisłe centrum miasta lub on-line).


Cena kursu: 1800 zł netto / 1800 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje pod warunkiem dokonania płatności w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie kadrowo-płacowe. Kurs kadry i płace od podstaw. Specjalista ds. kadr i płac. Certyfikat zawodowy. Zajęcia w Warszawie.

Praktyczny kurs przygotowujący do pracy w działach kadrowych i działach płacowych. Jeden kurs – komplet wiedzy.

 

✅ „Specjalista ds. Kadr i Płac” to kurs od podstaw

Szkolenie prowadzone jest od podstaw. Bez obaw w kursie kadrowo-płacowym mogą uczestniczyć osoby początkujące. Kurs prowadzimy z naciskiem na zagadnienia praktyczne.

 

124 godziny wykładów, ćwiczeń i warsztatów

Kurs obejmuje 124 godziny zajęć, na które składają się: wykłady, ćwiczenia, warsztaty płacowe i zajęcia komputerowe (program Płatnik).  Zdobędziesz komplet wiedzy i umiejętności!

 

Certyfikat zawodowy specjalisty

Wydajemy bezterminowy certyfikat zawodowy poświadczający umiejętności i przygotowanie do wykonywania zawodów związanych z kadrami i płacami.

 

Kurs w grupach 22 osobowych

Grupa uczestników poszczególnych edycji kursu kadrowo-płacowego może liczyć maksymalnie 22 osoby. Daje to gwarancję indywidualnego podejścia wykładowcy lub prowadzącego ćwiczenia do uczestników zajęć.

 

Kurs prowadzony m.in. metodą „Case study”

Praktyczny charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu na stanowisku specjalisty do spraw kadr i specjalisty do spraw płac.

 

 

Organizator kursu kadrowo-płacowego dla specjalistów ds. kadr i płac jest Polbi - Warszawa.

Jeden kurs – komplet wiedzy i niezbędnych umiejętności!

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonania zawodu.

 

 

Adresaci szkolenia


Kurs „Kadry i płace od podstaw” skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Polecamy ten kurs również pracownikom działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, rachuby, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem kursu kadrowo-płacowego.

 

Cel szkolenia – praktyczne przygotowanie do pracy


Kurs „Kadry i Płace” przygotowuje do pracy w działach kadrowo-płacowych na stanowiskach:

 • Specjalista do spraw kadr,
 • Specjalista do spraw płac.

Szkolenie kadrowo-płacowe przeznaczone jest również dla osób, które pragną pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników i spraw kadrowych.

 

Certyfikat zawodowy – Specjalista ds. kadr i płac.


Certyfikat zawodowy - Wzór dokumentu. Certyfikacja zawodu specjalista ds. wynagrodzeń i kadr. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).Proponujemy potwierdzenie kwalifikacji w ramach zawodów:

* Specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu: 242310),

* Specjalista ds. kadr (kod zawodu: 242307).

Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z kadrami i płacami.

 

Bezpłatny egzamin certyfikujący


Kurs „Kadry i Płace od podstaw” kończy się pisemnym wewnętrznym egzaminem, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego. Koszt egzaminu certyfikującego jest zawarty w cenie kursu kadrowo-płacowego.

 

Metody prowadzenia zajęć – stawiamy na praktykę


Kurs kadrowo-płacowy prowadzony jest „od podstaw” z naciskiem na zagadnienia praktyczne.  Część zajęć jest prowadzona metodą „case study”. Są to ćwiczenia z zakresu sporządzania listy płac i rozliczania pracowników w bardzo różnych wariantach. Program kursu kadrowo-płacowego realizowany jest w formie praktycznych warsztatów. Szkolenie z zakresu kadr i płac kompleksowo przygotowuje uczestników do zadań stawianych przez pracodawców w pracy zawodowej.

 

Bogaty program szkolenia – 124 godziny wykładowe


Program kursu kadry i płace powstał na bazie wieloletnich doświadczeń. Kurs obejmuje 124 godziny szkoleniowe, na które składają się wykłady, ćwiczenia, warsztaty płacowe i zajęcia komputerowe.

 

Ramowy program kursu kadrowo-płacowego


I. MODUŁ KADROWY

 1. Podstawowe zasady prawa pracy
 2. Zatrudnienie pracowników
 3. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 4. Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika
 5. Czas pracy
 6. System czasu pracy
 7. Szczególne uwarunkowania czasu pracy
 8. Nieobecności w pracy
 9. Urlopy pracownicze
 10. Urlopy pracownicze – odrębne przepisy
 11. Zasady zatrudniania cudzoziemców
 12. Wynagrodzenie za pracę
 13. Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy
 14. Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń
 15. Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze
 16. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa
 17. Rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe
 18. Związki zawodowe i ich uprawnienia w związku z rozwiązywaniem umów o pracę
 19. Konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych oraz instytucje powołane do ich ochrony

II. MODUŁ PŁACOWY

 1. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 2. Aspekt podatkowy związany z rozliczaniem płac
 3. Świadczenia pozapłacowe
 4. Podróże służbowe
 5. Wynagrodzenie za czas choroby – szczególny rodzaj wynagrodzenia
 6. Program „płatnik” – obsługa na praktycznych przykładach różnych studium przypadków
 7. Warsztaty płacowe – czyli różne przypadki wyliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień w zakładce „Program” (na górze strony).

 

Wielkość grupy ma znaczenie – komfort nauczania


Zajęcia na kursie kadrowo-płacowym prowadzimy maksymalnie w grupach 22 osobowych. Umożliwia to indywidualne podejście wykładowcy lub prowadzącego ćwiczenia do uczestników zajęć. Jest to szczególnie ważne podczas warsztatów komputerowych.

 

Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr i wynagrodzeń (płac). Szkolenie od podstaw.

Kursy kadrowo-płacowe. Od podstaw do specjalisty, praktyczna forma zajęć. Polbi – Warszawa.

 

Obsługa programu Płatnik – warsztaty komputerowe


Podczas zajęć na kursie kadrowo-płacowym spory nacisk został położony na obsługę programu „Płatnik”, gdzie miesiąc po miesiącu symulujemy sporządzanie deklaracji zgłoszeniowo-rozliczeniowych (praca z komputerem na samodzielnym stanowisku).

 

Materiały dydaktyczne – autorskie skrypty


Każdy uczestnik zajęć na kursie kadrowo-płacowym otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się:

 • skrypt „Akty prawne” zawierający drukowane najważniejsze akty prawne (m. in. ustawa PDOF, ustawy ubezpieczeniowe, kodeks pracy wraz z przepisami wykonawczymi inne),
 • skrypty autorskie na zajęcia praktyczne (Skrypt dla obsługi programu „Płatnik”, Skrypt dla ćwiczeń praktycznych z rozliczania wynagrodzeń „Lista płac cz. 1” i „Lista Płac cz. 2, Skrypt dla ćwiczeń z Kodeksu Pracy).

 

Renoma na rynku szkoleń


Kurs - Specjalista ds. kadr i płac. Szkolenie kadrowo-płacowe w Warszawie.

Kurs kadrowo-płacowy organizowany jest nieprzerwanie od ponad 20 lat. Został opracowany już w 1995 roku jako pierwsze tego typu szkolenie na rynku.

Kurs kadrowo-płacowy cieszy się niesłabnącą popularnością od samego początku wprowadzenia go do naszej oferty szkoleniowej.

Nasze kursy ukończyło już tysiące osób, nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy a firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.

 

Opinie uczestników kursu kadrowo-płacowego

Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Kurs kadrowo-płacowy. Specjalista ds. kadr i płac.”

➡️ Zobacz: Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Jeden kurs – Komplet umiejętności


Bardzo obszerny program kursu kadrowo-płacowego daje gwarancję zdobycia wszystkich umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu na stanowisku specjalisty do spraw kadr i specjalisty do spraw płac.

 

Kontakt w sprawie kursu kadrowo-płacowego


Kurs kadrowo-płacowy. Specjalista ds. kadr i płac. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawa.Koordynator szkolenia

Beata Baran

tel. 22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Program

Moduł kadrowy obejmuje 44 godziny wykładowe. Tematy omawiane podczas zajęć:

 1. Definicja pracownika i pracodawcy.
 2. Prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zakaz gorszego traktowania.
 3. Zakaz dyskryminacji.
 1. Powstanie stosunku pracy – elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz elementy obligatoryjne i fakultatywne treści takiej umowy.
 2. Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru.
 3. Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych – umowy zlecenia i umowy dzieło.
 4. Rodzaje umów o pracę.
 5. Studium przypadku.
 6. Sporządzanie umowy o pracę z uwzględnieniem klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych, analiza treści umowy.
 7. Treść kwestionariusza osobowego.
 1. Akta osobowe pracownika – zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych.
 2. Dokumentowanie pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej niż umowa pracę.
 3. Studium przypadku.
 4. Założenie akt osobowych – teczka osobowa zatrudnionego.
 1. Szkolenie BHP.
 2. Badania profilaktyczne.
 3. Informacja o zasadach wykonywania pracy.
 4. Studium przypadku.
 5. Karta BHP
 1. Definicja czasu pracy i normy czasu pracy.
 2. Pojęcia związane z czasem pracy tj. doba pracownicza, pracownicy zarządzający, pora nocna, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, praca zmianowa.
 1. Systemy czasu pracy.
 2. Studium przypadku.
 3. Przykład miesięcznej karty pracy.
 4. Rozliczenie czasu pracy osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy.
 5. Studium przypadku.
 6. Przykładowy harmonogram czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy.
 1. Praca w porze nocnej.
 2. Praca w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych.
 4. Ewidencja czasu pracy, zwolnienia z jej prowadzenia, harmonogramy.
 5. Czas pracy pracowników zarządzających.
 6. Dyżur pracowniczy.
 7. Studium przypadku.
 8. Ustalanie przekroczenia normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 9. Sporządzenie grafika pracy osoby zatrudnionej w rozkładzie zmianowym.
 10. Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
 1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 2. Okresy niewykonywania pracy – zwolnienia od pracy, przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 3. Studium przypadku.
 4. Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy.
 1. Definicja urlopu.
 2. Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop w życiu, wymiar urlopu.
 3. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Plan urlopów.
 5. Studium przypadku.
 6. Wniosek urlop – karta urlopowa.
 7. Dokumenty na podstawie których ustalane jest prawo do urlopu.
 8. Obliczanie stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu.
 1. Obowiązek wykorzystania urlopu, odwołanie z urlopu, zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu.
 2. Urlop bezpłatny, urlopy dodatkowe określone odrębnymi przepisami.
 3. Przedawnienie się prawa do urlopu.

Obowiązki w zakresie przygotowania i wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Zasady tworzenia PPK i oszczędzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dysponowanie środkami PPK i prowadzenie dokumentacji.

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne. wynagrodzenie godziwe.
 2. Prawo do wynagrodzenia.
 3. Formy wynagradzania.
 4. Stałe składniki wynagrodzenia.
 5. Premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia.
 6. Regulamin wynagradzania, ustalanie treści, zmian w treści i tryb ich wprowadzania.
 7. Case study.
 8. Omówienie przykładowego regulaminu wynagradzania.
 9. Wprowadzanie zmian do regulaminu.
 1. Szkoda powstała z winy umyślnej lub nieumyślnej, ograniczenia w wysokości odszkodowania.
 2. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 3. Zasady współodpowiedzialności.
 4. Studium przypadku.
 5. Omówienie treści umowy o odpowiedzialności majątkowej.
 1. Zbieg potrąceń.
 2. Egzekucja komornicza z wynagrodzenia.
 3. Zakaz konkurencji, zakres i czas obowiązywania.
 4. Studium przypadku.
 5. Wzory pism sporządzanych przez pracownika lub przez pracodawcę w związku z potrąceniem.
 6. Wzór umowy o zakazie konkurencji.
 1. Kary porządkowe, rodzaje kar, przesłanki ich stosowania.
 2. Tryb udzielania kary i zasady składania zażalenia na jej zastosowanie.
 3. Okres przedawnienia.
 4. Case study.
 5. Sporządzenie wniosku o udzielenie kary porządkowej.
 6. Zażalenie pracownika na zastosowaną karę.
 1. Ochrona stosunku pracy.
 2. Prace wzbronione.
 3. Urlop macierzyński.
 4. Dodatkowy urlop macierzyński.
 5. Urlop ojcowski.
 6. Urlop wychowawczy.
 7. Uprawnienia pracowników (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica.
 8. Zasiłek opiekuńczy.
 9. Zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich.
 10. Wysokości świadczeń.
 11. Studium przypadku.
 12. Wypełnianie dokumentacji w aspekcie świadczeń związanych z rodzicielstwem.
 1. Zmiana warunków wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego i porozumienia zmieniającego.
 2. Okoliczności wyłączające możliwość zmiany warunków pracy i płacy.
 3. Zwolnienia grupowe, zasady, odszkodowania.
 4. Przejęcie pracowników w trybie określonym w art. 231 KP.
 5. Ustanie stosunku pracy.
 6. Wygaśniecie stosunku pracy.
 7. Rozwiązanie umowy o pracę, tryby w jakich umowa jest rozwiązywana.
 8. okresy wypowiedzenia i dopuszczalność ich skracania
 9. Case study.
 10. Oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowywania okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron.
 11. Termin i forma odwołania od złożonego oświadczenia.
 12. Treść świadectwa pracy.
 1. Konsultacja ze Związkami Zawodowymi rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.
 2. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy.
 1. Społeczna  Inspekcja Pracy – podstawa prawna działania i zakres uprawnień.
 2. Państwowa Inspekcja Pracy – podstawa prawna działania i zakres uprawnień.
 3. Sądy Pracy.
 4. Regulacje wynikające z Kodeksu Karnego.
 5. Odszkodowania.
 6. Studium przypadku.
 7. Dziennik S.I.P.
 8. Pozew do Sądu Pracy.

 

Moduł płacowy na kursie dla specjalistów do spraw kadr i płac obejmuje 80 godzin wykładowych. Tematy omawiane podczas zajęć:

 1. Ubezpieczenia społeczne.
 2. Zbieg tytułu ubezpieczeń.
 3. Ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych.
 4. Terminy zgłoszeń do ZUS.
 5. Ubezpieczenia zdrowotne.
 6. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
 7. Deklaracje ZUS.
 8. Deklaracje zgłoszeniowe.
 9. Deklaracje rozliczeniowe.
 1. Wynagrodzenie brutto-netto.
 2. Pojęcie płacy minimalnej.
 3. Zasady ustalania podatku dochodowego.
 4. Progi podatkowe – procent podatku.
 5. Samozatrudnienie – podatek liniowy czy ryczałt.
 6. Samozatrudnienie z byłym pracodawcą.
 7. Koszty uzyskania przychodu.
 8. Kwota wolna.
 9. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne.
 10. Kwota wolna od potrąceń.
 11. Składniki nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami.
 12. Składniki opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami.
 13. Składniki nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami.
 1. Omówienie świadczeń pozapłacowych.
 2. Ryczałty i ekwiwalenty.
 3. Ryczałt samochodowy.
 4. Używanie telefonu prywatnego do celów służbowych.
 5. Prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych.
 6. Pozostałe świadczenia pozapłacowe.
 7. Samochód służbowy używany do celów prywatnych.
 8. Służbowy telefon komórkowy.
 9. Ubranie służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej.
 10. Dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych.
 11. Świadczenia medyczne na rzecz pracowników.
 12. Wydatki dodatkowe na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.).
 13. Posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy
 1. Pojęcie podróży służbowej.
 2. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe.
 3. Rozliczanie podróży służbowych.
 4. Dokumentowanie podróży służbowych.
 5. Wypłaty ponadlimitowe.
 1. Wynagrodzenie za czas choroby.
 2. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy.
 3. Dokumentowanie niezdolności do pracy na skutek choroby.
 4. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.
 5. Wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy.
 6. Zasiłek opiekuńczy.
 7. Zasiłek macierzyński.
 8. Świadczenie rehabilitacyjne.
 9. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
 10. Studium przypadku.
 11. Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych.
 12. Zasady ustalania podstawy.
 13. Wypełnianie dokumentów do ZUS.
 14. Zapoznanie się z kodami ZUS.
 1. Rejestr płatników i ubezpieczonych.
 2. Zgłoszenie płatnika do ZUS (ZPA, ZAA, ZBA).
 3. Zgłaszanie pracowników do ZUS w programie Płatnik (ZUA, ZZA).
 4. Zgłoszenie członków rodziny pracownika (ZCZA).
 5. Zmiany danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych (ZIPA, ZIUA, ZUA).
 6. Wyrejestrowania (ZWUA, ZWPA).
 7. Dokumenty rozliczeniowe (RCA, RZA, DRA).
 8. Zgłaszanie i rozliczanie sytuacji szczególnych (RSA) (np. wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, przerw w opłacaniu składek, urlopów, itp.).
 9. Korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 10. Kopiowanie dokumentów.
 11. Inne dokumenty w „Płatniku” – IWA, RMUA, ZSWA.
 12. Wysyłka dokumentów do ZUS.
 13. Potwierdzenie wysyłki.
 1. Symulacja pracy w działach płacowych w oparciu o autorski skrypt oparty na danych pogrupowanych w 12 miesiącach dla kilku pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy. W trakcie zajęć sporządzanych jest 12 list płac i zamknięcie roczne przy różnych zbiegach wydarzeń, które mogą zdarzyć się w praktyce (choroby, urlopy, dni opieki, nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, premie, nagrody i inne). Pomocą w trakcie zajęć jest możliwość skorzystania z autorskich kalkulatorów płacowych opracowanych przez POLBI, m. in. kalkulatora wynagrodzeń netto, kalkulatora wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, kalkulatora składek ZUS, kalkulatora podróży służbowych, kilometrówka i ryczałtów samochodowych. Bardzo ciekawe zajęcia oparte na różnych życiowych przypadkach i zmuszające do myślenia.
 2. Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku kwoty stałej, roboczogodzin i akordów oraz tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc i za przepracowaną część miesiąca.
 3. Wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i tworzenie listy płac w przypadku choroby.
 4. Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku urlopów i tworzenie list płac.
 5. Wyliczanie zmniejszeń wynagrodzeń w wypadku innych nieobecności w pracy.
 6. Szczególne wypadki ustalania wynagrodzeń.
 7. Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych.
 8. Sposób ustalenia wartości świadczeń pozapłacowych.
 9. Zasady ustalania podstawy emerytalno-rentowej  (dodatkowe świadczenia).
 10. Zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego.
 11. Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego – aspekt składkowy i podatkowy.
 12. Wypłata świadczenia urlopowego.
 13. Przygotowanie list płac pod kątem przyznanych odszkodowań i potrąceń.
 14. Zasiłki w świetle płac, w tym zasiłek macierzyński, wychowawczy i inne.
 15. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym – deklaracje, terminy, druki.
 16. Korekty list płac.
 17. Korekty podatku dochodowego.

Warszawa lub zajęcia on-line

 

SZKOLENIA STACJONARNE


➡️ Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

➡️ Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa

 

Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.

 

SZKOLENIA ON-LINE


Możesz uczestniczyć w kursie on-line prowadzonym na żywo.

Szkolenie internetowe na odległość w czasie rzeczywistym czyli realizowane metodami zdalnego dostępu polecamy wszystkim, którzy preferują uczestnictwo w zajęciach teoretycznych bez opuszczania biura lub domu.

 

Kadra dydaktyczna kursu kadrowo-płacowego

Wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie kadrowo-płacowym współpracują z nami od ponad 25 lat! Przeprowadzili już setki szkoleń z zakresu kadr i płac zdobywając olbrzymie doświadczenie dydaktyczne.

 

Doświadczeni wykładowce, wieloletni praktycy


Kurs kadrowo-płacowy prowadzą m. in.:

 • Andrzej Kępa – rozliczanie podróży służbowych,
 • Agnieszka Wałęka – prawo podatkowe i moduł kadrowy,
 • Maciej Derwisz – obsługa programu „Płatnik” i ćwiczenia płacowe.

 

Wysokie oceny wykładowców


Prowadzący kurs „Kadry i Płace” posiadają bardzo bogatą wiedzę zawodową oraz, co równie ważne, ogromną praktykę w prowadzeniu zajęć. Opinie o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre – innych nie ma.

Zadowolenie uczestników kursu

Zdecydowana większość uczestników kursu dla przyszłych specjalistów do spraw kadr i płac przychodzi do nas „z polecenia”, co jednoznacznie świadczy o poziomie wykładów i zadowoleniu naszych klientów.

 

 

Zapraszamy do Polbi na kursy kadrowo-płacowe!

 

Raty dla osób fizycznych


Osobom fizycznym oferujemy możliwość dokonania płatności za kurs w dwóch w ratach.

I rata – 60 % ceny kursu,

II rata – 40 % ceny kursu.

Płatność pierwszej raty za kurs powinna nastąpić w terminie obowiązywania promocji lub przed rozpoczęciem kursu. Drugą ratę należy wpłacić na miesiąc przed zakończeniem kursu.

 

Formy płatności za szkolenie


Płatności za udział w kursie można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w sekretariacie firmy.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu,
 5. certyfikat zawodowy (po zdanym egzaminie wewnętrznym).

 

Faktury


Faktury dla firm wystawiamy po otrzymaniu pełnej opłaty za kurs. W przypadku osób fizycznych niezbędne jest wniesienie pierwszej raty.

 

Ceny promocyjne kursów kadrowo-płacowych


Promocyjna cena szkolenia obowiązuje przy:

 • dokonaniu zgłoszenia na kurs kadrowo-płacowy,
 • wniesieniu opłaty za kurs kadrowo-płacowy,

w terminie obowiązywania promocji.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Harmonogramy zajęć poszczególnych edycji kursu


| ➡️ Termin: 12.09.2020 – 20.12.2020, co druga sobota i niedziela, 9:00-15:45.

| ➡️ Termin: 11.01.2021 – 26.04.2021, poniedziałek i środa, 17:00-20:15.

| ➡️ Termin: 16.01.2021 – 25.04.2021, co druga sobota i niedziela, 9:00-15:45.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.Zaświadczenie o ukończeniu kursu to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Wielkość grup


Zajęcia na kursie z zakresu kadr i płac prowadzimy w grupach liczących w przypadku zajęć stacjonarnych maksymalnie 15 osób a w zajęciach internetowych (szkolenie on-line) maksymalnie 25 osób.

 

Szkolenie stacjonarne w Warszawie


Szkolenie prowadzone od podstaw.

Zajęcia stacjonarne organizujemy wyłącznie w Warszawie.

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty płacowe. Zdobędziesz komplet wiedzy i umiejętności!

Certyfikat zawodowy: Specjalista ds. wynagrodzeń oraz Specjalista ds. kadr.

 

 

Kurs online (webinarium na żywo)


Nowoczesne, zdalne zajęcia na żywo.

Wykłady i zajęcia praktyczne. Prezentacje i „tradycyjne zajęcia przy tablicy”.

Warsztaty – ćwiczenia i wspólne rozwiązywanie przykładów.

Efektywna nauka bez opuszczania biura czy wychodzenia z domu.

 

 

 

Specjalista ds. kadr i płac. Stacjonarny kurs kadrowo-płacowy.


🏢 Lokalizacja: Warszawa, ścisłe centrum miasta.

🕘 Czas trwania: 124 godziny wykładów i ćwiczeń.

 

 

Specjalista ds. kadr i płac. Kurs kadrowo-płacowy on-line.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Czas trwania: 124 godziny wykładów i ćwiczeń.Nowoczesne, internetowe zdalne zajęcia na żywo.

Kadry i Płace od podstaw do specjalisty.

Wykłady i zajęcia praktyczne.

Prezentacje i „tradycyjne zajęcia przy tablicy”.

Warsztaty – wspólne ćwiczenia i rozwiązywanie przykładów.

Nauka bez opuszczania biura czy  domu.

 

 

Kontakt z działem szkoleń

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa lub zajęcia on-line

Termin: 2021-01-11 do 2021-04-26

Poniedziałki i środy (17:00 - 20:15)

Cena dla osoby: 2100 zł 1800 zł *

Cena dla wielu osób: 2000 zł 1800 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-12-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Harmonogram kursu

Warszawa lub zajęcia on-line

Termin: 2021-01-16 do 2021-04-25

Co druga sobota i niedziela (9:00-15:45)

Cena dla osoby: 2100 zł 1800 zł *

Cena dla wielu osób: 2000 zł 1800 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-12-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Harmonogram kursu