logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Faktura VAT 2020

Szkolenie - Faktura VAT 2020 w świetle obowiązujących przepisów. Prawa i obowiązki podatnika podatku VAT w zakresie dokumentowania.

Faktura VAT 2020 w praktyce. Szkolenie dotyczące dokumentowania transakcji (fakturowanie). Elementy niewadliwej faktury, prawidłowa dokumentacja i prowadzenie ewidencji dla celu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Kasy fiskalne. Odpowiedzialność karna w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT. Warsztaty prowadzi doradca podatkowy Marcin Perlikowski.

 

Tytuł szkolenia: Faktura VAT 2020.

Prowadzący zajęcia: Marcin Perlikowski.


Lokalizacja: Warszawa, ścisłe centrum.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto /390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie - Faktura VAT 2020. Fakturowanie bez tajemnic. Polbi - Warszawa.

Sprawdź jak nie popełniać błędów przy wystawianiu faktur VAT.

Faktura VAT 2020 bez błędów

Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Niezbędne elementy niewadliwej faktury. Szkolenie dotyczące  zasad fakturowanie w praktyce. Prawidłowe dokumentowanie sprzedaży.

 

Prawidłowa faktura VAT

Informacje jakie muszą zwierać prawidłowe faktury VAT. Zasady wystawiania faktur, terminy i obowiązek podatkowy, refakturowanie, korekty, przypadki zagubienia lub zniszczenia faktury, stawki podatkowe. Najnowsze zmiany w zakresie kas fiskalnych.

 

Prawa i obowiązki podatnika

Omówienie bieżących regulacji normujących zasady wystawiania, przechowywania oraz przesyłania faktur VAT (w tym faktur elektronicznych). Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa karnego w obszarze dotyczącym wystawiania oraz używania faktur VAT.

 

Najnowsze zmiany przepisów

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany prawne wprowadzone od listopada 2019 roku oraz regulacje prawne obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku odnośnie dokumentowania transakcji, głównie z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania.

 

Faktura VAT w świetle aktualnych przepisów – cel szkolenia


Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jak należy rozumieć przepisy ustawy o podatku VAT oraz rozporządzeń wykonawczych odnośnie dokumentowania transakcji, z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania. W trakcie zajęć omawiane są regulacje prawno-podatkowe dotyczące zasad fakturowania w oparciu o najnowsze przepisy ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego normującego szczegółowo problematykę faktur VAT.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie kierujemy do osób pracujących w działach księgowości lub finansowych, działach sprzedaży bądź zakupów, działach handlowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz właścicieli firm jak również do osób pragnących uzupełnić lub  uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi zmianami w zasadach fakturowania i planowanymi, nowymi regulacjami prawnymi z obszaru ewidencji podatku od towarów i usług i prawidłowego wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania faktur VAT.

 

Faktura VAT 2020 – zagadnienia omawiane na szkoleniu


➡️ Faktura VAT jako podstawowy dokument stosowany w obrocie gospodarczym.

➡️ Niezbędne elementy jaki musi posiadać niewadliwa faktura VAT.

➡️ Terminy wystawiania faktur VAT w przypadku szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.

➡️ Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania.

➡️ Faktury VAT w transakcjach międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixe.

➡️ Faktury elektroniczne – problemy praktyczne.

➡️ Zasady fakturowania obowiązujące w 2020 roku w przypadku podatników stosujących kasy rejestrujące (kasy fiskalne).

➡️ Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić?

➡️ Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT.

➡️ Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie dokumentowania transakcji.

 

Zapraszamy na szkolenia z zakresu wystawiania faktur VAT – Polbi Warszawa.

Zasady wystawania i korygowania faktur VAT w praktyce – Zapraszamy na szkolenie.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA – FAKTURA VAT 2020


 

I. Zakres stosowania przepisów o fakturach VAT

Wskazanie zakresu regulacji prawnych odnoszących się do faktur VAT oraz wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian prawnych dotyczących dokumentowania transakcji.

 

II. Zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

 1. Podstawowe elementy faktury VAT.
 2. Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze VAT?
 3. Rola symbolu PKWiU w dokumencie sprzedaży.
 4. Faktura VAT przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami podatku od towarów i usług.
 5. Zasady numeracji faktur VAT.
 6. Jak prawidłowo określić w fakturze „datę dokonania lub zakończenia dostawy” lub „wykonania usługi” odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług.
 7. Zaokrąglanie kwot wykazanych w fakturze VAT.
 8. Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej.
 9. Dokumentowanie rabatów, opustów i skont.
 10. Przypadki obowiązkowego podpisywania faktur VAT.
 11. Faktury wystawiane przez podatników podatku VAT zwolnionych.
 12. Faktury „walutowe”.
 13. Faktury VAT RR .
 14. Dopuszczalność dokonywania adnotacji na fakturze VAT.
 15. Adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”.
 16. Tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi.
 17. Faktury uproszczone.
 18. Rodzaje dokumentów uznawanych za faktury w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT.

 

III. Dokumentowanie czynności nieodpłatnych

Dokumentowanie czynności nieodpłatnych uznanych w ramach tzw. „fikcji prawnej” za czynności odpłatne.

 

IV. Obowiązek podatkowy, terminy wystawiania faktur

Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług a termin wystawiania faktury VAT.

 

V. Faktury i noty korygujące 

Tryb i zasady wystawiania faktur korygujących. Termin w którym należy ująć fakturę korygującą w ewidencji VAT. Tryb i zasady wystawiania not korygujących.

 

VI. Elektroniczne faktury VAT

Faktury elektroniczne – problemy praktyczne.

 

VII. Faktury VAT wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy

Problematyka faktur wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT (zobowiązanie do zapłacenia podatku w kwocie wykazanej w fakturze).

 

VIII. Istota instytucji refakturowania – studia przypadków

 1. Przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadczeń w kontekście tez wynikających z uzasadnienia wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie C-42/14.
 2. Jak prawidło ustalić datę powstania obowiązku podatkowego w stosunku do refakturowanych czynności?
 3. Refakturowanie a wysokość stawki podatku VAT.
 4. Czy można refakturować dostawę towarów?
 5. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów podatkowych w obszarze problematyki związanej z refakturowaniem.
 6. Omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy  2006/112/WE z dnia 28.11.2006  w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej  w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem.

 

IX. Kasy rejestrujące a faktury VAT

Zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

X. Transakcje międzynarodowe

 1. Dokumentowanie transakcji międzynarodowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixe.
 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
 3. WDT oraz eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych.
 4. Transakcje trójstronne.

 

XI. Kontrole biznesowe.

Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić?

 

XII. Faktura VAT – odpowiedzialność karna

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT.

 

XIII. Orzecznictwo sądowe oraz interpretacje urzędowe

Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem.

 

XIV. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania

Czas zarezerwowany na odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia. Konsultacje  z zakresu zasad wystawiania prawidłowych faktur VAT w świetle obowiązujących przepisów. Wspólne zajęcia i czas na dyskusję to okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie


Marcin Perlikowski – prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej.

Marcin Perlikowski – wykładowca, szkoleniowiec.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykłady i ćwiczenia na zajęciach związanych z prawidłowym dokumentowaniem transakcji za pomocą faktur VAT prowadzone są w oparciu o autorski program. Dzięki licznym przykładom oraz warsztatowej metodzie prowadzenia spotkania jego uczestnicy będą mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości z zakresu dokumentowania transakcji na potrzeby VAT.  Integralną częścią wykładu jest analiza prawno-podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu tematyki faktur VAT.

 

W KAŻDĄ ŚRODĘ DODATKOWY RABAT 40 ZŁ !

ZAPŁAĆ ZA SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Faktura VAT – zakres szkolenia


Prawidłowa dokumentacja i ewidencja dla celów podatku od towarów i usług. Aktualne regulacje, obowiązujące przepisy i najnowsze urzędowe interpretacje podatkowe. Problematyka podatku VAT związana z wystawianiem, potwierdzaniem odbioru faktury, korygowaniem, anulowaniem i rozliczaniem faktur VAT, terminami ewidencjonowania przychodu, kasami fiskalnymi, odroczonym terminem płatności za dostawę, transakcjami objętymi odwrotnym obciążeniem, korektami podatku należnego i naliczonego, właściwym i poprawnym prowadzeniem rejestrów VAT.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego najnowszym zmianom dotyczącym zasad  prawidłowego wystawiania i przechowywania faktur VAT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Opinie uczestników szkoleń podatkowych

Stale prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług szkoleniowych. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków. Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

Kontakt w sprawie szkolenia


Szkolenie - Faktura VAT 2019. Kontakt w sprawie kursu w Warszawie prowadzonego przez Grzegorza Tomalę. Polbi - Kursy dla firm.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Sale szkoleniowe w samym centrum Krakowa.


Kraków - kursy szkolenia. Zajęcia w centrum miasta. Polbi.


Krzysztof Hojdyś – Ekspert, praktyk wykładowca, współpracownik firmy Polbi.


Krzysztof Hojdyś. Wykładowca i ekspert. Szkolenia - Polbi, Warszawa.Wykładowca, trener,  praktyk, ekspert

Krzysztof Hojdyś jest niezależnym ekspertem i praktykiem w zakresie wdrażania i walidacji Systemów Skomputeryzowanych zgodnych z wymogami prawa farmaceutycznego. Wykładowca i szkoleniowiec. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe

Krzysztof Hojdyś pracował przez wiele lat jako w przemyśle farmaceutycznym m.in. jako kierownik zespołu automatyków utrzymania ruchu prowadząc rozruch i kwalifikację urządzeń i systemów oraz jako  kierownik zespołów walidacji. Był odpowiedzialny za organizację prac, opracowanie strategii walidacji, kwalifikację urządzeń, aparatury laboratoryjnej oraz systemów skomputeryzowanych. Autor publikacji dotyczących nowego podejścia do walidacji systemów skomputeryzowanych.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Krzysztofa Hojdysia!


Konsultant, wykładowca i szkoleniowiec

Krzysztof Hojdyś jest wykładowcą. Prowadzi liczne szkolenia z obszaru prowadzenia kwalifikacji i walidacji. Jest również konsultantem w firmach farmaceutycznych w zakresie wymogów prawa farmaceutycznego dla systemów skomputeryzowanych.

Krzysztof Hojdyś – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Maja Nizio prowadzi szkolenia z zakresu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych dla pracowników podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni farmaceutycznych.

Maja Nizio jest absolwentką studiów farmaceutycznych w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją m.in. jako kierownik Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, następnie p.o. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Maja Nizio będąc zatrudniona w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym uzyskała bogate doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję inspektora ds. obrotu hurtowego.

Aktualnie Maja Nizio jest Naczelnikiem Wydziału Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!

Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 


 

Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

Wykładowca, trener, prawnik, ekspert, szkoleniowiec

Teresa Kustra - wykładowca, trener, prawnik, ekspert, szkoleniowiec i prelegent

Teresa Kustra

Uznany ekspert z zakresu prawa administracyjnego, kontroli tworzenia obiegu dokumentów oraz ich archiwizacji.

Wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, m.in. w komórce odpowiedzialnej za kontrolę wewnętrzną.

 


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Teresa Kustra posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego na stanowiskach pracy w administracji samorządowej i rządowej.

Wieloletni wykładowca-praktyk

Teresa Kustra prowadzi szkolenia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, obiegu i prowadzenia dokumentacji, zasad korespondencji urzędowej. Realizowała projekty unijne o tematyce zarządzania dokumentacją w gminach i starostwach.

Teresa Kustra posiada bogate doświadczenie praktyczne w szkoleniu pracowników związków międzygminnych w zakresie instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz  uczestniczyła w porządkowaniu dokumentacji i wprowadzaniu jednolitego rzeczowego wykazu akt w związku międzygminnym.

Szkoliła pracowników wojewódzkich, granicznych i powiatowych inspektoratów weterynarii. Prowadzi wykłady w ośrodkach szkoleniowych oraz bezpośrednio w urzędach od kilkunastu lat. Bierze udział przy realizacji programów z funduszy europejskich.

Autorka licznych publikacji

Autorka licznych artykułów i referatów (m.in. publikacji na temat  instrukcji kancelaryjnej).

Tematyka realizowanych szkoleń

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Elektroniczny system obiegu dokumentów – warsztaty.
 • Rola kadry kierowniczej w organizacji i funkcjonowaniu urzędu.
 • Zarządzanie dokumentacją – Instrukcja kancelaryjna, stosowanie KPA w praktyce.
 • Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Jak przygotować się do kontroli archiwistów?
 • Postępowanie ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle ustawy o petycjach.

Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Panią Teresę Kustrę!

Maciej Derwisz – Wykładowca, trener, szkoleniowiec, ekspert.


Maciej Derwisz. Szkolenie i kursy. Polbi - Warszawa.Wykładowca i trener z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Ekspert w zakresie rachunkowości  rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy.

Działalność szkoleniowa obejmuje cykliczne kursy z zakresu:

 • dla głównych księgowych, w aspekcie rachunkowości zarządczej, majątku trwałego i obrotowego, rachunku kosztów i innych,
 • zaawansowane rozliczenia płac (rozliczenia wynagrodzeń, składek i świadczeń ZUS w różnych systemach płacowych) w ramach kursów kadrowo-płacowych,
 • obsługę programów finansowo-księgowych i pokrewnych,
 • obsługę programu „Płatnik” na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym m. in. w powiązanych układach centrum –  oddziały (setki przeprowadzonych kursów od podstaw oraz bieżące omawianie aktualnych zmian),
 • wykorzystanie programu Excel, głównie w działach finansowych i pokrewnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem logiki i poprawności tworzenia formuł,
 • tworzenie prostych aplikacji usprawniających pracę z wykorzystaniem VBA i VB.NET.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń

 

Maciej Derwisz posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy i  jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Jak wykładowca ceniony jest za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

Maciej Derwisz współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

 

Specjalizacja, realizowane szkolenia


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Maciej Derwisz specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

 

Tematyka prowadzonych szkoleń


Tematyka objęta zakresem realizowanych przez wykładowcę szkoleń:

 • Kurs księgowości – od podstaw.

 • Kurs na głównych księgowych.

 • Kurs kadrowo-płacowy.

 • Program Płatnik – Szkolenie od podstaw.

 • Nowy Płatnik – praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych.

 • Zastosowanie Excela w księgowości.

 • Excel w kadrach i płacach. Warsztaty komputerowe.

 • Optymalizacja pracy w Excelu.

 • Excel – Tabele przestawne.

 • Excel – Poznaj go jeszcze lepiej! Praktyka – kurs dla zaawansowanych.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia, kursy i praktyczne warsztaty prowadzone przez Macieja Derwisza!

Maciej Derwisz - wykładowca i trener.


Maciej Derwisz | ➡️ Więcej o wykładowcy …

Nasze szkolenia prowadzone w Katowicach organizujemy korzystając z poniższych lokalizacji:

Hotel Katowice – Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice


Centrum Biznesowe „Mickiewicza”– ul. Adama Mickiewicza 15, 40-951 Katowice


Centrum Biznesowe „Opolska” – ul. Opolska 22, 40-084 Katowice


Katowice. Centrum miasta - szkolenia i kursy. Polbi.

Sale wykładowe w samym centrum Katowic w pobliżu dworców autobusowych i kolejowych.


Centrum Biznesowe – ul. Opolska 22, 40-084 Katowice

Hotel Katowice – Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice

Centrum Biznesowe – ul. Adama Mickiewicza 15, 40-085 Katowice

Ekspert i praktyk z zakresu zarządzania automatyką oraz IT w zakresie rozwiązań przemysłowych. Prowadzi doradztwo specjalistyczne w branży farmaceutycznej oraz medycznej. Doświadczony trener, wieloletni szkoleniowiec.

 

Wykształcenie – Studnia wyższe


 • Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki specjalność automatyka.
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, studia MBA.

 

Wykształcenie – Szkolenia menadżerskie


 • Skuteczne Kierowanie Podwładnymi.
 • Zarządzanie projektami wg PMBook.
 • Analiza procesorów biznesowych wg

 

Wykształcenie – Szkolenia specjalistyczne


 • Integralność Danych.
 • GAMP®5 Step by Step.
 • Validation of Pharmaceutical Manufacturing.
 • GMP Compliance for Computer Validation – GAMP®5.
 • Walidacja i analiza ryzyka systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.
 • Analiza FMEA procesów produkcyjnych.
 • Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka.
 • Zgodność z Wymaganiami GMP, Walidacja Systemów Komputerowych i Systemów Sterowania.
 • Walidacja systemów klasy MES wg GAMP®1.
 • Administracji systemu UNIX.
 • NetWare Service and Support (system Novell).
 • Administracja systemu OS/400.
 • Metodyka wdrożenia wg PMBook.
 • Planowanie wg MRP i MRPII.
 • RGP/400 Interactive Programming.
 • RGP/400 Interactive Program Design.
 • Adelia Basic Principles (RPG/400 Programming).
 • Warehouse Manager Supply Chain Execution.

 

Projekty w farmacji – szkolenia


 

AB Industry S.A.

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

Aflofarm Sp. z o.o.

 • Tworzenie specyfikacji wymagań użytkownika – URS; systemów skomputeryzowanych wg GAMP®4.

Brenntag Polska Sp. z o.o.

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

Cefarm SA

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

Clinico Medical Sp. z o.o.

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

Ewa SA

 • Kwalifikacja i walidacja urządzeń produkcyjnych.

HTL Strefa SA

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

Ichem Sp. z o.o.

 • Kwalifikacja i walidacja urządzeń produkcyjnych.

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

IT Integro Sp. z o.o.

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

Lek SA

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

Mifam SA

 • Kwalifikacja i walidacja urządzeń produkcyjnych.

Maco Pharma Sp. z o.o.

 • Kwalifikacja i walidacja urządzeń produkcyjnych.

Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Sp. z o.o.

 • Kwalifikacja i walidacja urządzeń produkcyjnych.

OIN Pharma Sp. z o.o.

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

Polfarmed

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych klasy MES wg

Poltraf Sp. z o.o.

 • Walidacja systemów komputeryzowanych wg GAMP®5.

Primo Profile Sp. z o.o.

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

Roche Polska Sp. z o.o.

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

Radwag z o.o.

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

Soflab Technology Sp. z o.o.

 • Walidacja oraz analiza ryzyka systemów skomputeryzowanych wg GAMP®5.

3M Poland

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych na zgodność z CFR 21 part 11 wg GAMP®4.

 

Projekty – wytwarzanie


 

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

 • analiza ryzyka urządzeń produkcyjnych,
 • kwalifikacja IQ/OQ urządzeń produkcyjnych;

Bioton SA

 • opracowanie VP systemu utrzymania ruchu KMS,
 • analiza ryzyka systemu utrzymania ruchu KMS,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu utrzymania ruchu KMS, Maintenance,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu utrzymania ruchu KMS Maintenance wg GAMP®5;

Brenntag Sp. z o.o.

 • opracowanie VP systemu zarządzania magazynem,
 • analiza ryzyka systemu zarządzania magazynem,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu zarządzania magazynem,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu zarządzania magazynem wg GAMP®5;

FSP Galena

 • analiza ryzyka urządzeń produkcyjnych i instalacji, systemu wydruku,
 • kwalifikacja IQ/OQ urządzeń produkcyjnych,
 • kwalifikacja IQ/OQ instalacji WFI,
 • kwalifikacja IQ/OQ pomieszczeń czystych,
 • pomiary walidacyjne pomieszczeń czystych,
 • kwalifikacja IQ/OQ systemu wydruku etykiet wg GAMP®5;

Fresenius Kabi Sp. z o.o. Kutno

 • opracowanie VP systemu WMS,
 • analiza ryzyka systemu WMS,
 • kwalifikacja IQ/OQ systemów PLC, SCADA,
 • kwalifikacja IQ/OQ systemu wizualizacji TOC oraz instalacji pętli wody, do iniekcji,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu WMS,
 • kwalifikacja IQ/OQ systemu WMS wg GAMP®5;

LEK SA

 • opracowanie VP automatycznego magazynu wysokiego składowania,
 • analiza ryzyka automatycznego magazynu wysokiego składowania,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ automatycznego magazynu wysokiego składowania wg GAMP®5;

Martin Bauer Polska Sp. z o.o. 

 • opracowanie VP systemu utrzymania ruchu,
 • analiza ryzyka systemu utrzymania ruchu,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu utrzymania ruchu,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu utrzymania ruchu wg GAMP®5;

Phytopharm Klęka SA

 • opracowanie VP systemu WMS, ERP,
 • analiza ryzyka systemu WMS, ERP,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – magazynu wysokiego składowania,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu WMS wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu ERP wg GAMP®5;

Polfa Pabianice SA

 • opracowanie VP systemu WMS, MES, EBR, KPD,
 • analiza ryzyka n/w systemów, urządzeń i instalacji,
 • kwalifikacja IQ/OQ infrastruktury technicznej automatycznego magazynu wysokiego składowania,
 • kwalifikacja IQ/OQ instalacji klimatyzacji i wentylacji, pomieszczenia czyste,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury PLC – magazynu wysokiego składowania,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – magazynu wysokiego składowania,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu WMS wg GAMP®4,
 • kwalifikacja IQ/OQ systemów PLC, SCADA wg GAMP®4 i 5,
 • kwalifikacja IQ/OQ systemu ACS wg GAMP®4,
 • kwalifikacja IQ/OQ systemu DCS wg GAMP®4,
 • kwalifikacja IQ/OQ systemu KPD wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ systemu MES wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ systemu EBR wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ instalacji WFI,
 • kwalifikacja IQ/OQ pomieszczeń;

Primo Profile Sp. z o.o. 

 • opracowanie VP systemu LIMS,
 • analiza ryzyka systemu LIMS,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu LIMS,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu LIMS wg GAMP®5;

Propack Data w Karlsruhe (Niemcy)

 • opracowanie dokumentacji VP/RA/IQ/OQ systemu MES;

RR Donnelley GTS Poland Sp. z o.o.

 • opracowanie VP pomieszczeń czystych,
 • analiza ryzyka pomieszczeń czystych,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ pomieszczeń czystych,
 • pomiary walidacyjne pomieszczeń czystych;

Topsil Sp. z o.o.

 • opracowanie VP systemu ERP,
 • analiza ryzyka systemu ERP,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu ERP,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu ERP wg GAMP®5;

US Pharmacia Sp. z o.o.

 •  kwalifikacja IQ infrastruktury IT,
 • kwalifikacja IQ/OQ podsystemów komunikacyjnych,
 • kwalifikacja IQ/OQ pomieszczeń serwerowi,

3M Poland Oddział we Wrocławiu

 • analiza ryzyka systemu CAPA,
 • kwalifikacja IQ/OQ infrastruktury IT,
 • kwalifikacja IQ/OQ urządzenia pomiaru wytrzymałości Wick,
 • kwalifikacja IQ/OQ systemu CAPA wg GAMP®4,
 • opracowanie VP systemu ERP;

 

Projekty – dystrybucja


 

EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o.

 • opracowanie planu walidacji systemów,
 • analiza ryzyka systemów w hurtowni,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu zarządzania hurtownią wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ system sygnalizacji włamania wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ system kontroli dostępu wg GAMP®5;

Galenica Nova Sp. z o.o.

 • opracowanie planu walidacji systemów,
 • analiza ryzyka systemów w hurtowni,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu zarządzania hurtownią wg GAMP®5;

Hurtap SA

 • opracowanie planu walidacji systemów,
 • analiza ryzyka systemów w hurtowni,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu zarządzania hurtownią wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ system sygnalizacji włamania wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ system kontroli dostępu wg GAMP®5;

L’biotica Sp. z o.o. 

 • opracowanie planu walidacji systemów,
 • analiza ryzyka systemów w hurtowni,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu zarządzania hurtownią wg GAMP®5;

Lubfarm SA

 • opracowanie planu walidacji systemów ERP, WMS,
 • analiza ryzyka systemu ERP, WMS,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – magazynu wysokiego składowania,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu ERP wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu WMS wg GAMP®5,

Medicare Sp. z o.o. 

 • opracowanie planu walidacji systemów,
 • analiza ryzyka systemów w hurtowni,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu zarządzania hurtownią wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ system sygnalizacji włamania wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ system kontroli dostępu wg GAMP®5;

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.

 • opracowanie planu walidacji systemów,
 • analiza ryzyka systemu zarządzania hurtownią,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu zarządzania hurtownią wg GAMP®5;

Poltraf Sp. z o.o.

 • opracowanie planu walidacji systemów,
 • analiza ryzyka systemów w hurtowni,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu zarządzania hurtownią wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ system monitoringu warunków przechowywania wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ system zarządzania transportem wg GAMP®5;

Phytopharm Klęka SA

 • opracowanie planu walidacji systemów,
 • analiza ryzyka systemów w hurtowni,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu zarządzania hurtownią wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ system sygnalizacji włamania wg GAMP®5;

Profarm Sp. z o.o.

 • opracowanie planu walidacji systemów ERP, WMS,
 • analiza ryzyka systemu ERP, WMS,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – magazynu wysokiego składowania,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu ERP wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu WMS wg GAMP®5;

Servier Polska Services Sp. z o. o. 

 • opracowanie planu walidacji systemów,
 • analiza ryzyka systemów w hurtowni,
 • kwalifikacja IQ infrastruktury IT – systemu,
 • kwalifikacja IQ/OQ/PQ systemu zarządzania hurtownią wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ system sygnalizacji włamania wg GAMP®5,
 • kwalifikacja IQ/OQ system kontroli dostępu wg GAMP®5.

Szkolenia: Administracja, samorząd, oświata. Polbi – Warszawa.

Zakwaterowanie w hotelu


Polecamy hotele w centrum Warszawy w przystępnych cenach:

 • Hotel „LOGOS”,  Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, tel. 22 622 55 62, mail: rezerwacja@hotellogos.pl
 • Nocleg w Warszawie w SCSK, ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, tel. 22 630 05 00, mail:
 • Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa, rezerwacja: +48 (0) 223 072 337, informacja: +48 22 624 08 00, mail:reservation.warsaw@premiereclasse.com

Płatna strefa parkowania


W centrum Warszawy obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Stawki opłat za parkowanie.

Nieopodal usytuowany jest parking wokół gmachu PKiN na około 1300 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 


Kamil Miśtal to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.


Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …

Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca, ekspert.

Katarzyna Tomala jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego raz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.

Od 2003 roku posiada tytułu doradcy podatkowego,  jest wpisana do rejestru doradców podatkowych pod numerem 09887.

Katarzyna Tomala w latach 2001- 2007 była pracownikiem i wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.

Obecnie Katarzyna Tomala pełni funkcję członka zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Specjalizuje się m.in. w tematyce podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych w szczególności w działalności gospodarczej, audytów podatkowych, związku rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prowadzący szkolenia i warsztaty dla praktyków podatkowych oraz księgowych. Na zajęciach omawia problematykę kwot wolnych od podatku, kosztów uzyskania przychodów, amortyzacji podatkowej, wydatków związanych z reprezentacją, promocją i reklamą, kosztów nabycia i eksploatacji samochodów osobowych, najnowszych zmian w podatkach i planowanych nowelizacji przepisów związanych z rozliczeniami podatkowymi z Urzędami Skarbowymi.

Katarzyna Tomala jest autorka licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

Wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie księgowości współpracują z nami już od ponad 20 lat. Przeprowadzili już setki szkoleń, zdobywając olbrzymie doświadczenie dydaktyczne i ogromną wiedzę zawodową.

Kurs księgowości m. in. prowadzą:

 • Agnieszka Wałęka – prawo podatkowe,

 • Maciej Derwisz – księgowość i księgowość komputerowa,

 • Andrzej Kępa – księgowość.

Opinie uczestników kursów księgowości o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre – innych nie ma.

Większość uczestników kursu księgowości przychodzi do nas „z polecenia”, co jednoznacznie świadczy o poziomie wykładów i zadowoleniu naszych klientów.

Doświadczeni wykładowce, wieloletni praktycy

Wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie kadrowo-płacowym współpracują z nami od ponad 20 lat! Przeprowadzili już setki szkoleń z zakresu kadr i płac zdobywając olbrzymie doświadczenie dydaktyczne.

Kurs kadrowo-płacowy prowadzą m. in.:

 • Jarosław Przepiórkowski – moduł kadrowy,
 • Elżbieta Szwarc – zasiłki z ubezpieczeń społecznych,
 • Andrzej Kępa – rozliczanie podróży służbowych,
 • Agnieszka Wałęka – prawo podatkowe i moduł kadrowy,
 • Maciej Derwisz – obsługa programu „Płatnik” i ćwiczenia płacowe.

Wysokie oceny wykładowców

Prowadzący kurs „Kadry i Płace” posiadają bardzo bogatą wiedzę zawodową oraz, co równie ważne, ogromną praktykę w prowadzeniu zajęć. Opinie o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre – innych nie ma.

Zadowolenie uczestników kursu

Zdecydowana większość uczestników kursu dla przyszłych specjalistów do spraw kadr i płac przychodzi do nas „z polecenia”, co jednoznacznie świadczy o poziomie wykładów i zadowoleniu naszych klientów.

Zapraszamy do Polbi na kursy kadrowo-płacowe!

Jarosław Przepiórkowski – Współpracuje z firma POLBI od wielu lat.


Jarosław Przepiórkowski - wykładowca, szkoleniowiec, ekspert prawa pracy. Prowadzący zajęcia na kursach i warsztatch kadrowo-płacowych.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Jarosław Przepiórkowski – Ekspert z zakresu prawa pracy, były audytor wewnętrzny w administracji publicznej, wykładowca, prelegent.


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Audytor wewnętrzny w administracji publicznej, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doświadczenie jako wykładowca/trener z obszaru prawa pracy. Wieloletni współpracownik naszej firmy. Prowadzący zajęcia na kursie kadrowo-płacowym organizowanym cyklicznie przez Polbi od wielu lat. Prelegent i trener biorący udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Specjalizacja – realizowana tematyka szkoleń

Jarosław Przepiórkowski specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących – prawo pracy – przepisy kadrowe (zatrudnianie pracowników, rodzaje umów, dokumentacja związana z zatrudnieniem), czas pracy (normy czasu pracy), harmonogramy czasu pracy, urlopy pracownicze, odpowiedzialność pracownika za mienie pracodawcy, potrącenia i egzekucja z wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców. Prowadzi doradztwo z zakresu Prawa pracy.

Jarosław Przepiórkowski – wysokie oceny uczestników szkoleń

Wykładowca jest bardzo dobrze oceniany przez uczestników naszych kursów i warsztatów za interesujący sposób prowadzenia zajęć, za sposób przekazywania wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, dzielenie się ze słuchaczami swoim doświadczeniem zawodowym, za wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Jarosława Przepiórkowskiego!

Joanna Grynfelder – Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Ukończyła program Business Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obejmujący specjalistyczne aspekty z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, gospodarczego publicznego oraz prawa finansowego.

Joanna Grynfelder  swoją specjalizację rozwija w oparciu o praktykę zawodową wykonywaną w szczególności w obszarach związanych z prawem gospodarczym prywatnym i publicznym, prawem cywilnym oraz prawnymi aspektami związanymi z branżą life sciences, funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia.

Ponad 15 letnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją, w tym jako mazowiecki wojewódzki inspektor farmaceutyczny, zastępca dyrektora departamentu polityki lekowej i farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca wielu kursów, szkoleń i seminariów poświęconych m.in zagadnieniom Prawa farmaceutycznego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kontroli czy inspekcji. Współpracuje w tym zakresie tematycznym również z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Wykładowca, trener, radca prawny


Marcin Antoniak – Wykładowca, trener i szkoleniowiec. Radca prawny.Marcin Antoniak – Wykładowca, prelegent, trener, dydaktyk i szkoleniowiec oraz wieloletni praktyk. Radca prawny świadczący doradztwo prawne z obszaru prawa farmaceutycznego, finansów publicznych oraz kontroli w administracji. Doświadczony pełnomocnik procesowy. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji).


Doświadczenie zawodowe i praktyka prawnicza

Marcin Antoniak pełnił kontrolne kontrolne oraz wykonywał czynności formalno-organizacyjne oraz nadzorcze w urzędach administracji rządowej. Jest radcą prawnym (WA-7705) posiadający bogate doświadczenie procesowe. Reprezentuje swoich klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.


Pełnione funkcje w administracji rządowej

Marcin Antoniak w trakcie swojej kariery zawodowej m.in. pełnił funkcję zastępcy, a następnie dyrektora komórki kontroli w naczelnym urzędzie administracji rządowej, dyrektora generalnego naczelnego urzędu administracji rządowej, radca prawny w urzędzie centralnym administracji rządowej).

Posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych i kontrolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych (przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad kilkuset kontrolami planowymi i doraźnymi prowadzonych z uwzględnieniem standardów oraz metodologii INTOSAI, ISSAI, COSO I, II i III).

Zdobył również bogate doświadczenie praktyczne w trakcie pracy m.in. w organach administracji publicznej, zarówno na szczeblu organów I instancji, jak i II instancji.

Postępowania administracyjne – prawo farmaceutyczne

Marcin Antoniak na co dzień doradza w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie problematyki związanej z prawem farmaceutycznym dla jednego z centralnych organów administracji rządowej.

Radca prawny – specjalizacja zawodowa

Marcin Antoniak specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej jako radca prawny w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z prawem farmaceutycznym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej postępowań administracyjnych, jak również problematyki związanej z trybem i metodyką działalności kontrolnej oraz inspekcyjnej realizowanej przez organy administracji publicznej w stosunku do przedsiębiorców (np. wytwórców produktów leczniczych, hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych). Posiada również zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Foundation.

Pełnomocnik procesowy przed sądami

Marcin Antoniak dysponuje bogatym doświadczeniem w występowaniu jako profesjonalny pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Swoich klientów reprezentował z sukcesami w ponad 220 sprawach, przedmiotem których były zagadnienia związane w przeważającej części z prawem farmaceutycznym.

Sprawy te dotyczyły m.in. zagadnień dotyczących wytwarzania produktów leczniczych, hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych, prawnych aspektów GMP oraz DPD, wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych z powodu wad jakościowych, reklamy aptek, reklamy produktów leczniczych.


Publikacje książkowe

Marcin Antoniak jest autorem książki „Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych”, Wydawnictwo: C.H. Beck, 2012. 

Publikacja szczegółowo omawia cele i kryteria prowadzenia kontroli, zasady postępowania kontrolnego, prawa i obowiązki uczestników kontroli oraz dokumentację prowadzonych działań kontrolnych.


Rzecznik dyscypliny finansów publicznych 

Marcin Antoniak pełniąc funkcje resortowego rzecznika dyscypliny finansów publicznych (2005-2012), a następnie zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej komisji orzekającej (od marca 2012 roku):

 • osobiście rozpatrzył przeszło 350 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 • złożył blisko 80 wniosków o ukaranie,
 • brał udział w ponad 160 rozprawach przed komisjami orzekającymi. 

Wykładowca i trener – prowadzone szkolenia

Marcin Antoniak od wielu lat jako trener prowadzi specjalistyczne szkolenia praktyczne (wykłady, ćwiczenia i warsztaty).

Omawiana przez niego tematyka dotyczy m.in. procedury administracyjnej, finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, organizacji i obsługi kontroli w administracji rządowej oraz prawa farmaceutycznego.

Swoje usługi realizuje wykonując zlecenia z zakresu szkoleń wewnętrznych, prowadząc wykłady, ćwiczenia i warsztaty w formule szkoleń otwartych, jak również dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym ze studentami podczas zajęć prowadzonych w ramach studiów podyplomowych.

Szkolenie na zamówienie, wewnętrzne (in company)

 Marcin Antoniak realizował liczne szkolenia in company m.in. dla:

 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 • Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
 • Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie,
 • Izby Celnej w Białej Podlaskiej,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
 • Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie,
 • Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie,
 • Biura Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi,
 • Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku;
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Centrum Obsługi Administracji Rządowej w Warszawie.

Szkolenia otwarte i praca na uczelni

Wykładowca prowadzi szkolenia w formule otwartej, w których uczestniczyły osoby zatrudnione m.in. urzędach obsługujących organy administracji rządowej różnego szczebla, urzędach obsługujących jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, wojewódzkich urzędach pracy, izbach celnych, sądów powszechnych, SPZOZ-ach, regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, szpitalach klinicznych, instytutach badawczych oraz hurtowniach farmaceutycznych.

Marcin Antoniak prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych dla studentów Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Marcina Antoniaka!


Marcin Antoniak - szkolenia, wykłady, warsztaty. Trener i wykładowca. Polbi - Warszawa.

Szkolenia: Podatki (PIT, CIT, VAT). Polbi – Warszawa.

Wykładowca, trener biznesu, szkoleniowiec, konsultant wiodących kancelarii prawnych, ekspert, autor publikacji.

Rafał Andrzejewski jest specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych oraz konsultantem wiodących kancelarii prawnych. Prowadzi szkolenia warsztaty i kursy.

Rafał Andrzejewski

Trener z wieloletnim doświadczeniem, współpracownik najlepszych firm szkoleniowych, prelegent na licznych seminariach branżowych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, prawnik – absolwent

Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Praktyczny charakter szkoleń Rafała Andrzejewskiego

Trener z wieloletnim doświadczeniem posiadający umiejętność jasnego i przystępnego przekazywania wiedzy jak również wiązania teorii z praktyką oraz wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. Podczas prowadzonych zajęć konfrontuje przepisy prawa z praktyką i oferuję uczestnikom praktyczne, gotowe rozwiązania, które można zastosować w pracy zawodowej. Rafał Andrzejewski od lat współpracuje z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Prowadzi szkolenia otwarte, jak również zamknięte.

Specjalizacja zawodowa

Rafał Andrzejewski – Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.  Świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Specjalizuje się w wielu obszarach prawniczych: ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo pracy, mobbing, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prawo konsumenckie.

Doświadczenie zawodowe w działalności szkoleniowej

W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty szkoleniowe i audytorskie z zakresu ochrony danych osobowych między innymi dla: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, Sądu Rejonowego w Poznaniu, Urzędu Miasta w Suwałkach, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Związku Międzygminnego w Nowej Soli, Mahle Polska, PGNIG, ORLEN, Pharma Group Sp. z o.o., TAURON Ciepło S.A., Grupy RWE Polska., BODiE – Banki Spółdzielcze, Bank Zachodni WBK,Getin Noble Bank, Bankowości Spółdzielczej, GDDKiA, SCANIA Słupsk, Związków zawodowych i wielu innych.

Autor artykułów, liczne publikacje

Autor artykułów w prasie specjalistycznej (m.in. w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy i Inforze) oraz publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy, mobbingu.

Tematyka szkoleń realizowanych przez Rafała Andrzejewskiego

 • Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie.
 • Ochrona danych osobowych w doradztwie podatkowym.
 • Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych.
 • Ochrona danych osobowych w kadrach i działach księgowości.
 • Ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania instytucji rynku pracy, m.in. urzędów pracy.
 • Proces kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ochrona danych osobowych, zabezpieczanie danych osobowych.
 • Obowiązki administratora danych osobowych (ADO) i administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
 • Inspektor Danych Osobowych, czyli ABI po nowemu, wypełnianie funkcji, w aspekcie Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – kompleksowe warsztaty dla ADO, ASI, Inspektorów.Zapraszamy do Polbi na szkolenia i praktyczne warsztaty prowadzone przez Rafała Andrzejewskiego!

Dr Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

 

Piotr Wąż – wykładowca, specjalista i ekspert


Piotr Wąż. Wykładowca, szkoleniowiec, wspołpracownik Polbi - Warszawa.

Wieloletni i doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Piotr Wąż posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy przeprowadził już kilka tysięcy szkoleń z zakresu prawa pracy (w tym również międzynarodowego prawa pracy), delegowania pracowników do innego państwa oraz problematyki BHP.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty, które prowadzi Pan Piotr Wąż!


 

Piotr Wąż – Więcej o wykładowcy …

 

Wykładowca, trener, ekspert, szkoleniowiec


Ryszard Andryszczak - wykładowca, praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Ryszard Andruszczak

Praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Pracownik administracji rządowej.

Autor instrukcji i dokumentacji z zakresu procedur ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ryszard Andruszczak – uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Więcej o wykładowcy …


 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ryszard Andryszczak szkoli, opracowuje dokumentację, udziela konsultacji, tworzy wzory dokumentów i instrukcji.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Ryszarda Andruszczaka!

Ryszard Andryszczak – Kursy i szkolenia (wykładowca). Polbi, Warszawa.

 

Autor opracowań, dokumentacji i instrukcji


Ryszard Andryszczak to autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

 

Uznany, doświadczony wykładowca, prelegent


Doradca i uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Stały współpracownik naszej firmy.

 


Ryszard Andruszczak  – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu:

☑️ wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń,

☑️ akt osobowych, zatrudniania i zwalniania pracowników,

☑️ egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

 

Renata Majewska – opinie uczestników szkoleń

 

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników warsztatów i szkoleń za:

☑️ interesujący sposób prowadzenia zajęć,

☑️ umiejętne wiązanie teorii z praktyką,

☑️ jasne i przystępne przekazywanie wiedzy,

☑️ wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Oceny uczestników szkoleń potwierdzają wyniki anonimowych ankiet.

➡️ Zobacz, jak oceny otrzymuje Renata Majewska.

 

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 


 

Renata Majewska – Więcej o wykładowcy…

Sale szkoleniowe w samym centrum Poznania. Uczestników szkoleń zazwyczaj zapraszamy na zajęcia do NOT-Poznań lub do Centrum szkoleniowo-konferencyjnego KOCHTEX.

NOT Poznań – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Not Rada w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań


KOCHTEX – Centrum szkoleniowo-konferencyjne, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.


Poznań, Centrum miasta. Szkolenia, kursy - Polbi.


Przemysław Jeżek – wykładowca, szkoleniowiec oraz wybitny ekspert prawa pracy.

Przemysław Jeżek - wykładowca, szkoleniowiec, eksper prawa pracy

Przemysław Jeżek – Specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk i wykładowca akademicki, znany i ceniony na rynku szkoleń trener z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Więcej o wykładowcy … 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach personalnych dużych międzynarodowych firm. Odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach branżowych. Przemysław Jeżek jest autorem licznych publikacji, trenerem prowadzącym szkolenia i wykładowcą na wyższych uczelniach. Przemysław Jeżek jest laureatem nagrody – „Kadrowy Roku – 2008″.

Współpraca z wydawnictwami i wyższymi uczelniami

Przemysław Jeżek współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji w dwutygodniku „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” i „Serwisie Prawno-Pracowniczym” oraz jest wykładowcą Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.


Przemysław Jeżek – Pełne dossier wykładowcy.

Szkolenia: prawo, pracy, ubezpieczenia społeczne, ZUS. Polbi – Warszawa.

Szkolenia: Ochrona (służba) zdrowia.  Szpitale, przychodnie, ambulatoria. Polbi – Warszawa.

Szkolenia: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Kurs – Specjalista do spraw majątku trwałego. Polbi – Warszawa.

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca.


Marcin Perlikowski - Wykładowca, prawnik i doradca podatkowy.Prawnik, praktyk i doradca podatkowy – nr wpisu 03207.

Biegły sądowy w zakresie podatków i rozliczeń podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo).

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prowadzi doradztwo podatkowe i działalność rachunkowo-księgową w ramach własnej kancelarii podatkowej.

| ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Wykładowca praktyk znający problemy nurtujące słuchaczy. Przeprowadził już tysiące godzin zajęć. Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej karierze wykładowcy przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Marcin Perlikowski – wysokie oceny uczestników szkoleń


Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Marcin Perlikowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Marcina Perlikowskiego!

Wykładowca, trener, prawnik, informatyk


Jakub Rzymowski - Wykładowca, trener, dr nauk prawnych. Polbi - Warszawa.Jakub Rzymowski – Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec. Doświadczony trener prowadzący wykłady i szkolenia oraz autor i współautor licznych artykułów dotyczących ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji. Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zakład Prawa Medycznego). Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada podstawy prawne administracji elektronicznej.

 

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych


Ekspert, specjalista i uznany trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

 

Jakub Rzymowski. Wykładowca - Polbi, Warszawa.


Jakub Rzymowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

Damian Dziok – Od 2003 roku związany z logistyką w branży farmaceutycznej. Autor artykułów w prasie branżowej.


Wykładowca, trener, szkoleniowiec

Ma na swoim koncie kilkanaście implementacji usług logistycznych dla klientów z branży farmaceutycznej, a także koordynację wielu projektów z kategorii continuous improvement.


Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał w ogniwie hurtowym łańcucha dostaw branży farmaceutycznej, piastując stanowiska od specjalisty do kierownika magazynu. Aktualnie odpowiedzialny za kompleksową obsługę klientów farmaceutycznych u jednego z wiodących europejskich operatorów logistycznych. Od stycznia 2010 roku kierownik projektów.

Wykształcenie

Damian Dziok jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej.

Grzegorz Kaniowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w przemyśle farmaceutycznym  m.in. w zapewnieniu jakości branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Główny Specjalista ds. systemów skomputeryzowanych w firmie biotechnologicznej.

Certyfikowany audytor systemów jakości wytwórców, hurtowni i dostawców farmaceutycznych. Prowadzi audyty dostawców usług informatycznych, producentów oprogramowania i firm wdrażających rozwiązania informatyczne.

Grzegorz Kaniowski prowadzi projekty walidacyjne systemów skomputeryzowanych, według aktualnych wymagań prawnych dla farmacji.

Doświadczony szkoleniowiec dla firm z branży farmaceutycznej w zakresie walidacji i systemów skomputeryzowanych, a także audytów systemów jakości.

Autor wielu publikacji o tematyce poświęconej systemom skomputeryzowanym i walidacji w przemyśle farmaceutycznym.

Grzegorz Tomala – Doradca i ekspert podatkowy, prawnik, wykładowca, trener, szkoleniowiec. Osoba znana i ceniona na rynku szkoleń w Polsce. Współpracuje z firmą POLBI od wielu lat.

 

Prawnik, doradca podatkowy, ekspert, wykładowca, trener.


Grzegoez Tomala - wykładowca, szkoleniowiec, prelegent, ekspert, konsultant i doradca podatkowy. Szkolenie i kursy z zakresu podatków.

Grzegorz Tomala – współpracownik firmy szkoleniowej – Polbi.

Wykładowca i prelegent. Specjalista z zakresu podatku VAT.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Doradca podatkowy, specjalista, ekspert i wykładowca


Doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Wykładowca, szkoleniowiec, trener z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Współpracuje z najlepszymi firmami szkoleniowymi w Polsce.

 

Doradca podatkowy, partner kancelarii doradztwa podatkowego


Doradca podatkowy. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Grzegorz Tomala działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego.

 

Problematyka prawa podatkowego, specjalizacja


Od początku swojej kariery zawodowej zajmuję się prawem podatkowym. Specjalizujący się w szczególności w problematyce podatku od towarów i usług – VAT.

 

Zapraszamy na szkolenia prowadzone przez Pana Grzegorza Tomalę!

Grzegorz Tomala - wykłady, szkolenia, seminaria kursy. Polbi - Warszawa.

Poznaj mechanizmy działania podatku VAT oraz zasady prawidłowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

 

Grzegorz Tomala – autor i współautor licznych publikacji


Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK) oraz licznych artykułów z na łamach prasy fachowej (m.in. Rzeczpospolitej) i portali internetowych (np. Portal F-K).

 


 

Grzegorz Tomala – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

 


Zbigniew Niewójt

Zbigniew Niewójt – magister farmacji, ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym.

Zbigniew Niewójt od 2000 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). W 2004 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w/w departamentu GIF. Dwa lata później, w lipcu 2006 roku, Prezes Kancelarii Rady Ministrów powołał Zbigniewa Niewójta na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W latach 2006-2007 sprawował funkcję doradcy prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw ds. produktów leczniczych.

W marcu 2007 roku został zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a od 2015 roku dodatkowo pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zbigniew Niewójt to praktyk, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca – współpracuje z Polbi od ponad 17 lat.


Klaudiusz Gajewski

Klaudiusz Gajewski – manager, organizator projektów biznesowych, właściciel firmy, członek Zarządu, logistyk oraz od lat ekspert i czynny uczestnik rynku farmaceutycznego.

Uczestniczył w procesie wprowadzania Dyrektywy fałszywkowej w Polsce. Pełni funkcję konsultanta biznesowego z ramienia GLG  – wiodącej platformy łączącej Business to Business (B2B).

Współzałożyciel Zawodowego Związku Pracowników Farmacji w Polsce. Popularyzator prawa unijnego w Polsce wśród farmaceutów pracujących w różnych sektorach farmacji.

Organizator, publicysta oraz współautor wielu projektów wspierających opiekę farmaceutyczną w Polsce

Zbigniew Niewójt – magister farmacji, ceniony ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca, doradca i osoba pełniąca funkcje dyrektora Departamentu w GIF, pracownik Narodowego Instytutu Leków oraz osoba piastująca stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

Zbigniew Niewójt – ekspert, doradca, wykładowca


Zbigniew Niewójt - Wykładowca, szkoleniowiec. Ekspert z ogromnym doświadczeniem praktyczny.

Ceniony, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec.

Były dyrektor Departamentu w GIF.

Pełnił funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Były doradca do spraw produktów leczniczych.

Pracownik Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

 

Zbigniew Niewójt – wykształcenie


Zbigniew Niewójt jest absolwentem:

 • Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Studium podyplomowego Inspektorów Farmaceutycznych w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Master of Business Administration (MBA) – na Wydziale Zarządzania Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zbigniew Niewójt – Ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca i doradca.

 

Kariera i doświadczenie zawodowe


Zbigniew Niewójt od 2000 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). W 2004 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w/w departamentu GIF.

W lipcu 2006 roku Prezes Kancelarii Rady Ministrów powołał Zbigniewa Niewójta na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W latach 2006-2007 sprawował funkcję doradcy prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw produktów leczniczych.

W marcu 2007 roku został zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a od 2015 roku dodatkowo pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zbigniew Niewójt od września 2018 roku pracuje w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie.

 

Działalność ekspercka i szkoleniowa


Zbigniew Niewójt to praktyk, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca – współpracuje z Polbi od ponad 20 lat.

W Gdańsku szkolenia organizujemy w centrum miasta. Zazwyczaj korzystamy z sal szkoleniowych:

NOT – Gdańsk, Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk


Hotel GryF – GDAŃSK, Plac Solidarności, ul. Jana z Kolna 22/26, 80-864 Gdańsk


Gdańsk - kursy i szkolenia. Polbi

Sale wykładowe w samym centrum Gdańska w pobliżu dworców autobusowych i kolejowych.


Hotel Gryf – ul. Jana z Kolna 22/26,  (Plac Solidarności), 80-864 Gdańsk

Menedżer, wykładowca, konsultant i trener biznesu.

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Doświadczony szkoleniowiec i dydaktyk, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Elżbieta Młynarska-Wełpa to doświadczony manager, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca-praktyk. Wykładowca znany i liczący się na rynku szkoleń. Autorka licznych publikacji. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy…

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Elżbieta Młynarska-Wełpa jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA dla HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoli z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i list płac oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, egzekucji sądowej i administracyjnej jak również potrąceń i zajęć komorniczych a także z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Panią Elżbietę Młynarską-Wełpę!

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Polbi - Warszawa. Kursy i szkolenia.

Szkolenia prowadzone przez Elżbietę Młynarską-Wełpę można znaleźć w ofercie szkoleń z zakresu prawa pracy i składek ZUS.


 

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Więcej o wykładowcy …

Szkolenia: farmacja, hurtownie leków. Polbi – Warszawa,

 

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.


Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

Elżbieta Morawska prowadzi szkolenia m.in. z zakresu obsługi i dokumentacji pacjenta, roli koordynatora leczenia onkologicznego i karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, obiegu dokumentacji w podmiocie leczniczym, prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, organizacji archiwum.

Elżbieta Morawska to wykładowca doskonale oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Anna Lignar współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.Farmaceutka. Praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością. ➡️ Więcej o wykładowcy …

Anna Lignar – Wykształcenie


Anna Lignar jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Lignar - Wykładowca i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej.

Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Annę Lignar!

 

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Anna Lignar | ➡️ Więcej o wykładowcy…

 

Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec, radca prawny, specjalista i ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Andrzej Radzisław - Wykładowca i ekspert ZUS. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ceniona postać na rynku szkoleń dla służb kadrowych i płacowych. Współpracownik Polbi.

Andrzej Radzisław – Radca Prawny. Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji. Znany i ceniony wykładowca na rynku szkoleń. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy.


Andrzej Radzisław – Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Brał udział w opiniowaniu aktów prawnych, analizował wydawane interpretacje ZUS. Kontrolował jednostki terenowe ZUS w zakresie wydawania decyzji.


Wykładowca, trener, uczestnik kongresów i sympozjów

Trener z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS. Posiada bogatą praktykę w przeprowadzaniu szkoleń. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych. Uczestniczy w kongresach i sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.


Andrzej Radzisław - Wykładowca. Szkolenia, Polbi, Warszawa.


Andrzej Radzisław

Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.

Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent, wykładowca POLBI. Działamy na rynku szkoleń. Prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty komputerowe, seminaria i ćwiczenia z zakresu środków trwałych.Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone przez Andrzeja Kępę!

Andrzej Kępa - Wykładowca, trener, dydaktyk, ekspert. Szkolenia - Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 


Andrzej Kępa – Więcej o wykładowcy…

TBG Learning – Partner zagraniczny

Opiekę nad uczestnikami projektu sprawuje uznana na rynku brytyjskim firma TBG Learning. Szkolenie i praktyki odbywają się w Anglii w miejscowości Birmingham.

Centrum LIMbudynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657 Warszawa

Zobacz na mapie.


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa

Organizujemy szkolenia i kursy w centrach miast. Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott.

Szkolenia w centrum Warszawy – bliskość Dworca Centralnego.

Zobacz na mapie.


Trudne przypadki z zakresu prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Kazusy i kontrowersje w pytaniach i odpowiedziach. Szczegółowy program – zagadnienia prezentowane podczas zajęć.

 

 

 1. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych.
 2. Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
 3. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 4. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 5. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
 6. Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył podróż służbową w godzinach nocnych?
 7. Jak prawidłowo udzielić pracownikowi równoważnego odpoczynku (art. 132 § 3 KP) w zamian za niezachowany odpoczynek dobowy?
 8. Jaki jest wymiar urlopu pracownika, który przepracował jedynie parę dni na przełomie dwóch miesięcy?
 9. Prawidłowy wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)?
 10. Czy pracownik może skutecznie odmówić zwrotu omyłkowo nadpłaconego wynagrodzenia za pracę?
 11. Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne poza godzinami swojej pracy?
 12. Jakie przyczyny mogą uzasadniać odmowę akceptacji wniosku pracownika w przedmiocie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz korzystania z uprawnień określonych w art. 676 § 6 KP i art. 1421 KP?
 13. Czy urodzenie dziecka przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego przerywa ten urlop?
 14. Ile lat należy doliczyć do stażu urlopowego absolwentowi 2-letniego liceum eksternistycznego?
 15. Zapewnienie miejsca do siedzenia dla pracownika wykonującego pracę w pozycji stojącej – obowiązki pracodawcy.
 16. Jak spełnić wymóg zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej od pracy?
 17. Prawo do „urlopu okolicznościowego” dla pracownika z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym.
 18. Urlop wypoczynkowy w trybie art. 163 § 3 KP – dopuszczalność udzielenia zaliczkowo.
 19. Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik podczas przerwy w pracy na terenie zakładu pracy i poza nim oraz podczas tzw. wyjścia prywatnego?
 20. Czy BHP-owiec wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może odmówić udziału w pracach zespołu powypadkowego w nocy, poza jego godzinami pracy lub poza stałym miejscem pracy?
 21. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności a obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie. Czy w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca może zamieścić informację o niepełnosprawności pracownika?
 22. Na jakich zasadach jest realizowane zwolnienie od pracy dawcy organów oraz dawcy szpiku kostnego?
 23. Rozliczanie czasu pracy – postępowanie w przypadku okres przygotowania się do pracy (np. przebranie się, pobieranie narzędzi, podział załogi).
 24. Komu przysługuje status emeryta – byłego pracownika uprawnionego do świadczeń z ZFŚS?
 25. Czas podróży służbowej a czasu pracy.
 26. Ile razy pracownik może kwestionować ustalenia poczynione w protokole powypadkowym dotyczącym tego samego zdarzenia?
 27. W jaki sposób ustalić dodatek nocy, gdy pracownik świadczy pracę na przełomie miesięcy o różnym nominale czasu pracy?
 28. Dopuszczalność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy.
 29. Jaką dietę otrzyma pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową przez kilka państw?
 30. Jaki jest skład zespołu powypadkowego, w sytuacji, gdy wypadkowi uległ członek służby bhp/osoba wykonująca zadania tej służby w zakładzie pracy?
 31. Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy?
 32. Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który został zobligowany do pracy w „wolną sobotę” (art. 1513 KP) w sytuacji, gdy wziął on w tym dniu urlop na żądanie?
 33. Czy pracownik, który zawiadomił o przyczynie nieobecności lecz spóźnił się z jej usprawiedliwieniem może zostać zwolniony z pracy?
 34. Czy pracodawca musi skierować na badania kontrolne pracownika, którego 30 dniowy okres nieobecności w pracy był przerywany weekendami?
 35. Zapewnienie dostępu do prysznica pracownikowi dojeżdżającemu do pracy na rowerze – wymagania wobec pracodawcy.
 36. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności był zatrudniony na 7/8 etatu?
 37. Prawo do diety za podróż służbową trwającą pomiędzy 8 a 12 godzin, za którą pracodawca nie zapewnił pracownikowi pełnego wyżywienia a jedynie 2 posiłki.
 38. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który nie przeszedł badań kontrolnych jednocześnie otrzymując w tym dniu L-4?
 39. Czy przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu w trybie art. 177 § 3 KP może doprowadzić do jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu przekroczenia „limitu 3/33”?
 40. Czy polski pracodawca w umowie o pracę z obywatelem polskim może wskazać jako prawo właściwe prawo innego państwa, jeżeli praca nie będzie świadczona poza granicami Rzeczpospolitej Polski?
 41. Prawo do 14 dni wypoczynku w przypadku pracownika zmieniającego pracę w trakcie roku kalendarzowego.
 42. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
 43. Umowa o pracę –  dopuszczalność sporządzenia w języku obcym.
 44. Jak rekompensować pracę wykonywaną w okresie tzw. „czarnej dziury”, czyli pomiędzy dobami pracowniczymi?
 45. Wynagrodzenie za pracę określone na poziomie niższym od minimalnego i  uzupełnione stałym dodatkiem wyrównawczym.
 46. Czy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika innemu pracodawcy?
 47. Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 48. Czy należy zrekompensować pracę nadliczbową trwającą krócej niż 1 godzina?
 49. Pracownik zatrudniony na 1/8 etatu a prawo do 32 dni urlopu.
 50. Jak ustalić 14 kolejnych dni wypoczynku na potrzeby art. 162 KP?
 51. Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi?
 52. Kierowanie pracownika na badania lekarskie przed upływem ważności poprzednich badań – uprawnienia pracodawcy.
 53. Wystawianie pracownikowi referencji przez pracodawcę.
 54. Czy w przypadku udokumentowania wyższego stażu pracy z opóźnieniem pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej?
 55. Czy urlop wypoczynkowy może trwać przez część dnia pracy?
 56. Prawo pracownika do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu byłego małżonka lub byłej teściowej.
 57. Zasady uznawania pracy za prace w wymuszonej pozycji ciała – siedząca praca biurowa lub praca na stanowisku kierowcy.
 58. Czy egzamin kończący szkolenie bhp przeprowadzane w formie e-learningu może odbyć się na odległość?
 59. Prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 § 2 pkt 1 KP w przypadku pracownik uczęszczający na studia doktoranckie.
 60. Jaki jest termin pieniężnej rekompensaty za dobowe godziny nadliczbowe w przypadku wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego?

 


Akademia Prawa Pracy i BHP – III Edycja.

Szkolenie: 1 dzień. Organizator – Polbi, Warszawa.

Program szkolenia opracował Piotr Wąż.

NOT Poznań – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Not Rada W Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań


Poznań, Centrum miasta. Szkolenia, kursy - Polbi.

 

 

DPD – DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA. PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA SYSTEMU JAKOŚCI DPD. CELE, ZAKRES, METODOLOGIA. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ.

 


Szkolenie dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących systemu jakości DPD w zakresie oceny efektywności wdrożonego systemu jakości w dystrybucji hurtowej oraz metody realizacji zgodnie z wymaganiami DPD.

 

Szkolenie odpowiadające na pytania: dlaczego przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną powinien znać wymagania DPD? czego powinien wymagać od personelu? jak powinien nadzorować zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa? Warsztaty przybliżają zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi przedsiębiorcy (kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej).

 

 

NOT Szczecin – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Al. Wojska Polskiego 67, 70-478 Szczecin

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Plac Solidarności, ul. Jana z Kolna 22/26,  80-864 Gdańsk

Sala wykładowa jest wyposażona w projektor multimedialny, flipchart (papier, markery), duży ekran, bezpłatne Wi-Fi, klimatyzację a wszystko to sprawia, że miejsce to doskonale pełni funkcję sali szkoleniowej.

Doskonała lokalizacja, samo centrum Gdańska, dogodny dojazd, bezpłatny parking.


Szkolenie dotyczące obowiązków serializacji leków w hurtowni farmaceutycznej. Realizacja systemu weryfikacji autentyczności leków zgodnie z wymaganiami DPD.

 

 

Szkolenie: Inspekcja / Audyt w hurtowniach farmaceutycznych. Przygotowanie, obszary wymagające przeglądu, organizacja i technika prowadzenia inspekcji lub audytu.

 


Szkolenie poruszające aktualne problemy w praktyce funkcjonowania pomocy społecznej. Warsztatowa forma zajęć. Zasady udzielania świadczeń. Katalog świadczeń. Pomoc osobom bezdomnym. Kierowanie do DPS i ustalanie zasad odpłatności. Rodzinny wywiad środowiskowy. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Karta. Szkolenie prowadzi Kamil Miśtal.

 

Szkolenie: Obrót hurtowy produktami leczniczym - „Bezpieczne modele biznesowe”. Polbi - Warszawa.

 

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Kazusy i kontrowersje w pytaniach i odpowiedziach. Szczegółowy program – zagadnienia prezentowane podczas zajęć.

 

 

 1. Ważność umowy o pracę i wywoływane przez nią skutki prawnych w sferze uprawnień pracowniczych w przypadku uznania przez ZUS umowy za pozorną (np. umowa zawarta z pracownicą w zaawansowanej ciąży).
 2. Możliwość zachowania przez pracownika oryginałów zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został skierowany przez pracodawcę?
 3. Przypadki, w których  pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody.
 4. Możliwość wprowadzenia przez pracodawcę zakazu ujawniania przez pracownika wysokości wynagrodzenia za pracę.
 5. Czas trwania ochrony pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt 1b KP)? Czy kolejne L-4 po upływie 182 dni wydłuża czas jej trwania?
 6. Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może refinansować zakup soczewek kontaktowych?
 7. Okoliczności, które mogą zostać uznane za „obiektywne przyczyny” uzasadniające niestosowanie przepisów limitujących zawieranie umów o pracę na czas określony (art. 251 § 4 pkt 4 KP).
 8. Limit umów na czas określony przy równoczesnym zatrudnieniu.
 9. Zawarcie umowy o pracę na długo przed  terminem jej podjęcia. Postępowanie w sytuacji, gdy pracownik nie stawił się do pracy. Czy istnieje obowiązek rozwiązania umowy i wydawania świadectwa pracy w takim przypadku?
 10. Wskazanie w umowie o pracę  np. 1 stycznia, 1 maja lub 1 listopada jako dnia rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy, który jest objęty zakazem pracy w święto.
 11. Czy pracodawcy przysługuje prawo zakazania pracownikowi używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchawki?
 12. Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziecko zmarło przed jego rozpoczęciem?
 13. Uznanie dyżuru pod telefonem komórkowym za dyżur w domu. Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem komórkowym musi w jego trakcie przebywać w domu?
 14. Zasady ustalania liczby dni/godzin zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 15. Szkolenie bhp przed zawarciem umowy o pracę – prawa i obowiązki pracownika.
 16. W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 17. Które umowy o pracę na czas określony ulegną przekształceniu w umowy na czas nieokreślony?
 18. Czy pracodawcy przysługuje prawo odmowy udzielenia urlopu na żądanie?
 19. Dokonanie potrącenia ze świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz z diet z tytułu podróży służbowej.
 20. Podleganie profilaktycznym badaniom okresowym i szkoleniom bhp w czasie trwania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika.
 21. Zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzenia za pracę i dodatkowego składnika wypłaconego w tym samym miesiącu?
 22. Jakie zdarzenie można uznać za „awarię” uzasadniającą polecenie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 pkt 1 KP)?
 23. Czy podczas L-4 z adnotacją „chory może chodzić” pracownik jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania?
 24. Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
 25. Prawo pracownika do zasiłku dla bezrobotnych za skrócony okres wypowiedzenia w trybie art. 361 KP.
 26. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla pracownika otrzymującego odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji trwającej po ustaniu stosunku pracy.
 27. Czy w komórce organizacyjnej służby bhp może być zatrudniony więcej niż 1 główny specjalista ds. bhp?
 28. Czy pracownik musi zwrócić dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jeżeli jego urlop został przerwany i nie trwał dłużej niż 14 dni?
 29. Czy choroba pracownika przypadająca w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę powoduje konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy?
 30. Wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy a możliwość uznania za tego zdarzenia wypadek przy pracy.
 31. Defibrylator w miejscu pracy – obowiązek czy dobra wola pracodawcy?
 32. Sporadyczne używanie przez pracownika samochodu do celów służbowych a  zakres jego profilaktycznych badań lekarskich.
 33. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych,
 34. Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju?
 35. Czas nieświadczenia pracy a ekwiwalent dla pracownika za używanie własnej odzieży roboczej.
 36. Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe (nie-behapowskie) wlicza się do  czasu pracy i czy pracownik może odmówić wzięcia w nim udziału?
 37. Nieobecność w pracy – czy wyjście prywatne pracownika może trwać cały dzień?
 38. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
 39. Jak prawidłowo ustalić comiesięczny termin wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług?
 40. Odpowiedzialność pracodawcy za przedmioty pozostawione przez pracownika w szatni bądź samochód pozostawiony na służbowym parkingu.
 41. Ustalanie stanu załogi decydujące o konieczności utworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, tworzenia ZFŚS, stosowaniu ustawy o zwolnieniach grupowych, konieczności utworzenia służby bhp w przypadku pracowników tymczasowych – zasady uwzględniania.
 42. W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP?
 43. Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?
 44. Prawo do urlopu szkoleniowego dla pracownika uczęszczającego na studia podyplomowe.
 45. Przejście pracownika ze zmiany dziennej na zmianę nocną i na odwrót a istnienie obowiązku skierowania na profilaktyczne badania lekarskie.
 46. Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 47. Zatrudnienie równoległe a obowiązek sporządzenia karty wypadku,
 48. Prawo pracownika do odmowy pracy w obuwiu ochronnym typ S1 (na hali z wózkami jezdniowymi) z przyczyn zdrowotnych – jak postępować?
 49. Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgony dziecka tuż po porodzie?
 50. Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
 51. Wydawanie zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wypłacanego wynagrodzenia za pracę – obowiązki pracodawcy w praktyce.
 52. Jak ustalić wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu? Czy wynikające z jego wyliczenia niepełne dni należy zaokrąglić „w górę”?
 53. Umowa o pracę pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę a konieczność co rocznego aneksowania.
 54. Ile wynosi maksymalny roczny limit godzin nadliczbowych, ustanowiony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę?
 55. Nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności a prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
 56. Prawo do odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych w przypadku pracownika, który nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego.
 57. Przepisy regulujące procedurę kontroli pracowników na obecność w organizmie narkotyków i podobnie działających substancji.
 58. Czy w umowie o pracę można zastrzec karę umowną?
 59. Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność pracownika w pracy mogą być warunki atmosferyczne?

 

 

 


Akademia Prawa Pracy i BHP – II Edycja.

Szkolenie: 1 dzień. Organizator – Polbi, Warszawa.

Program szkolenia opracował Piotr Wąż.

Szkolenie: Inspekcja hurtowni farmaceutycznej - kontrola GIF.

Szkolenie prezentujące praktyczne wskazówki jak przygotować się do inspekcji w hurtowni farmaceutycznej prowadzonych przez GIF – Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Miej kontrolę pod kontrolą!

 

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej – identyfikacja i kategoryzacja zmian, zasady planowania zmian, analiza ryzyka w zmianach, harmonogramy i wymagane zapisy. Warsztaty prowadzi Anna Lignar.

 

Postępowanie z odchyleniami w procesach dystrybucyjnych oraz wdrażanie działań naprawczych (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej – postępowanie wyjaśniające, metody identyfikacji przyczyn, wymagane zapisy. Wykład prowadzi Anna Lignar.

 

Zasady sporządzania list płac z uwzględnieniem aktualnych stawek podatkowych, kosztów uzyskania przychodów, ulg i wysokości kwot wolnych, dokonywanych wpłat na PPK i potrąceń z wynagrodzeń.

 

Szkolenie - Lista płac 2020.

 

Tabele przestawne w Excelu jako najważniejsze narzędzie w działach księgowości, kadrowo-płacowych i analiz finansowych. Warsztaty komputerowe dla praktyków.

 

Excel - Tabele przestawne. Szkolenie: Polbi - Warszawa, Maciej Derwisz.

 

Szkolenie komputerowe z wykorzystania w praktyce tabel przestawnych arkusza MS Excel w pracy działów służb finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Funkcja – „Raport tabel przestawnych” jako pomoc w tworzeniu raportów, generowaniu zestawień i dokonywaniu obliczeń. Analiza danych – podstawowe i zaawansowane możliwości tabel przestawnych.

 

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 WarszawaKOCHTEX – Centrum szkoleniowo-konferencyjne. Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań. Ścisłe centrum Poznania, tuż przy Dworcu PKP i PKS.


Poznań, Centrum miasta. Szkolenia, kursy - Polbi.


W Białymstoku nasze szkolenia prowadzimy korzystając z sal wykładowych znajdujących się w samym centrum miasta. Dogodna lokalizacja, łatwy dojazd. 

W Bydgoszczy korzystamy z sal wykładowych znajdujących się w w samym centrum miasta.Sala konferencyjna w hotelu „Capitol”, ul. Reymonta 3, 21-500 Biała Podlaska


Biała Podlaska - Szkolenia i kursy.

W Białej Podlaskiej zazwyczaj zajęcia prowadzimy w Hotelu Capitol.


 

NOT Wrocław – Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław


Sale wykładowe w centrum Wrocławia w bezpośredniej bliskości dworców autobusowych i kolejowych.


 

Proces kontroli, analiza wybranych kwestii problemowych oraz dobre praktyki ochrony i przetwarzania danych osobowych. Praktyczne przygotowania do kontroli UODO prowadzonych w urzędach administracji państwowej, rządowej i administracji samorządowej. Przebieg i skutki kontroli. Warsztaty prowadzi Kamil Miśtal.

 

Szkolenie: Kontrola UODO w firmie. Kamil Miśtal, Polbi - Warszawa.

Przebieg kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jej konsekwencje dla podmiotu gospodarczego (firmy lub przedsiębiorstwa). Jak się właściwie przygotować? Warsztaty prowadzi Kamil Miśtal – Polbi, Warszawa.

 

Hotel Katowice – Aleja Wojciecha Korfantego 9, 40-951 Katowice


Katowice - szkolenia, kursy. Centrum miasta. Polbi.

Sale wykładowe w samym centrum Katowic w pobliżu dworców autobusowych i kolejowych.


Sala konferencyjna w hotelu „Senator”, Rynek Solny 4, 22-400, Zamość


Zamość - Szkolenia i kursy.

Zapraszamy do Hotelu Senator na szkolenia i kursy organizowane przez Polbi.


Centrum Biznesowe – ul. Adama Mickiewicza 15, 40-085 Katowice

Centrum Biznesowe – ul. Opolska 22, 40-084 Katowice


Szkolenie dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Warsztaty dla OPS prowadzi Kamil Miśtal.

 

Zapraszamy na szkolenia do Lublina. Zajęcia organizujemy w centrum miasta.

Lublin - Szkolenia, Polbi.

Organizujemy szkolenia w Lublinie. Dogodna lokalizacja sal wykładowych w centrum miasta.


Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy,  ul. Lubicz 25A, 30-001 Kraków 1. Dokumentacja medyczna rodzaje.
 2. Okresy przechowywania dokumentacji medycznej.
 3. Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej.
 4. Elektroniczna dokumentacja medyczna – obowiązek prowadzenia.
 5. Warunki dla systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej.
 6. Udostępnianie dokumentacji medycznej.
 7. Udostępnianie informacji o stanie zdrowia.
 8. Udostępnianie wyników badań.
 9. Podpisywanie dokumentacji medycznej.
 10. Oświadczenia pacjenta w dokumentacji – zgody medyczne.
 11. Problem zgody pacjenta na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Problem powierzenia przetwarzania danych osobowych pacjentów.
 13. Numerowanie stron dokumentacji medycznej.
 14. Pacjent nieznany – jak postępować?
 15. Dokumentacja dostarczona przez pacjenta.
 16. Treść skierowania.
 17. Zakres dokumentacji indywidualnej.
 18. Zakres dokumentacji zbiorczej.
 19. Dokumentacja podmiotu leczniczego – dokumentacja szpitala.
 20. Zawartość historii choroby.
 21. Karta noworodka.
 22. Wykaz główny przyjęć i wypisów.
 23. Wykaz odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć i SOR.
 24. Wykaz chorych oddziału.
 25. Wykaz raportów lekarskich.
 26. Wykaz raportów pielęgniarskich.
 27. Wykaz raportów fizjoterapeutycznych.
 28. Wykaz zabiegów.
 29. Wykaz bloku operacyjnego albo sali operacyjnej.
 30. Wykaz bloku porodowego albo sali porodowej.
 31. Wykaz noworodków.
 32. Wykaz pracowni diagnostycznej.
 33. Karta przebiegu ciąży.
 34. Wykaz porad ambulatoryjnych (nocna i świątecznej opieka zdrowotna).
 35. Dokumentacja prowadzona w zakładach opiekuńczo-leczniczych i podobnych.
 36. Dokumentacja związana z ratownictwem medycznym.
 37. Pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji – dokumentacja pracowni.
 38. Zakład rehabilitacji leczniczej – dokumentacja zakładu.
 39. Dokumentacja lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 40. Dokumentacja pielęgniarki i położnej udzielających świadczeń zdrowotnych.
 41. Dokumentacja fizjoterapeuty udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 42. Dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.
 43. Szczególne rodzaje dokumentacji medycznej.

Łódzki Dom Kultury (ŁDK), ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź


W Łodzi korzystamy z sal wykładowych znajdujących się w Łódzkim Domu Kultury.


Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD/GDP) dla audytorów.

 

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD) w magazynowaniu produktów leczniczych. Podstawowe zasady GDP.

 

Sale szkoleniowe w samym centrum Łodzi. Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w ŁDK.

Łódzki Dom Kultury (ŁDK), ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź


W Łodzi korzystamy z sal wykładowych znajdujących się w w samym centrum miasta.


We Wrocławiu szkolenia organizujemy w samym centrum miasta. Przeważnie korzystamy z sal wykładowych we Wrocławskim Domu Technika.

NOT Wrocław – Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław


Sale wykładowe w centrum Wrocławia w bezpośredniej bliskości dworców autobusowych i kolejowych.


Pracownicy oddelegowani do innego państwa w ramach świadczenia usług na nowych zasadach zgodnych z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

 

 

Obowiązujące przepisy oraz najnowsze zmiany w prawodawstwie, dotykające bezpośrednio lub pośrednio prowadzenia obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotykowymi.

 

Omówienie elementów niezbędnych oraz zastosowania w poszczególnych procesach dystrybucyjnych.

 

Wymagania systemu jakości DPD w zakresie zmian w oparciu o wymagania prawne – omówienie obszarów podlegających postępowaniu ze zmianami oraz wymagalności analizy ryzyka w poszczególnych procesach dystrybucyjnych.

 

Wskazanie praktycznych przykładów stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej.

 

Omówienie najczęściej stosowanych modeli biznesowych w obrocie hurtowym w aspekcie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.   Praktyczne przedstawienie ewentualnej kolizji wybranych „modeli biznesowych” z nowymi przepisami  oraz propozycje zmian lub dostosowania takich modeli.

 

 1. Najważniejsze pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Zasady ochrony danych osobowych w urzędzie.
 3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych w urzędach administracji publicznej.
 4. Zasadność prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych.

 

 1. W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę w przypadku delegowania pracownika do innego państwa?
 2. Czy strony umowy o pracę mają nieograniczoną swobodę w określeniu prawa właściwego?
 3. Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
 4. Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

 

Sporządzanie listy płac za członków załogi (pracowników i zleceniobiorców) od 1 stycznia 2020 roku.

 1. Obniżenie najniższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17%.
 2. Podwyższenie zryczałtowanych kosztów ze stosunku pracy.
 3. Skala podatkowa oraz kwoty wolne do końca 2019 i od 2020 roku.
 4. Naliczanie zaliczek PIT za pracowników i zleceniobiorców od nowego roku.

STUDIUM PRZYPADKU:

Rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy od 2020 roku.

 

Zmiany przepisów obowiązujące od 2020 roku i ich wpływ na naliczenia na listach płac.

 

 1. Informacje ogólne.
 2. Zasady prowadzenia inspekcji.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną w oparciu o wymagania ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie wymagań i raportowania, konsekwencje prawne niespełniania wymagań, inspekcje DPD i uprawnienia GIF.

 

 1. Najważniejsze pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Zasady ochrony danych osobowych.
 3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
 4. Zasadność prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w firmie (przedsiębiorstwie).

 

Zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej.

 

Omówienie zastosowania tabel przestawnych arkusza kalkulacyjne MS Excel i ich znaczenia w grupowaniu i analizie danych, ze szczególnym uwzględnieniem działów księgowości, finansów i kadrowo-płacowych.

 1. Prezentacja możliwości narzędzia tabel przestawnych.
 2. Przykłady poglądowe zastosowania tabel przestawnych Excel’a.
 3. Przykłady poglądowe zastosowania wykresów przestawnych arkusza Excel.

 

Omówienie zasad funkcjonowania systemu weryfikacji autentyczności leków oraz roli poszczególnych uczestników wobec wymagań prawnych Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej 161/2016 i nowelizowanych przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.

 

Podstawy prawne, rola personelu medycznego, cel zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

 

Omówienie wymagań i obowiązków hurtowni farmaceutycznych, w oparciu przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, których naruszenie może zostać stwierdzone w toku inspekcji jako niezgodność krytyczna lub ważna.

 

DPD – Dobra Praktyka Dystrybucyjna, czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie w magazynowaniu i dystrybucji?

 

Omówienie zakresu przeglądu zarządzania systemu jakości w oparciu o wymagania Rozporządzenia DPD w poszczególnych procesach dystrybucyjnych.

 

 1. Tryby kontroli prowadzonych w firmach przez UODO.
 2. Kontrola niezapowiedziana.
 3. Przez kogo i jak długo może być prowadzona kontrola?
 4. Prawa i obowiązki kontrolującego.
 5. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
 6. Kontrola, a postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 1. Tryby kontroli prowadzonych przez UODO.
 2. Kontrola niezapowiedziana.
 3. Przez kogo i jak długo może być prowadzona kontrola.
 4. Prawa i obowiązki kontrolującego.
 5. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
 6. Kontrola, a postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Dekalog GDP/DPD w zakresie magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

 

 1. W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem pracownika do innego państwa celem świadczenia usług?
 2. Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
 3. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?
 4. Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak: czas pracy, minimalne wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, bhp czy praca w dni świąteczne.
 5. Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?
 6. Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
 7. W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
 8. Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?

 

Omówienie przykładowej procedury przeglądu zarządzania – przygotowanie do przeglądu, analiza danych, osoby uczestniczące, zespół dokonujący przeglądu, ocena efektywności systemu jakości DPD, plany doskonalenia jakościowego.

 

Katalog świadczeń przyznawanych w drodze uznania administracyjnego.

 

Praktycznie omówienie sposobów autoweryfikacji spełniania wymagań i obowiązków przez przedsiębiorcę prowadzącego hurtownię farmaceutyczną – dokumentacja i procedury.

 

Zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi Przedsiębiorcy– omówienie obszarów i zasad realizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia DPD.

 

Szczegółowe omówienie wymagań i obowiązków hurtowni farmaceutycznych w oparciu o Rozporządzenie Delegowane Komisji Europejskiej 161/2016 i nowelizowane przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne  – aspekty prawne i praktyczne.

 

Realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.

 

Praktyczne aspekty zadań i odpowiedzialności kierownika hurtowni oraz osoby odpowiedzialnej za obrót środkami kontrolowanymi w hurtowni farmaceutycznej – podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności.

 

Omówienie przykładowej procedury postępowania ze zmianami – cel, identyfikacja obszarów zmian, kategoryzacja zmian, kryteria analizy ryzyka, opis sposobu postępowania, zasady planowania zmiany – harmonogramy, rola osób zaangażowanych w zmianie, zasady dokumentowania.

 

Omówienie przykładowej procedury postępowania z odchyleniami – cel, klasyfikacja odchyleń, opis sposobu postępowania, rola osób zaangażowanych w postępowanie wyjaśniające, okresowy przegląd odchyleń, zasady dokumentowania.

 

Zerowy PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców od 1 stycznia 2020 roku.

 1. Ustalanie limitu zwolnienia podatkowego (granica wiekowa i kwotowa, charakter przychodów z ulgą, przychody uwzględnianie i nieuwzględniane w limicie).
 2. Utrata prawa do 50% kosztów uzyskania przychodów.
 3. Automatyczne objęcie młodych ulgą od 2020 r. (oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia).
 4. Naliczanie i odprowadzanie składek od przychodów zwolnionych, obniżanie składki zdrowotnej do „hipotetycznej zaliczki”.
 5. Pilnowanie przekroczenia limitu przy jednym i kilku tytułach zarobkowych.
 6. Zerowy PIT a informacja PIT-11 i roczne zeznania podatkowe.

STUDIUM PRZYPADKU

 • Wniosek o zaprzestanie stosowania zwolnienia „zerowy PIT”.
 • Projekt zmienionej informacji podatkowej o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.
 • Rozliczenia na liście płac przychodów pracownika i zleceniobiorcy objętych zwolnieniem „zerowy” PIT.

 

 1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 roku.
 2. Minimalna stawka godzinowa w 2020 roku.
 3. Kwoty wolne od potrąceń.
 4. Dodatek za pracę w porze nocnej.
 5. Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych.
 6. Koszty uzyskania przychodów.
 7. Kwota zmniejszająca podatek.
 8. Minimalna podstawa zasiłkowa.
 9. Współczynnik urlopowy.

 

Praktyczne aspekty dokonywania zgłoszenia niepożądanych produktów leczniczych – warsztaty.

 

Identyfikacja zagrożeń związanych ze zmianą optyki i radykalizacją przepisów prawa farmaceutycznego. Praktyczne omówienie przepisów, które powodują utrudnienie działalności także dla podmiotów, pracujących zgodnie z przepisami prawa.

 

 1. Narzędzia sortowania i filtrowania.
 2. Narzędzia oczyszczania danych, m.in. funkcje: USUŃ.ZBEDNE.ODSTĘPY(), OCZYŚĆ(), FRAGMENT.TEKSTU().
 3. Formatowanie warunkowe – czyli optyczna wizualizacja danych.
 4. Zamiana niepoprawnego separatora dziesiętnego (np. kropki na przecinek) w zestawieniach z baz danych oraz programów zewnętrznych.

 

Wskaźniki efektywności dla procesów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – omówienie najczęściej stosowanych wskaźników – KPI – pozwalających na ocenę skuteczności systemu jakości oraz monitorowanie poziomu ryzyka dla jakości – zasady projektowania KPI, dostosowanie do struktury i złożoności procesów, rola osób zaangażowanych,  zasady dokumentowania.

 

 1. Metoda naliczeń z uwzględnieniem świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze.
 2. Zaliczka na podatek na liście płac po nowelizacji przepisów.
 3. Składka zdrowotna a „zerowy PIT dla młodych”.
 4. Zwolnienia składkowo-podatkowe po nowelizacji.
 5. Potrącenia na listach płac wypłacanych za rok ubiegły i bieżący.

 

Omówienie rodzajów poszczególnych inspekcji przeprowadzanych w hurtowni farmaceutycznej w ramach nadzoru nad obrotem hurtowym i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

 

Niezbędne elementy protokołu odchylenia, zasady identyfikacji przyczyn odchyleń, ocena wpływu na jakość produktu – stosowana metodologia, definiowanie działań następczych- omówienie przykładowych protokołów odchyleń.

 

 1. Zaznaczanie danych do analizy z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych.
 2. Rodzaje tabel przestawnych.
 3. Omówienie narzędzi do tworzenia raportów w ramach narzędzia tabel przestawnych.

 

Wymagania Przedsiębiorcy wobec Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Miejsce Osoby Odpowiedzialnej – kierownika hurtowni w strukturze organizacyjnej, rola i zakres obowiązków, wymagania ustawowe, zasady organizacja zadań personelu kluczowego.

 

 1. Jak należy zmienić umowę o pracę i treść informacji dodatkowej w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?
 2. Jak ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę realizowanej na terytorium państwa trzeciego?
 3. Czy polskie przepisy zachowują moc w okresie oddelegowania na terytorium państwa trzeciego?

 

 1. Zasady przyjmowania produktów do magazynów hurtowni.
 2. Organizacja przestrzeni magazynowej.
 3. Statusy produktów – reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 4. Monitorowanie warunków magazynowania.
 5. Monitoring temperatury i wilgotności w pomieszczeniach – procedury awaryjne.
 6. Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie.
 7. Higiena w magazynach hurtowni.
 8. Zasady postępowania podczas wydawania towarów z magazynów.

 

 • Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA).
 • Diagram Przyczynowo – Skutkowy (Diagram Ishikawy).
 • Analiza Pareto.

Ustalanie właściwości organów, w tym: dla osób pozostających pod opieką prawną (całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych) oraz spory kompetencyjne pomiędzy OPS.

 

Przebieg procesu zgłaszania przypadków niepożądanego odczynu poszczepiennego.

 

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji, ewidencji i rejestrów w zakresie obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi.

 

Analiza i szczegółowe omówienie projektów innych zmienionych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych mających obowiązywać w 2020 roku, dotyczących członków załogi.

 1. Deklaracja PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 2. Deklaracja PIT 3 – Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 3. Deklaracja PIT-4R – Roczna deklaracja płatników o zaliczkach na podatek dochodowy.
 4. Deklaracja PIT-8AR – Roczna deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 5. Deklaracja IFT-1/IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

 

Zakres czynności wykonywanych przez hurtownie desygnowaną oraz hurtownię niedesygnowaną w procesie serializacji – umowy, zakres weryfikacji, omówienie procesów objętych wymaganiami.

 

Dopuszczalna działalność marketingowa i reklamowa w hurtowni farmaceutycznej. Marketing farmaceutyczny:  Lek towar specyficzny – cechy rynku produktów leczniczych.

 1. Przygotowanie organizacji do zapowiedzianej przez UODO
 2. Zorganizowanie zasobów niezbędnych w trakcie kontroli.
 3. Jakie procedury dokumentacji systemu ochrony danych osobowych należy przygotować na kontrolę?
 4. Obecność tzw. osób trzecich przy kontroli.

 

 1. Powołanie zespołu, opracowanie prezentacji.
 2. Opracowanie planu działania przed inspekcją/audytem.
 3. Ocena systemu jakości – obszary wymagające przygotowania i uzupełnienia.
 4. Sprawdzenie obszarów – symulacja inspekcji/audytu.

Omówienie niezbędnych elementów karty kontroli zmiany, zasady identyfikacji etapów i ustalania harmonogramu oraz osób odpowiedzialnych, ocena wpływu na jakość produktu i prowadzona działalność.

 

Konsekwencje wprowadzenia i realizacja nowej zasady załatwiana spraw w KPA od 2019 roku.

 

 1. Przygotowanie organizacji do zapowiedzianej przez Prezesa UODO kontroli.
 2. Zorganizowanie zasobów niezbędnych do udostępnienie w trakcie kontroli.
 3. Jakie procedury dokumentacji systemu ochrony danych osobowych należy przygotować na kontrolę przeprowadzaną w podmiocie gospodarczym przez UODO?
 4. Obecność tzw. osób trzecich przy kontroli.
 5. Tajemnica przedsiębiorcy a kontrola PUODO.

 

Szczegółowe omówienie praw i obowiązków w toku inspekcji przeprowadzanej na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy Prawo przedsiębiorców na przykładzie inspekcji planowej. Relacja uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną oraz uprawnień i obowiązków inspektorów ds. obrotu hurtowego.

 

Ustalanie sytuacji dochodowej osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

 

Omówienie przykładowej karty kontroli zmiany procesu dystrybucyjnego, dla której przeprowadzono analizę ryzyka – analiza poszczególnych etapów z uwzględnieniem informowania organów kompetentnych, analiza harmonogramu i ocena przeprowadzonej analizy ryzyka, ocena zapisów pod względem spełniania wymagań DPD.

 

Podczas zajęć omawiamy regulacje prawne wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ( „rozporządzenie w sprawie IMI” ) .

 1. Jakie są ogólne założenia dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników?
 2. Jakie relacje zachodzą pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE i dyrektywą 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług?
 3. W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?

 

 1. Informacje, jakich może żądać kontroler od poszczególnych pracowników urzędu.
 2. Wykazanie stosowania zasady rozliczalności podczas kontroli.
 3. Jakich dokumentów poza procedurami w zakresie ochrony danych osobowych może żądać kontroler w ramach funkcjonowania danego działu (formularze, szablony, wewnętrzne procedury)?
 4. Weryfikacja systemów IT.
 5. Forma zakończenia kontroli i ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń przez kontrolowanego.

 

Jak naliczać na listach płac w 2020 roku:

 1. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz FEP?
 2. wypłatę dla zleceniobiorcy i dziełobiorcy?
 3. wynagrodzenie członka zarządu, członka rady nadzorczej i menedżera na kontrakcie menedżerskim?
 4. podatek zryczałtowany?

 

 1. Monitorowanie warunków transportu.
 2. Transport jako element krytyczny w procesie dystrybucji.
 3. Zapewnienie niezbędnych technicznych wymogów samochodu transportowego.
 4. Kontenery, termoboxy, rozdzielenie stref transportowych.
 5. Zapewnienie i potwierdzenie odpowiednich warunków transportu – wymagania.
 6. Postępowania w przypadku przekroczenia warunków temperaturowych – wpływ odchylenia na jakość produktu leczniczego.

 


Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi, Warszawa.

Program opracowała Anna Krawczak.

Praktyczne omówienie zasad wdrożenia wymagań serializacyjnych do poszczególnych procedur systemu jakości DPD – przykładowe zapisy dla poszczególnych procesów w procedurach jakościowych w hurtowni desygnowanej i niedesygnowane.

 

Omówienie przykładowego Raportu z przeglądu zarządzania systemem jakości DPD dla procesów dystrybucyjnych – analiza poszczególnych etapów z uwzględnieniem wyników KPI, zmian, w tym zmian otoczenia prawnego, ocena zapisów pod względem spełniania wymagań DPD.

 

Nowe trendy i kierunki – „Marihuana lecznicza”- przetwory konopi w obrocie hurtowym i detalicznym produktami leczniczymi.

 • Zimny łańcuch dostaw, jako przykład krytycznego procesu.
 • Monitorowanie warunków przechowywania – mapowanie rozkładu temperatur.
 • Współpraca z podwykonawcami.
 • Dystrybucja.
 1. Wykorzystanie kreatora tworzenia tabeli przestawnej.
 2. Rozszerzanie zbioru danych – zmiana danych źródłowych.
 3. Odświeżanie danych tabeli przestawnej.
 4. Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej za pomocą Listy pól.
 5. Projektowanie układu i formatu tabeli przestawnej (zmiana formy tabeli przestawnej).
 6. Grupowanie i rozgrupowanie danych tabeli przestawnej.
 7. Sortowanie danych w tabeli przestawnej.
 8. „Eksport” danych tabeli do innego arkusza.
 9. Formatowanie danych wynikowych.
 10. Style tabeli przestawnej i inne metody wizualizacji danych.

 

Podstawy prawne, rola personelu medycznego, cel zgłaszania, praktyczne aspekty dokonywania zgłoszenia podejrzenia wady jakościowej produktu leczniczego.

 

Prezentacja przykładowej procedury dotyczącej działań korygujących i zapobiegawczych – cel, etapy procesu zarządzania CAPA, opis sposobu postępowania – zastosowanie analizy ryzyka w procesie, ocena skuteczności działań CAPA, zasady dokumentowania.

 

Analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek ze szczególnym uwzględnieniem formy prawnej wszczęcia postępowania.

 

 1. Informacje, jakich może żądać kontroler od poszczególnych pracowników.
 2. Wykazanie stosowania zasady rozliczalności podczas kontroli.
 3. Jakich dokumentów poza procedurami w zakresie ochrony danych osobowych może żądać kontroler w ramach funkcjonowania danego działu (formularze, szablony, wewnętrzne procedury).
 4. Weryfikacja systemów IT .
 5. Forma zakończenia kontroli i ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń przez kontrolowanego wobec przedsiębiorcy.

 

Rola przedsiębiorcy w monitorowaniu skuteczności realizacji DPD. Zasady raportowania wyników oraz potencjalnych zagrożeń, przegląd zarządzania jako narzędzie nadzoru, KPI i ich analiza, zasady wdrażania działań następczych, zasady dokumentowania.

 

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę po 1 stycznia 2020 roku.

 1. Wyłączenie dodatku u pracodawców budżetowych i sektora prywatnego.
 2. Definicja dodatku za staż.
 3. Wyrównywanie wynagrodzenia do minimalnej płacy po wyłączeniu dodatku stażowego.
 4. Negocjacje w okresie przejściowym podwyżki zapłaty dla wykonawcy wskutek wskazanej zmiany (w zamówieniach publicznych i poza nimi).

 STUDIUM PRZYPADKU

 Przykłady wyrównania wynagrodzenia do minimalnej pensji w związku z wyłączeniem z niej dodatku za staż.

 

Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

 

Niezbędne elementy protokołu CAPA, zasady definiowanie działań CAPA na przykładach odchyleń, harmonogramowanie działań CAPA – omówienie przykładowych protokołów odchyleń.

 

Przyznawanie i realizacja wybranych świadczeń pieniężnych.

 

 1. Tworzenie raportu związanego z listą płac.
 2. Tworzenie raportu opartego na danych z zestawienia obrotów i sald.
 3. Tworzenie raportu opartego o zestawienia sprzedaży towarów.
 4. Tworzenie raportu opartego na danych kosztów i przychodów.

 

 1. Upoważnienia dla pracowników urzędu.
 2. Dokumentacja urzędowa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).
 3. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach pracy urzędu.
 4. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.
 5. Dostęp do rejestrów publicznych.
 6. Funkcjonowanie BIP.
 7. Istnienie i realizacja umów powierzenia przetwarzania.
 8. Działania podejmowane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Potwierdzanie za zgodność kserokopii z okazanym dokumentem.
 10. Problematyka monitoringu w urzędzie.
 11. Realizacja praw petentów.
 12. Realizacja praw osób zatrudnionych w urzędzie.
 13. Prawidłowość publikacji danych.
 14. Obszar współadministrowania danymi osobowymi z innymi podmiotami.
 15. Problem udostępniania danych osobowych przez Urząd.
 16. Przeprowadzanie analizy ryzyka w urzędzie.
 17. Notyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych w urzędzie.

 

 1. Upoważnienia dla zatrudnionych pracowników.
 2. Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych – RODO.
 3. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach współpracy z kontrahentami.
 4. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach zawierania umów.
 5. Istnienie i realizacja umów powierzenia przetwarzania.
 6. Działania podejmowane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Problematyka monitoringu w firmie.
 8. Realizacja praw kontrahentów.
 9. Realizacja praw osób zatrudnionych.
 10. Obszar współadministrowania danymi osobowymi z innymi podmiotami.
 11. Problem udostępniania danych osobowych uprawnionym podmiotom.
 12. Przeprowadzanie analizy ryzyka w organizacji.
 13. Notyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w firmie.

 

 1. Wypłata wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego a przełom roku czyli rozliczanie zwolnień lekarskich z ubiegłego miesiąca w praktyce.
 2. Okres zasiłkowy na przełomie roku.
 3. Wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent pieniężny, wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych – zasady naliczeń i najważniejsze informacje dotyczące wypłat w 2020 roku.

 

Zasady powstawania alertów, typy alertów i ich znaczenie w postępowaniu wyjaśniającym.

 

Rozliczanie listy płac za członków załogi uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych – PPK.

 1. Wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK oraz terminy ich dokonywania.
 2. Moment powstania przychodu uczestnika PPK z tytułu wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający.
 3. Rozliczenie na liście płac pracownika, zleceniobiorcy i członka Rady Nadzorczej należących do PPK.
 4. Rozliczenie na liście płac pracownika i zleceniobiorcy, należących do PPK i korzystających z nowego zwolnienia podatkowego „zerowy PIT”.

 

 1. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?
 2. Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?
 3. Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
 4. Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

 

Panel dyskusyjny i czas zarezerwowany przez prowadzącą szkolenie na wnioski końcowe dotyczące praktycznych aspektów zarządzania i kontroli zmian w procesach dystrybucyjnych z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej.

 


Zarządzanie zmianami z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej

Szkolenie 1-dniowe, zajęcia w godz. 10:00-13:00. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracowała Anna Lignar.

Czas zarezerwowany dla uczestników szkolenia dotyczącego wymagań dotyczących systemu jakości DPD w zakresie oceny efektywności wdrożonego systemu jakości w dystrybucji hurtowej w hurtowniach farmaceutycznych, podsumowanie i wnioski praktyczne wynikające z omówionych zagadnień.

 


DPD – Przegląd zarządzania systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Anna Lignar.

Podobieństwa i różnice działania niepożądanego, podejrzenie wady jakościowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Praktyczne omówienie przebiegu inspekcji planowej przeprowadzanej w hurtowni farmaceutycznej oraz dokumentacji sporządzanej na poszczególnych etapach inspekcji – raport z inspekcji, harmonogram działań naprawczych, zastrzeżenia do raportu z inspekcji, wyjaśnienia do raportu z inspekcji, książka kontroli, itd.

 

Czas zarezerwowany dla uczestników szkolenia adresowanego do kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej a dotyczącego realizacji wymagań z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, podsumowanie i wnioski praktyczne wynikające z omówionych zagadnień.

 


DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Anna Lignar.

 1. Farmaceutyczny System Jakości (m.in. zarządzanie ryzykiem jakości, zarządzanie zmianami, kwalifikacja dostawców i odbiorców, CAPA, system dokumentacji: DGH, procedury systemowe i procesowe).
 2. Obszary magazynowe, nadzór nad infrastrukturą, monitorowanie warunków przechowywania.
 3. Walidacja, kwalifikacja, systemy skomputeryzowane.
 4. Reklamacje, zwroty.

Ustalanie w 2020 roku kwot wolnych od dokonywania potrąceń z wynagrodzenia.

 1. Kwoty wolne pracowników-dłużników, podlegających opodatkowaniu PIT.
 2. Kwoty wolne pracowników-dłużników objętych zwolnieniem „zerowy PIT”.
 3. Kwoty wolne pracowników-dłużników należących do PPK.
 4. Kwoty wolne zleceniobiorców-dłużników: opodatkowanych, korzystających ze zwolnienia „zerowy PIT” i będących członkami PPK.

 

Szczegółowe zasady zgłaszania incydentu medycznego i podejrzenia wady jakościowej wyrobu medycznego.

 

 1. Protokół pokontrolny.
 2. Zgłaszanie zastrzeżeń przez kontrolowanego.
 3. Wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów RODO.
 4. Nałożenie kary administracyjnej.
 5. Środki zaskarżenia decyzji administracyjnej o nałożeniu kary.

 

 

Kontrola UODO w w firmie (przedsiębiorstwie).

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi, Warszawa.

Program szkolenia opracował Kamil Miśtal.

 1. Protokół pokontrolny.
 2. Zgłaszanie zastrzeżeń przez kontrolowanego.
 3. Wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów RODO.
 4. Nałożenie kary administracyjnej.
 5. Środki zaskarżenia decyzji administracyjnej o nałożeniu kary.

 

 


 

Kontrola UODO w urzędzie administracji publicznej.

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi, Warszawa

Program opracował Kamil Miśtal.

Sporządzanie w 2020 roku sprawozdań, deklaracji podatkowych i informacji podatkowych za roku 2019.

 

Podsumowanie szkolenia oraz czas przewidziany przez wykładowców na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu przygotowania do inspekcji hurtowni farmaceutycznej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w szkoleniu.

Omówienie wymagań w zakresie postępowania z alertami w oparciu o:

 • wytyczne EFPIA – typy alertów i ich znaczenie,
 • wymagania Przewodnika Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego – „Zarządzanie alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych dla produktów leczniczych podlegających serializacji i wprowadzonych do obrotu po 9 lutego 2019 roku”.

 

 1. Wykorzystanie wbudowanych funkcji (n.p. suma, średnia, odchylenie standardowe, maksimum i minimum).
 2. Wykorzystanie możliwości prezentacji danych w formie udziałów (n.p. % z, % sumy, % wiersza, % kolumny).
 3. Tworzenie własnych elementów obliczeniowych.
 4. Filtrowanie danych tabeli przestawnej różnymi metodami.

 

Pomoc w formie schronienia dla osób bezdomnych; definicja osoby bezdomnej, miejsce przeprowadzania wywiadu z osobą bezdomną, wymóg zawarcia kontraktu socjalnego.

 

Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

 

Czas zarezerwowany dla uczestników szkolenia dotyczącego zarządzania odchyleniami oraz zasadom wdrażania działań naprawczych (CAPA) w hurtowniach farmaceutycznych,  podsumowanie i wnioski praktyczne wynikające z omówionych zagadnień.

 


Zarządzanie odchyleniami oraz zasady wdrażania działań naprawczych (CAPA) w Hurtowni Farmaceutycznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Anna Lignar.

 • Dokumentacja – Dokumentacja Główna Hurtowni oraz procedury i instrukcje.
 • Wybrane aspekty dotyczące integralności danych.
 • Personel, szkolenia.
 • Zarządzanie ryzykiem jakości.
 • Działania naprawcze i korygujące.
 • Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.

Najnowsze zmiany wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

 1. Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących: maksymalnego okresu delegowania, stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy, zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”, krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
 2. W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?
 3. Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?
 4. Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
 5. Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?
 6. Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?

 

 1. Role i odpowiedzialności uczestników – wytypowanie odpowiednich osób.
 2. Spotkanie otwierające – potwierdzenie agendy.
 3. Organizacja pracy podczas inspekcji lub audytu.
 4. Komunikacja z Inspektorem/Audytorem.
 5. Przebieg inspekcji/audytu.
 6. Spotkanie zamykające przedstawienie niezgodności.

Podobieństwa i różnice w procedurach dotyczących produktu leczniczego i wyrobu medycznego – praktyczne aspekty postępowania.

Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 1. Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
 2. Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
 3. Jakie są reguły wydawania formularza A1?
 4. Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?

 

 


Delegowanie pracowników za granicę w ramach świadczenia usług na nowych zasadach.

Szkolenie – 1 dzień. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Piotr Wąż.

Kierowanie i ustalanie odpłatności za DPS (forma, konstruowanie umów, ustalanie odpłatności, zasady zwalniania z odpłatności).

 

Uwagi na temat podpisu elektronicznego i podpisu osobistego oraz o elektronicznej formie załatwiania spraw; omówienie kwestii funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Najciekawsze i najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe i ZUS na temat świadczeń ze stosunku pracy i rozliczania wynagrodzeń.

 1. Pokrywanie za zleceniobiorców kosztów badań lekarskich.
 2. Zmienione zasady wydawania posiłków profilaktycznych.
 3. Świadczenie w naturze przekazane po sporządzeniu listy płac.
 4. Obniżanie składki zdrowotnej przy wypłacie przychodów oskładkowanych i nieoskładkowanych (pokłosie uchwały Sądu Najwyższego sygn. akt III UZP 18/15).
 5. Wypłacana zwyczajowo premia uznaniowa wliczana do płacy urlopowej.

 

 1. Techniki prowadzenia inspekcji/audytu.
 2. Zachowanie podczas inspekcji/audytu.

Panel dyskusyjny, pytania uczestników szkolenia. Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia dotyczącego dokonywania naliczeń na liście płac i najnowszych regulacji prawnych związanych z wynagrodzeniami za pracę oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

 

 

 

 


Lista płac 2020 w praktyce.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracowała Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Zasady wdrożenia postępowania z alertami do procedur systemu jakości DPD, omówienie przykładowych zapisów w procedurach jakościowych hurtowni farmaceutycznej.

 

 • Organizacja pomieszczeń hurtowni, wyposażenie.
 • Higiena magazynowa i nadzór nad szkodnikami.
 • Monitorowanie temperatury i wilgotności.
 • Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie i w środkach transportu.
 • Wymagania dla przechowywania produktów specjalnych np. narkotyków i substancji kontrolowanych, cytostatyków.
 • Wymagania dotyczące systemów skomputeryzowanych, walidacja.
 1. Tworzenie raportu fluktuacji kosztów.
 2. Tworzenie raportu analizy nieobecności pracowników w pracy na podstawie danych kadrowych.
 3. Tworzenie raportu analizy wąskich gardeł produkcyjnych.
 4. Tworzenie raportu sprzedaży na przełomie lat.

 

Zagadnienia praktyczne przeprowadzania i dokumentowania rodzinnego wywiadu środowiskowego (odmowa przeprowadzenia wywiadu, aktualizacja wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób korzystających ze stałych form pomocy, odmowa przeprowadzenia wywiadu a weryfikacja prawa do świadczenia).

 

 1. Zaawansowane metody przedstawiania wyników.
 2. Obliczanie wartości w odniesieniu do innych pól tabeli przestawnej.
 3. Pobieranie danych z tabeli przestawnej z użyciem funkcji WEŹ.DANE.TABELI().
 4. Tabele na podstawie wielu zakresów danych.
 5. Kreator tworzenia tabel przestawnych.
 6. Narzędzie „Fragmentator”.
 7. Narzędzie osi czasu.

 

Opracowanie harmonogramu działań (HDN) po inspekcji lub audycie.

 


Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi, Warszawa.

Program opracowała Anna Krawczak.

Podsumowanie szkolenia oraz czas przewidziany przez wykładowców na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu serializacji w hurtowniach farmaceutycznych oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracowali: Anna Lignar i Zbigniew Niewójt.

Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

 

 • Przyjmowanie produktów leczniczych, przechowywanie, utylizacja, kompletowanie dostaw, ekspedycja.
 • Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 • Proces transportu – środki i warunki transportu – kontrola temperatury, wymagania dla pojemników transportowych, termoboksy, zarządzanie „zimnym łańcuchem dostaw”.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu zasad sporządzania list płac oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Sporządzanie listy płac. Nowości 2020.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracowała Renata Majewska.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: procedura Niebieskie karty, elementy procedury odebrania dziecka).

 

 1. Raport sprzedaży w nierównych przedziałach wartościowych.
 2. Analiza trendu przyrostu kosztów i przychodów.
 3. Raport międzywydziałowy roboczogodzin przepracowanych w zestawieniach płacowych.
 4. Raport danych wizualizowanych w przestrzeni okresu czasu.

 

Problem organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

 

Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność urzędnicza. Szkody wynikające z działania lub zaniechania organów administracji publicznej.

 

Procedura orzekania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń (uznanie świadczenia za nienależne, wydanie stosownej decyzji administracyjnej, zobowiązanie do zwrotu, skierowanie do egzekucji).

 

 1. Omówienie wykresów przestawnych.
 2. Tworzenie prostych wykresów na podstawie zestawień danych.
 3. Edycja danych na wykresie przestawnym.
 4. Edycja i zmiana stylu wykresu.
 5. Dodawanie linii trendu.
 6. Edycja parametrów osi wykresu.

 

 


Warsztaty komputerowe:  Excel – Tabele przestawne.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program kursu opracował Maciej Derwisz.

Obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.

 

Prawne aspekty weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń (uchylenie lub zmiana decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego).

 


OPS – Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania.

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi, Warszawa

Program opracował Kamil Miśtal.

Doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność.

 

Elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.

 

Elementy metryki oraz protokołu i adnotacji; omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.

 

Różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania; forma prawna rozwiązania kwestii wpadkowych.

 

Podmioty upoważnione do udzielania informacji o dochodach, jawne rejestry, oświadczenia o stanie majątkowym, rygor odpowiedzialności karnej przy składaniu wyjaśnień.

 

Metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego, uprawnienia organu i uprawnienia stron, ochrona danych osobowych w wywiadzie środowiskowym, błędy w protokole wywiadu.

 

Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.

 

Definicja uznania administracyjnego. Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym.

 

Problem właściwego argumentowania podjętego rozstrzygnięcia wraz z podaniem przykładów decyzji, w których można odstąpić od uzasadnienia.

 

Technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji.

 

Argumentacja organu wyższego stopnia w kontroli decyzji administracyjnych, wskazanie schematu postępowania organu II instancji.

 

Uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.

 

Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania administracyjnego.

 

Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń.

 

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego dotyczące podpisu zaufanego.

 

Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej – zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej oraz postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – praktyczne rozwiązania.

 

Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej.

 


KPA w jednostkach pomocy społecznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Kamil Miśtal.

 

Analiza wymagań prawnych w zakresie procesów dystrybucji oraz lokalu hurtowni farmaceutycznej w oparciu o ustawę – Prawo Farmaceutyczne oraz  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Cel i zakres procedury kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu – co powinna zawierać procedura, stosowane definicje, rodzaje i zasady kwalifikacji, dokumentowanie.

 

Procedury dotyczące utrzymania stanu technicznego i sanitarnego hurtowni – co powinny zawierać, stosowane dokumenty dotyczące czynności higieny i ochrony przed szkodnikami, konserwacji pomieszczeń i sprzętu hurtowni.

 

Cel i zakres wymaganych procedur dotyczących przyjmowania, kompletowanie i wydawanie produktów z uwzględnieniem elementów krytycznych dla jakości produktów leczniczych.

 

Cel i zakres procedury magazynowania – zasady nadzoru nad poszczególnymi rodzajami produktów oraz produktami niespełniającymi wymagań jakościowych. Zasady monitorowania warunków składowania – cel i zakres postępowania oraz zasady dokumentowania.

 

Procedura transportu produktów leczniczych – omówienie przykładowej procedury z uwzględnieniem rodzajów środków transportu i ich wyposażenia oraz monitorowania warunków transportu.

 

Systemy skomputeryzowane – omówienie wymagań oraz przykładowych zasad ich realizacji.

 

Postępowanie ze zwrotami, reklamacjami i produktami wycofanymi / wstrzymanymi w obrocie – omówienie celu i zakresu wymaganych procedur jakościowych oraz niezbędnych zapisów w tym zakresie.

 

Procedura postępowania z produktami podejrzanymi o sfałszowanie – co powinna zawierać procedura, wymagane zasady informowania właściwych organów, dokumentowanie czynności.

 

Wymagane procedury dotyczące utylizacji i inwentaryzacji – cel i zakres dokumentów jakościowych, dobre praktyki w ich skutecznej realizacji.

 

Czas przewidziany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu problematyki DPD w hurtowni farmaceutycznej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

 


Wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej. Skuteczne wdrożenie i nadzór nad realizacją.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracowała Anna Lignar. 

 1. Definicja pracownika i pracodawcy.
 2. Prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zakaz gorszego traktowania.
 3. Zakaz dyskryminacji.
 1. Powstanie stosunku pracy – elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz elementy obligatoryjne i fakultatywne treści umowy o pracę.
 2. Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru.
 3. Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych – umowy zlecenia i umowy dzieło.
 4. Rodzaje umów o pracę.
 5. Studium przypadku.
 6. Sporządzanie umowy o pracę z uwzględnieniem klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych, analiza treści umowy o pracę.
 7. Treść kwestionariusza osobowego.
 1. Akta osobowe pracownika – zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych.
 2. Dokumentowanie pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej niż umowa pracę.
 3. Studium przypadku.
 4. Założenie akt osobowych – teczka osobowa pracownika.
 1. Szkolenie BHP.
 2. Badania profilaktyczne.
 3. Informacja o zasadach wykonywania pracy.
 4. Studium przypadku.
 5. Karta BHP.
 1. Definicja czasu pracy i normy czasu pracy.
 2. Pojęcia związane z czasem pracy tj. doba pracownicza, pracownicy zarządzający, pora nocna, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, praca zmianowa.
 1. Systemy czasu pracy.
 2. Studium przypadku.
 3. Przykład miesięcznej karty pracy pracownika.
 4. Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy.
 5. Studium przypadku.
 6. Przykładowy harmonogram czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy.
 1. Praca w porze nocnej.
 2. Praca w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych.
 4. Ewidencja czasu pracy, zwolnienia z jej prowadzenia, harmonogramy.
 5. Czas pracy pracowników zarządzających.
 6. Dyżur pracowniczy.
 7. Studium przypadku.
 8. Ustalanie przekroczenia normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 9. Sporządzenie grafika pracy pracownika zatrudnionego w rozkładzie zmianowym.
 10. Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
 1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 2. Okresy niewykonywania pracy – zwolnienia od pracy, przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 3. Studium przypadku.
 4. Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy.
 1. Definicja urlopu.
 2. Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop w życiu, wymiar urlopu.
 3. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Plan urlopów.
 5. Studium przypadku.
 6. Wniosek urlop – karta urlopowa.
 7. Dokumenty na podstawie których ustalane jest prawo do urlopu.
 8. Obliczanie stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu.
 1. Obowiązek wykorzystania urlopu, odwołanie z urlopu, zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu.
 2. Urlop bezpłatny, urlopy dodatkowe określone odrębnymi przepisami.
 3. Przedawnienie się prawa do urlopu.
 1. Definicja cudzoziemca a dostęp do polskiego rynku pracy (obywatele Unii Europejskiej, cudzoziemcy na stałe przebywający na terenie RP, Karta Polaka, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
 2. Warunki dostępu do polskiego rynku pracy (dokument podróży, wiza).
 3.  Zezwolenie na pracę (procedura wydawania zezwolenia, odmowa wydania lub uchylenie zezwolenia na pracę, wygaśnięcie zezwolenia na pracę).
 4. Świadczenie pracy przez cudzoziemca (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, szczególne rodzaje prac wykonywanych przez cudzoziemców).
 5.  Kontrola legalności zatrudnienia (nielegalne zatrudnienie – definicja, podmioty uprawnione do kontroli legalności zatrudnienia, konsekwencje nielegalnego zatrudnienia dla cudzoziemca i dla zatrudniającego).
 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne. wynagrodzenie godziwe.
 2. Prawo do wynagrodzenia.
 3. Formy wynagradzania.
 4. Stałe składniki wynagrodzenia.
 5. Premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia.
 6. Regulamin wynagradzania, ustalanie treści, zmian w treści i tryb ich wprowadzania.
 7. Studium przypadku.
 8. Omówienie przykładowego regulaminu wynagradzania.
 9. Wprowadzanie zmian do regulaminu.
 1. Szkoda powstała z winy umyślnej lub nieumyślnej, ograniczenia w wysokości odszkodowania.
 2. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
 3. Zasady współodpowiedzialności.
 4. Studium przypadku.
 5. Omówienie treści umowy o odpowiedzialności majątkowej pracownika.

Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń.

 1. Zbieg potrąceń.
 2. Egzekucja komornicza z wynagrodzenia pracownika.
 3. Zakaz konkurencji, zakres i czas obowiązywania.
 4. Studium przypadku.
 5. Wzory pism sporządzanych przez pracownika lub przez pracodawcę w związku z potrąceniem.
 6. Wzór umowy o zakazie konkurencji.

Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze.

 1. Kary porządkowe, rodzaje kar, przesłanki ich stosowania.
 2. Tryb udzielania kary i zasady składania zażalenia na jej zastosowanie.
 3. Okres przedawnienia.
 4. Studium przypadku.
 5. Sporządzenie wniosku o udzielenie kary porządkowej.
 6. Zażalenie pracownika na zastosowaną karę.
 1. Ochrona stosunku pracy.
 2. Prace wzbronione.
 3. Urlop macierzyński.
 4. Dodatkowy urlop macierzyński.
 5. Urlop ojcowski.
 6. Urlop wychowawczy.
 7. Uprawnienia pracownika (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica.
 8. Zasiłek opiekuńczy.
 9. Zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich.
 10. Wysokości świadczeń.
 11. Studium przypadku.
 12. Wypełnianie dokumentacji w aspekcie świadczeń związanych z rodzicielstwem.

Rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe.

 1. Zmiana warunków wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego i porozumienia zmieniającego.
 2. Okoliczności wyłączające możliwość zmiany warunków pracy i płacy.
 3. Zwolnienia grupowe, zasady, odszkodowania.
 4. Przejęcie pracowników w trybie określonym w art. 23¹ KP.
 5. Ustanie stosunku pracy.
 6. Wygaśniecie stosunku pracy.
 7. Rozwiązanie umowy o pracę, tryby w jakich umowa jest rozwiązywana.
 8. okresy wypowiedzenia i dopuszczalność ich skracania.
 9. Studium przypadku.
 10. Oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowywania okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron.
 11. Termin i forma odwołania od złożonego oświadczenia.
 12. Treść świadectwa pracy.

Związki Zawodowe i ich uprawnienia w związku z rozwiązywaniem umów o pracę.

 1. Konsultacja ze Związkami Zawodowymi rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.
 2. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy.

Konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych oraz instytucje powołane do ich ochrony

 1. Społeczna  Inspekcja Pracy – podstawa prawna działania i zakres uprawnień.
 2. Państwowa Inspekcja Pracy – podstawa prawna działania i zakres uprawnień.
 3. Sądy Pracy.
 4. Regulacje wynikające z Kodeksu Karnego.
 5. Odszkodowania.
 6. Studium przypadku.
 7. Dziennik S.I.P.
 8. Pozew do Sądu Pracy.

Dokumentacja pracownicza. Akta osobowe (podział, układ i zawartość oraz postać), świadectwo pracy (nowy wzór). Przepisy o ochronie danych osobowych (RODO w kadrach). Dokumentacja pracownicza od zatrudnienia po świadectwo pracy. Warsztaty prowadzi Renata Majewska.

 

Dokumentacja pracownicza, akta osobowe i RODO w kadrach 2019. Szkolenie, Polbi, Warszawa.

Dokumentacja pracownicza 2019. RODO w kadrach. Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa. Program szkolenia opracowała Renata Majewska.

 

 1. Czwórpodział dokumentacji kadrowej wynikający z rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 2. Dokumentacja zbiorowa ze stosunku pracy.
 3. Inne rodzaje dokumentacji kadrowej.
 4. Zasady prowadzenia akt osobowych (chronologia, numerowanie, dekretacja dokumentów, potwierdzanie za zgodność z przedstawionym dokumentem itd.)
 5. Postać papierowa albo elektroniczna akt osobowych.
 6. Postać prowadzenia: papierowa – elektroniczna (interpretacja resortu pracy).
 7. Czas przechowywania dokumentacji kadrowej.

 

Rekrutacja kandydata do pracy w świetle zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO.

 1. Jakich danych można żądać od przyszłego pracownika?
 2. co nie wolno pytać (zamknięty charakter części „A” akt osobowych)?
 3. Jak wygląda kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy?
 4. Co zawiera klauzula informacyjna adresowana osoby ubiegającej się o pracę?
 5. Gdzie można zastosować dodatkowe klauzule rekrutacyjne?
 6. Kiedy zakładamy akta osobowe dla osoby przyjmowanej do pracy?
 7. Jakie informacje należy zamieszczać w części „A” akt osobowych?
 8. Czy w części „A” akt osobowych można wpiąć dyplom ukończenia studiów, prawo jazdy i świadectwa pracy?
 9. Które dokumenty gromadzimy w części „A” akt osobowych, a które pozyskujemy tylko do wglądu?
 10. Jakie orzeczenia lekarskie zamieszczamy w części „A” akt osobowych?
 11. Ile czasu przechowujemy dane osobowe odrzuconych kandydatów, a ile przyjętych do pracy?

 

 1. Jakich danych można żądać od pracownika (otwarty charakter części „B” akt osobowych).
 2. Czy wolno się domagać się od pracownika jego zdjęcia?
 3. Co zamieszczamy w kwestionariuszu osobowym dla pracownika?
 4. Jak wygląda klauzula informacyjna dla pracownika?
 5. Kiedy pracodawca potrzebuje zgody pracownika na dobrowolnie przetwarzanie zwykłych i wrażliwych danych osobowych?
 6. Które dokumenty przedstawiane przez pracownika są umieszczane w części „B” akt osobowych, a których żądamy tylko do wglądu?
 7. Czy w części „B” akt osobowych wpinamy orzeczenia dotyczące wstępnych badań lekarskich?
 8. Co się zmieniło we wstępnych szkoleniach BHP?
 9. Dane osobowe, jakich będzie można żądać od pracownika?
 10. Jak wygląda podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia?
 11. Na jakich zasadach sporządzamy i gromadzimy dokumenty związane z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników?

 

Rozstanie stron – jak udokumentować i rozliczyć?

 1. Jak na nowych zasadach wydawać i korygować świadectwo pracy?
 2. Kiedy zwolniony pracownik uzyskuje zastępcze świadectwo pracy?
 3. Jak sporządzać świadectwo pracy w sytuacjach szczególnych (ponowne zatrudnienie, przywrócenie do pracy, transfer zakładu pracy na innego pracodawcę)?
 4. Co zamieszczamy w części „C” akt osobowych?

 

 1. Jak sporządzić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członków załogi oraz gdzie i jak należy je przechowywać?
 2. Którzy pracodawcy muszą posiadać inspektora ochrony danych osobowych?
 3. Kiedy trzeba sporządzić umowę podpowiedzenia danych osobowych?
 4. Co to jest rejestr czynności przetwarzania i ocena skutków dla ochrony danych osobowych?

 

 1. Kogo obowiązuje 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 2. Kiedy stosujemy skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat) obowiązkowo, a kiedy dobrowolnie?
 3. Jak sporządzamy i komu wręczamy informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?

 

Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych – przejście z postaci papierowej na elektroniczną.

 1. Jak wyznaczyć osoby odpowiedzialne za elektronizację akt osobowych?
 2. Na jakich zasadach określić zakres podmiotowy i przedmiotowy elektronizacji dokumentacji kadrowej?
 3. Jak zrobić odwzorowania cyfrowe dokumentów i opatrzyć je bezpiecznym podpisem?
 4. Jakie wymagania musi spełniać system informatyczny do obsługi pracowniczej e-dokumentacji?
 5. Jak dołącyć dokument papierowy doniesiony przez kandydata do pracy lub pracownika do e-akt?
 6. Jak sporządzić informację o zmianie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej?

 

 1. Dokumentacja socjalna na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 2. Jakie dane musi podać osoba ubiegająca się o pomoc z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚŚ)?
 3. Jak wygląda oświadczenie (wniosek) o świadczenie z funduszu socjalnego?
 4. Czy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń socjalnych musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych?
 5. Co zawiera klauzula informacyjna dla osoby uprawnionej do ubiegania się o świadczenie socjalne?
 6. Czy musimy dostarczyć klauzulę informację dla członka rodziny osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS?
 7. Ile czasu przechowujemy dane socjalne?
 8. Jak wygląda upoważnienie dla członka komisji socjalnej do przetwarzania danych socjalnych osób uprawnionych i członków ich rodzin?

 

 1. Gdzie przechowujemy zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności?
 2. Jakie dokumenty musimy przekazać organowi egzekucyjnemu (m.in. zestawienie składników wynagrodzeń, informacja o zbiegu egzekucji)?
 3. Jak postępujemy w razie ustania zatrudnienia pracownika – dłużnika?

 

Dokumentacja prowadzona dla Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. czym podmiot zatrudniający musi poinformować osoby zatrudnione?
 2. Jakie dane musi przekazywać instytucji finansowej?
 3. Gdzie przechowujemy dokumentację dotyczącą PPK?

 

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu prowadzenia akt pracowniczych i ochrony danych osobowych w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie poświęconemu tematyce dokumentacji kadrowej.

 

 1. Środki trwałe w przepisach podatkowych.
 2. Wartościowe kryterium środków trwałych.
 3. Obce składniki majątku środkami trwałymi.
 1. Wartości niematerialne i prawne w przepisach podatkowych.
 2. Wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji.
 1. Składniki majątku podlegające amortyzacji.
 2. Składniki majątku niepodlegające amortyzacji.
 3. Klasyfikacja środków trwałych.
 1. Odpłatne nabycie.
 2. Nabycie w drodze kupna.
 3. Dotacje, subwencje, dopłaty do środków trwałych.
 4. Nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania.
 5. Koszt wytworzenia a wartość początkowa.
 6. Zmiana ustalonej podstawy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
 7. Różnice kursowe.
 1. Podstawa naliczania i częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
 2. Metody amortyzowania środków trwałych.
 3. Stawki amortyzacji.
 4. Metoda degresywna.
 5. Metoda preferencyjna.
 6. Zasada kontynuacji.
 7. Amortyzacja planowa.
 8. Zaniechanie odpisów amortyzacyjnych.
 9. Amortyzacja jednorazowa środków trwałych (limitowana).
 1. Amortyzacja i jej korekta.
 2. Własność i użytkowanie składników majątkowych.
 3. Odpisy amortyzacyjne a odszkodowanie.

Interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych związane z omawianą tematyką.

Zmiany w prawie i ich skutki dla wytwórcy produktów leczniczych.

 1. Zmiany dotyczące certyfikacji i zwalniania serii oraz związanych z tym odpowiedzialności.
 2. Zmiany wynikające z konieczności dostosowania przepisów GMP do zmian związanych z globalizacją łańcucha dostaw.
 3. Zmiany związane z wymaganiami Dyrektywy przeciwdziałającej produktom zafałszowanym.
 1. Podmiot Odpowiedzialny (MAH).
 2. Osoba Wykwalifikowana – QP.

Obowiązki wykonywane osobiście lub delegowane (zlecane).

 1. Dokumentacja rejestracyjna i podstawowa dokumentacja produktu.
 2. Umowy kontraktowe jako element zarządzania jakością.
 3. Łańcuch dostaw substancji czynnych (API) i substancji pomocniczych.
 4. Organizacja transportu, ocena warunków transportu produktu końcowego.
 5. Próby i kontrola jakości.
 6. Audyty jakości i dostęp do raportów.

Zbieranie oświadczeń dotyczących uprawnień do leczenia, zgody na leczenie i zabiegi diagnostyczne w AOS i szpitalu.

Sposoby monitorowania wykonani ryczałtu PSZ w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Metody monitorowania ważności przeglądów sprzętu medycznego.

Przedstawienie wybranych zagadnień z aktualnie obowiązujących przepisów:

 • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Uregulowania prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w poszczególnych jednostkach organizacyjnych – aktualność.

Rola koordynatora czynności kancelaryjnych – formy sprawowanego bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywanych czynności kancelaryjnych.

 1. Obieg dokumentów.
 2. Dekretacja przełożonych.
 3. Znakowanie spraw i rejestracja poszczególnych pism.
 4. Tworzenie akt sprawy.
 5. Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt na stanowiskach pracy.
 1. Podstawowe zasady kwalifikacji.
 2. Materiały archiwalne – kategoria A.
 3. Dokumentacja niearchiwalna – kategoria B i BE.

Przekazywanie spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego i składnicy akt.

 1. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych.
 2. Opisywanie teczek aktowych.
 3. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego i składnicy akt.

Organizacja i zadania archiwum zakładowego i składnicy akt w świetle obowiązujących przepisów.

Omówienie najczęściej popełnianych błędów przez jednostki organizacyjne w zakresie zarządzania dokumentacją.

Omówienie wymagań dla kontroli wewnętrznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Praktyczne omówienie przykładowej procedury audytu wewnętrznego.

Program audytów, ustalanie kryteriów i zakresu audytu. Wymagania dla audytorów.

Najczęściej stosowane metody w procesie audytu.

Omówienie przykładowych klasyfikacji niezgodności. Zasady raportowania wyników audytów wewnętrznych – dobre praktyki dokumentowania.

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od towarów i usług. Najnowsze zmiany, planowane nowelizacje przepisów.


Szkolenie - Podatek CIT, PIT, VAT. POLBI - Warszawa.

 

VAT 2020 – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 

Zmiany w podatku VAT, od 1 stycznia 2020 roku, w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.

 

Zmiany, od 1 stycznia 2020 roku, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%).

 

Zmiany, od 1 stycznia 2020 roku, w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).

 

Zmiany, od 1 kwietnia 2020 roku, w zakresie zastąpienia deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Zmiany, od 1 kwietnia 2020 roku, w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek podatku VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).

 

Wprowadzenie, od 1 lipca 2020 roku, uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

 

Zmiany wprowadzone w podatku VAT od 1 listopada 2019 roku w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

 

Zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 listopada 2019 roku w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków niż podatek VAT, możliwość dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach, zaliczki itp.

 

Zmiany dokonane w VAT od 1 listopada 2019 roku i nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.

 

Zmiany w VAT od 1 listopada 2019 roku w zakresie stawki podatku VAT na książki, gazety, czasopisma itp.

Utworzenie od 1 września 2019 roku wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) – konsekwencje dla podatników.

 

Nowe regulacje w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 września 2019 roku w zakresie stosowania tzw. sankcji VAT-owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).

 

Zmiany, od 1 maja 2019 roku, w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.

 

Pozostałe zmiany w podatku od towarów i usług, bieżące problemy i zagadnienia dotyczące VAT oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące omówionej tematyki związanej z VAT-em.

 


Szkolenie: CIT, PIT, VAT. Organizator: Polbi - Warszawa. Wykładowca: Tomasz Wojewoda.

 

CIT I PIT – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

 

Nowe regulacje wprowadzone od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wyłączenia wydatków z podatkowych kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

 

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w ustawowo określonych przypadkach.

 

Najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ustawowo określonym terminie – „złe długi” (zmiana od 1 stycznia 2020 roku).

 

Zmiany regulacji podatkowej od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wprowadzenia obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w ustawowo określonym terminie („złe długi”).

 

Podwyższenie od 1 stycznia 2020 roku limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania podmiotu za małego podatnika.

 

Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) od 1 stycznia 2020 roku możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

 

Obniżenie od 1 października 2019 roku i od 1 stycznia 2020 roku stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.

 

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy od 1 października 2019 roku i od 1 stycznia 2020 roku, przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.

 

Zmiany w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

 

Wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (mikrorachunek podatkowy).

 

Zmiany od 1 lipca 2020 roku w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2019 roku w zakresie CIT i PIT.

 • Zmiany w zakresie amortyzacji, najmu, leasingu samochodów osobowych oraz w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.
 • Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.
 • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
 • Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.

 

Bieżące problemy i zagadnienia dotyczące przepisów z zakresu podatków dochodowych. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia z zakresu podatków dochodowego od osób prawnych i fizycznych (PIT i CIT).

 


Podatki: VAT, CIT i PIT 2020 – Najnowsze zmiany, aktualne problemy.

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Tomasz Wojewoda.

 1. Co różni normę od wymiaru czasu pracy?
 2. Która norma jest sztywna: dobowa czy tygodniowa?
 3. Kto jest pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy?
 4. Kim są kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych zakładu pracy?
 5. Kiedy możemy stosować pracę zmianową?
 6. Czym różni się doba pracownicza od doby astronomicznej?
 7. Kiedy zaczyna się tydzień według przepisów prawa pracy?
 8. Jak ustalać dobowy okres odpoczynku?
 9. Kiedy tygodniowy okres odpoczynku może być krótszy niż 35 godzin?
 10. Czy system czasu pracy to również rozkład czasu pracy?
 11. Dla kogo najlepszy jest podstawowy system czasu pracy?
 12. Kiedy można stosować równoważny system czasy pracy?
 13. Kto może być objęty zadaniowym systemem czasu pracy?
 14. Jak obliczać wymiaru czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy?
 15. Jak udzielać dni wolnych za pracę w różnych dniach wolnych według regulacji Kodeksu pracy?
 16. Jak ustalać wymiar godzin do zaplanowania pracy w trakcie okresu rozliczeniowego?
 17. Kto i na jakich zasadach może pracować w godzinach nadliczbowych?
 18. Czym różni się przekroczenie normy dobowej od przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy?
 19. Kiedy powstają godziny nadliczbowe w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy?
 20. Oddawanie czasu wolnego a rekompensata pieniężna – co z wynagrodzeniem i dodatkiem?
 21. Normalne wynagrodzenie za pracę nadliczbową – co to oznacza?
 22. Jaki dodatek przysługuje pracownikom oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę nadliczbową?
 23. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych – gdzie popełniamy błędy?
 24. Jak rozliczać i ewidencjonować czas pracy pracowników?
 25. Jak analizować ograniczenia kodeksu pracy w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych?

Czas pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz interpretacjach Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 1. Odpowiedzialność za rozliczanie godzin nadliczbowych.
 2. Udzielanie czasu wolnego.
 3. Zapewnianie przerw w ramach dobowego i tygodniowego odpoczynku.
 4. Udzielanie urlopów i zwolnień od pracy a ewidencja czasu pracy.
 5. Godziny nadliczbowe pracownika i „kierownika” w praktyce.
 6. Dyżury pracownicze a czas pracy.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia „Czas pracy 2018” oraz okazja do wymiany spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Czas pracy. Szkolenie od A do Z - ujęcie praktyczne. Polbi - Warszawa.

Program szkolenia „CZAS PRACY OD A DO Z” opracowała Elżbieta Młynarska-Wełpa. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania, dystrybuowania programu bez zgody autora.

Przypomnienie podstawowych pojęć i definicji.

 1. Pojęcia związane z czasem pracy.
 • Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
 • Praca zmianowa.
 • Pojęcie doby.
 • Pojęcie tygodnia.
 • Norma a wymiar czasu pracy.
 • Norma dobowa.
 • Norma tygodniowa.
 1. Rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy oraz w pracy w ruchu ciągłym.
 2. Obliczanie wymiaru czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy.
 3. Okresy odpoczynku.
 • Dobowy okres odpoczynku.
 • Tygodniowy okres odpoczynku.
 1. System podstawowy.
 2. System zadaniowy czasu pracy.
 3. Systemy równoważnego czasu pracy.
 4. Praca w ruchu ciągłym.
 5. System pracy weekendowej.
 6. System skróconego tygodnia pracy.
 1. Godziny nadliczbowe – kiedy dodatek 50% a kiedy 100%.
 2. Godziny nadliczbowe a ryczałt.
 3. Praca w dniu wolnym.
 4. Praca w niedzielę i święta.
 5. Praca w nocy.
 6. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 1. Jak analizować ograniczenia kodeksu pracy w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych?
 2. W jaki sposób obliczać ilość nadgodzin – porównanie metody MPiPS oraz Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).
 3. Godziny nadliczbowe w różnych systemach czasu pracy.
 4. Kiedy czas wolny, a kiedy wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych?
 5. Dni wolne a praca, praca w nocy a dobowy odpoczynek.
 6. Gdzie najczęściej popełniamy błędy przy rozliczaniu czasu pracy?

Tworzenie harmonogramów czasu pracy i zasady wprowadzania w nich zmian – a rozliczenie pracy pracowników.

 1. Okres rozliczeniowy i jego wpływ na harmonogram pracy.
 2. Zasada pięciodniowego tygodnia pracy w harmonogramie.
 3. Harmonogramy w różnych systemach czasu pracy.
 4. Zmiany w harmonogramie z uwagi na potrzeby pracodawcy.
 5. Zmiany w harmonogramie spowodowane absencją pracownika.
 6. Plan pracy wg harmonogramu a faktyczne godziny pracy – jak to analizować i co rozliczać?
 1. Obowiązki pracodawcy i ich problemy z prowadzeniem ewidencji czasu pracy.
 2. Jak pokazać godziny nadliczbowe, a jak nieobecność?
 3. Co w przypadku naruszenie doby pracowniczej?
 4. Ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego – jak to ewidencjonować i analizować?
 5. Godziny nadliczbowe i praca ponad wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych.
 6. Czy musimy prowadzić ewidencję dla wszystkich pracowników czy tylko dla wybranych grup?

Czas pracy w orzecznictwie sądu najwyższego oraz interpretacjach Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

 1. Odpowiedzialność za rozliczanie godzin nadliczbowych.
 2. Udzielanie czasu wolnego.
 3. Zapewnianie przerw dobowego i tygodniowego odpoczynku.
 4. Udzielanie urlopów i zwolnień od pracy.
 5. Godziny nadliczbowe pracownika i kierownika.
 6. Dyżury pracownicze a czas pracy.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu czasu pracy, zasad planowanie czasu pracy i rozliczanie czasu pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 • Zakładanie teczek.
 • Spisy spraw i rejestry.

Jednolity rzeczowy wykaz akt – praktyczne stosowane:

 • metody porządkowania spraw związane z nadawaniem znaków,
 • symbole i hasła klasyfikacyjne – tworzenie nowych,
 • prawidłowe stosowanie systemu klasyfikacji dziesiętnej.

Przygotowanie akt spraw na poszczególnych stanowiskach pracy do kontroli przez archiwum.

Przykłady działań z wybranych urzędów zmierzające do eliminowania nieprawidłowości związanych z wytwarzaną dokumentacją.

 1. Dane osobowe.
 2. Przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podmiot przetwarzający.
 4. Dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia.
 1. Kolejne zasady.
 2. Zasada rozliczalności.

Udostępnianie obowiązków informacyjnych a udostępnianie informacji o prawach pacjenta.

 1. Zgoda, oświadczenia w dokumentacji a zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Właściwa podstawa dopuszczalności przetwarzania danych medycznych.
 1. Rejestr czynności przetwarzania.
 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i polecenie przetwarzania danych osobowych.
 3. Opis środków bezpieczeństwa.
 4. Polityka ochrony danych.
 5. Inne ważne dokumenty.
 1. Podstawy odpowiedzialności.
 2. Rodzaje odpowiedzialności.
 3. Możliwości zabezpieczenia przed odpowiedzialnością.
 4. Odpowiedzialność administracyjna.
 5. Odpowiedzialność cywilna.

Udostępnianie informacji o pacjencie za życia i po śmierci pacjenta.

Szkolenie poświęcone rozliczaniu wydatków związanych z podróżami służbowymi, opodatkowaniu świadczeń przysługujących osobom będących w delegacji lub na wyjeździe służbowym – krajowym jak również zagranicznym.

Szkolenie poświęcone rozliczaniu wydatków związanych z podróżami służbowymi, opodatkowaniu świadczeń przysługujących osobom będących w delegacji lub na wyjeździe służbowym – krajowym jak również zagranicznym.

 

 1. Definicja podróży służbowej wynikająca z przepisów ustawy Kodeks pracy.
 2. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowych.
 3. Podróż służbowa w świetle regulacji podatkowych.
 4. Sposoby poprawnego dokumentowania delegacji służbowych.

 

 1. Omówienie poszczególnych składników kosztów krajowej podróży służbowej w tym zasad obliczania diet.
 2. Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej.
 3. Warunki oraz zasady zwolnień od opodatkowania należności otrzymywanych z tytułu podróży służbowej.
 4. Przesłanki umożliwiające zaliczenie wypłaconych należności z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodu.
 5. Rozliczenie krajowej podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem (umowy-zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i inne.

 

 1. Omówienie poszczególnych składników kosztów zagranicznej podróży służbowej.
 2. Zasady rozliczania oraz dokumentowania zagranicznej podróży służbowej.

 

Rozliczenie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych w aspekcie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

 

 1. Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych samochodów niestanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych i podróżach służbowych.
 2. Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy.
 3. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników.

 

Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z rozliczaniem podróży służbowych. 

 1. Jak prawidłowo określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej?
 2. Kiedy rozpoczyna się podróż służbowa pracownika mobilnego?
 3. Czy pracodawca może określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej?
 4. Jak liczyć czas trwania podróży zagranicznej w przypadku gdy jest ona odbywana w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju?
 5. Czy wyjazd pracownika administracyjnego na międzyzakładowe zawody sportowe jest podróżą służbową?
 6. Czy pracownicy kierujący pojazdem samochodowym w ramach przejazdu w podróży służbowej powinni mieć przeprowadzone badania psychologiczne?
 7. Czy koszty przejazdu w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy takie jak uiszczone opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe winny być rozliczane w ramach ewidencji przebiegu pojazdu?
 8. Czy brak dowodów np. biletów na przejazd w podróży służbowej uprawnia pracodawcę do odmowy zwrotu poniesionych przez pracownika z tego tytułu wydatków?
 9. Czy pracownikowi należy „zapewnić” kwotę odpowiadającą cenie biletu określonego przez pracodawcę środka transportu w przypadku gdy w rzeczywistości przejazd odbył się za „symboliczną złotówkę” lub bez konieczności poniesienia wydatków (np. przejazd z osobą trzecią)?
 10. Czy wartość należnej diety winna być pomniejszona o koszt faktycznie poniesionych wydatków na wyżywienie?
 11. Jaką podstawę należy przyjąć dla obliczenia kwoty odpowiadającej proporcjonalnemu zmniejszeniu należnej diety przy krótkich delegacjach służbowych?
 12. Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje służbowe w związku z niedokonaniem przez pracownika rozliczenia kosztów podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia?
 13. Jak obliczyć kwotę diety w podróży zagranicznej w przypadku ustalenia przez pracodawcę
 14. więcej niż jednego państwa docelowego?
 15. Zasady przeliczania na złote kosztów poniesionych w związku z odbytą zagraniczną podróżą służbową; zasady rozliczeń na gruncie pracodawca – pracownik oraz zasady rozliczeń dla potrzeb podatkowych.

 

Wybrane orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące podatkowych aspektów związanych z ustalaniem należności za czas podróży służbowych.

 

Czas na indywidualne pytania uczestników szkolenia dotyczącego podróży służbowych, wyjazdów i delegacji. Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu.

Okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie z zakresu praktyki ustalania oraz rozliczania dla celów podatkowych należności za czas podróży służbowych.

 


Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2020.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Marcin Perlikowski.

Produkty z pogranicza: parafarmaceutyki, dermokosmetyki – prawdy i mity.

Podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące obrotu hurtowego dodatkowym asortymentem hurtowni farmaceutycznej – omówienie wymagań w oparciu o:

 • ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 211),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.),
 • ustawę z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2231),
 • ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1541).

Obowiązki przedsiębiorcy oraz Osoby Odpowiedzialnej w zakresie poszczególnych grup asortymentowych. Odpowiedzialność karna i administracyjna.

Zasady prowadzenia  obrotu poszczególnymi grupami asortymentowymi: wyrobami medycznymi, suplementami diety i kosmetykami:

 • oznakowanie, stosowne pozwolenia i atesty,
 • warunki przechowywania i transportu,
 • wybrane zagadnienia dotyczące reklamy – dopuszczalna działalność marketingowa.

Nadzór innych inspekcji i organów państwowych, zgodnie z ich właściwością rzeczową, nad poszczególnymi grupami asortymentowymi.

Szkolenie – Dokumentacja medyczna 2017

EDM – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Wzory dokumentów, zasady udostępniania. Ochrona danych osobowych. Zajęcia prowadzi dr J. Rzymowski.

 1. Jakie są rodzaje umów o pracę?
 2. Jak zawierać umowy okresowe w ramach limitu 33 miesiące (w tym 3 umowy).
 3. Obowiązkowe elementy umowy o pracę.
 4. Kiedy podpisać umowę o pracę z kandydatem do pracy?
 5. Tworzenie umowy o pracę krok pod kroku.
 6. Zmiana umowy o pracę (porozumienie stron, wypowiedzenie zmieniające, delegowanie na 3 miesiące).
 7. Rozwiązanie i ustanie umowy o pracę.

Studium przypadku – wspólne tworzenie z uczestnikami „na tablicy” wzorów dokumentów.

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony.
 • „Wyłączona” umowa o pracę na czas określony.
 • Wypowiedzenie zmieniające.
 • Porozumienie zmieniające.
 • Definitywne wypowiedzenie zmieniające, w tym w ramach zwolnień grupowych.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 1. Kiedy mamy obowiązek wręczyć informację o warunkach zatrudnienia?
 2. Co musi zawierać informacja o warunkach zatrudnienia u dużych i małych pracodawców?
 3. W jakim terminie trzeba zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia?

Studium przypadku – wspólne tworzenie z uczestnikami „na tablicy” wzorów dokumentów.

 • Informacja o warunkach zatrudnienia u dużych i małych pracodawców.
 • Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia.
 1. Jakie są nowe zasady wydawania świadectwa pracy
 2. Co musi zawierać dokument (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 2017 roku)?
 3. Jakie zmiany nastąpiły w określaniu w świadectwie pracy rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i bez wypowiedzenia?
 4. Kiedy i jak korygować świadectwo pracy (techniki korygowania i uzupełniania dokumentu)?
 5. Czy trzeba udostępniać świadectwo pracy obecnym i byłym pracownikom oraz osobom trzecim (odpis świadectwa pracy i technika jego tworzenia)?

Studium przypadku – wspólne sporządzenie z uczestnikami na tablicy wzoru świadectwa pracy na konkretnym przykładzie.

 1. Kiedy można podpisać umowę zlecenia?
 2. Jakie są obowiązkowe elementy umowy zlecenia?
 3. Jak określać wynagrodzenie za wykonanie zlecenia i przeliczać je na godzinę pracy?
 4. Czy umowę zlecenia można zmodyfikować?
 5. Jak rozwiązać umowę zlecenia?

Studium przypadku – wspólne sporządzenie z uczestnikami „na tablicy” przykładowego wzoru umowy zlecenia.

 1. Którzy pracodawcy mają obowiązek tworzenia regulaminu pracy (definicja pracodawcy małego, dużego i średniego)?
 2. Jakie są obowiązkowe elementy regulaminu pracy?
 3. Jak prawidłowo i skutecznie zmienić regulamin pracy, gdy w firmie działają związki (uzgodnienie z zoz, przy wielości zoz, ogłoszenie itd.)?
 4. Którzy pracodawcy mogą zlikwidować regulamin pracy i w jaki sposób?

Studium przypadku – analiza przykładowego wzoru regulaminu pracy z naciskiem na jego najważniejsze elementy.

 1. Którzy pracodawcy mają obowiązek tworzenia regulaminu wynagrodzenia?
 2. Jakie są obowiązkowe elementy regulaminu wynagradzania?
 3. Jak tworzyć taryfikatory płac krok po kroku i określać przesłanki nabycia poszczególnych składników wynagradzania i świadczeń ze stosunku pracy?
 4. Jak prawidłowo i skutecznie zmienić regulamin wynagradzania, gdy w firmie działają związki (uzgodnienie z zoz, przy wielości zoz, ogłoszenie itd.)?
 5. Którzy pracodawcy mogą zlikwidować regulamin wynagradzania i jak sposób?

Studium przypadku – analiza przykładowego wzoru regulaminu wynagradzania z naciskiem na jego najważniejsze elementy.

 1. Którzy pracodawcy muszą tworzyć regulamin socjalny?
 2. Jakie są obligatoryjne elementy regulaminu socjalnego?
 3. Jak w regulaminie socjalnym prawidłowo tworzyć definicje (np. rodziny pracownika i innej osoby uprawnionej, dochodu przypadającego na członka rodziny, wspólnego zamieszkiwania i pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym)?
 4. Jak skutecznie zmienić regulamin socjalny, gdy w firmie działają związki i w przypadku kiedy nie działają?

Studium przypadku – analiza przykładowego wzoru regulaminu socjalnego i techniki określania socjalnego kryterium nabycia poszczególnych świadczeń z funduszu.

Omówienie wymagań dotyczących obrotu hurtowego zawartych w Ustawie Prawo farmaceutyczne. Kontrola hurtowni farmaceutycznych – kompetencje GIF. Certyfikaty DPD.

Wymagania dla systemu jakości, zarządzanie zadaniami zlecanymi, przegląd skuteczności systemu jakości. Zarządzanie ryzykiem w jakości – zakres według Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Obowiązki i uprawnienia osoby odpowiedzialnej – kierownika hurtowni oraz personelu. Szkolenia i niezbędne procedury.

Struktura i funkcje lokalu, kontrola temperatury i środowiska w hurtowni, wyposażenie w sprzęt i urządzenia, systemy komputerowe, kwalifikacja i walidacja. Praktyczna realizacja wymagań.

Zasady zarządzania dokumentacją.

Kwalifikacja dostawców i odbiorców, przyjmowanie, magazynowanie i segregacja produktów, utylizacja, kompletacja i dostarczanie produktów leczniczych. Przegląd wymaganych procedur jakościowych.

Wymagane procedury, zasady oceny produktów, wymagania dla produktów zwracanych i procesu wycofania.

Obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Dokumentowanie działań zlecanych.

Cel kontroli wewnętrznych, wymagania, dokumentowanie, działania naprawcze i korygujące.

Środki transportu i ich wyposażenie, warunki transportu – kontrola temperatury, transport produktów leczniczych wymagających specjalnych warunków. Omówienie niezbędnych procedur.

Podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące wprowadzenia zmian w obrocie hurtowym produktami leczniczymi wynikających z tzw. „Dyrektywy fałszywkowej”.

Praktyczne zastosowanie modeli i zakresu stosowania Dyrektywy, aktów delegowanych i zmian w prawie krajowym.

 • Ewolucyjne podejście do wprowadzanych zmian funkcjonowania hurtowni.
 • Planowanie zmian procesów i procedur w ramach codziennej pracy hurtowni.
 • Przedstawienie możliwości w zakresie zasad podejścia do klienta końcowego jako partnera w biznesie.
 • Zabezpieczenie hurtowni „producenckiej” we współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi.

Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań.

 1. Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb – nieprawidłowego formatowania liczb w komórce.
 2. Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne).
 3. Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej z przykładami – ZAOKR().
 4. Zaokrąglenia „do pełnych złotych” i zaokrąglenia „do okrągłych tysięcy złotych”.
 5. Możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb – ustawienia w opcjach programu Excel.

Tworzenie raportów związanych z listami płac i innymi zestawieniami z wykorzystaniem tabel przestawnych.

 1. Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych jako błyskawicznego narzędzia do tworzenia zestawień i raportów.
 2. Prezentacja i grupowanie danych w tabeli przestawnej.
 3. Tworzenie raportu z podziałem na działy i stanowiska.
 4. Tworzenie raportu wyliczającego sumy, średnie, odchylenia od budżetu.
 5. Tworzenie raportów okresowych.
 6. Tworzenie wykresów przestawnych jako narzędzia zwiększającego czytelność tworzonych zestawień.

Praktyczne zastosowanie korespondencji seryjnej w działach kadrowo-płacowych.

 1. Omówienie możliwości i zastosowań mechanizmu korespondencji seryjnej.
 2. Przygotowanie danych w Excelu do pism tworzonych z użyciem korespondencji seryjnej.
 3. Wstawianie i edycji pól korespondencji seryjnej.
 4. Tworzenie własnych określników na podstawie danych tabeli, np. wprowadzanie pola Pan/Pani w zależności od płci pracownika, odmiana czasowników uzależniona od płci i inne.
 5. Przykład pisma informacji rocznej dla pracowników z wykorzystaniem korespondencji seryjnej.


Import danych z programów kadrowo-płacowych i przygotowanie danych do tworzonych zestawień.

 1. Import danych w różnych formatach.
 2. Łączenie danych z różnych źródeł.
 3. Przygotowanie danych – usuwanie zbędnych spacji i innych znaków oraz walidacja długości pól (np. pola PESEL).
 4. Podział komórek przy „zlepionych danych” – wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny”.
 5. Łączenie danych w jednej komórce pobieranych z kilku komórek.
 6. Uzyskiwanie danych z ciągów znaków, np. daty urodzenia z numeru PESEL.
 7. Sortowanie i filtrowanie uzyskanych danych.
 8. Tworzenie zestawień z użyciem tabeli przestawnej i formatowania warunkowego.

Wykorzystanie formuł wyliczeniowych przy sporządzaniu rozliczeń płacowych.

 1. Tworzenie wyliczeń „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji JEŻELI(), WYBIERZ(), ORAZ(), LUB() przy wyliczeniach.
 2. Tworzenie raportów sumujących „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji SUMA.WARUNKÓW(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI() w zestawieniach.
 3. Wykorzystanie sum częściowych.
 4. Wykorzystanie mechanizmu analizy symulacji „Szukaj wyników” jako błyskawicznego elementu symulacji danych  związanych z płacami.

Wykorzystanie elementów sprawdzania poprawności danych przy tworzeniu zestawień płacowych.

 1. Walidacja danych w oparciu o listy danych.
 2. Omówienie mechanizmu sprawdzania poprawności wprowadzonych danych – zawężenie zakresu wprowadzania danych, komunikaty ostrzegawcze i podpowiedzi.
 3. Tworzenie list na podstawie danych identyfikacyjnych pracowników.
 1. Różne formaty dat w Excelu (daty w różnych formatach, dni tygodnia, i inne).
 2. Wyliczanie wieku pracownika na podstawie daty urodzenia – formuły wyliczeniowe.
 3. Praca z formatami czasu (wyliczenie czasu pracy, roboczogodzin).
 1. Pola kombi.
 2. Pola opcji i wyboru.
 3. Nietypowe wyliczenia i dane związane z płacami i kadrami – analizy dynamiki i fluktuacji (np. kosztów zatrudnienia, nieobecności, premiowania).
 4. Prosty przykład tworzenia zautomatyzowanego formularza danych (np. karta osobowa osoby zatrudnionej).
 5. Wykorzystanie menadżera scenariuszy przy tworzeniu danych.

Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją  osób niepowołanych.

 1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
 2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
 3. Ukrywanie kolumn i wierszy.
 4. Ukrywanie arkuszy.
 5. Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych.
 6. Przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła  – smutny wniosek: niestety nie ma możliwości pełnej ochrony arkusza przed ingerencją osób niepowołanych.


Wykorzystanie i tworzenie pomocniczych kalkulatorów przy sporządzaniu list płac i rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło).

 1. Kalkulator wynagrodzenia brutto-netto i netto-brutto.
 2. Ograniczenia ZUS.
 3. Elementy wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Narzut kosztów pracodawcy.
 5. Kalkulator umów zlecenia i o dzieło (umowy cywilnoprawne).
 6. Kalkulator wieku pracownika przy wyliczaniu funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Tworzenie list niestandardowych i ich późniejsze wykorzystanie.

 1. Nazywanie komórek.
 2. Nazywanie obszarów.
 3. Menadżer nazw.
 1. Zaznaczanie komórek w zależności od zadanego kryterium.
 2. Zaznaczanie duplikatów.
 3. Formatowanie zależne od formuły.
 4. Zaawansowane formatowanie warunkowe.
 1. Sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych i ich bieżąca walidacja.
 2. Tworzenie list danych.
 3. Edycja i wyświetlanie komunikatów podpowiedzi.
 4. Edycja i wyświetlanie alertów o błędach w danych.

Sposoby znajdywania i usuwania duplikatów danych:

 • poprzez formułę,
 • poprzez makrodefinicję,
 • poprzez formatowanie warunkowe,
 • poprzez funkcję programową.
 1. Zapoznanie z tabelami przestawnymi.
 2. Tworzenie tabel przestawnych wg prostych kryteriów.
 3. Zaawansowana praca z tabelami przestawnymi.
 1. Praca z bazami danych.
 2. Zewnętrzne źródła baz danych.
 1. Dodawanie formularzy do paska „Szybki dostęp”.
 2. Wykorzystanie i obsługa formularzy.
 1. Wstawianie i edycja tabel.
 2. Wprowadzanie formuł w tabeli.
 3. Wprowadzanie formuł poza tabelą.
 4. Praca z wieloma tabelami w arkuszu.
 1. Wprowadzenie do funkcji tablicowych.
 2. Zastosowanie funkcji tablicowych na prostych przykładach.
 3. Tworzenie list rozwijanych pól wyboru z wykorzystaniem funkcji tablicowych.
 4. Funkcje zapytań warunkowych z wykorzystaniem funkcji tablicowych.
 1. Cechy dobrego raportu.
 2. Zapoznanie z formantami.
 3. Wykorzystanie formantów do tworzenia i obsługi raportu.
 1. Dokonywanie zmian cyfr pisanych na słownie w ramach formuł arkusza.
 2. Dokonywanie zmian cyfr pisanych na słownie w ramach makrodefinicji.
 1. Wyrównania obiektów graficznych w ramach arkusza.
 2. Pokazywanie/ukrywanie obiektów graficznych arkusza.
 3. Tło i logo firmowe.
 4. Nagłówki i stopki  w trakcie wydruku.

Tworzenie sum częściowych w zestawie danych.

 1. Rejestracja makr.
 2. Edytor VB w prostej edycji makra.
 3. Przypisywanie makr do menu.
 4. Przypisywanie makr do formantu „przycisk” i umieszczanie go w arkuszu.
 1. Suma.jeżeli()
 2. Suma.warunków()
 3. Średnia.jeżeli()
 4. Średnia.warunków()
 5. Wyszukaj.pionowo()
 6. Wyszukaj.poziomo()
 7. Adres()
 8. Adr.pośredni()
 9. Indeks()
 10. Licz.jeżeli()
 11. Jeżeli.błąd()
 12. Podaj.pozycję()
 13. Wyszukaj()
 14. Funkcje z grupy bd….()

 1. Przypomnienie zastosowania tabel przestawnych.
 2. Wykorzystanie opcji tabel przestawnych dostosowanych do pożądanych danych.
 3. Nowe możliwości w postaci dodawania funkcji do tabel przestawnych.
 4. Mnóstwo ćwiczeń – tabele przestawne w wielowymiarowej odsłonie.
 1. Tabele danych tworzone na podstawie danych pobieranych z wielu arkuszy – przypomnienie i utrwalenie.
 2. Nowe możliwości konsolidacji w oparciu o formuły.
 3. Kilka ćwiczeń utrwalających.
 1. Przypomnienie na krótkich przykładach.
 2. Sortowanie (w oparciu o wiele kolumn z zadanymi parametrami).
 3. Filtrowanie wielokolumnowe.
 4. Mnóstwo przykładów – zarówno dla sortowania jak i filtrowania danych.
 1. Prosta zamiana formatów danych.
 2. Zamiana formatów danych z zastosowaniem formuł.
 3. Ćwiczenia z przeformatowywania danych – dużo przykładów praktycznych.
 1. Przypomnienie zastosowania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.
 2. Kolejne przykłady wykorzystania tej wspaniałej funkcji w praktyce dnia codziennego.
 1. Przypomnienie zastosowań formatowania warunkowego w zaznaczaniu pożądanych danych.
 2. Wyszukiwanie duplikatów.
 3. Nowe możliwości zastosowań formatowania warunkowego.
 4. Ćwiczenia z zastosowanie formatowania warunkowego.
 1. Przypomnienie ustawień formatowania komórki pod kątem wprowadzanych danych.
 2. Nowe możliwości walidacji danych oparte na funkcjach.
 3. Ćwiczenia z zakresu walidacji i zabezpieczenie danych przed ich niepoprawnym wprowadzeniem.
 1. Tekst jako kolumny.
 2. Szukaj wyniku.
 3. Usuń duplikaty.
 4. Grupuj i rozgrupuj.
 5. Suma częściowa.
 1. Funkcja JEŻELI().
 2. Funkcja ZAOKR().
 3. Funkcja FRAGMENT.TEKSTU().

Kilka ćwiczeń do samodzielnego wykonania, które łączą możliwość korzystania ze wszystkich wcześniej nauczanych narzędzi, funkcji i technik Excela – przyjemne łamigłówki dla umysłu. Pamiętaj, że tylko ćwiczenie czyni mistrza.

Zapoznanie z możliwościami wykorzystania Excela w pracy biurowej. Krótki pokaz możliwości wykorzystania Excela oparty na prezentacji „życiowych” zastosowań arkusza kalkulacyjnego w praktyce.

W czasie ogólnego zapoznania z arkuszem kalkulacyjnym Excel nacisk kładziemy na bezstresowe zapoznanie z możliwościami programu, jego budową i składnią oraz staramy się wdrożyć od razu prawidłowe nawyki związane z jego obsługą.

 1. Praca ze wstążką.
 2. Arkusze i skoroszyty.
 3. Poruszanie się po arkuszu.

Jak najlepiej wprowadzić dane do arkusza kalkulacyjnego Excel?

 1. Rodzaje danych, których można użyć – niespójności w zakresie wprowadzonych danych i błędy z tym związane.
 2. Dane w postaci: liczby w różnych formatach, dane tekstowe, dane dla dat i czasu, dane procentowe – prawidłowe ich wprowadzanie i korygowanie.
 3. Poprawianie danych o błędnie zastosowanych formatach.
 4. Formatowanie komórki – wszystko o zmianie graficznej i merytorycznej zawartości komórki (ramki, wyrównania, podkreślenia, kolory, czcionki, itd.).
 5. Kopiowanie, przesuwanie i wklejanie danych.
 6. Kopiowanie automatyczne – praca w arkuszu przy wprowadzaniu danych.
 7. Poruszanie się po arkuszu kalkulacyjnym z wykorzystaniem myszki i klawiatury.

Prawdziwe abecadło związane z nauką wprowadzania danych do Excela. Niezmiernie ważna część zajęć, rzutująca w przyszłości na mechanizmy stosowane przez pracowników w trakcie konstrukcji tabel, raportów i zestawień. Prawidłowe wdrożenie tego tematu gwarantuje późniejszą możliwość wzbogacania wiedzy i umiejętności obsługi programu.

 1. Proste odwołania do pojedynczych komórek.
 2. Nazywanie komórek i odwołania do nazw.
 3. Odwołania względne i bezwzględne.
 1. Grupowanie danych i tworzenie spójnych tabel.
 2. Tworzenie nagłówków.
 3. Wykorzystanie automatycznych stylów.
 4. Formatowanie ręczne całego obszaru tabeli.
 5. Sumowanie danych (automatyczne i z wykorzystaniem funkcji).
 6. Proste inne wyliczenia związane a danymi (mnożenie, dzielenie i odejmowanie, liczenie średniej).
 1. Zaokrąglanie „po przecinku”.
 2. Zaokrąglanie „przed przecinkiem”.
 3. Zaokrąglanie „do istotności”.
 1. Sortowanie danych (jedno i wielokolumnowe).
 2. Filtrowanie danych (jedno i wielokolumnowe).

Czym by było wprowadzanie danych bez możliwości ich późniejszej analizy. Excel posiada całe mnóstwo narzędzi, które pozwalają w sposób mniej lub bardziej zaawansowany analizować tabele baz danych. W tej części zajęć wprowadzimy podstawowe techniki z tym związane, które jednak już pozwalają w znacznym stopniu zautomatyzować obróbkę danych.

 1. Powiązanie danych w wielu arkuszach (odwołania do innych arkuszy).
 2. Odwołania do kilku komórek w wielu arkuszach w trakcie sumowania i innych operacji.
 3. Omówienie i wykorzystanie narzędzia Excela „Konsolidacja danych”.
 1. Zakreślanie zadanych zawartości komórek.
 2. Szukanie duplikatów.

Tworzenie prostych i typowych zestawień wykorzystywanych w codziennej pracy biurowej

 1. Tworzenie bazy danych kontrahentów – w tym tworzenie „korespondencji seryjnej”.
 2. Tworzenie książki kancelaryjnej.
 3. Tabele zestawień kosztów wraz z podsumowaniem.
 4. Tworzenie prostych zestawień prognostycznych.
 5. Proste tabele zliczające wystąpienia.
 6. Tworzenie dokumentów biurowych z wykorzystaniem Excela – pisma, dokumenty księgowe.
 7. Tabele porównawcze.
 8. Drukowanie danych tabelarycznych – ustawienia programowe i korekty ustawień.

Proste tworzenia zestawień przy wykorzystaniu narzędzia „Tabele przestawne”.

 1. Krótka prezentacja wykorzystania tabel przestawnych oparta na przykładach praktycznych.
 2. Tworzenie tabeli przestawnej.
 3. Omówienie podstawowych operacji na „tabelach przestawnych”.
 4. Ćwiczenia praktyczne z wyszukiwaniem danych w oparciu o wykorzystanie tabel przestawnych.

Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na opracowywanie tabelarycznych zestawień i podsumowań danych poprzez łączenie ich zawartości pochodzących z różnych pól. Dane umieszczone w tabeli przestawnej można rozmieszczać na różne sposoby, a także stosować różne funkcje do ich analizy. Zbudowaną tabelę można dowolnie modyfikować, zmieniając jej układ tak, aby prezentowała dane w oczekiwanym aspekcie. Pomimo, iż nasz kurs jest zapoznaniem z podstawami obsługi programu Excel to jednak w ramach szkolenia zapoznajemy z elementarzem tworzenia tabel przestawnych z uwagi na częstą konieczność ich stosowania w pracy.

Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu w działach księgowości związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań.

 1. Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb – nieprawidłowego formatowania liczb w komórce.
 2. Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne).
 3. Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej z przykładami – ZAOKR().
 4. Możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb – ustawienia w opcjach programu Excel.

Zastosowanie zestawienia obrotów i sald importowanego z programów finansowo-księgowych do tworzenia raportów i zestawień.

 1. Import zestawienia obrotów i sald kont księgowych.
 2. Przykład tworzenia raportów – rozbicie kosztów rodzajowych na odpowiednie miejsca powstania kosztów (MPK).
 3. Zastosowanie funkcji JEŻELI() przy budowie formuł wykorzystywanych w raporcie.
 4. Możliwość zastosowania narzędzia list przy wyborze danych w komórce – ograniczenie danych.
 5. Możliwość kontroli wprowadzonych danych poprzez wykorzystanie narzędzia „kontroli wprowadzonych danych” – generacja komunikatów i walidacja danych w komórce.
 6. Przykład tworzenia raportów – raport graficzny.
 7. Tworzenie wykresów na podstawie zestawienia obrotów i sald.
 8. Możliwości edycji wykresów przy ich wydruku i eksporcie do Worda.
 9. Przykład tworzenia raportów – tabela przestawna zestawienia kosztów rodzajowych.
 10. Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych w Excelu jako rewelacyjne narzędzie do błyskawicznego tworzenia dowolnych zestawień.
 11. Tabela przestawna – płynna zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych.
 1. Tworzenie zestawienia zobowiązań przeterminowanych w zależności od ilości dni opóźnienia.
 2. Sumowanie i konsolidacja danych.
 3. Wyliczenie wartości odsetek.
 4. Przykład tworzenia graficznie-obrazowanych raportów – wykorzystania formatowania warunkowego dla błyskawicznego zestawienia należności lub zobowiązań według pożądanych kryteriów.
 5. Przykład tworzenia raportów z możliwością ich wydruku – wykorzystanie tabel przestawnych dla płynnej generacji raportów związanych z zestawieniem i sumowaniem należności lub zobowiązań.
 6. Raporty dynamiczne – wykorzystanie kalendarza i funkcji daty i czasu przy zestawianiu danych.
 7. Omówienie formatowania wyświetlania dat w Excelu – różne sposoby prezentacji daty, dnia tygodnia i czasu.
 1. Tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat z wykorzystaniem szablonów.
 2. Ustalenie wyniku finansowego  – sumowanie kosztów i przychodów.
 3. Tworzenie informacji dodatkowej – na przykładzie omówienia fragmentu zestawiającego zestawienie środków trwałych z ich umorzeniem z podziałem na grupy rodzajowe.
 1. Przykład zestawienia kosztów paliw w odniesieniu na konkretne samochody.
 2. Przykład ustalenia kosztów uzyskania przychodów rachunków telefonicznych w zależności od kryteriów rozmów prywatnych i służbowych.
 3. Omówienie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO() przy wyborze konkretnych danych z zestawienia.
 1. Przykład zastosowania tabel dla sprawdzenia czy faktury nie uległy powieleniu, czy kwoty z faktur pokrywają się z danymi działów windykacji, czy nie nastąpiło przekłamanie numerów faktur.
 2. Przykład wykorzystania formatowania warunkowego przy duplikacji danych
 3. Przykład wykorzystania tabel. przestawnych przy wyszukiwaniu błędów związanych z powtarzaniem danych.

Wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny” do tworzenia zestawień i ich filtrowania i sortowania.

 1. Rewelacyjne narzędzie „Tekst jako kolumny” służące do podziału danych zapisanych w komórce na kilka kolumn (np. rozbicie imion i nazwisk zapisanych w jednej komórce na dwie oddzielne kolumny).
 2. Filtrowanie zestawień według zadanych kryteriów i wydruk ograniczonych raportów.
 3. Sortowanie danych w kolumnach raportów.
 1. Odczytywanie plików „xml” – na przykładzie kursów walu NBP.
 2. Proste przykłady kwerend danych – pobieranie danych z Internetu.
 1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
 2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
 3. Ukrywanie kolumn i wierszy.
 4. Ukrywanie arkuszy.
 5. Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych.
 6. Przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła  – smutny wniosek: niestety nie ma możliwości pełnej ochrony arkusza przed ingerencją osób niepowołanych.

Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW/GDP), czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych?

Dekalog GMP w zakresie magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

 1. Zasady przyjmowania materiałów i surowców do magazynów.
 2. Organizacja przestrzeni magazynowej.
 3. Statusy materiałów i produktów.
 4. Nadzór nad materiałami zadrukowanymi.
 5. Monitorowanie warunków magazynowania .
 6. Monitoring temperatury i wilgotności w pomieszczeniach – procedury awaryjne.
 7. Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie.
 8. Higiena w magazynach wytwórni.
 9. Zasady postępowania podczas wydawania towarów z magazynów.
 1. Monitorowanie warunków transportu.
 2. Transport jako element krytyczny w procesie dystrybucji.
 3. Zapewnienie niezbędnych technicznych wymogów samochodu transportowego.
 4. Kontenery, termoboxy, rozdzielenie stref transportowych.
 5. Zapewnienie i potwierdzenie odpowiednich warunków transportu – wymagania.
 6. Postępowania w przypadku przekroczenia warunków temperaturowych – wpływ odchylenia na jakość produktu leczniczego.

Jak prawidłowo opracować i prowadzić dokumentację niejawną? Zadania do wykonania w 2020 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

Omówienie przepisów obowiązujących 2020 roku dotyczących ochrony informacji niejawnych.

 

Zasady realizacji zadań zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Rola Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w jednostce.

 

Zasady funkcjonowania pionu ochrony informacji niejawnych. Czy istnieje obowiązek zorganizowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej?

 

Kiedy tworzymy kancelarię tajną a kiedy organizować kancelarię niejawną?

 

Jak prawidłowo dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i jak sporządzić protokół?

 

Jak dokonać przeglądu dokumentów niejawnych i sporządzić protokół?

 

Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych – zasady.

 

Zasady prawidłowego opisywania dokumentów niejawnych.

 

Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne?

 

Zasady dostępu do informacji niejawnych przez kierownika jednostki. Zasady i rodzaje uprawnień jakie powinien posiadać pracownik jednostki w przypadku dostępu do różnych klauzul tajności.

 

Zasady wypełniania Ankiet Bezpieczeństwa Osobowego.

 

 • Kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego.
 • Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych.

 

 • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji.
 • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
 • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
 • Administrator Systemu.

 

Zasady prawidłowej archiwizacji i niszczenia dokumentów niejawnych.

 

Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

 


Ochrona informacji niejawnych 2020. Najnowsze zmiany, ważne zadania i dokumentacja.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Ryszard Andryszczak.

Szacowanie i ocena  ryzyka – krok po kroku:

 • Kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
 • Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • Ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych – krok po kroku.

Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji:

 • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji.
 • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
 • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
 • Administrator Systemu.

Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

 

Ustawowy obowiązek ochrony informacji niejawnych poprzez zarządzanie ryzykiem, w szczególności szacowanie ryzyka.

Podstawowe założenia i wymogi dotyczące szacowania ryzyka przy przetwarzaniu informacji niejawnych wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

Plan ochrony informacji niejawnych uwzględniający szacowanie ryzyka.

Definicje dotyczące bezpieczeństwa informacji niejawnych wynikające z przepisów prawa.

Ocena istotności czynników dla określenia poziomu zagrożeń:

 • klauzula tajności przetwarzanych informacji niejawnych,
 • liczba materiałów niejawnych,
 • postać informacji niejawnych,
 • liczba osób mających lub mogących mieć dostęp do informacji niejawnych,
 • lokalizacja obiektu,
 • dostęp do budynku osób niebędących pracownikami jednostki,
 • inne czynniki.

Określenie poziomu zagrożeń w oparciu o analizy poszczególnych czynników.

Dobranie właściwego zabezpieczenia informacji niejawnych w zależności od poziomu zagrożeń.

Kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego, które powinny być obowiązkowo brane pod uwagę w zależności od klauzuli tajności.

Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego:

 • szafy do przechowywania informacji niejawnych,
 • pomieszczenia,
 • budynki,
 • kontrola dostępu,
 • personel bezpieczeństwa,
 • granice i bariery fizyczne.

Spis norm użytych w metodyce zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prowadzenie szkoleń przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych z uwzględnieniem szacowania ryzyka.

Zasady nadawania uprawnień dostępu do informacji niejawnych z uwzględnieniem i w oparciu o zasadę niezbędnej konieczności.

 1. Czym są dane osobowe?
 2. Co to jest zbiór danych osobowych?
 3. Różnica między danymi zwykłymi a danymi wrażliwymi.
 4. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych.
 5. Podział obowiązków – ADO (Administrator Danych Osobowych, ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji), ASI (Administrator Systemu Informatycznego).
 1. Wymagania formalne stawiane Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji – ABI. Plusy i minusy powołania ABI. Obowiązki i uprawnienia ABI. Porównanie instytucji ABI i IOD (Inspektor Ochrony Danych).
 2. Wymagania formalne oraz usytuowanie ABI w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 3. Bezpośrednia podległość kierownictwu przedsiębiorstwa oraz współpraca z innymi osobami.
 4. Zakres zadań ABI (prawo, a praktyka).
 5. Rozwiązywanie sporów kompetencyjnych oraz innych problemów stojących przed ABI – ćwiczenie (studium przypadku).
 6. Inspektor Ochrony Danych (IOD) w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) – uwagi ogólne.
 1. Kto może pełnić funkcję ABI. Prawnik czy informatyk a może zupełnie kto inny?
 2. Czy ASI może być ABI?
 3. ABI w hierarchii organizacji. Pierwsze problemy po wejściu w życie zmienionych przepisów. (komu i na jakich zasadach podlegać będzie ABI w ramach organizacji).

Alternatywa – Powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych np. Pełnomocnika lub koordynatora ds. Ochrony danych osobowych. Warsztaty – jak należy powołać i wskazać zakres obowiązków koordynatora ds. ochrony danych osobowych?

 1. Czy administrator danych, który nie powołał ABI przeprowadza sprawdzenie czy audytuje? Jakie przepisy mają zastosowanie?
 2. Jak powołać zastępcę ABI-ego?
 1. Ocena legalności przetwarzania danych osobowych klientów i pracowników. (Kiedy należy pytać o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a kiedy takiej zgody unikać? W jaki sposób ewidencjonować zebrane zgody i sprzeciwy?
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kiedy należy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych? Udział ABI i jego rola w negocjacjach – na co zwracać uwagę. Czy różni się powierzenie od udostępnienia danych osobowych?
 3. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych.
 1. Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych i dokumentacją – jak to robić?
 2. Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych – szkolenie, czy inne formy? Jeśli tak, to jak i kogo szkolić? Przykładowe testy do szkoleń
 3. Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych.
 4. Prowadzenie regularnych audytów wewnętrznych (sprawdzeń). Plan sprawdzeń, jak go przygotować i na co zwrócić uwagę?
 5. Raportowanie o nieprawidłowościach do zarządzających organizacją oraz do GIODO (zasady przygotowania sprawozdań)
 6. Przygotowanie odpowiedzi na pismo GIODO
 • Warsztat: Tworzenie wewnętrznego rejestru.
 • Warsztat: Przygotowywanie wzoru kwartalnego/rocznego planu audytów.
 • Warsztat: Przygotowywanie sprawozdania z przeprowadzanego audytu.
 • Warsztat: Ustalenie zakresu obowiązków ABI.
 1. Sprawdzenia (audyty) procesorów. Co i jak sprawdzać?
 2. Pierwszy plan – od kiedy?
 3. Wewnętrzne dokumentowanie przez ABI jego zaleceń – wskazywanie ryzyka prawnego, czy decyzja ABI jest ostateczna?
 4. Co tak naprawdę ABI wie o organizacji? Czy powinien zostać dopuszczony do wszystkich tajemnic?
 5. Zróżnicowanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zależności od branży.
 6. Współpraca z ASI.

Obowiązek informacyjny. Problemy z przygotowaniem klauzul obowiązków informacyjnych określonych w art. 24 i 25 ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Polityka haseł.
 2. Polityka czystego biurka.
 3. Procedura zarządzania kluczami.
 4. Zasady dostępu do pomieszczeń.
 5. Komputery przenośne i „praca na odległość”.
 6. Komputerowe nośniki informacji.
 7. Kopie bezpieczeństwa.
 8. Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.
 9. Zabezpieczenia kryptograficzne.
 10. Procedury reagowania na incydenty.
 1. Kiedy rozporządzenie stanie się wiążące i jak się do tego przygotować?
 2. Bezpośrednie stosowanie ogólnego rozporządzenia do krajowych porządków prawnych.
 3. Nowe kategorie danych – identyfikatory sieciowe, dane biometryczne w rozporządzeniu unijnym.
 4. Nowe instytucje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Notyfikacja incydentów do GIODO. Prywatność w ustawieniach domyślnych. Nowe formy certyfikacji i oceny zgodności.
 5. Nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych.
 6. Nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego.
 7. Obowiązek informacyjny – porównanie treści obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu.
 8. Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design.
 9. Obowiązek informacyjny – porównanie treści obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu. (Warsztaty – prawidłowa treść obowiązku informacyjnego).
 10.  Współadministratorzy czyli wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku administratorów.
 11. Nowe kompetencje GIODO w GDPR, w tym w szczególności możliwość nakładania kar finansowych.
 1. Status prawny inspektora ochrony danych.
 2. Fakultatywność oraz obligatoryjność powołania Inspektora (DPO).
 3. Powołanie oraz odwołanie inspektora ochrony danych.
 4. Profilowanie.
 5. Współpraca w sprawach ochrony danych osobowych
 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
 2. Monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
 3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 ustawy.
 4. Współpraca z organem nadzorczym.
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 ustawy, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 6. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
 7. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

Przykładowa dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych – obecnie i według RODO. Uczestnicy otrzymają wzorcową dokumentację. Warsztat – Obligatoryjne i fakultatywne elementy dokumentacji.

 1. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych pracownika.
 2. Czy pracodawca musi dopełnić obowiązku informacyjnego względem pracownika? Czy zbiory kadrowe należy rejestrować?
 3. Jakie dane może posiadać pracodawca? Wykorzystywanie zaawansowanych systemów do ewidencjonowania pracy, identyfikatory służbowe, książki adresowe ze zdjęciami, witryny intranetowe.
 4. W jakiej formie pracodawca może przetwarzać dane? Czy pracodawca może kserować dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, aktu urodzenia dziecka, itd.) pracowników?
 5. Ochrona wizerunku pracownika w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Zdjęcia na identyfikatorach.
 7. Pracodawca użytkownik – prawa i obowiązki w obszarze ochrony danych osobowych.
 8. Wykorzystywanie danych pracowniczych do celów ustalania przestępstw popełnionych w ramach stosunku pracy.
 9. Komu i na jakich zasadach wolno udostępnić dane osobowe pracownika?
 10. Postępowanie z wnioskami policji, prokuratury, urzędów, banków, rodziny o udostępnienie danych osobowych.
 11. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin w związku ze świadczeniami jakie przysługują u Pracodawcy (ZFŚS).
 12. Dane osobowe a ZFŚS, czy jest dopuszczalne żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 13. Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników – najnowsze wytyczne GIODO.
 14. Czy komornik może żądać od pracodawcy nr rachunkowego dłużnika?

Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji.

 1. Uwarunkowania organizacyjne inwentaryzacji ciągłej przy powołaniu wyodrębnionej komórki inwentaryzacji ciągłej dla całej struktury organizacyjnej podmiotu.
 2. Uwarunkowania organizacyjne przy przeprowadzaniu inwentaryzacji metodą ciągłą w poszczególnych wewnętrznych jednostkach  struktury organizacyjnej podmioty.

Stosowanie odpowiednich zasad i technik to skuteczne przeprowadzenie inwentaryzacji minimalizujące ryzyko popełnienia błędów.

Szkolenie – inwentaryzacja od A do Z. Kompleksowy kurs – Polbi, Warszawa.

Inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Szkolenia – Polbi, Warszawa.

 

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.

 

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.

 

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.

 

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.

 

 1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
 2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
 3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
 4. Inwentaryzacje doraźne.

 

 1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
 2. Zadania zespołów spisowych.
 3. Zadania kontrolerów spisowych.

 

 1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
 2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
 3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
 4. Forma arkuszy spisowych.
 5. Spis składników trudnych do pomiaru.
 6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
 7. Czynności po zakończeniu spisu.

 

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności  metody.

 

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

 

 1. Wycena, ustalenie i księgowanie  różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
 3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
 4. Uwarunkowania  występowania z roszczeniami.

 

Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu procedur i metod  prowadzenia inwentaryzacji oraz jej właściwej organizacji.  Szkolenie to także okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Szkolenie 1-dniowe. Program opracował Andrzej Kępa.

SZKOLENIE - Osoba Odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej. POLBI - WARSZAWA.

Omówienie zakresu działań dotyczących Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej nadzorowanych przez Osobę Odpowiedzialną w oparciu o wymagania Rozporządzenia DPD.

Obowiązki przedsiębiorcy oraz Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Zarządzanie systemem jakości Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD)  przez Osobę Odpowiedzialną – zakres, zasady, wymagane zapisy i ich nadzorowanie.

Kontrolowanie czynności operacyjnych wykonywanych w dystrybucji hurtowej – delegowanie zadań i nadzorowanie ich prawidłowego wykonania.

Zasady kontroli uprawnień dostawców i odbiorców oraz nadzoru nad zleceniobiorcami – raportowanie, zapisy.

Czas zarezerwowany przez prowadzącą szkolenie na wnioski końcowe dotyczące praktycznych aspektów realizacji obowiązków osoby odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.

Prezentacja ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – wstęp.

„Nowe” Standardy kontroli w administracji rządowej zatwierdzone przez Szefa KPRM 31 lipca 2017 roku.

Rodzaje kontroli według 4 kryteriów podstawowych.

Cele i funkcje prowadzenia kontroli w ujęciu praktycznym:

 1. Cel podstawowy.
 2. Cel dodatkowy.
 3. Funkcje kontroli (sprawdzanie, ocenianie, wnioskowanie).

Prezentacja w ujęciu praktycznym uczestników postępowania kontrolnego.

 1. Kontrola prawidłowości – cztery złote kryteria kontroli w ujęciu praktycznym:
 • legalność;
 • gospodarność;
 • celowość;
 • rzetelność,
 • charakter prewencyjny lub wykrywający.
 1. Kontrola wykonywania zadań:
 • skuteczność,
 • wydajność,
 • oszczędność.

Szczegółowe omówienie zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

Zakres podmiotowy ustawy – uczestnicy postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym.

1. Kontrola prawidłowości – cztery złote kryteria kontroli w ujęciu praktycznym:

 •  legalność;
 • gospodarność;
 • celowość;
 • rzetelność.

2. Kontrola wykonywania zadań:

 • skuteczność,
 • wydajność,
 • oszczędność.

Zasady postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym.

1. Tryb zwykły:

 • planowanie w kontroli:

–      w skali makro (tworzenie okresowego planu kontroli),

–      w skali mikro (planowanie pojedynczego zadania kontroli),

 • czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem kontroli,
 • program kontroli – zakres przedmiotowy,
 • program kontroli – tryb opracowania, identyfikacji i analiza ryzyk, zatwierdzenie programu,
 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
 • zawiadomienie o kontroli (forma, termin),
 • zasady prowadzenia czynności kontrolnych,
 • prawa i obowiązki kontrolera,
 • przegląd ryzyk w obszarze zagrożeń korupcyjnych związanych z pracą kontrolera,
 • prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej,
 • prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej,
 • czynności kontrolne – techniki kontroli,
 • środki dowodowe przeprowadzane w ramach czynności kontrolnych (otwarty katalog środków dowodowych, dokumenty, rzeczy oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia),
 • metody doboru próby do kontroli,
 • protokoły i notatki służbowe sporządzane w ramach czynności kontrolnych,
 • współpraca z podmiotami trzecimi (np. potwierdzenie zewnętrzne pozytywne/negatywne),
 • projekt wystąpienia pokontrolnego (zakres przedmiotowy, tryb opracowania i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej),
 • oświadczenie byłego kierownika jednostki odnośnie projektu wystąpienia pokontrolnego,prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • dokonywanie sprostowań w wystąpieniu pokontrolnym,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przez kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej (odrzucenie zastrzeżeń, uwzględnienie zastrzeżeń w całości lub
 • w części, oddalenie zastrzeżeń w całości lub w części),
 • odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej,
 • wystąpienie pokontrolne (zakres przedmiotowy obligatoryjny i fakultatywny, tryb przyjęcia i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej, ostateczny charakter),
 • informacja o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Tryb uproszczony:

 • przesłanki do zastosowania trybu uproszczonego,
 • podobieństwa i różnice trybów kontroli,
 • sprawozdanie z kontroli.

1. Akta kontroli – zakres przedmiotowy i zasady i techniki prowadzenia.

2. Prawo wglądu do akt kontroli.

3. Zasady ujawniania akt kontroli.

Informacje o wynikach kontroli.

Ćwiczenia praktyczne służące wypracowaniu przydatnych wzorów i przykładowych dokumentów w tym m.in.:

 • zgłoszenia zadania kontrolnego do planu kontroli,
 • planu kontroli: lista podstawowa i lista rezerwowa,
 • oświadczenia kontrolera/biegłego dot. przesłanek wyłączenie z udziału w kontroli,
 • upoważnienia do kontroli,
 • programu kontroli,
 • protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień,
 • protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia,
 • notatki służbowej,
 • projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • wystąpienia pokontrolnego.

Szkolenie: Korekty dokumentacji płacowej 2019 i ich konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US. Polbi - Warszawa, prowadzi Andrzej Radzisław.

 

 1. Nadpłata wynagrodzenia pracownika.
 2. Rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.
 3. Korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.
 4. Wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA(E-ZLA) po wypłacie wynagrodzenia – jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego?
 5. Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.
 6. Konsekwencje dla płatnika składek ZUS w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.
 7. Konsekwencje podwyższenia wynagrodzenia z okresem wstecznym na podstawę wymiaru zasiłków.
 8. Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).
 1. Błędne oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.
 2. Korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.
 3. Jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS?
 1. Rozliczenie składek z tytułu przekroczenia kwoty 30-krotności rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obowiązki płatnika i ubezpieczonego.
 2. Konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez ubezpieczonego.

Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia w zakresie składek ZUS oraz skutki podatkowe.

 1. Kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana?
 2. Jakich zapisów unikać przy zawieraniu umów o dzieło?
 3. Jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u?
 4. Jak odzyskać składki od ubezpieczonego?

Korekta związane z uznaniem umowy zlecenia za umowę o pracę. Korekta rozliczeń podatkowych i składkowych.

Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowania składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego.

Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i byłego pracownika. Prawidłowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.

Korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z uznaniem zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy pracy.

Korekta dokumentów do ZUS w związku z przywróceniem pracownika do pracy.

Konsekwencje śmierci pracownika (zleceniobiorcy) dla rozliczeń z ZUS i US. Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika – obowiązki podatkowe.

Przedawnienie należności, a obowiązek składania korekty dokumentów do ZUS. Terminy składania korekt do ZUS oraz obowiązki płatnika do złożenia korekty dokumentacji podatkowej do Urzędu Skarbowego.

Czas na pytania indywidualne uczestników szkolenia z zakresu dokonywania korekt dokumentacji płacowej 2019 i ich konsekwencji dla rozliczeń z ZUS i US a także wyjaśnienia oraz rady i sugestie wykładowcy.


Szkolenie: Korekty dokumentacji płacowych - konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US.


Korekty dokumentacji płacowych – konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US. Szkolenie 1-dniowe. Program opracował Andrzej Radzisław.

Koszty uzyskania przychodów – CIT, PIT, VAT. Szkolenie w Warszawie prowadzi Tomasz Wojewoda.

Przegląd projektowanych zmiany od 1 stycznia 2019 roku  w zakresie podatków CIT i PIT.

Zmiany, od 19 lipca 2018 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze spadku bądź darowizny.

Zmiany, od 19 lipca 2018 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie katalogu zawodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów dla twórców.

 • Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
 • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
 • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku do kosztów uzyskania przychodów.
 • Nowe regulacje dotyczące wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).
 • Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.
 • Wprowadzenie, w podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
 • Ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy uprzednio te wartości niematerialne i prawne były własnością podatnika, a następnie zostały zbyte.
 • Podwyższenie wysokości niektórych zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych np. w przypadku: sprzedaży premiowej, świadczeń dla pracowników, emerytów, rencistów itp.
 • Zmiany w zakresie odliczania kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców.
 • Zmiany w zakresie odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo rozwojową.

Nowe regulacje w zakresie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.

Rozszerzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – skutki w zakresie poboru podatku u źródła dla polskich płatników np. w przypadku zakupu usług: najmu, reklamy, marketingu, licencji, programów komputerowych, biletów lotniczych itp. od podmiotów zagranicznych.

Zmiany w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne – zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.

Warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów np.: kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady, koszty egzekucji i postępowania sądowego – zasady rozliczeń podatkowych.

Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową itp. – rozliczanie na gruncie podatków dochodowych.

Obowiązek składania PIT-8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności – zasady rozliczeń na gruncie VAT.

Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.

Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie, różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).

Straty w środkach trwałych i obrotowych – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie, rozliczanie na gruncie VAT itp.

Inwestycje w obcych środkach trwałych – zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów, korekty podatku VAT naliczonego.

Wydatki na nabycie programów komputerowych – przypadki, gdy stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie na gruncie VAT.

Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie podatku VAT.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku  i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy (Sygn. akt K 7/13 – Sentencja została ogłoszona dnia 18 lipca 2014 r. w Dz. U. poz. 947).

Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych i zleceniobiorców – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników i osób nie będących pracownikami – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników i innych osób, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych np. używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej, prywatne samochody pracowników używane do celów służbowych itp.) zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Różnice kursowe – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.), kursy walut stosowane na gruncie VAT.

Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego – zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów, zakupy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia itp.

Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.

Zasady rozliczeń podatkowych dotyczących umorzeń, przedawnienia i sprzedaży wierzytelności.

Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT.

Pozostałe zagadnienia związane z problematyką zaliczania ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów i prawidłowych rozliczeń podatkowych.

Panel dyskusyjny – Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu kosztów uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 • Czynny udział strony.
 • Dochodzenie prawdy obiektywnej.
 • Pisemność.
 • Szybkość postępowania – terminy, przedłużanie, obliczanie.
 • Umorzenie postępowania.
 • Elementy decyzji.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Ustne ogłoszenie decyzji.
 • Błędy pisarskie i rachunkowe, oczywiste omyłki.
 • Protokoły, notatki, adnotacje.
 • Metryka sprawy.
 • Rejestracja w obiegu tradycyjnym.
 • Rejestracja w systemie elektronicznym.
 • Przyjmowanie podań do protokołu.
 • Prowadzenie spisów spraw i rejestrów.
 • Znakowanie spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Naruszanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego:

 • czynnego udziału stron,
 • dochodzenia prawdy obiektywnej,
 • szybkości postępowania – terminy, przedłużanie,
 • pisemności.
 • Umorzenie postępowania.
 • Elementy decyzji ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia.
 • Błędy pisarskie, rachunkowe, oczywiste omyłki.

Tworzenie prawidłowej dokumentacji sprawy administracyjnej – protokoły, notatki, adnotacje, metryka sprawy.

 • Przyjmowanie podań do protokołu.
 • Rejestracja w obiegu tradycyjnym.
 • Rejestracja w systemie elektronicznym.

Prowadzenie spisów spraw i rejestrów. Znakowanie spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas stosowania jrwa przez pracowników.

 • Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.
 • Zasada współdziałania organów administracji.
 • Zasada proporcjonalności.
 • Zasada bezstronności.
 • Zasada równego traktowania.
 • Zasada ugodowego załatwiania spraw.
 • Zasada dwuinstancyjności.
 • Zmiany w art. 36-38 KPA.
 • Ponaglenie jako środek zaskarżania bezczynności.
 • Dokumentowanie w aktach sprawy.
 • Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.

Pojęcia, zasady wymiaru odstąpienie od wymierzenia kary, przedawnienie, ulgi.

Moduł kadrowy obejmuje 44 godziny wykładowe. Tematy omawiane podczas zajęć:

 1. Definicja pracownika i pracodawcy.
 2. Prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zakaz gorszego traktowania.
 3. Zakaz dyskryminacji.
 1. Powstanie stosunku pracy – elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz elementy obligatoryjne i fakultatywne treści takiej umowy.
 2. Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru.
 3. Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych – umowy zlecenia i umowy dzieło.
 4. Rodzaje umów o pracę.
 5. Studium przypadku.
 6. Sporządzanie umowy o pracę z uwzględnieniem klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych, analiza treści umowy.
 7. Treść kwestionariusza osobowego.
 1. Akta osobowe pracownika – zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych.
 2. Dokumentowanie pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej niż umowa pracę.
 3. Studium przypadku.
 4. Założenie akt osobowych – teczka osobowa zatrudnionego.
 1. Szkolenie BHP.
 2. Badania profilaktyczne.
 3. Informacja o zasadach wykonywania pracy.
 4. Studium przypadku.
 5. Karta BHP
 1. Definicja czasu pracy i normy czasu pracy.
 2. Pojęcia związane z czasem pracy tj. doba pracownicza, pracownicy zarządzający, pora nocna, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, praca zmianowa.
 1. Systemy czasu pracy.
 2. Studium przypadku.
 3. Przykład miesięcznej karty pracy.
 4. Rozliczenie czasu pracy osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy.
 5. Studium przypadku.
 6. Przykładowy harmonogram czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy.
 1. Praca w porze nocnej.
 2. Praca w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych.
 4. Ewidencja czasu pracy, zwolnienia z jej prowadzenia, harmonogramy.
 5. Czas pracy pracowników zarządzających.
 6. Dyżur pracowniczy.
 7. Studium przypadku.
 8. Ustalanie przekroczenia normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 9. Sporządzenie grafika pracy osoby zatrudnionej w rozkładzie zmianowym.
 10. Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
 1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 2. Okresy niewykonywania pracy – zwolnienia od pracy, przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 3. Studium przypadku.
 4. Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy.
 1. Definicja urlopu.
 2. Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop w życiu, wymiar urlopu.
 3. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Plan urlopów.
 5. Studium przypadku.
 6. Wniosek urlop – karta urlopowa.
 7. Dokumenty na podstawie których ustalane jest prawo do urlopu.
 8. Obliczanie stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu.
 1. Obowiązek wykorzystania urlopu, odwołanie z urlopu, zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu.
 2. Urlop bezpłatny, urlopy dodatkowe określone odrębnymi przepisami.
 3. Przedawnienie się prawa do urlopu.
 1. Definicja cudzoziemca a dostęp do polskiego rynku pracy:

– obywatele Unii Europejskiej,

– cudzoziemcy na stałe przebywający na terenie RP,

– Karta Polaka,

– zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

 1. Warunki dostępu do polskiego rynku pracy:

– dokument podróży,

– wiza.

 1.  Zezwolenie na pracę:

– procedura wydawania zezwolenia,

– odmowa wydania lub uchylenie zezwolenia na pracę,

– wygaśnięcie zezwolenia na pracę.

 1. Świadczenie pracy przez cudzoziemca:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej,

– szczególne rodzaje prac wykonywanych przez cudzoziemców.

 1.  Kontrola legalności zatrudnienia:

– nielegalne zatrudnienie – definicja,

– podmioty uprawnione do kontroli legalności zatrudnienia,

– konsekwencje nielegalnego zatrudnienia dla cudzoziemca i dla zatrudniającego.

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne. wynagrodzenie godziwe.
 2. Prawo do wynagrodzenia.
 3. Formy wynagradzania.
 4. Stałe składniki wynagrodzenia.
 5. Premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia.
 6. Regulamin wynagradzania, ustalanie treści, zmian w treści i tryb ich wprowadzania.
 7. Case study.
 8. Omówienie przykładowego regulaminu wynagradzania.
 9. Wprowadzanie zmian do regulaminu.
 1. Szkoda powstała z winy umyślnej lub nieumyślnej, ograniczenia w wysokości odszkodowania.
 2. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 3. Zasady współodpowiedzialności.
 4. Studium przypadku.
 5. Omówienie treści umowy o odpowiedzialności majątkowej.
 1. Zbieg potrąceń.
 2. Egzekucja komornicza z wynagrodzenia.
 3. Zakaz konkurencji, zakres i czas obowiązywania.
 4. Studium przypadku.
 5. Wzory pism sporządzanych przez pracownika lub przez pracodawcę w związku z potrąceniem.
 6. Wzór umowy o zakazie konkurencji.
 1. Kary porządkowe, rodzaje kar, przesłanki ich stosowania.
 2. Tryb udzielania kary i zasady składania zażalenia na jej zastosowanie.
 3. Okres przedawnienia.
 4. Case study.
 5. Sporządzenie wniosku o udzielenie kary porządkowej.
 6. Zażalenie pracownika na zastosowaną karę.
 1. Ochrona stosunku pracy.
 2. Prace wzbronione.
 3. Urlop macierzyński.
 4. Dodatkowy urlop macierzyński.
 5. Urlop ojcowski.
 6. Urlop wychowawczy.
 7. Uprawnienia pracowników (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica.
 8. Zasiłek opiekuńczy.
 9. Zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich.
 10. Wysokości świadczeń.
 11. Studium przypadku.
 12. Wypełnianie dokumentacji w aspekcie świadczeń związanych z rodzicielstwem.
 1. Zmiana warunków wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego i porozumienia zmieniającego.
 2. Okoliczności wyłączające możliwość zmiany warunków pracy i płacy.
 3. Zwolnienia grupowe, zasady, odszkodowania.
 4. Przejęcie pracowników w trybie określonym w art. 231 KP.
 5. Ustanie stosunku pracy.
 6. Wygaśniecie stosunku pracy.
 7. Rozwiązanie umowy o pracę, tryby w jakich umowa jest rozwiązywana.
 8. okresy wypowiedzenia i dopuszczalność ich skracania
 9. Case study.
 10. Oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowywania okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron.
 11. Termin i forma odwołania od złożonego oświadczenia.
 12. Treść świadectwa pracy.
 1. Konsultacja ze Związkami Zawodowymi rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.
 2. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy.
 1. Społeczna  Inspekcja Pracy – podstawa prawna działania i zakres uprawnień.
 2. Państwowa Inspekcja Pracy – podstawa prawna działania i zakres uprawnień.
 3. Sądy Pracy.
 4. Regulacje wynikające z Kodeksu Karnego.
 5. Odszkodowania.
 6. Studium przypadku.
 7. Dziennik S.I.P.
 8. Pozew do Sądu Pracy.

 

Moduł płacowy na kursie dla specjalistów do spraw kadr i płac obejmuje 80 godzin wykładowych. Tematy omawiane podczas zajęć:

 1. Ubezpieczenia społeczne.
 2. Zbieg tytułu ubezpieczeń.
 3. Ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych.
 4. Terminy zgłoszeń do ZUS.
 5. Ubezpieczenia zdrowotne.
 6. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
 7. Deklaracje ZUS.
 8. Deklaracje zgłoszeniowe.
 9. Deklaracje rozliczeniowe.
 1. Wynagrodzenie brutto-netto.
 2. Pojęcie płacy minimalnej.
 3. Zasady ustalania podatku dochodowego.
 4. Progi podatkowe – procent podatku.
 5. Samozatrudnienie – podatek liniowy czy ryczałt.
 6. Samozatrudnienie z byłym pracodawcą.
 7. Koszty uzyskania przychodu.
 8. Kwota wolna.
 9. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne.
 10. Kwota wolna od potrąceń.
 11. Składniki nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami.
 12. Składniki opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami.
 13. Składniki nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami.
 1. Omówienie świadczeń pozapłacowych.
 2. Ryczałty i ekwiwalenty.
 3. Ryczałt samochodowy.
 4. Używanie telefonu prywatnego do celów służbowych.
 5. Prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych.
 6. Pozostałe świadczenia pozapłacowe.
 7. Samochód służbowy używany do celów prywatnych.
 8. Służbowy telefon komórkowy.
 9. Ubranie służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej.
 10. Dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych.
 11. Świadczenia medyczne na rzecz pracowników.
 12. Wydatki dodatkowe na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.).
 13. Posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy
 1. Pojęcie podróży służbowej.
 2. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe.
 3. Rozliczanie podróży służbowych.
 4. Dokumentowanie podróży służbowych.
 5. Wypłaty ponadlimitowe.
 1. Wynagrodzenie za czas choroby.
 2. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy.
 3. Dokumentowanie niezdolności do pracy na skutek choroby.
 4. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.
 5. Wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy.
 6. Zasiłek opiekuńczy.
 7. Zasiłek macierzyński.
 8. Świadczenie rehabilitacyjne.
 9. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
 10. Studium przypadku.
 11. Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych.
 12. Zasady ustalania podstawy.
 13. Wypełnianie dokumentów do ZUS.
 14. Zapoznanie się z kodami ZUS.
 1. Rejestr płatników i ubezpieczonych.
 2. Zgłoszenie płatnika do ZUS (ZPA, ZAA, ZBA).
 3. Zgłaszanie pracowników do ZUS w programie Płatnik (ZUA, ZZA).
 4. Zgłoszenie członków rodziny pracownika (ZCZA).
 5. Zmiany danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych (ZIPA, ZIUA, ZUA).
 6. Wyrejestrowania (ZWUA, ZWPA).
 7. Dokumenty rozliczeniowe (RCA, RZA, DRA).
 8. Zgłaszanie i rozliczanie sytuacji szczególnych (RSA) (np. wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, przerw w opłacaniu składek, urlopów, itp.).
 9. Korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 10. Kopiowanie dokumentów.
 11. Inne dokumenty w „Płatniku” – IWA, RMUA, ZSWA.
 12. Wysyłka dokumentów do ZUS.
 13. Potwierdzenie wysyłki.
 1. Symulacja pracy w działach płacowych w oparciu o autorski skrypt oparty na danych pogrupowanych w 12 miesiącach dla kilku pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy. W trakcie zajęć sporządzanych jest 12 list płac i zamknięcie roczne przy różnych zbiegach wydarzeń, które mogą zdarzyć się w praktyce (choroby, urlopy, dni opieki, nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, premie, nagrody i inne). Pomocą w trakcie zajęć jest możliwość skorzystania z autorskich kalkulatorów płacowych opracowanych przez POLBI, m. in. kalkulatora wynagrodzeń netto, kalkulatora wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, kalkulatora składek ZUS, kalkulatora podróży służbowych, kilometrówka i ryczałtów samochodowych. Bardzo ciekawe zajęcia oparte na różnych życiowych przypadkach i zmuszające do myślenia.
 2. Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku kwoty stałej, roboczogodzin i akordów oraz tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc i za przepracowaną część miesiąca.
 3. Wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i tworzenie listy płac w przypadku choroby.
 4. Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku urlopów i tworzenie list płac.
 5. Wyliczanie zmniejszeń wynagrodzeń w wypadku innych nieobecności w pracy.
 6. Szczególne wypadki ustalania wynagrodzeń.
 7. Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych.
 8. Sposób ustalenia wartości świadczeń pozapłacowych.
 9. Zasady ustalania podstawy emerytalno-rentowej  (dodatkowe świadczenia).
 10. Zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego.
 11. Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego – aspekt składkowy i podatkowy.
 12. Wypłata świadczenia urlopowego.
 13. Przygotowanie list płac pod kątem przyznanych odszkodowań i potrąceń.
 14. Zasiłki w świetle płac, w tym zasiłek macierzyński, wychowawczy i inne.
 15. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym – deklaracje, terminy, druki.
 16. Korekty list płac.
 17. Korekty podatku dochodowego.

KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW. CERTYFIKOWANE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH. RACHUNKOWOŚĆ – OBSZERNY PROGRAM KURSU. SAMODZIELNY KSIĘGOWY – STAWIAMY NA PRAKTYKĘ, ZAJĘCIA W WARSZAWIE.

Zajęcia prowadzone w ramach modułu podatkowego obejmują 32 godziny wykładowe.

 

 • Kontrola karno-skarbowa
 • Zasady postępowania podatkowego
 • Zaległości podatkowe – zasady postępowania
 • Postępowanie w sprawach nadpłaty podatkowej
 • Przedawnienie i umorzenia zobowiązań podatkowych
 • Podatek od towarów i usług – VAT naliczony i należny
 • Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT
 • Odliczanie VAT naliczonego od należnego
 • Sprzedaż mieszana a VAT naliczony
 • Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe VAT
 • Szczególne przypadki dotyczące rozliczania VAT
 • Podatek VAT w obrocie zagranicznym
 • Faktura VAT jako dokument VAT-owski (rodzaje faktur: faktura VAT, faktura zaliczkowa, faktura VAT marża, VAT-MP, faktura korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty traktowane na równo z fakturami)
 • Wystawienie i otrzymanie dokumentu VAT a moment powstania obowiązku podatkowego
 • Zasady wystawiania i korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące)
 • Definicja przychodu podatkowego (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 • Koszty uzyskania przychodów – omówienie części elementów listy wykluczeń
 • Zasady odliczania darowizn od dochodu
 • Rozliczenie i opodatkowanie kapitałów pieniężnych (dochodów z dywidend, odsetek bankowych, sprzedaży papierów wartościowych)
 • Elementy prawa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej osoby fizycznej (podatkowa książka przychodów i rozchodów)
 • Definicja przychodów podatkowych (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 • Definicja kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania)
 • Koszty nieuznane za koszty uzyskania przychodu
 • Koszty reprezentacji i reklamy, sponsoring
 • Zasady odliczania darowizn
 • Ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Rachunkowość i księgowość w systemie nauk ekonomicznych
 • Akty prawne dotyczące rachunkowości (ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości – KSR, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR)
 • Zapoznanie z ustawą o rachunkowości (objęcie księgami rachunkowymi, struktura ustawy i znaczenie poszczególnych rozdziałów)
 • Krajowe a międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości
 • Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, dekrety, dowody księgowe, systemy informatyczne)
 • Podstawy ewidencji dwustronnej (konto księgowe jako podstawowe narzędzie ewidencji księgowej, zasada podwójnego zapisu, rodzaje kont)
 • Rodzaje kont (konta aktywne, konta pasywne, konta kosztowe, konta przychodowe, konta pozabilansowe)
 • Podział kont (konta syntetyczne i konta analityczne – przykłady strukturalne)
 • Konta jednosaldowe i konta dwusaldowe – zasady ewidencji
 • Jednostki zobowiązane do składania sprawozdania finansowego
 • Części składowe sprawozdania finansowego (informacja wstępna, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie kapitałowe)
 • Bilans (podział bilansu, omówienie pozycji aktywów i pasywów, aktywa trwałe i aktywa obrotowe, należności i zobowiązania krótko i długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, zasada równości sum bilansowych)
 • Rachunek zysków i strat (pojęcie kosztów i przychodów, podział przychodów i kosztów, koszty i przychody operacyjne, pozostałe koszty i przychody operacyjne, koszty i przychody finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, wynik finansowy jednostki brutto i netto, obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych)
 • Ewidencja księgowa zakupu towarów i materiałów w obrocie krajowym (zakupy magazynowe, zakupy bezpośrednio-kosztowe)
 • Ewidencja księgowa rozchodów magazynowych (wartość sprzedanych towarów i materiałów, metody rozchodów magazynowych – FIFO pierwsze weszło pierwsze wyszło, LIFO ostatnie weszło pierwsze wyszło, AVCO metoda cen przeciętnych i inne)
 • Ewidencja księgowa sprzedaży materiałów i towarów w obrocie krajowym (ewidencja przychodów ze sprzedaży)
 • Ewidencja księgowa braków i strat trwałych materiałowo-towarowych
 • Ewidencja księgowa kosztów zakupu towarów i materiałów (transport, ubezpieczenia, itp.)
 • Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży towarów i materiałów w obrocie zagranicznym (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – WNT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT, export i import)
 • Różnice kursowe w księgach rachunkowych – ewidencja księgowa różnic kursowych (rzeczywiste różnice kursowe, wycena środków pieniężnych i rozrachunków z kontrahentami w walucie na dzień bilansowy), różnice kursowe podatkowe i bilansowe, koszty uzyskania przychodów a różnice kursowe
 • Definicja aktywów pieniężnych i ich miejsce w strukturze aktywów bilansu
 • Ewidencja księgowa środków pieniężnych w kasie (dokumenty kasowe, raport kasowy, dokumenty KW i KP, wnioski o zaliczkę i rozliczenie zaliczki pobranej)
 • Ewidencja księgowa zaliczek pieniężnych i operacji dokonywanych kartą płatniczą
 • Ewidencja księgowa środków pieniężnych w banku (operacje wejścia i wyjścia, koszty operacji bankowych, prowizje i opłaty bankowe, środki pieniężne w drodze)
 • Ewidencja i wycena kredytów bankowych i pożyczek oraz ich spłat, umorzeń i przeszacowań (kredyty i pożyczki długo i krótkoterminowe, odsetki od kredytów i pożyczek oraz ich ewidencja, wycena bilansowa na koniec roku obrotowego)
 • Klasyfikacja rozrachunków i ich miejsce w strukturze bilansu
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi (należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług)
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi (rozrachunki z kontrahentami wewnątrzwspólnotowymi)
 • Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
 • Ewidencja rozrachunków z tytułu podróży służbowych
 • Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami (w tym rozliczenie zaliczek pobranych)
 • Ewidencja rozrachunków z tytułu niedoborów, szkód i nadwyżek (odpowiedzialność osób)
 • Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych (rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT, rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatków dochodowych, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy)
 • Wycena rozrachunków (wycena bieżąca i na koniec roku)
 • Definicja środków trwałych w rozumieniu prawa podatkowego i bilansowego
 • Definicja wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu prawa podatkowego i bilansowego
 • Omówienie struktury Klasyfikacji Środków Trwałych – KŚT
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ustalenie stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja bilansowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja ekonomiczna)
 • Amortyzacja podatkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja liniowa, degresywna, podwyższona, indywidualna, jednorazowa, „de minimis”)
 • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny)
 • Ewidencja likwidacji i sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup środków trwałych w obrocie zagraniczny
 • Samochody w ewidencji księgowej (szczególne formy rozliczania i ewidencji związane z ustawami podatkowymi)
 • Ograniczenia kosztów uzyskania przychodów przy amortyzacji samochodów osobowych
 • Ograniczenia kosztów uzyskania przychodów przy ubezpieczeniach samochodów osobowych
 • Składniki wynagrodzeń
 • Prosty przykład wyliczenia wynagrodzenia netto przy podanej kwocie wynagrodzenia brutto wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy
 • Dwa schematy ewidencji księgowej wynagrodzeń
 • Ewidencja wynagrodzeń – koszty bilansowe a koszty uzyskania przychodów
 • Ewidencja składek z tytułu rozrachunków z ZUS (z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy)
 • Ewidencja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Ewidencja pakietów medycznych, ekwiwalentów i świadczeń w ramach BHP, dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników (w tym paczek świątecznych), ewidencja innych świadczeń
 • Ewidencja potrąceń z tytułu wynagrodzeń
 • Ewidencja umów cywilno-prawnych i ich rozliczanie
 • Ewidencja kosztów dodatkowych pracodawcy z tytułu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Koszty podróży służbowych (diety, dojazdy, przejazdy miejscowe, noclegi i inne koszty)
 • Koszty uzyskania przychodów przy podróżach służbowych
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Druki i dokumenty w trakcie rozliczania podróży służbowych
 • Klasyfikacja kapitałów własnych i ich podział w pasywach bilansu
 • Ewidencja tworzenia i zmian w zakresie kapitału podstawowego, zapasowego i rezerwowego
 • Wynik finansowy z lat ubiegłych i wynik finansowy roku bieżącego
 • Pojęcie wyniku finansowego netto i wyniku finansowego brutto
 • Wynik finansowy bilansowy a podatkowa podstawa opodatkowania
 • Ewidencja kosztów w różnych wariantach stosowanych w praktyce dnia codziennego
 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym kosztów – tzw. konta zespołu czwartego 4XX (401 amortyzacja, 402 zużycie materiałów i energii, 403, usługi obce, 404 podatki i opłaty, 405 wynagrodzenia, 406 ubezpieczenia społeczne, fundusze i inne świadczenia na rzecz pracowników, 407 inne koszty rodzajowe)
 • Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym kosztów (konta zespołu piątego 5XX, koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych, podział analityczny na koszty rodzajowe)
 • Elementy kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów gotowych
 • Ewidencja kosztów równolegle prowadzonych w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym – zamknięty krąg kosztów
 • Zapobieganie przerwania kręgu kosztów
 • Ustalenie wyniku finansowego w oparciu o układ kosztów
 • Koszty i przychody w układach kosztów
 • Zmiana stanu produktów jako saldo konta 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”
 • Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych (RMKC)
 • Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych (RMKB)
 • Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych przychodów (RMP)
 • Ewidencja księgowa rezerw na zobowiązania
 • Transakcje rozliczane w czasie a Krajowe Standardy Rachunkowości – KSR-y
 • Ewidencja operacji zakupu przy braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego
 • Samonaliczanie podatku VAT należnego i ewidencja operacji z tym związanych – VAT odwrotny
 •  Ewidencja darowizn przekazanych
 • Ewidencja otrzymanych darowizn pieniężnych i rzeczowych w zakresie środków trwałych
 • Ewidencja zakupu i sprzedaży usług
 • Ewidencja kosztów uznanych za NKUP – dwa sposoby
 • Rozliczenie i ewidencja podatku VAT na koniec miesiąca (deklaracja VAT-7)
 • Szczególne przypadki wyceny rozrachunków
 • Wycena składników aktywów trwałych (w tym elementy inwentaryzacji)
 • Wycena składników aktywów obrotowych
 • Wyceny walutowe
 • Trwałe zmiany wartości składników aktywów („in plus” i „in minus”)
 • Elementy i podstawy prawne inwentaryzacji
 • Ustalanie wyniku finansowego
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego

Praktyczne zajęcia na kursie księgowości prowadzimy z wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych programów na rynku w Polsce – „Symfonia Finansowo – Księgowa” oraz aplikacji do zarządzania majątkiem trwałym w firmie – „Symfonia Środki Trwałe”.

Nasze szkolenie z księgowości nastawione jest 100% na praktykę i symulację rzeczywistości – w trakcie zajęć symulowana jest praca na samodzielnym stanowisku komputerowym – odzwierciedlenie pracy zawodowej w realnej firmie w oparciu o przygotowane dokumenty księgowe.

 • W trakcie zajęć na kursie księgowości omawiamy m. in.:
 • zakładanie i zarządzanie kontami księgowymi w module programy Symfonia FK – „Plan Kont” (zakładanie kont bilansowych i wynikowych, konta pozabilansowe, ustawianie sald kont w sprawozdaniu finansowym, konta syntetyczne i analityczne, konta kartotekowe),
 • konta specjalne (490 rozliczenie kosztów rodzajowych, 755 rozliczenie różnic kursowych, 149 środki pieniężne w drodze, uwzględnianie salda konta 130 rachunek bankowy w wyciągu bankowych, konto 860 wyniku finansowego)
 • wprowadzanie bilansu otwarcia,
 • dekretacja dokumentów,zarządzanie kartotekami kontrahentów, pracowników, i inne
 • systemy ewidencji kosztów – wybór opcji programu (otwieranie nowej firmy z generacją planu kont i wyborem wariantu kosztów),
 • wprowadzanie dokumentów księgowych (FVZ, FVS, PZ, WZ, RK, PK, OT, rozliczenia umów, RZP, WB, PW, RW i inne) na przestrzeni dwóch miesięcy (blisko 100 dokumentów),
 • dokumenty zaawansowane (RK raport kasowy i jego specyfika, RKW raport kasowy walutowy, RZP – rozliczenie zaliczki pobranej z trudnymi aspektami ewidencji VAT i kosztów NKUP, faktury wewnętrzne przy operacjach WNT),
 • specyfika ewidencji odwrotnego obciążenia VAT – dokumenty wymagane i zaawansowane sposoby ewidencji w programie Symfonia,
 • ewidencja VAT naliczonego i VAT należnego (wraz z automatycznym księgowaniem VAT – sprawdzanie rejestrów VAT),
 • ewidencja operacji bez prawa odliczenia VAT (ewidencja usług gastronomicznych i noclegowych),
 • ewidencja operacji i ustawienia specyficznych funkcji w programie Symfonia Finanse i Księgowość dla częściowego odliczenia VAT (na przykładzie zakupu samochodu osobowego z częściowym odliczeniem VAT),
 • księgowanie operacji gospodarczych w oparciu o układ kosztów rodzajowych – pierwsza firma,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w oparciu o zamknięty krąg kosztów – druga firma,
 • sprawdzanie poprawności sald kont, wysokości obrotów i zapisów na koncie,
 • raporting pełny (raport obrotów na koncie, raport zapisów na koncie, raport kont aktywnych, wydruki rejestrów VAT, wydruki bilansu i rachunku zysków i strat, wydruki dziennika, wydruki zestawienia obrotów i sald),
 • rejestry VAT (rejestr zakupów pozostałych, rejestr zakupów środków trwałych, rejestr zakupów w ramach WNT, rejestry specjalne VAT, rejestr sprzedaży krajowej, rejestr VAT należnego WNT, rejestr sprzedaży WDT, rejestry importowe i eksportowe),
 • zarządzanie i kontrola rozrachunków z kontrahentami i pracownikami (nowe transakcje, rozliczanie rozrachunków, rozdzielanie rozrachunków, kompensaty, rozrachunki w obrocie zagranicznym),
 • automatyka w oparciu o systemy i szablony mechanizacji pracy (tworzenie szablonów dokumentów, tworzenie wzorców księgowań dla rejestrów VAT, dla ewidencji VAT, dla ewidencji kosztów, dla kręgu kosztów, dla automatycznych rozrachunków),
 • automatyczne wpisywanie numerów kont (dekretacja) w trakcie ewidencji dokumentów,
 • zarządzanie środkami trwałymi – wprowadzanie środków trwałych do systemu, wycena, wartość początkowa, likwidacja, sprzedaż,
 • amortyzacje miesięczne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (ŚT i WNiP) (amortyzacja liniowa, indywidualna, degresywna i podwyższona) – odrębna amortyzacja podatkowa w zakresie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów,
 • rozliczenie podatku VAT na koniec miesiąca (ewidencja VAT naliczonego i VAT należnego – przeksięgowania końca miesiąca, automatyczne tworzenie deklaracji VAT 7),
 • rozliczenie kosztów i przychodów na koniec miesiąca (ustalenie kosztów i przychodów podatkowych, ustalenie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów, ustalenie wyniku finansowego, ustalenie podstawy opodatkowania – dochodu, sporządzenie deklaracji CIT2),
 • ustalenie wartości podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP),
 • zamknięcie miesiąca i zamknięcie roku (wydruki bilansu i rachunku zysków i strat, deklaracje podatkowe).

Kurs księgowości kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego z kodem: Księgowy 331301.

Szkolenie płacowe od podstaw z naliczania wynagrodzeń  ma charakter warsztatowy.

Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


Regulacje prawne niezbędne do prawidłowej kalkulacji listy płac – powszechne prawo pracy oraz regulacje wewnątrzzakładowe.

Co wpływa na listę płac?

Lista płac dla pracownika w praktyce – najważniejsze pojęcia oraz metodologia obliczeń od brutto do netto.

 1. Przychód z umowy o pracę podstawą do naliczania składek ZUS i zaliczki na podatek.
 2. Koszty uzyskania przychodu i PIT-2.
 3. Dodatki i potrącenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na parametry listy płac.

 1. Minimalna wysokość zasiłku.
 2. Kwota wolna od potrąceń.
 3. Dodatek za pracę w porze nocnej.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w praktyce.

 1. Wysokość składek.
 2. Podstawa naliczania składek.
 3. Przychody zwolnione ze składek.
 4. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 5. Obliczanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Świadczenia w naturze na rzecz pracowników a składki ZUS.
 7. Fundusz Pracy (w tym SFWON) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zasady zwolnień.
 1. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 2. Skala podatkowa.
 3. Świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy.
 4. Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty wolnej).
 5. 50% koszty uzyskania przychodu – nie tylko dla zleceniobiorcy.
 6. Przychody zwolnione z opodatkowania.

Przychody zwolnione od podatku i składek ZUS – zestawienie porównawcze.

Przykładowe listy płac – ćwiczenia praktyczne.

Płace 2019 w praktyce  – aspekty podatkowe i składkowe, kalkulacje płacowe od brutto do netto.


Listy płac – obliczenia składek ZUS, zaliczki na podatek i wynagrodzenia do wypłaty – ćwiczenia z wieloskładnikowymi przykładami.

Obligatoryjne składniki wynagrodzenia w praktyce.

 1. Wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 2. Wynagrodzenie urlopowe.
 3. Ekwiwalent pieniężny za urlop.

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 1. Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru urlopu wypoczynkowego.
 2. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc – wliczane tylko do ekwiwalentu za urlop – ćwiczenia praktyczne.
 3. Zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 4. Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
 1. Kolejność dokonywanych potrąceń.
 2. Granice dokonywania potrąceń.
 3. Kwota wolna od potrąceń.
 4. Fakultatywne potrącenia wymagające zgody pracownika.
 5. Potrącenia z zasiłków, umów cywilnoprawnych, potrącenia z ZFŚS.

Nieobecność pracownika i jej wpływ na listę płac.

 1. Zwolnienie lekarskie.
 2. Urlop bezpłatny.
 3. Urlop wypoczynkowy.

„Wieloskładnikowe” listy płac – ćwiczenia podsumowujące szkolenie.

Zmiany przepisów obowiązujące od 2019 roku i ich wpływ na technikę naliczenia list płac.

Czas zarezerwowany na dyskusję i wymianę doświadczeń oraz sesję pytań i odpowiedzi uczestników szkolenia – Lista płac dla początkujących 2019.Lista płac od podstaw – szkolenie 2-dniowe. Program opracowała: Elżbieta Młynarska-Wełpa. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania, dystrybuowania programu bez zgody autora.

1. Nowe limity zwolnień podatkowych od 1 stycznia 2018 roku.

2. Wskaźniki i stawki płacowe obowiązujące w 2018 roku:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • minimalna stawka godzinowa,
 • kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • skala podatkowa,
 • koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek,
 • minimalna podstawa zasiłkowa,
 • współczynnik urlopowy.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2018 roku.

4. Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w praktyce.

 1. Metodologia naliczeń wartości do wypłaty z uwzględnieniem świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze.
 2. Zaliczka na podatek na liście płac po nowelizacji przepisów podatkowych.
 3. Składka zdrowotna wyższa niż wyliczona zaliczka na podatek w praktyce.
 4. Zwolnienia składkowo-podatkowe po nowelizacji.
 5. Potrącenia na listach płac wypłacanych za rok ubiegły i bieżący.
 6. Koszty zakładu pracy.

Jak naliczać na listach płac w 2018 roku?

 1. Podatek zryczałtowany z umów zlecenia.
 2. Wypłaty dla zleceniobiorcy i dziełobiorcy.
 3. Koszty 50% z tytuły przeniesienia praw autorskich dla pracowników i dziełobiorców po nowelizacji przepisów.
 4. Wynagrodzenie członka zarządu, członka rady nadzorczej i menedżera na kontrakcie menedżerskim.
 1. Wypłata wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego a przełom roku czyli rozliczanie zwolnień lekarskich z ubiegłego miesiąca w praktyce.
 2. Okres zasiłkowy na przełomie roku.
 3. Wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent pieniężny, wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych – zasady naliczeń i najważniejsze informacje dotyczące wypłat w 2018 roku.
 4. Sporządzanie umów cywilno-prawnych z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi po 1 stycznia 2018 roku na podstawie umów nowo zawieranych i kontynuowanych z 2017 roku.
 1. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z wynagrodzenia chorobowego.
 2. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
 3. Potrącenia przy zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej.
 4. Potrącenia przy zbiegu egzekucji sądowej z sądową, sądowej z administracyjną i administracyjnej z administracyjną po nowelizacji KPC.
 5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi po 1 stycznia 2017 roku.

Sprawozdania i deklaracje oraz informacje podatkowe za 2017 rok do sporządzenia w 2018 roku.

Podsumowanie najciekawszych stanowisk urzędowych i orzeczeń sądowych z 2017 roku dotyczących naliczania wynagrodzeń w praktyce.

Jakie stosować wskaźniki i parametry obliczeń wynagrodzeń w 2017 roku przy wypłacie wynagrodzeń, zasiłków i „trzynastek”?

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę.
 • Nowe kwoty wolne od potrąceń.
 • Jak zmiana ustawy podatkowej wpływa na kwotę wolną od podatku (ulgę podatkową) na listach płac?
 • Zwolnienia podatkowo-składkowe w praktyce.

Jak wyliczyć wynagrodzenie od brutto do netto w praktyce?

 • Jakie stosować koszty uzyskania przychodu?
 • Czy na listach może być zawsze 18% podatku?
 • W jakich przypadkach nie możemy wypłacić kwoty netto w pełnej wysokości?
 • Co zrobić, gdy składka zdrowotna jest niższa niż zaliczka na podatek?
 • Jak postąpić przy egzekucji z wynagrodzeń i zasiłków?

Zasady poprawnych obliczeń – jak poprawnie naliczać:

 • wynagrodzenie urlopowe?
 • ekwiwalent pieniężny za urlop?
 • wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe?
 • dodatek za pracę w porze nocnej?
 • wynagrodzenie za czas dyżuru?

Jak poprawnie obliczyć pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego w przypadku:

 • absencji zasiłkowych?
 • urlopu bezpłatnego?
 • nieobecności nieusprawiedliwionej?
 • zatrudnienia w trakcie miesiąca?
 • rozwiązania umowy w trakcie miesiąca?

Jak zwolnienia lekarskie wpływają na pozycje na liście płac, gdy pracownikowi przysługuje:

 • wynagrodzenie chorobowe?
 • zasiłek z ubezpieczenia chorobowego?
 • zasiłek macierzyński?
 • zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego?
 • świadczenie rehabilitacyjne?

Technika naliczania wypłat dla umów cywilno-prawnych z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi obowiązujących w 2017 roku.

 1. Wskaźniki i parametry obliczeń wynagrodzeń w 2018 roku i ich wpływ na listę płac.
 2. Minimalne wynagrodzenie za pracę a minimalna stawka godzinowa.
 3. Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków – zmiana wartości i przepisów.
 4. Umowa o pracę a umowa zlecenia w naliczeniach płacowych.
 5. Umowa o dzieło, członek zarządu i rady nadzorczej.

Zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wynikające z nich w 2018 roku obowiązki pracodawcy naliczającego zaliczki na podatek.

 1. Nowe limity zwolnień podatkowych.
 2. Koszty 50% z przeniesienia praw autorskich w praktyce.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po nowelizacji ustawy i wpływ świadczeń socjalnych na listę płac pracowniczą.

 1. Wysokość odpisu w 2018 roku.
 2. Rozliczenia na listach płac świadczeń wypłacanych oraz przyznawanych z ZFŚS po uwzględnieniu nowych limitów zwolnień podatkowych.

Ćwiczenia w naliczaniu:

 • obniżenia wysokości składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na podatek (zmiana stanowiska ZUS po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2016 roku),
 • dopłaty do wynagrodzenia minimalnego po nowelizacji przepisów,
 • wynagrodzenia urlopowego,
 • ekwiwalentu pieniężnego,
 • wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe,
 • pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowane dni,
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego z różnymi podstawami wymiaru.

Korygowanie dokumentacji rozliczeniowej w przypadku nadpłaty/niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w praktyce.

 1. Ustalenie właściwej podstawy składek.
 2. Skorygowanie dokumentacji rozliczeniowej.
 3. Ustalenie wysokości dopłaty/zwrotu składek emerytalnych i rentowych.
 4. Wyliczenie nadpłaconej/niedopłaconej składki zdrowotnej.
 5. Pobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 6. Ustalenie kwoty do wypłaty dla pracownika.
 7. Wystawienie informacji podatkowej pracownikowi.
 1. Pomniejszanie nadpłaconego wynagrodzenia.
 2. Naliczenie należnego świadczenia pieniężnego.
 3. Krótko-i długookresowe zwolnienia lekarskie – podobieństwa i różnice.
 4. Korekta raportów imiennych.
 5. Rozliczenie nadpłaconej części wynagrodzenia.
 6. Oczekiwanie na decyzję o świadczeniu rehabilitacyjnym.
 7. Korekta naliczeń w związku z wypadkiem w pracy.

Ciekawe stanowiska i interpretacje urzędowe oraz orzeczenia sądowe w zakresie wynagrodzeń.

Kurs ma charakter warsztatowy i  jest przeznaczony jest dla osób z doświadczeniem w pracy płacowca.

Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


 

Wskaźniki i parametry obliczeń wynagrodzeń w 2019 roku i ich wpływ na listę płac.

 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę a minimalna stawka godzinowa – kiedy wyrównywać i na jakich zasadach?
 2. Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków – zmiana wartości i przepisów – czyli kwota wolna od potrąceń z zasiłków z uwzględnieniem waloryzacji od 1 marca 2019 r. oraz kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia z uwzględnieniem składki na PPK.
 3. Umowa o pracę a umowa zlecenia w naliczeniach płacowych – w tym podatek zryczałtowany.
 4. Umowa o dzieło a 50% koszty uzyskania przychodu (KUP).
 5. Członek zarządu i członek rady nadzorczej na liście płac.

Ćwiczenia w naliczaniu:

 1. Wynagrodzenia urlopowego.
 2. Ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
 3. Wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe.
 4. Pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowane dni.
 5. Zasiłków z ubezpieczenia społecznego z różnymi podstawami wymiaru.

Korygowanie dokumentacji rozliczeniowej w przypadku nadpłaty/niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w praktyce.

 1. Ustalenie właściwej podstawy składek.
 2. Skorygowanie dokumentacji rozliczeniowej.
 3. Ustalenie wysokości dopłaty/zwrotu składek E i R.
 4. Wyliczenie nadpłaconej/niedopłaconej składki zdrowotnej.
 5. Pobranie zaliczki na podatek dochodowy.
 6. Ustalenie kwoty do wypłaty dla pracownika.
 7. Wystawienie informacji podatkowej pracownikowi.

Zwolnienia lekarskie po terminie wypłaty listy płac w praktyce.

 1. Pomniejszanie nadpłaconego wynagrodzenia.
 2. Naliczenie należnego świadczenia pieniężnego.
 3. Krótko-i długookresowe zwolnienia lekarskie – podobieństwa i różnice.
 4. Korekta raportów imiennych.
 5. Rozliczenie nadpłaconej części wynagrodzenia.
 6. Oczekiwanie na decyzję o świadczeniu rehabilitacyjnym.
 7. Korekta naliczeń w związku z wypadkiem w pracy.

Zwolnienia składkowo-podatkowe w ujęciu płacowym na liście płac – świadczenia pieniężne i w naturze.

Ciekawe stanowiska i najnowsze interpretacje urzędowe oraz orzeczenia sądowe w zakresie wynagrodzeń.

Czas zarezerwowany na dyskusję i wymianę doświadczeń oraz sesję pytań i odpowiedzi uczestników szkolenia – Lista płac dla zaawansowanych 2019.

Proces rekrutacji obejmie następujące etapy:

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa – wypełnienie i podpisanie karty rekrutacyjnej, oświadczeń dot. spełnienia kryteriów dostępu, złożenie kopii stosownych dokumentów.
 2. Rozmowa wstępna mająca na celu określenie predyspozycji oraz motywacji do uczestnictwa w projekcie.
 3. Stworzenie listy rankingowej Uczestników Projektu.
 1. Spotkanie z doradcą zawodowym (4h/os.), podczas którego stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania określający luki kompetencyjne, mocne i słabe strony, działania, które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia szans uzyskania zatrudnienia oraz rozwoju kariery zawodowej.
 2. Indywidualne sesje coachingowe (ok. 5h/os) – job coaching/coaching kariery.
 1. Warsztaty kompetencji miękkich (3 dni/grupę) mające na celu nabycie kompetencji tj. efektywna komunikacja, praca w zespole, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 2. Warsztaty z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (2 dni/grupę), w trakcie których Uczestnicy poznają sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy.

Usługa kompleksowego pośrednictwa pracy dostępna będzie dla każdego Uczestnika Projektu przez cały okres uczestnictwa w projekcie. Beneficjentom Ostatecznym przedstawiane będą oferty pracy zgodne z posiadanymi kompetencjami i doświadczeniem oraz przekazywane informacje na temat targów pracy organizowanych w regionie i innych ciekawych wydarzeń.

W ramach spotkań z pośrednikiem pracy (ok. 3h/os.) udzielana będzie pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych itp.

Dodatkowo każdy z Uczestników Projektu skorzysta z jednej z poniższych form wsparcia.

Szkolenia (ok. 80h/os.) oferowane będą Uczestnikom Projektu we współpracy z doradcą zawodowym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika, uwzględniając aktualne trendy i specyfikę regionalnego rynku pracy.

Każde szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych i nowych kompetencji, potwierdzone zostanie certyfikatem/zaświadczeniem o ukończeniu kursu. Uczestnikom wypłacone zostanie stypendium szkoleniowe.

3-miesięczne, płatne staże oferowane będą osobom, które posiadają kompetencje zawodowe, uprawnienia i wiedzę, a którym brakuje doświadczenia zawodowego. W ich trakcie Uczestnicy Projektu nabędą umiejętności wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach zawodowych oraz pogłębią swoją wiedzę.

Wsparcie kierowane będzie do osób o odpowiednich predyspozycjach, które spełniają warunki określone w Regulaminie projektu, zakwalifikowanych do projektu na podstawie odrębnego procesu rekrutacji. Planowany termin rekrutacji: sierpień/wrzesień 2017 roku.

Dotacje (23 000 zł) przydzielane będą na podstawie oceny przygotowanych przez Uczestników biznesplanów. Przyznane zostanie także podstawowe i przedłużone pomostowe wsparcie finansowe (2000 zł brutto/miesiąc) oraz szkoleniowe wsparcie pomostowe (1000 zł).

Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidualne i szkolenia oraz opieki nad osobą zależną, jeśli jest taka potrzeba.

W trakcie 8-godzinnych zajęć zapewnione zostaną przerwy kawowe i lunch.

Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne.

 1. Brak legalnej definicji pojęcia dyscypliny finansów publicznych.
 2. Próba zdefiniowania pojęcia dyscyplina finansów publicznych (według doktryny i orzecznictwa).
 3. Definicja postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Relacja przepisów regulujących odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych do prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego i wykroczeń skarbowych.

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 1. Przesłanki odpowiedzialności – analiza praktyczna.
 2. Zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie.
 3. Zasada odpowiedzialności za zawinione działania albo zaniechania (odpowiedzialność oparta na winie a nie na zasadzie ryzyka).
 4. Wzorzec należytej staranności w przypadku pracowników jednostki sektora finansów publicznych.
 5. Zasada prymatu stosowania ustawy nowej (m.in. zasada „4 razy TAK”).

Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 1. Zasada indywidualizacji.
 2. Kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 3. Wpływ miejsca pracy lub wykonywanej funkcji na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych – analiza praktyczna art. 4 pkt 2 u.o.n.d.f.p.
 5. Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych – analiza praktyczna art. 4 pkt 3 u.o.n.d.f.p.
 6. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych a kierownik zamawiającego.
 7. Członkowie komisji przetargowej, osoby wykonujące czynności w ramach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, główny księgowy.

Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 1. Katalog czynów zabronionych i praktyczna analiza ich znamion – zagadnienia ogólne (art. 5 – art. 18c o.n.d.f.p.).
 2. Relacja norm sankcjonujących do norm sankcjonowanych.
 3. Analiza wybranych czynów/grup czynów stanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych (czyny z art. 5, art. 9, art. 10, art. 11, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 18a i art. 18b) – na bazie doświadczeń zawodowych i praktycznych trenera oraz aktualnego orzecznictwa GKO oraz WSA.

Przesłanki wyłączające odpowiedzialność – analiza praktyczna w zakresie potencjalnej odpowiedzialności głównego księgowego jednostki oraz pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu księgowości.

 1. Działanie lub zaniechanie, które nie skutkuje przekroczeniem kwoty bagatelnej.
 2. Działanie lub zaniechanie podjęte wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego (m.in. pojęcie zdarzenia losowego).
 3. Znikomy stopień szkodliwości dla ładu finansów publicznych.
 4. Usprawiedliwiona nieświadomość (błąd co do prawa) i niepoczytalność.
 1. Podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia.
 2. Wymogi formalne zawiadomienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne).
 3. Braki w zawiadomieniu (pozostawienie bez rozpoznania zawiadomienia, obligatoryjny zwrot zawiadomienia, fakultatywny zwrot zawiadomienia).
 4. Czym jest tzw. informacja o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 5. Jak napisać prawidłowe zawiadomienie? Wspólne opracowanie praktycznego wzoru do wykorzystania.

Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

 1. Zasady postępowania.
 2. Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje.
 3. Etapy postępowania.
 4. Prawa osoby, w stosunku do której wszczęto postępowanie wyjaśniające
 5. Rozstrzygnięcia:
 • Orzeczenie o uniewinnieniu.
 • Orzeczenie o uznaniu winnym.
 • Umorzenie postępowania.
 • Koszty postępowania.
 1. Zasady postępowania.
 2. Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje.
 3. Etapy postępowania.
 4. Prawa osoby obwinionej.

Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dyrektywy ich wymiaru.

 1. Upomnienie.
 2. Nagana.
 3. Kara pieniężna.
 4. Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 5. Odstąpienie od wymierzenia kary.

Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego.

 1. Przedawnienie karalności.
 2. Przedawnienie wykonania kary.
 3. Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Zatarcie ukarania na wniosek.

Prawa osób, których dane dotyczą: prawa do przenoszenia danych osobowych;  prawo do bycia zapomnianym; prawo do sprzeciwu.

Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych 2017. Szkolenie dla jednostek sektora publicznego. Obowiązki ABI, sprawozdania planowe, nowe zadania. Szkolenie w Warszawie prowadzi Ryszard Andryszczak.

Pojęcia i definicje wprowadzone przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Najważniejsze zadania w zakresie ochrony danych osobowych do wykonania w 2017 roku:

 • przeprowadzenie obowiązkowego sprawdzenia planowego,
 • prowadzenia sprawdzeń doraźnych oraz dla potrzeb GIODO,
 • opracowanie przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji sprawozdania dla potrzeb kierownika jednostki (Administratora Danych Osobowych),
 • wdrożenie i upublicznienie Rejestru zbiorów.

Nowe zadanie – prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Nowe zadanie – obowiązek zgłoszenia powołania lub zmiany na stanowisku osoby pełniącej funkcję administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów zgłoszeń powołania, zmiany informacji objętych zgłoszeniem i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji.

Nowe uprawnienia GIODO – Generalny Inspektor może zwrócić się do administratora bezpieczeństwa informacji wpisanego do rejestru o dokonanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla GIODO.

Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych – administrator danych zapewnia środki i organizacyjną odrębność administratora bezpieczeństwa informacji niezbędne do należytego wykonywania przez niego zadań.

Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych w przypadku niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji.

Nowe zadanie – wewnętrzne planowe sprawdzenia (kontrole) prowadzone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Administratora Danych Osobowych.

Kiedy i jak często należy przygotowywać w jednostce sprawozdanie z zakresu realizacji obowiązujących procedur?  Jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia. Okazja do wymiany spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Uczestnicy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w jednostkach sektora publicznego otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe niezbędne wzory instrukcji i dokumentacji obowiązującej w jednostce po zmianach w  przepisach.

Na poziomie rekrutacji sprawdzane będą:

 • kryteria kwalifikujące;
 • motywy uczestnictwa w projekcie, świadomość celu wyjazdu zagranicznego, zakres zadań do zrealizowania u zagranicznego pracodawcy;
 • ryzyka wykluczające pełne zrealizowanie programu mobilności ponadnarodowej.

Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne.

W programie przewidziano zajęcia integracyjne oraz zapoznanie się z kulturą kraju przyjmującego. Uczestnicy odbędą też 120 godzinne zajęcia językowe. Na tym etapie uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, catering i stypendium szkoleniowe.

Podczas co najmniej 60-dniowego pobytu w miejscowości Birmingham (środkowa Anglia) uczestnicy odbędą  40-dniową praktyki u pracodawców brytyjskich w celu zdobycia  lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Przewidziano też 60-godzinne zajęcia językowe. W programie pobytu przewidziane są co najmniej 3 imprezy kulturalno-oświatowe, w tym jedna wycieczka. Uczestnicy będą mieli  pokryte koszty dojazdu do i z Anglii, zakwaterowanie oraz koszty podróży miejscowych. Będą też otrzymywać środki na własne wydatki oraz na wyżywienie.

Po powrocie do kraju ustalony zostanie indywidualnie dalszy sposób wsparcia. Przewidziano możliwość sfinansowania dodatkowego szkolenia uczestnika w zależności od potrzeb. Partnerzy projektu Powiatowy Urząd Pracy oraz warszawska Agencja Pośrednictwa Pracy WAKAT będą pomagały uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia.

 

Obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej – podejście praktyczne. Szkolenie dla przedsiębiorców, kierowników oraz personelu hurtowni farmaceutycznych omawiające obowiązki jakie realizuje Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Szkolenie prowadzi Anna Krawczak.


 

Wymagania prawne wynikające z Ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy i Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej – obowiązki i uprawnienia.

 

Najważniejsze elementy Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni.

 • Dokumentacja – DGH oraz procedury i instrukcje.
 • Personel, szkolenia.
 • Zarządzanie ryzykiem jakości.
 • Audyty.
 • Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.
 • Umowy jakościowe i nadzór nad Zleceniobiorcami.

 

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.

 • Nadzór nad procesami w hurtowni.
 • Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 • Nadzór nad odchyleniami temperatury podczas transportu, podczas załadunku, rozładunku – analiza odchyleń i reklamacji w transporcie.
 • Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji.

 


Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa

Program szkolenia opracowała Anna Krawczak.

Osoba Wykwalifikowana na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów wprowadzonych ustawą z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy –  Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1375).

Osoba Wykwalifikowana – kierunek zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne w zakresie m.in. wdrożenia dyrektyw 2001/83/WE.

 1. Zmiana konstrukcji prawnej.
 2. Wymagania teoretyczne.
 3. Wymagania praktyczne.
 4. Rodzaje dokumentów potwierdzające spełnianie wymogów.
 1. Produkty lecznicze wytworzone na terytorium RP.
 2. Produkty lecznicze pochodzące z importu.
 3. Obowiązki zw. z serializacją produktów leczniczych.
 1. Zasada ochrony praw nabytych.
 2. Okres dostosowawczy.
 3. Sankcje za niewdrożenie nowelizacji.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.

Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).