logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Wykładowcy

Nasi wykładowcy, trenerzy, konsultanci i prelegenci współpracują z nami od wielu lat przy prowadzeniu szkoleń, kursów i warsztatów, szkoleń wewnętrznych i wyjazdowych. Nasza kadra dydaktyczna to specjaliści i eksperci w swojej dziedzinie.

 

Nasz kadra dydaktyczna to doświadczeni wykładowcy, szkoleniowcy, trenerzy, prelegenci i uznani eksperci!

Czy zapisując się na szkolenie wiesz, kto będzie wykładowcą?

Czy wystarczy informacja, że zajęcia poprowadzi:

  • Wieloletni wykładowca, ekspert i konsultant,
  • Główny specjalista ds. świadczeń emerytalno-rentowych z Centrali ZUS,
  • Prawnik, z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym,
  • Ekspert w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz  doświadczony trener?

 

W Polbi zawsze szczegółowo informujemy o osobach, które prowadzą konkretne szkolenie.

 

✔️  Zawsze znasz imię i nazwisko wykładowcy prowadzącego szkolenie, na które się zapisujesz.

✔️  Nie zmieniamy osoby prowadzącej warsztaty czy szkolenie bez poinformowania o tym uczestników.

✔️  Masz czas przed szkoleniem i możliwość zapoznania się z informacjami o wykładowcy.

✔️  Zanim zapiszesz się na szkolenie warto też poszukać w internecie opinii o prowadzącym zajęcia.

 

Kursy dla księgowych i samodzielnych księgowych, majątek trwały – ewidencja i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych.


Wykładowcy Polbi - Szkolenia z zakresu podatków, środków trwałych.

Nasi wykładowcy prowadzą szkolenia z prawa podatkowego (podatek dochodowy osób fizycznych – PIT/PDOF), (podatek dochodowy osób prawnych – CIT/PDOP), (podatek od towarów i usług – VAT i VAT UE, faktura VAT), z zakresu krajowych i zagranicznych podróży służbowych – diety i ryczałty, samochód w działalności firmy, reprezentacja i reklama, koszty uzyskania przychodu.

 

MARCIN PERLIKOWSKI


Wykładowca/trener/szkoleniowiec. Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo). Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych. Specjalizacja: Prawo podatkowe – podatek dochodowy osób fizycznych i osób prawnych,  podatek od towarów i usług (VAT), finanse firm, środki trwałe, podróże służbowe, reprezentacja i reklama. ➡️  Więcej o wykładowcy …

 

TOMASZ WOJEWODA


Wykładowca/trener/szkoleniowiec. Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. Specjalizacja: Prawo podatkowe – podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy osób prawnych CIT), podatek od towarów i usług (VAT), finanse firm, środki trwałe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, reprezentacja i reklama. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

GRZEGORZ TOMALA


Wykładowca/trener/szkoleniowiec. Doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej, prawnik i konsultant podatkowy Specjalizacja: Prawo podatkowe – podatek od towarów i usług (VAT). ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ANDRZEJ KĘPA


Wykładowca/trener. Ekspert ds. środków trwałych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie. Specjalizacja: Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

MACIEJ DERWISZ


Wykładowca/trener. Ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Szkolenia zawodowe dla pracowników związanych z rozliczaniem wynagrodzeń i czasu pracy, prowadzeniem spraw kadrowych i odpowiedzialnych za rozliczenia z ZUS.


Wykładowcy Polbi – Tematyka prawa pracy, rozliczeń ZUS.

 Kursy dla pracowników działów kadr i płac, szkolenia z zakresu prawa pracy, umów o pracę i na czas określony, dokumentacji pracowniczej, ubezpieczeń społecznych, czasu pracy, urlopów, składek na ZUS, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych. Szkolenia z obsługi programu Płatnik, arkusza kalkulacyjnego EXCEL programu „Symfonia Finanse i Księgowość Premium”.

 

RENATA MAJEWSKA

Wykładowca/trener. Właścicielka firmy szkoleniowej i niezależny ekspertem prawa pracy, a zwłaszcza z zakresu z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym. Przeprowadziła dotychczas kilka tysięcy wykładów. Ekspert w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA

Wykładowca/trener. Ekspert w zakresie znajomości prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Doświadczenie zdobyła tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach  outsourcingowych oraz oferując usługi administracji kadrowo-płacowej.➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ANDRZEJ RADZISŁAW

Wykładowca/trener. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych. Publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, w wydawnictwie GOFIN, WIP oraz C.H. BECK. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

PIOTR WĄŻ

Doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

PIOTR WOJCIECHOWSKI

Wykładowca/trener. Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy. Prowadzi praktykę w Kancelarii Raczkowski Paruch. Pracował  w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w charakterze specjalisty. Pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

 

Uczymy zainteresowanych prawem administracyjnym, przepisami kancelaryjnymi, zasadami archiwizacji dokumentów, zamówieniami publicznymi, działalnością pożytku publicznego oraz dyscypliną finansów publicznych.


Wykładowcy Polbi – Tematyka: KPA, dokumentacja w urzędzie, ochrona danych osobowych. Nasi wykładowcy prowadzą kursy dla administracji, samorządów, urzędów gmin, starostw powiatowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Wykładowcy realizują też szkolenia dla pracowników inspekcji weterynaryjnej. Organizujemy warsztaty z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA), zarządzania dokumentacją, przepisów kancelaryjno-archiwalnych, skarg, wniosków, petycji, obowiązków i zadań kierowników jednostki, ochrony informacji niejawnych oraz  ochrony danych osobowych (RODO).

 

RYSZARD ANDRUSZCZAK

Pracownik administracji rządowej. Wieloletni praktyk i specjalista. Doradca i wykładowca, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.➡️ Więcej o wykładowcy …

 

PAWEŁ JAŚKIEWICZ

Prawnik. Ceniony wykładowca, doświadczony trener. Wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO. Członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Specjalizacja – szeroko pojęta dziedzina finansów publicznych. Autor licznych publikacji dotyczących działalności pożytku publicznego, zamówień publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych.

 

ROBERT SIWIK

Prawnik, ekspert zamówień publicznych. Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca prawa zamówień publicznych na renomowanych uczelniach. Doradca prawny w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wszystkich etapach postępowań, w tym w szczególności w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

KAMIL MIŚTAL

Kamil Miśtal – wykładowca akademicki i trener oraz prawnik w kancelarii prawnej. Ekspert w dziedzinie postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego i prawa ochrony danych osobowych. Kamil Miśtal specjalizuje się także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Uczymy zasad obrotu produktami leczniczymi, zarządzania jakością. Kursy dla branży farmaceutycznej, szkolenia dla kierowników i pracowników hurtowni farmaceutycznych.


Wykładowcy Polbi – Szkolenia i kursy dla branży farmaceutycznej i służby zdrowia.

Transport, dystrybucja i magazynowanie leków. Prawo farmaceutyczne, produkty lecznicze, Dobra Praktyka Dystrybucyjna DPD/GDP. Szkolenia dla branży medycznej: dokumentacja medyczna, ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów, obsługa pacjenta, specjalistyczna opieka ambulatoryjna, zamówienia publiczne w służbie zdrowia.

 

JAKUB RZYMOWSKI

Prawnik, informatyk, wykładowca. Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz Eurokancelarii prof. Marii Królikowskiej-Olczak. Szkoleniowiec z dziedziny danych osobowych, w tym osobowych danych medycznych, dokumentacji medycznej i prawa medycznego. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ANNA LIGNAR

Praktyk, wysoko ceniony specjalista m.in. w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, do 2011 – Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ANNA KRAWCZAK

Wykładowca, szkoleniowiec, audytor, ekspert z zakresu DPP/ GMP i DPD/GDP. Bogate doświadczenie zawodowe, związana z przemysłem farmaceutyczny, ekspert GMP (DPP) i GDP (DPD). Praktyk obrotu hurtowego produktami leczniczymi. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

MATEUSZ KAMIŃSKI

Wykładowca i autor publikacji na temat ochrony danych osobowych i informatyzacji. Doświadczony trener w szczególności w zakresie problematyki informatyzacji administracji i służby zdrowia oraz ochrony danych osobowych.

 

ELŻBIETA MORAWSKA

Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

 

BEATA WALEWSKA

Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

 

EDYTA PIETRUSIŃSKA-MARCHEL

Ceniony wykładowca, audytor. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowany pełnomocnik jakości i menadżer jakości.

 

MAŁGORZATA SZELACHOWSKA

Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w administracji związanej z farmacją, w tym jako mazowiecki wojewódzki inspektor farmaceutyczny oraz zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Prowadząca kursy, szkolenia i seminaria poświęconych m.in zagadnieniom prawa farmaceutycznego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kontroli czy inspekcji. Współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 

ANNA GÓRCZYŃSKA

Prawnik, Kierownik Centrum Zamówień Publicznych i PPP na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego oraz Eurokancelarii prof. Marii Królikowskiej-Olczak. Specjalista w dziedzinie polskich i europejskich zamówień publicznych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dotyczących różnych aspektów udzielania zamówień publicznych, autorka publikacji, opinii i ekspertyz.

 


Zapraszamy na kursy, warsztaty, szkolenia i seminaria!


Nasi wykładowcy zawsze dzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniami, nie tylko wiadomościami teoretycznymi ale przede wszystkim cenną dla uczestników szkoleń wiedzą praktyczną.

 

Wykładowcy Polbi - Eksperci i specjaliści prowadzący zajęcia na naszych szkoleniach, kursach i warsztatach.

 

 

Zostań naszym wykładowcą – Oferta współpracy


Praca dla wykładowców - Zostań ekspertem Polbi!Dołącz do grona naszych ekspertów. Zapraszamy do współpracy trenerów i wykładowców. Nawiążemy współpracę z wykładowcami realizującymi szkolenia, wykłady i warsztaty dla firm, jednostek, urzędów i instytucji  o tematyce wchodzącej w zakres naszej specjalizacji.


Jesteśmy otwarci na nowości. Jeżeli uważasz, że swoją wiedzą możesz się podzielić z innymi, zaproponuj dziedzinę, w której jesteś specjalistą – czekamy na Państwa propozycje współpracy.

➡️ Oferty prosimy kierować na: biuro@polbi.com.pl

 

Skip to content