Księgowość

Specjalistyczne zajęcia z rachunkowości dla księgowych. Akademia Księgowości Polbi. Szkolenia księgowe online i stacjonarne. Rachunkowość dla praktyków. Bezpłatne webinary.

Częścią naszej działalności szkoleniowej są specjalistyczne zajęcia dla księgowych - praktyków. Praca w działach finansowo-księgowych, wieloletnia praktyka i codzienne stykanie się z problemami podatkowymi, rozliczania wynagrodzeń i spraw ZUS-owskich rodzi często pytania - jak to zaksięgować? Nasi eksperci starają się pomagać w takich przypadkach. Bardziej skomplikowane kwestie prowadzenia rachunkowości czy dostosowania zasad prowadzenia księgowości do zmian prawnych omawiają w trakcie prowadzonych szkoleń i kursów dla księgowych.

Zaawansowane aspekty rachunkowości w praktyce

Bardziej zaawansowane aspekty prowadzenia rachunkowości są ważną kategorią organizowanych przez nas szkoleń dla księgowych. Zajęcia z rachunkowości są prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy w przystępny sposób pomagają przejść na kolejne poziomy wiedzy o praktycznej księgowości. Zrozumiały język, liczne praktyczne przykłady, wskazówki i rady to cechy zajęć, które cieszą się dużą popularnością i są wysoko oceniane przez uczestników naszych szkoleń.

Warsztaty z księgowości dla praktyków

W zakresie warsztatów przydatnych dla praktyków polecamy pozycje dotyczące ewidencji księgowej wybranych zagadnień np. księgowa ewidencja wynagrodzeń, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym, ewidencjonowanie faktur korygujących czy rozliczanie kosztów zakupu i użytkowania pojazdów (samochód osobowy w firmie). To oczywiście nie wszystko. Oferta przygotowanych szkoleń obejmuje także zasady raportowania schematów podatkowych (MDR), ceny transferowe, ewidencję i księgowość projektów unijnych (UE). Na szkolenia zapraszamy też przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz fundacji i stowarzyszeń (organizacje pozarządowe, NGO) na dedykowane im zajęcia o prowadzeniu finansów i rozliczeń.

Sprawozdanie finansowe – jak je prawidłowo sporządzić?

Odrębną pozycja godną uwagi jest kurs uczący, jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe. Jeżeli już zdobyłeś ugruntowane podstawy prowadzenia rachunkowości to może warto pomyśleć o praktycznym poznaniu wszystkich etapów związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych i zasad właściwego sporządzania sprawozdań finansowych? Po kursie o sporządzaniu sprawozdań finansowych będziesz wiedział, co powinna zawierać informacja dodatkowa wraz z notami. Pragniemy podkreślić , że wiedza zdobyta na kurie o odnosi się do we wszystkich typów podmiotów, w tym również do sprawozdań finansowych podlegających badaniu przez biegłego rewidenta.

Kursy księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego

Osobom początkujących, które właśnie teraz decydują się na podjęcie wysiłku nauki od podstaw zasad prowadzenia rachunkowości i zdobycia umiejętności samodzielnego księgowania typowych zdarzeń gospodarczych spotykanych w firmach polecamy Kurs Księgowości Polbi. Ten kurs to nauka księgowości prowadzona od pojęcia konta po bilans i rachunek zysków i strat, liczne praktyczne ćwiczenia i warsztaty księgowe oraz symulacja księgowania rzeczywistych dokumentów w programie księgowym Symfonia FK. W trakcie kursu zdobywasz wiedzę i praktyczne umiejętności prowadzenia pełnej rachunkowości  i jesteś kompleksowo przygotowany do pracy w księgowości.

Księgowość (rachunkowość) to ogromny obszar wiedzy

Każdy księgowy zdaje sobie sprawę, że obszar wiedzy dotyczący spraw związanych z prowadzeniem wszelakich ewidencji, księgowaniem bieżących zdarzeń gospodarczych, rejestrowaniem przychodów i kosztów, dokonywaniem rozliczeń z kontrahentami czy naliczaniem i płaceniem podatków to stale zmieniająca się i obszerna dziedzina umiejętności zawodowych. Ciągłe zmiany w prawie i nowe wyzwania napotykane w pracy zawodowej skłaniają do stałego uzupełniania i podnoszenia kompetencji. Ze swojej strony przygotowując i zapraszając na wartościowe szkolenia staramy się tym sposobem wspierać księgowym.

Nasze szkolenia to nie tylko klasyczne pozycje czy standardowe tematy

W naszej ofercie dla księgowych możesz znaleźć także niszowe i specjalistyczne szkolenia z rachunkowości. Wśród licznych, inspirujących tematów odszukasz wiele ciekawych zajęcia poświęconych m.in.: ewidencji księgowej prowadzonej w firmach produkcyjnych i rozliczaniu i kalkulacji kosztów, tworzeniu odroczonego podatku dochodowego i jego wpływu na wynik finansowy, zamykaniu roku w aspekcie różnic w wyniku finansowy brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, prawidłowemu sporządzaniu rachunku zysków i strat oraz ustalaniu wyniku finansowego w różnych układach prowadzenia kosztów w jednostce, leasingowi w aspekcie podatkowym i bilansowym (księgowym) czy metodom obliczeniowym i ewidencji amortyzacji bilansowej oraz amortyzacji podatkowej.

Masz własny pomysł na szkolenie lub Twoje potrzeby są zgoła inne?

Jeżeli potrzebujecie Państwo bardziej sprofilowanego szkolenia to nie ma problemu. Nasi specjaliści na pewno sprostają Państwa oczekiwaniom – to przecież eksperci w dziedzinie rachunkowości,  na księgowości znają się jak mało kto. Jesteśmy stale do dyspozycji – jeżeli jest jakieś temat dotyczący księgowości, którym jesteście Państwo szczególnie zainteresowani to prosimy o kontakt: biuro@polbi.com.pl, tel. 721 547 750.