logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Bezpłatne kalkulatory wynagrodzeń

Kalkulatory wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i opiekuńczych, składek ZUS i podatków, umów zleceń i o dzieło, ryczałtów samochodowych, kosztów krajowych podróży służbowych.

 

Kalkulatory do rozliczeń wynagrodzeń


Wszystkie kalkulatory są całkowicie bezpłatne!


Kalkulatory kadrowo-płacowe są zaawansowanymi narzędziami, które mogą Państwo pobrać ze strony POLBI bezpłatnie i po zainstalowaniu używać w swojej pracy zawodowej.

Kalkulatory są dostępne na stałe w menu START i są bezdyskusyjnie efektywniejsze, szybsze i wygodniejsze w użyciu oraz bogatsze w wyborze parametrów od innych kalkulatorów dostępnych w Internecie.

Wystarczy spróbować by przekonać się o ich zdecydowanej przewadze nad kalkulatorami tzw. on-line.

Kalkulatory mogą znaleźć zastosowanie w działach kadrowo-płacowych.


Kalkulatory mogą być używane m. in.:

  • w działach kadrowo-płacowych do szybkiego wyliczania wynagrodzenia netto, wartości składek ubezpieczeń społecznych (emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa) i zdrowotnych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i kosztów narzutu pracodawcy, po wprowadzeniu wartości wynagrodzenia brutto,
  • do szybkiego wyliczania wartości wynagrodzenia brutto po wpisaniu kwoty, którą pracownik chciałby uzyskać „do wypłaty”,
  • w działach kadrowo-płacowych do bardzo zaawansowanego wyliczenia wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, potrąceń zasiłkowych i niezasiłkowych oraz wynagrodzeń netto pracowników wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy, po wprowadzeniu danych wynagrodzeń stałych i zmiennych za poprzednie miesiące,
  • jako pomoc przy wyliczenia ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych w ramach rocznego limitu,
  • jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia pracownika,
  • jako kalkulator konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • jako pomoc w działach finansowych, rachuby, sekretariatach przy rozliczaniu kosztów podróży służbowych,
  • jako pomoc przy wyliczaniu ryczałtu samochodowego (wraz ze sporządzaniem umów i miesięcznych rozliczeń).