logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne. Załóż darmowe konto.

Baza Usług Rozwojowych - BUR. Administrator - PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

BUR – Baza Usług Rozwojowych (PARP).

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach!

Uzyskaj wsparcie finansowe  – Aplikuj o środki  z EFS.

Podnoś swoje kwalifikacje i nabywaj nowe kompetencje.


Polbi – Kursy, szkolenie, warsztaty. Znajdź coś dla Siebie! Nasza ofertę w BUR.

 

Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Aby otrzymać wsparcie należy zgłosić się właściwego Operatora czyli instytucji, która zajmuje się finansowaniem usług szkoleniowych i doradczych  i złożyć wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych.

 

Gdzie należy ubiegać się i wsparcie?

Wniosek o wsparcie finansowe należy składać u Operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części zaś procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw.

 


Operatorzy według województw – Informacje o Systemie Finansowania

Baza Usług Rozwojowych - BUR PARP. Finansowe wsparcie usług szkoleniowych - dofinansowanie szkoleń.

Uwaga: Z dofinansowania są wyłączone podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.


 

Dofinansowanie szkoleń i usług doradczych

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi!

 

Wybór usługi – zapisanie się na szkolenie

Niezależnie od województwa, w którym przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie, wyboru usługi należy dokonać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – BUR. Zgłoszenia może dokonać osoba zarejestrowana w BUR – wymagane jest założenie własnego konta.

 


Jak pozyskać dofinansowanie na szkolenia?

BUR - Baza Usług Rozwojowych. Szkolenia i kursy z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania – krok po kroku.

Instrukcja – Jak  zdobyć dofinansowanie w pięciu krokach?


1. Wybór oferty szkoleniowej

Osoba zainteresowana szkoleniem poszukuje i wybiera odpowiednią ofertę na stronie Bazy Usług Rozwojowych. Przeglądanie ofert nie wymaga posiadania konta.

Dofinansowanie szkoleń - Baza Usług Rozwojowych (Instrukcja). Krok 1.

2. Decyzja o udziale w szkoleniu – dokonanie zgłoszenia na usługę

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, wyboru usługi należy dokonać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – BUR i za jej pośrednictwem dokonać zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.Dofinansowanie szkoleń - Baza Usług Rozwojowych (Instrukcja). Krok 2.

3. Finansowane udziału w szkoleniu

Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie wybranego szkolenia u właściwego operatora. Po zatwierdzeniu wniosku zostaje podpisana umowa wsparcia finansowego. Operator rezerwuje odpowiednią pulę środków na dofinansowanie szkolenia w danym czasie i nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy oraz wylicza wysokość wkładu własnego.

Dofinansowanie szkoleń - Baza Usług Rozwojowych (Instrukcja). Krok 3.4. Realizacja usługi szkoleniowej lub doradczej

Firma świadcząca wybraną usługę wystawia fakturę, a uczestnicy zajęć wypełniają ankietę.Dofinansowanie szkoleń - Baza Usług Rozwojowych (Instrukcja). Krok 4.

5. Rozliczenie udzielonego wsparcia finansowego

Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę, a ten weryfikuje jej poprawność i dokonuje przekazania przydzielonych środków.

 

Formularz rejestracji użytkownika w BUR. Załóż bezpłatne konto w Bazie Usług Rozwojowych..

Rejestracja Użytkownika w BUR – Załóż konto już teraz.


Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych – BUR

Założenie konta i korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne. Utworzony zostaje profil uczestnika indywidualnego (np. pracownika).

Korzyści jakie oferuje Baza Usług Rozwojowych

Bogata oferta usług oferowanych w BUR oraz narzędzia wyszukiwania dają łatwy dostęp do pełnej gamy usług kierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników.

Wysoka jakości usług rozwojowych

Firmy obecne w BUR przeszły weryfikację jakości świadczonych usług a na ich szkolenia i usługi doradcze można uzyskać dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa, ogólnodostępna, bezpłatna platforma zapewniająca dostęp do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Za jej pośrednictwem można znaleźć potrzebną usługę oraz zapisywać się na szkolenia lub zamawiać usługi doradcze.

 

Baza Usług Rozwojowych PARP

Administratorem Bazy Usług Rozwojowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

Gdzie uzyskać informacje dotyczące Bazy Usług Rozwojowych?

Wszelkich informacji dotyczących sposobu funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych znajdziesz w serwisie informacyjnym, dostępnym pod adresem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. W przypadku pytań lub wątpliwości można również skorzystać z pomocy konsultantów dostępnych:

 


Baza Usług Rozwojowych - BUR, PARP. Oferta Polbi - Warszawa.


 

Poradnik dla przedsiębiorców. Kompendium praktycznej wiedzy dla przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z Bazy Usług Rozwojowych oraz Podmiotowych Systemów Finansowania.

Certyfikat ISO 9001:2015.  System Zarządzania Jakością w zakresie organizacji i prowadzenia działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa został oceniony i zatwierdzony jako spełniający wymagania normy ISO 9001:2015 przez QS ZURICH AG.

Polbi w BUR – Prezentacja firmy w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

Kursy, szkolenia i warsztaty – Propozycje Polbi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.