logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kurs księgowości

Szkolenie od podstaw do samodzielnego księgowego. Certyfikat zawodowy.

Kurs księgowości w Warszawie (z możliwością uczestnictwa w zajęciach on-line). Rachunkowość od podstaw. Kurs przygotowujący do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego (bilansisty). Kompleksowe szkolenie dla księgowych. Zajęcia od pojęcia konta po bilans i rachunek zysków i strat. Kompletna wiedza z zakresu rachunkowości, podatków i płac. Praktyka ewidencji dokumentów księgowych. Warsztaty księgowości komputerowej – program „Symfonia F-K”. Certyfikat zawodowy „Księgowy – Kod zawodu: 331301”.

 

Tytuł szkolenia: Kurs księgowości.

Kurs od podstaw, 120 godzin zajęć, Symfonia F-K.


Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Lokalizacja: Warszawa (ścisłe centrum miasta lub zajęcia on-line).


Cena kursu: 1800 zł netto / 1800 zł brutto za osobę.*)

*) Cena obowiązuje pod warunkiem dokonania płatności w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Kurs księgowości w Warszawie. Szkolenie od podstaw do samodzielnego księgowego. Certyfikacja zawodu - Księgowy kod: 331301. Szkolenia dla księgowych w Warszawie.

Zostań księgowym. Kurs rachunkowości od podstaw. Zajęcia prowadzimy w Warszawie.

 

Kurs księgowości to kurs od podstaw

W trakcie kursu księgowości podczas 120 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów komputerowych uczestnicy zajęć poznają praktykę pracy księgowego i przepisy podatkowe (PIT, CIT i VAT). Zostań księgowym spółki! Zapraszamy do uczestnictwa w kursie.

 

Praktyczne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Na kursie dla księgowych podczas zajęciach przećwiczymy wspólnie dekretację prawdziwych dokumentów księgowych oraz prowadzenie ewidencji księgowej. W programie m.in.: ewidencja rozrachunków, tworzenie bilansów, listy płac, sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

Przygotowanie do pracy w księgowości

Na kursie rachunkowości wraz z wykładowcą poprowadzisz księgi rachunkowe. Podczas zajęć: księgowanie zakupów, sprzedaży, obrotu magazynowego, operacji handlu zagranicznego, ewidencji majątku trwałego, operacji kasowo-bankowych, ewidencji wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami, ewidencji rozrachunków z kontrahentami, księgowanie listy płac.

 

Elementy sprawozdań finansowych na kursie księgowości

Kurs księgowości obejmuje oczywiście także praktyczne aspekty ewidencji dokumentów wewnętrznych, ewidencji rozliczeń międzyokresowych i rezerw, procesy zamykania miesiąca, wypełnianie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdania finansowego.

 

Kurs księgowości. Warszawa, Polbi.

 

Kurs księgowości – Adresaci szkolenia


Kurs księgowości jest kursem od podstaw. Kurs księgowości kierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z księgowością, ale również do pracowników działów księgowości, finansów, rachuby, kadr i płac, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

Księgowość od podstaw – Cel kursu


Kompleksowy kurs księgowości przygotowuje do pracy w działach finansowo-księgowych na stanowisku księgowego i samodzielnego księgowego oraz daje możliwość znalezienia zatrudnienia w biurze rachunkowym. Szkolenie dla księgowych z zakresu rachunkowości kończy się egzaminem certyfikującym uprawniającym do uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu zawodowego „Księgowy – Kod zawodu: 331301”.

 

Zakres kursu księgowości


Szkolenie dla księgowych obejmują 120 godzin zajęć. Składają się na nie:

☑️ Moduł prawa podatkowego (ordynacja podatkowa, VAT, PIT, CIT) – 32 godziny,

☑️ Moduł rachunkowości/moduł księgowy – 56 godzin,

☑️ Moduł księgowości komputerowej (Symfonia F-K) – 32 godziny.

Kurs księgowości kończy się egzaminem certyfikującym.

 

Przygotowanie zawodowe do pracy w księgowości


Kurs księgowości przygotowuje do pracy w działach finansowo-księgowych na stanowiskach:

➡️ księgowego,

➡️ samodzielnego księgowego,

➡️ pracownika biura rachunkowego,

➡️ pracownika rachuby i pokrewnych,

➡️ kontysty, pomocy lub pracownika w dziale księgowości.

Zajęcia kurs księgowości są przeznaczone również dla osób, które pragną pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

Bezpłatny egzamin certyfikujący


Kurs księgowości  kończy się pisemnym wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego z kodem: Księgowy 331301. Koszt egzaminu certyfikującego jest zawarty w cenie kursu księgowości.

 

Certyfikat zawodowy dla księgowych


Certyfikacja zawodu księgowego. Wzór dokumentu. Certyfikat zawodowy dla księgowych. Księgowy (kod zawodu 331301).Proponujemy potwierdzenie kwalifikacji w ramach zawodu Księgowy – kod zawodu 331301.

Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością.

➡️ Certyfikat zawodowy – więcej informacji …

 

Zajęcia komputerowe – symulacja rzeczywistej pracy


Na kursie księgowości programowo bardzo duży nacisk został położony na samodzielną obsługę programów finansowo-księgowych (praca przy jednoosobowym stanowisku komputerowym), w oparciu  o program „Symfonia F-K”. Razem z trenerem na kursie księgowości prowadzisz ewidencję księgową, ewidencję rozrachunków, tworzysz bilanse, listy płac, sporządzasz sprawozdania finansowe – prowadzisz księgi rachunkowe.

 

Wielkość grupy ma znaczenie


Zajęcia na kursie dla księgowych prowadzimy maksymalnie w grupach 22 osobowych. Umożliwia to indywidualne podejście wykładowcy lub prowadzącego ćwiczenia do uczestników zajęć. Jest to szczególnie ważne podczas warsztatów komputerowych – program „Symfonia F-K”.

 

Kurs rachunkowości od podstaw. Szkolenie z rachunkowości w Warszawie.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Kursy księgowości prowadzony są „od podstaw” z naciskiem na praktykę prowadzenia księgowości. Kurs księgowości od podstaw ma formę warsztatów – w sposób praktyczny przygotuje do wykonywania obowiązków zawodowych księgowego. Zajęcia na kursie księgowości  prowadzone są metodą krótkich wykładów przeplatanych dużą ilością praktycznych zadań opartych na dekretacji prawdziwych dokumentów księgowych.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik kursu księgowości otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się:

☑️ skrypt „Akty prawne” zawierający najważniejsze akty prawno-podatkowe  (m. in. ustawa PIT-PDOF, ustawa CIT-PDOP, ordynacja podatkowa, ustawa VAT, ustawa o rachunkowości i pozostałe regulacje prawne odnoszące sie do zasad prowadzenia księgowości),

☑️ obszerne skrypty autorskie na zajęcia praktyczne,

☑️ skrypt zawierający 2-miesięczny zestaw dokumentów księgowych do dekretacji na ćwiczeniach komputerowych.

 

Opinie uczestników szkoleń dla księgowych

Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Kurs księgowości od podstaw.”

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Kursy księgowości prowadzimy od 1994 roku!


Kurs księgowości - Szkolenie od podstaw do samodzielnego księgowego.

Organizowane przez nas kursy księgowości to pierwsze tego typu szkolenia dla księgowych na rynku. Zajęcia na naszych kursach księgowości ukończyło już tysiące osób. Nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

 


Kontakt w sprawie kursu księgowości

Kurs księgowości - Kontakt w sprawie szkolenia z zakresu rachunkowości.

Koordynator kursu księgowości

Beata Baran

telefon: 22 629 13 88

beata@polbi.pl

Program

Zajęcia prowadzone w ramach modułu podatkowego obejmują 32 godziny wykładowe.

 

 • Kontrola karno-skarbowa
 • Zasady postępowania podatkowego
 • Zaległości podatkowe – zasady postępowania
 • Postępowanie w sprawach nadpłaty podatkowej
 • Przedawnienie i umorzenia zobowiązań podatkowych
 • Podatek od towarów i usług – VAT naliczony i należny
 • Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT
 • Odliczanie VAT naliczonego od należnego
 • Sprzedaż mieszana a VAT naliczony
 • Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe VAT
 • Szczególne przypadki dotyczące rozliczania VAT
 • Podatek VAT w obrocie zagranicznym
 • Faktura VAT jako dokument VAT-owski (rodzaje faktur: faktura VAT, faktura zaliczkowa, faktura VAT marża, VAT-MP, faktura korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty traktowane na równo z fakturami)
 • Wystawienie i otrzymanie dokumentu VAT a moment powstania obowiązku podatkowego
 • Zasady wystawiania i korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące)
 • Definicja przychodu podatkowego (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 • Koszty uzyskania przychodów – omówienie części elementów listy wykluczeń
 • Zasady odliczania darowizn od dochodu
 • Rozliczenie i opodatkowanie kapitałów pieniężnych (dochodów z dywidend, odsetek bankowych, sprzedaży papierów wartościowych)
 • Elementy prawa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej osoby fizycznej (podatkowa książka przychodów i rozchodów)
 • Definicja przychodów podatkowych (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 • Definicja kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania)
 • Koszty nieuznane za koszty uzyskania przychodu
 • Koszty reprezentacji i reklamy, sponsoring
 • Zasady odliczania darowizn
 • Ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Rachunkowość i księgowość w systemie nauk ekonomicznych
 • Akty prawne dotyczące rachunkowości (ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości – KSR, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR)
 • Zapoznanie z ustawą o rachunkowości (objęcie księgami rachunkowymi, struktura ustawy i znaczenie poszczególnych rozdziałów)
 • Krajowe a międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości
 • Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, dekrety, dowody księgowe, systemy informatyczne)
 • Podstawy ewidencji dwustronnej (konto księgowe jako podstawowe narzędzie ewidencji księgowej, zasada podwójnego zapisu, rodzaje kont)
 • Rodzaje kont (konta aktywne, konta pasywne, konta kosztowe, konta przychodowe, konta pozabilansowe)
 • Podział kont (konta syntetyczne i konta analityczne – przykłady strukturalne)
 • Konta jednosaldowe i konta dwusaldowe – zasady ewidencji
 • Jednostki zobowiązane do składania sprawozdania finansowego
 • Części składowe sprawozdania finansowego (informacja wstępna, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie kapitałowe)
 • Bilans (podział bilansu, omówienie pozycji aktywów i pasywów, aktywa trwałe i aktywa obrotowe, należności i zobowiązania krótko i długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, zasada równości sum bilansowych)
 • Rachunek zysków i strat (pojęcie kosztów i przychodów, podział przychodów i kosztów, koszty i przychody operacyjne, pozostałe koszty i przychody operacyjne, koszty i przychody finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, wynik finansowy jednostki brutto i netto, obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych)
 • Ewidencja księgowa zakupu towarów i materiałów w obrocie krajowym (zakupy magazynowe, zakupy bezpośrednio-kosztowe)
 • Ewidencja księgowa rozchodów magazynowych (wartość sprzedanych towarów i materiałów, metody rozchodów magazynowych – FIFO pierwsze weszło pierwsze wyszło, LIFO ostatnie weszło pierwsze wyszło, AVCO metoda cen przeciętnych i inne)
 • Ewidencja księgowa sprzedaży materiałów i towarów w obrocie krajowym (ewidencja przychodów ze sprzedaży)
 • Ewidencja księgowa braków i strat trwałych materiałowo-towarowych
 • Ewidencja księgowa kosztów zakupu towarów i materiałów (transport, ubezpieczenia, itp.)
 • Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży towarów i materiałów w obrocie zagranicznym (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – WNT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT, export i import)
 • Różnice kursowe w księgach rachunkowych – ewidencja księgowa różnic kursowych (rzeczywiste różnice kursowe, wycena środków pieniężnych i rozrachunków z kontrahentami w walucie na dzień bilansowy), różnice kursowe podatkowe i bilansowe, koszty uzyskania przychodów a różnice kursowe
 • Definicja aktywów pieniężnych i ich miejsce w strukturze aktywów bilansu
 • Ewidencja księgowa środków pieniężnych w kasie (dokumenty kasowe, raport kasowy, dokumenty KW i KP, wnioski o zaliczkę i rozliczenie zaliczki pobranej)
 • Ewidencja księgowa zaliczek pieniężnych i operacji dokonywanych kartą płatniczą
 • Ewidencja księgowa środków pieniężnych w banku (operacje wejścia i wyjścia, koszty operacji bankowych, prowizje i opłaty bankowe, środki pieniężne w drodze)
 • Ewidencja i wycena kredytów bankowych i pożyczek oraz ich spłat, umorzeń i przeszacowań (kredyty i pożyczki długo i krótkoterminowe, odsetki od kredytów i pożyczek oraz ich ewidencja, wycena bilansowa na koniec roku obrotowego)
 • Klasyfikacja rozrachunków i ich miejsce w strukturze bilansu
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi (należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług)
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi (rozrachunki z kontrahentami wewnątrzwspólnotowymi)
 • Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
 • Ewidencja rozrachunków z tytułu podróży służbowych
 • Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami (w tym rozliczenie zaliczek pobranych)
 • Ewidencja rozrachunków z tytułu niedoborów, szkód i nadwyżek (odpowiedzialność osób)
 • Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych (rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT, rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatków dochodowych, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy)
 • Wycena rozrachunków (wycena bieżąca i na koniec roku)
 • Definicja środków trwałych w rozumieniu prawa podatkowego i bilansowego
 • Definicja wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu prawa podatkowego i bilansowego
 • Omówienie struktury Klasyfikacji Środków Trwałych – KŚT
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ustalenie stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja bilansowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja ekonomiczna)
 • Amortyzacja podatkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja liniowa, degresywna, podwyższona, indywidualna, jednorazowa, „de minimis”)
 • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny)
 • Ewidencja likwidacji i sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup środków trwałych w obrocie zagraniczny
 • Samochody w ewidencji księgowej (szczególne formy rozliczania i ewidencji związane z ustawami podatkowymi)
 • Ograniczenia kosztów uzyskania przychodów przy amortyzacji samochodów osobowych
 • Ograniczenia kosztów uzyskania przychodów przy ubezpieczeniach samochodów osobowych
 • Składniki wynagrodzeń
 • Prosty przykład wyliczenia wynagrodzenia netto przy podanej kwocie wynagrodzenia brutto wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy
 • Dwa schematy ewidencji księgowej wynagrodzeń
 • Ewidencja wynagrodzeń – koszty bilansowe a koszty uzyskania przychodów
 • Ewidencja składek z tytułu rozrachunków z ZUS (z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy)
 • Ewidencja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Ewidencja pakietów medycznych, ekwiwalentów i świadczeń w ramach BHP, dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników (w tym paczek świątecznych), ewidencja innych świadczeń
 • Ewidencja potrąceń z tytułu wynagrodzeń
 • Ewidencja umów cywilno-prawnych i ich rozliczanie
 • Ewidencja kosztów dodatkowych pracodawcy z tytułu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Koszty podróży służbowych (diety, dojazdy, przejazdy miejscowe, noclegi i inne koszty)
 • Koszty uzyskania przychodów przy podróżach służbowych
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Druki i dokumenty w trakcie rozliczania podróży służbowych
 • Klasyfikacja kapitałów własnych i ich podział w pasywach bilansu
 • Ewidencja tworzenia i zmian w zakresie kapitału podstawowego, zapasowego i rezerwowego
 • Wynik finansowy z lat ubiegłych i wynik finansowy roku bieżącego
 • Pojęcie wyniku finansowego netto i wyniku finansowego brutto
 • Wynik finansowy bilansowy a podatkowa podstawa opodatkowania
 • Ewidencja kosztów w różnych wariantach stosowanych w praktyce dnia codziennego
 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym kosztów – tzw. konta zespołu czwartego 4XX (401 amortyzacja, 402 zużycie materiałów i energii, 403, usługi obce, 404 podatki i opłaty, 405 wynagrodzenia, 406 ubezpieczenia społeczne, fundusze i inne świadczenia na rzecz pracowników, 407 inne koszty rodzajowe)
 • Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym kosztów (konta zespołu piątego 5XX, koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych, podział analityczny na koszty rodzajowe)
 • Elementy kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów gotowych
 • Ewidencja kosztów równolegle prowadzonych w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym – zamknięty krąg kosztów
 • Zapobieganie przerwania kręgu kosztów
 • Ustalenie wyniku finansowego w oparciu o układ kosztów
 • Koszty i przychody w układach kosztów
 • Zmiana stanu produktów jako saldo konta 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”
 • Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych (RMKC)
 • Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych (RMKB)
 • Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych przychodów (RMP)
 • Ewidencja księgowa rezerw na zobowiązania
 • Transakcje rozliczane w czasie a Krajowe Standardy Rachunkowości – KSR-y
 • Ewidencja operacji zakupu przy braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego
 • Samonaliczanie podatku VAT należnego i ewidencja operacji z tym związanych – VAT odwrotny
 •  Ewidencja darowizn przekazanych
 • Ewidencja otrzymanych darowizn pieniężnych i rzeczowych w zakresie środków trwałych
 • Ewidencja zakupu i sprzedaży usług
 • Ewidencja kosztów uznanych za NKUP – dwa sposoby
 • Rozliczenie i ewidencja podatku VAT na koniec miesiąca (deklaracja VAT-7)
 • Szczególne przypadki wyceny rozrachunków
 • Wycena składników aktywów trwałych (w tym elementy inwentaryzacji)
 • Wycena składników aktywów obrotowych
 • Wyceny walutowe
 • Trwałe zmiany wartości składników aktywów („in plus” i „in minus”)
 • Elementy i podstawy prawne inwentaryzacji
 • Ustalanie wyniku finansowego
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego

Praktyczne zajęcia na kursie księgowości prowadzimy z wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych programów na rynku w Polsce – „Symfonia Finansowo – Księgowa” oraz aplikacji do zarządzania majątkiem trwałym w firmie – „Symfonia Środki Trwałe”.

Nasze szkolenie z księgowości nastawione jest 100% na praktykę i symulację rzeczywistości – w trakcie zajęć symulowana jest praca na samodzielnym stanowisku komputerowym – odzwierciedlenie pracy zawodowej w realnej firmie w oparciu o przygotowane dokumenty księgowe.

 • W trakcie zajęć na kursie księgowości omawiamy m. in.:
 • zakładanie i zarządzanie kontami księgowymi w module programy Symfonia FK – „Plan Kont” (zakładanie kont bilansowych i wynikowych, konta pozabilansowe, ustawianie sald kont w sprawozdaniu finansowym, konta syntetyczne i analityczne, konta kartotekowe),
 • konta specjalne (490 rozliczenie kosztów rodzajowych, 755 rozliczenie różnic kursowych, 149 środki pieniężne w drodze, uwzględnianie salda konta 130 rachunek bankowy w wyciągu bankowych, konto 860 wyniku finansowego)
 • wprowadzanie bilansu otwarcia,
 • dekretacja dokumentów,zarządzanie kartotekami kontrahentów, pracowników, i inne
 • systemy ewidencji kosztów – wybór opcji programu (otwieranie nowej firmy z generacją planu kont i wyborem wariantu kosztów),
 • wprowadzanie dokumentów księgowych (FVZ, FVS, PZ, WZ, RK, PK, OT, rozliczenia umów, RZP, WB, PW, RW i inne) na przestrzeni dwóch miesięcy (blisko 100 dokumentów),
 • dokumenty zaawansowane (RK raport kasowy i jego specyfika, RKW raport kasowy walutowy, RZP – rozliczenie zaliczki pobranej z trudnymi aspektami ewidencji VAT i kosztów NKUP, faktury wewnętrzne przy operacjach WNT),
 • specyfika ewidencji odwrotnego obciążenia VAT – dokumenty wymagane i zaawansowane sposoby ewidencji w programie Symfonia,
 • ewidencja VAT naliczonego i VAT należnego (wraz z automatycznym księgowaniem VAT – sprawdzanie rejestrów VAT),
 • ewidencja operacji bez prawa odliczenia VAT (ewidencja usług gastronomicznych i noclegowych),
 • ewidencja operacji i ustawienia specyficznych funkcji w programie Symfonia Finanse i Księgowość dla częściowego odliczenia VAT (na przykładzie zakupu samochodu osobowego z częściowym odliczeniem VAT),
 • księgowanie operacji gospodarczych w oparciu o układ kosztów rodzajowych – pierwsza firma,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w oparciu o zamknięty krąg kosztów – druga firma,
 • sprawdzanie poprawności sald kont, wysokości obrotów i zapisów na koncie,
 • raporting pełny (raport obrotów na koncie, raport zapisów na koncie, raport kont aktywnych, wydruki rejestrów VAT, wydruki bilansu i rachunku zysków i strat, wydruki dziennika, wydruki zestawienia obrotów i sald),
 • rejestry VAT (rejestr zakupów pozostałych, rejestr zakupów środków trwałych, rejestr zakupów w ramach WNT, rejestry specjalne VAT, rejestr sprzedaży krajowej, rejestr VAT należnego WNT, rejestr sprzedaży WDT, rejestry importowe i eksportowe),
 • zarządzanie i kontrola rozrachunków z kontrahentami i pracownikami (nowe transakcje, rozliczanie rozrachunków, rozdzielanie rozrachunków, kompensaty, rozrachunki w obrocie zagranicznym),
 • automatyka w oparciu o systemy i szablony mechanizacji pracy (tworzenie szablonów dokumentów, tworzenie wzorców księgowań dla rejestrów VAT, dla ewidencji VAT, dla ewidencji kosztów, dla kręgu kosztów, dla automatycznych rozrachunków),
 • automatyczne wpisywanie numerów kont (dekretacja) w trakcie ewidencji dokumentów,
 • zarządzanie środkami trwałymi – wprowadzanie środków trwałych do systemu, wycena, wartość początkowa, likwidacja, sprzedaż,
 • amortyzacje miesięczne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (ŚT i WNiP) (amortyzacja liniowa, indywidualna, degresywna i podwyższona) – odrębna amortyzacja podatkowa w zakresie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów,
 • rozliczenie podatku VAT na koniec miesiąca (ewidencja VAT naliczonego i VAT należnego – przeksięgowania końca miesiąca, automatyczne tworzenie deklaracji VAT 7),
 • rozliczenie kosztów i przychodów na koniec miesiąca (ustalenie kosztów i przychodów podatkowych, ustalenie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów, ustalenie wyniku finansowego, ustalenie podstawy opodatkowania – dochodu, sporządzenie deklaracji CIT2),
 • ustalenie wartości podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP),
 • zamknięcie miesiąca i zamknięcie roku (wydruki bilansu i rachunku zysków i strat, deklaracje podatkowe).

Kurs księgowości kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego z kodem: Księgowy 331301.

Warszawa lub zajęcia on-line

 

SZKOLENIA STACJONARNE


➡️ Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

➡️ Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa

 

Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.

 

SZKOLENIA ON-LINE


Możesz uczestniczyć w kursie on-line prowadzonym na żywo.

Szkolenie internetowe na odległość w czasie rzeczywistym czyli realizowane metodami zdalnego dostępu polecamy wszystkim, którzy preferują uczestnictwo w zajęciach teoretycznych bez opuszczania biura lub domu.

 

Kadra dydaktyczna kursu księgowości

Wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie księgowości współpracują z nami już od ponad 20 lat. Przeprowadzili już setki szkoleń, zdobywając olbrzymie doświadczenie dydaktyczne i ogromną wiedzę zawodową.

Kurs księgowości m. in. prowadzą:

 • Agnieszka Wałęka – prawo podatkowe,

 • Maciej Derwisz – księgowość i księgowość komputerowa,

 • Andrzej Kępa – księgowość.

Opinie uczestników kursów księgowości o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre – innych nie ma.

Większość uczestników kursu księgowości przychodzi do nas „z polecenia”, co jednoznacznie świadczy o poziomie wykładów i zadowoleniu naszych klientów.

 

Promocje – Terminy płatności


Z ceny promocyjnej można skorzystać pod warunkiem dokonania płatności w okresie trwania promocji.

 

Formy płatności za szkolenie


Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w sekretariacie firmy.

 

Raty dla osób fizycznych


I rata – 60 % ceny kursu,

II rata – 40 % ceny kursu.

Osobom fizycznym oferujemy możliwość dokonania płatności za kurs w dwóch w ratach. Płatność pierwszej raty za kurs powinna nastąpić w terminie obowiązywania promocji lub przed rozpoczęciem kursu. Drugą ratę należy wpłacić na miesiąc przed zakończeniem kursu.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu,
 5. certyfikat zawodowy (po zdanym egzaminie wewnętrznym).

Faktury


Faktury dla firm wystawiamy po otrzymaniu pełnej opłaty za kurs. W przypadku osób fizycznych niezbędne jest wniesienie pierwszej raty.

 

Ceny promocyjne kursów księgowości


Promocyjna cena szkolenia obowiązuje przy:

 • dokonaniu zgłoszenia na kurs księgowości,
 • wniesieniu opłaty za kurs księgowości,

w terminie obowiązywania promocji.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Kurs księgowości – harmonogramy zajęć


| ➡️ Termin: 22.08.2020 – 12.12.2020, co druga sobota i niedziela, 9:00-15:45.

| ➡️ Termin: 15.09.2020 – 29.12.2020, wtorek i czwartek, 17:00-20:15.

| ➡️ Termin: 09.01.2021 – 08.05.2021, co druga sobota i niedziela, 9:00-15:45.

| ➡️ Termin: 12.01.2021 – 27.04.2021, wtorek i czwartek, 17:00-20:15.

 

Wyniki egzaminu (certyfikat zawodowy)


Po sprawdzeniu prac wyniki egzaminu certyfikującego dla aktualnej edycji kursu księgowości są udostępniane poniżej.

Tu znajdziesz w przyszłości wyniki …

 

 

Ramowy rozkład zajęć na kursie (edycja popołudniowa)


Blok pierwszy: 17:00-18:30 (2 godziny lekcyjne)

Przerwa: 18:30-18:45 (15 minut)

Blok drugi: 18:45-20:15 (2 godziny lekcyjne)

 

Ramowy rozkład zajęć na kursie (edycja weekendowa)


Blok pierwszy: 9:00-10:30 (2 godziny lekcyjne)

Przerwa: 10:30-10:45 (15 minut)

Blok drugi: 10:45-12:15 (2 godziny lekcyjne)

Przerwa: 12:15-12:30 (15 minut)

Blok trzeci: 12:30-14:00 (2 godziny lekcyjne)

Przerwa: 14:00-14:30 (30 minut)

Blok czwarty: 14:30-16:00 (2 godziny lekcyjne)

 

Kurs księgowości. Szkolenie od podstaw do samodzielnego księgowego. Harmonogram szkolenia. Polbi - Warszawa.

 

Wielkość grup


Zajęcia na kursie księgowości prowadzimy w grupach liczących maksymalnie 22 osoby.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2020


KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2020) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS …


BUR – Baza Usług Rozwojowych

Kurs ksiegowości w Bazie Usług Rozwojowych (BUR - PARP).

PARP – Baza Usług Rozwojowych.

Kurs księgowości jest dostępny w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Facebook i Twitter


Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.

 

Przydatne narzędzia – kalkulatory do pobrania


Pobierz i zainstaluj na swoim komputerze bezpłatny kalkulator. Wykorzystuj te zaawansowane narzędzia w swoje pracy zawodowej. Do wyboru:

Kalkulatory księgowe

Kalkulatory kadrowo-płacowe

 


Kontakt z działem szkoleń

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa lub zajęcia on-line

Termin: 2021-01-09 do 2021-05-08

Co druga sobota i niedziela (9:00-15:45)

Cena dla osoby: 2100 zł 1800 zł *

Cena dla wielu osób: 2000 zł 1800 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-12-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Harmonogram kursu

Warszawa lub zajęcia on-line

Termin: 2021-01-12 do 2021-04-27

Wtorek i czwartek (17:00-20:15)

Cena dla osoby: 2100 zł 1800 zł *

Cena dla wielu osób: 2000 zł 1800 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-12-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Harmonogram kursu