W Planie Funduszu Pracy na rok 2020 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczono kwotę 195 225 tys. zł.  Szczegółowe informacje o wysokości środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020 rok i zasadach ich podziału na stronie internetowej MRPiPS – KFS 2020.