Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku – jak prawidłowo sporządzić?

Szkolenie online – Sporządzanie sprawozdania finansowego


Logo - Polbi, Warszawa. Sprawozdanie finansowe - Kurs Kurs sporządzania sprawozdania finansowego to szkolenie szczegółowo przygotowujące do rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Logo - Polbi, Warszawa. Sprawozdanie finansowe - Kurs Podczas 32 godzin szkolenia kompleksowo zgłębisz z nami tajniki sporządzania sprawozdania finansowego oraz zdobędziesz wiedzę popartą licznymi przykładami i praktycznymi ćwiczeniami mi.in. rozliczania wyniku finansowego.

Logo - Polbi, Warszawa. Sprawozdanie finansowe - Kurs Kurs prowadzimy online na żywo, szkolenie jest adresowane do wszystkich typów jednostek.

 

Sprawozdanie finansowe - Kurs, szkolenie

 

Zapraszamy osoby związane z księgowością. Udział w kursie rekomendujemy księgowym, pracownikom działów finansowo-księgowych podmiotów gospodarczych (firm, przedsiębiorstw) oraz właścicielom biur rachunkowych i osobom w nich odpowiedzialnych za sprawy związane z rachunkowością.

Pamiętaj, że sprawozdanie finansowe to coś więcej niż tylko bilans. Przygotowaliśmy pakiet zajęć ukierunkowanych na praktyczną wiedzę poświęconą zagadnieniom przygotowania i sporządzania sprawozdania finansowego. Poznasz zasady tworzenia not do informacji dodatkowej, przećwiczysz rozliczanie wyniku finansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe bez względu na typ jednostki. Szkolenie ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych we wszystkich typach jednostek, w tym również podlegających badaniu przez biegłego rewidenta.

Jakie są główne punkty programu szkolenia?


 • Sprawozdanie finansowe, kryteria ustawowe, terminy sporządzenia oraz zatwierdzenia, rodzaje sprawozdań finansowych, elementy i możliwe uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 • Proces inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych, procedury oraz zakres procesu inwentaryzacyjnego, terminy oraz dokumentacja, inwentaryzacja aktywów trwałych, rzeczowych składników obrotowych, rozrachunków i rozliczeń międzyokresowych, a także czynności i procedury związane z prawidłowym zamknięciem ksiąg.
 • Wycena składników aktywów, pasywów, rozrachunków i stanów zasobowych w walutach obcych  na potrzeby bilansu i ich prezentacja.
 • Rachunek zysków i strat, konstrukcja i rodzaje oraz omówienie różnic, ustalanie wyniku finansowego w zależności od wariantu sprawozdania finansowego, powiązania pozycji rachunku zysków i strat z planem kont.
 • Wycena aktywów i pasywów na potrzeby sprawozdania finansowego wraz z ich ukazaniem w informacji dodatkowej.
 • Przychody i koszty w sprawozdaniu finansowym, kwalifikowanie do odpowiednich okresów sprawozdawczych danego roku obrotowego i przypadki prezentacji na przełomie lat.
 • Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą i kalkulacyjną.
 • Prezentacja podatku dochodowego od osób prawnych w sprawozdaniu finansowym.
 • Omówienie wprowadzenia do sprawozdania finansowego i polityki rachunkowości.
 • Zasady przygotowania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, informacje i objaśnienia do bilansu, do rachunku zysków i strat, omówienie najważniejszych not do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
 • Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym wpływające na sprawozdanie finansowe, zdarzenia wymagające i niewymagające korekty, możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz zasady korygowania błędów zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.

Program Kursu znajdziesz w zakładce Program lub pobierzesz tutaj

Kiedy prowadzimy zajęcia? Sprawdź dostępne terminy


Czerwiec/Lipiec 2024 – Spotkania: 25 i 27 czerwca 2024 roku oraz 1, 3, 4, 8, 10, 11 lipca 2024 roku (edycja popołudniowa, zajęcia w godz. 17:30 – 20:45)

Wrzesień/Październik 2024 – Spotkania: 17, 18, 24, 26 września 2024 roku oraz 1, 3, 8, 10 października 2024 roku (edycja popołudniowa, zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17:30 – 20:45)

Sprawozdanie Finansowe – Kurs z certyfikatem zawodowym to:


 • kompleksowe przygotowanie do samodzielnego sporządzenia sprawozdania finansowego
 • wartościowe wykłady, praktyczne ćwiczenia i warsztaty
 • nauka z Maciejem Derwiszem wybitnym wykładowcą rachunkowości
 • 32 godziny zajęć w systemie weekendowym lub popołudniowym
 • ćwiczenia na arkuszach bilansu, rachunku zysków i strat oraz notach do informacji dodatkowej
 • optymalny czas i koszt kursu

Czego się nauczysz w trakcie Kursu Sprawozdanie Finansowe?


 • zasad właściwego sporządzania sprawozdań finansowych
 • rozliczania wyniku finansowego w różnych układach
 • wyceniania składników majątku na potrzeby bilansu
 • tworzenia rezerw kosztowych
 • zamykania ksiąg rachunkowych pod kątem badania przez biegłych rewidentów
 • zasad tworzenia not do informacji dodatkowej
 • obliczania odroczonego podatku dochodowego

Co zyskujesz po kursie online Sprawozdanie Finansowe?


 • certyfikat zawodowy potwierdzający zdobyte kompetencje
 • gruntowną wiedzę niezbędną w pracy specjalistki ds. rachunkowości
 • samodzielność w pracy na kluczowych stanowiskach w księgowości
 • szansę kolejnego awansu

Jak wygląda szkolenie online na żywo?


Powinieneś wiedzieć, że nasz kurs o sporządzaniu sprawozdań finansowych i zamykaniu roku to:

 • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika
 • możliwość odrobienia opuszczonych zajęć
 • 32 godziny ćwiczeń i wykładów o sporządzaniu sprawozdań finansowych w praktyce księgowej: inwentaryzacja, bilans oraz rachunek zysków i strat (zamkniecie roku), informacja dodatkowa, najważniejsze noty do informacji dodatkowej

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji o kursie?


1580 zł1380 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/14/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na kurs
Termin
17 września 2024 - 10 października 2024
Wtorki i czwartki w godz. 17:30-20:45, 32h zajęć, 8 spotkań: 17, 19, 24, 26 września oraz 1, 3, 8, 10 października 2024 roku.
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Księgowość
Raty
Można zapłacić w ratach: 580 zł / 400 zł / 400 zł.
Uczymy tego, na czym się znamy.