Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

DPD w hurtowni farmaceutycznej dla początkujących

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

DPD w hurtowni farmaceutycznej dla początkujących

Szkolenie DPD w hurtowni farmaceutycznej dla początkujących. Dobra Praktyka Dystrybucyjna – zasady realizacji wytycznych. Poznasz wszystkie najważniejsze obszary Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej obowiązującej w hurtowni farmaceutycznej.

 

Spotykamy się 3 marca 2022 roku, czwartek, w godz. 10:00 – 15:00


Kurs od podstaw prowadzi ekspert DPD – Anna Lignar

 

Szkolenie - DPD w hurtowni farmaceutycznej (Dobra Praktyka Dystrybucyjna).

 

Cel szkolenia – DPD/GDP w hurtowni farmaceutycznej


Wyjaśnimy, co to jest Dobra Praktyka Dystrybucyjna. Zapoznamy z rozporządzeniem w sprawie DPD – praktycznie omówimy wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) oraz zasady ich realizacji w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami obowiązującymi w obrocie hurtowym produktami leczniczymi, ich dystrybucji, magazynowaniu i transporcie wynikającymi z regulacji prawnych dotyczących wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD/GDP) oraz przepisów prawa farmaceutycznego.

 

O czym szczegółowo powiemy podczas warsztatów DPD dla początkujących


W programie zajęć znajdziesz zasady zarządzania jakością, obowiązki i uprawnienia osoby odpowiedzialnej – kierownika hurtowni farmaceutycznej, wymagania dla pomieszczeń i sprzętu w hurtowni, dokumentowanie procesów i operacji, postępowanie ze zwrotami, reklamacjami, produktami wycofanymi i podejrzanymi o sfałszowanie, wymagania dla procesu transportu.

 

Szczegółowy program warsztatów DPD w hurtowni farmaceutycznej


Omówienie wymagań dotyczących obrotu hurtowego zawartych w Ustawie Prawo farmaceutyczne. Kontrola hurtowni farmaceutycznych – kompetencje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). Certyfikaty DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna).

Wymagania dla systemu jakości, zarządzanie zadaniami zlecanymi, przegląd skuteczności systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej. Zarządzanie ryzykiem w jakości – zakres według Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Obowiązki i uprawnienia Osoby Odpowiedzialnej – kierownika hurtowni oraz personelu podmiotu dokonującego hurtowego obrotu wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi. Szkolenia i niezbędne procedury.

Struktura i funkcje lokalu, kontrola temperatury i środowiska w hurtowni farmaceutycznej, wyposażenie w sprzęt i urządzenia, systemy komputerowe, kwalifikacja i walidacja. Praktyczna realizacja wymagań DPD.

Zasady zarządzania dokumentacją. Dokumentowanie procesów i operacji w hurtowni farmaceutycznej.

Kwalifikacja dostawców i odbiorców, przyjmowanie, magazynowanie i segregacja produktów, utylizacja, kompletacja i dostarczanie produktów leczniczych na gruncie regulacji DPD. Przegląd wymaganych procedur jakościowych w hurtowni farmaceutycznej.

Postępowanie ze zwrotami, reklamacjami, produktami wycofanymi i podejrzanymi o sfałszowanie produktów leczniczych. Wymagane procedury, zasady oceny produktów, wymagania dla produktów zwracanych i procesu wycofania realizowanych w hurtowniach farmaceutycznych.

Obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Dokumentowanie działań zlecanych przez hurtownie farmaceutyczne.

Cel kontroli wewnętrznych, wymagania, dokumentowanie, działania naprawcze i korygujące prowadzone w hurtowni farmaceutycznej.

Środki transportu i ich wyposażenie, warunki transportu – kontrola temperatury, transport produktów leczniczych wymagających specjalnych warunków. Omówienie niezbędnych procedur stosowanych w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej.

System jakości, personel, procedury i dokumentacja dotycząca pośredników.

Dodatkowy czas zarezerwowany dla uczestników praktycznych zajęć prezentujących wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) oraz zasady ich realizacji w zakresie obrotu w hurtowni farmaceutycznej.

 

Adresaci szkolenia z zakresu DPD


Zajęcia dotyczące realizacji zasad DPD/GDP przez dystrybutorów wyrobów farmaceutycznych kierowane jest do osób, które dotychczas nie miały do czynienia ze stosowaniem w swojej pracy zawodowej wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

W szczególności polecamy udział w zajęciach pracownikom firm prowadzących transport farmaceutyczny, dystrybucję produktów leczniczych, magazyny leków lub hurtownie farmaceutyczne.

 

Kogo szczególnie zapraszamy na zajęcia?


Do udziału w kursie dotyczącego wymagań DPD szczególnie zachęcamy:

 • Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości.
 • Kierowników / Pracowników Magazynów.
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki.
 • Pracowników rozpoczynających pracę w hurtowni farmaceutycznej.
 • Osoby planujące rozpoczęcie pracy w hurtowni farmaceutycznej.

Jak wyglądają warsztaty DPD dla początkujących?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach DPD prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Anny Lignar

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Dzięki przygotowanym prezentacjom szybko przyswajasz praktyczną wiedzę

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów przyczyniają się do lepszego utrwalenia wiedzy

 

Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. Szkolenia i warsztaty DPD dla hurtowni farmaceutycznych.


Anna Lignar – Specjalistka DPD, farmaceutka, audytor 

Ekspert Polbi | Więcej o wykładowcy …

 

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik warsztatów DPD omawiających praktyczne zasady realizacji wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucji w hurtowni farmaceutycznej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu dotyczącym zasad DPD wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Warsztaty w godz. 10:00 – 15:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: DPD w hurtowni farmaceutycznej dla początkujących.DPD w hurtowni farmaceutycznej od podstaw

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl


Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: DPD w hurtowni farmaceutycznej.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

Program

DPD/GDP dla początkujących. Dobra Praktyka Dystrybucyjna w hurtowni farmaceutycznej od podstaw. Obrót hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

 

 


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW DPD W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ

 

Omówienie wymagań dotyczących obrotu hurtowego zawartych w Ustawie Prawo farmaceutyczne. Kontrola hurtowni farmaceutycznych – kompetencje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). Certyfikaty DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna).

 

Wymagania dla systemu jakości, zarządzanie zadaniami zlecanymi, przegląd skuteczności systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej. Zarządzanie ryzykiem w jakości – zakres według Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Obowiązki i uprawnienia Osoby Odpowiedzialnej – kierownika hurtowni oraz personelu podmiotu dokonującego hurtowego obrotu wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi. Szkolenia i niezbędne procedury.

 

Struktura i funkcje lokalu, kontrola temperatury i środowiska w hurtowni farmaceutycznej, wyposażenie w sprzęt i urządzenia, systemy komputerowe, kwalifikacja i walidacja. Praktyczna realizacja wymagań DPD.

 

Zasady zarządzania dokumentacją. Dokumentowanie procesów i operacji w hurtowni farmaceutycznej.

 

Kwalifikacja dostawców i odbiorców, przyjmowanie, magazynowanie i segregacja produktów, utylizacja, kompletacja i dostarczanie produktów leczniczych na gruncie regulacji DPD. Przegląd wymaganych procedur jakościowych w hurtowni farmaceutycznej.

 

Postępowanie ze zwrotami, reklamacjami, produktami wycofanymi i podejrzanymi o sfałszowanie produktów leczniczych. Wymagane procedury, zasady oceny produktów, wymagania dla produktów zwracanych i procesu wycofania realizowanych w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Dokumentowanie działań zlecanych przez hurtownie farmaceutyczne.

 

Cel kontroli wewnętrznych, wymagania, dokumentowanie, działania naprawcze i korygujące prowadzone w hurtowni farmaceutycznej.

 

Środki transportu i ich wyposażenie, warunki transportu – kontrola temperatury, transport produktów leczniczych wymagających specjalnych warunków. Omówienie niezbędnych procedur stosowanych w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej.

 

System jakości, personel, procedury i dokumentacja dotycząca pośredników.

 

Dodatkowy czas zarezerwowany dla uczestników praktycznych zajęć prezentujących wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) oraz zasady ich realizacji w zakresie obrotu w hurtowni farmaceutycznej.

 

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia DPD dla farmacji.

 


Szkolenie – DPD w hurtowni farmaceutycznej dla początkujących

Szkolenie 1-dniowe, poziom podstawowy. Organizator: Polbi – Warszawa

Program warsztatów opracowała Anna Lignar

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener, ekspert DPD, praktyk, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. W zakresie szkoleń współpracuje z POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

 

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Anna Lignar | Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie w zakresie szkoleń. Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Wykładowca i trener. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń. Anna Lignar jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy.

FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Cena netto jest równa cenie brutto.

Zwolnienie z VAT | Więcej informacji …

Dobra Praktyka Dystrybucyjna w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie DPD od podstaw.

 

Organizacja szkolenia – DPD w HF od podstaw


Organizacja szkolenia: DPD/GDP w hurtowni farmaceutycznej dla początkujących. Polbi - Warszawa.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

Do pobrania – Program szkolenia (PDF)

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Kurs od podstaw z zakresu DPD/GDP realizowany jest w formie wykładu. Prowadząca zajęcia omawianą tematykę zaprezentuje również na praktycznych przykładach. Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie od podstaw zasady realizacji Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej w oparciu o obowiązujące wymagania prawne.Poznasz szczegółowe wytyczne dotyczące DPD – Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (ang. GDP – Good Distribution Practice).

 

Efekty, rezultaty szkolenia


✔ W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom szkolenia informacje i niezbędna wiedza zawodowa o zakresie wymagań DPD/GDP – Dobrej Praktyki Dystrybucji stosowanej w hurtowni farmaceutycznej.

✔ Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność stosowania przepisów DPD/GDP w hurtowni farmaceutycznej i poznają przykładowe rozwiązania stosowane w celu ich realizacji.

✔ Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia: obrotu hurtowego w świetle Prawa farmaceutycznego, zasad zarządzania jakością, obowiązków i uprawnień osoby odpowiedzialnej – kierownika hurtowni oraz personelu, wymagań dla pomieszczeń i sprzętu, dokumentowania procesów i operacji w hurtowni farmaceutycznej, czynności dokonywanych w procesie dystrybucji hurtowej, postępowania ze zwrotami, reklamacjami, produktami wycofanymi i podejrzanymi o sfałszowanie, działań zlecanych podmiotom zewnętrznym, kontroli wewnętrznej czy wymagań dla procesu transportu.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM. Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00. Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15. e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

DPD – Dobra Praktyka Dystrybucyjna w hurtowni farmaceutycznej


Szkolenie - DPD w hurtowni farmaceutycznej.


KLUCZOWE INFORMACJE | Tematyka – DPD w hurtowni farmaceutycznej dla początkujących | Renomowany i doświadczony wykładowca – Anna Lignar | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
598 zł

Termin: 03-03-2022

Czwartek, zajęcia w godz. 10:00 - 15:00

Szkolenie online, Anna Lignar

Warsztaty DPD online | Marzec - 2022

Harmonogram zajęć

Skip to content