Polbi

Usługi szkoleniowe – zwolnienie z podatku VAT

Dlaczego Polbi jest zwolnione z podatku VAT?

Usługi szkoleniowe – ile wynosi podatek VAT? Kiedy szkolenia mogą być zwolnione z podatku od towarów i usług? Jaki VAT znajdziesz na fakturze za nasze szkolenie?

 

Polbi – Nasze szkolenia i kursy są zwolnione z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Usługi szkoleniowe mogą być zwolnione z podatku VAT.

Przypadki zwolnień z VAT określa ustawa o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie zwalnia się z podatku VAT usługi szkoleniowe świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania.

 

Ile wynosi podatek VAT za szkolenia?


W przypadku szkoleń, kursów i warsztatów komputerowych organizowanych przez Polbi  nie płacisz  podatku od towarów i usług. Podstawą zwolniona działalności  edukacyjnej z podatku VAT jest art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Faktura za szkolenie – jaki VAT?


Na fakturze zamieszczamy informację o zwolnieniu naszych szkoleń z podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto (VAT zw.).

 

Placówka oświatowa a zwolnione z VAT


Jeżeli podstawą zwolnienia z podatku VAT może być zwolnienie podmiotowe, to skąd wiadomo, że Polbi jest jednostką objętą systemem oświaty?  Wynika to ze spełnienia wymogów ustawowych odnośnie posiadania zaświadczeń, wpisów do rejestrów i ewidencji szkół, jednostek i instytucji szkoleniowych oraz placówek oświatowych. Więcej | Polbi – Placówka oświatowa.