Placówka oświatowa

Polbi Sp. z o.o. działa jako placówka oświatowa


Od wielu lat jesteśmy obecni na rynku szkoleń jako podmiot posiadający wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, RIS (WUP) oraz RSPO (MEN). Nasza działalność szkoleniowa jest objęta systemem oświaty.

 

Zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


Ewidencja szkół i placówek niepublicznych – Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa jako osoba prawna prowadząca placówkę kształcenia ustawicznego o nazwie: Centrum Kształcenia Specjalistycznego.

 

Placówka oświatowa - Zaświadczenie Polbi Sp. z o.o. o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa.Zaświadczenie nr 13/K/03

W 2003 roku zostało wydane zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie Centrum Kształcenia Specjalistycznego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K. 

Do pobrania: Zaświadczenie (PDF).

 


Zaświadczenie Polbi Sp. z o.o. o zmianie/aktualizacji wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa.Zaświadczenie nr 13/K/03 [1]

W związku ze zmianą nazwy spółki oraz jej siedziby (osoby prawnej prowadzącej placówkę Centrum Kształcenia Specjalistycznego) zostało wydane 15 marca 2016 roku przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Do pobrania: Zaświadczenie (PDF).

 

RIS 2.14/00060/2004 – Rejestr Instytucji Szkoleniowych (WUP)


Polbi - Warszawa. Agencja zatrudnienia. Rejestr KRAZ.

 Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana 29 grudnia 2004 roku  do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Nasz numer ewidencyjny 2.14/00060/2004.

 

Baza RIS – Powszechnie dostępny Internetowy Rejestr Instytucji Szkoleniowych.

 

Wpis POLBI w RIS – Zobacz informacje o Polbi w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS).

 

Informacja dla posiadających status bezrobotnego: Obecność Polbi w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych daje osobom posiadającym status bezrobotnego, możliwość wnioskowania o pokrycie kosztów szkoleń organizowanych przez naszą firmę przez Urząd Pracy.

 

RSPO 129542 – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (MEN)


Polbi - niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego wpisana do RSPO - Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

Polbi sp. z o.o. jest wpisana od 02.10.2015 do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych RSPO jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego – Numer RSPO – 129542, REGON – 362654830.

 

Baza RSPO – Ogólnodostępny Internetowy Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych prowadzony przez MEN.

 

Wpis POLBI – Sprawdź informacje o Polbi zawarte w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

 

Rejestr agencji zatrudnienia – 3113 (KRAZ)


Polbi - Warszawa. Agencja zatrudnienia. Rejestr KRAZ.

Jesteśmy wpisani od 16.10.2006 do rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ) i posiadamy Certyfikat na prowadzoną działalność w zakresie: Pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe – Nr KRAZ – 3113.

 

Baza KRAZ – Ogólnodostępny Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia zawiera informacje o agencjach zatrudnienia. Jednostką właściwą prowadzącą rejestr instytucji z terenu województwa mazowieckiego jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Wpis POLBI – Sprawdź informacje o Polbi zawarte w rejestrze agencji zatrudnienia (KRAZ).

 


Polbi – Warszawa. Jesteśmy firmą szkoleniowa (placówką oświatową) z długoletnimi tradycjami działającą na rynku szkoleń nieprzerwanie od 1994 roku. Wszystkie nasze szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.