Farmacja

Szkolenia dla branży farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznych (obrót lekami, DPD, farmacja)

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla farmaceutów. Szkolenia dla firm branży farmaceutycznej to zajęcia dla profesjonalistów na różnych etapach rozwoju zawodowego i kariery w zakładach, firmach i hurtowniach farmaceutycznych. Programy nauczania dla farmacji są zawsze projektowane w taki sposób, aby szkolenia pozwalały zdobywać nową wiedzę, rozwijać posiadane kompetencje i umiejętności oraz wskazywać ewentualne braki, oraz identyfikować obszary, które wymagają poprawy lub uzupełnienia. Jeżeli potrzebujesz czegoś ponad to, co aktualnie oferujemy, zawsze służymy pomocą i czekamy na Twoje propozycje. W miarę potrzeb rozwiniemy naszą ofertę farmaceutycznych szkoleń otwartych lub zaproponujemy udział w specjalnie przygotowanym szkoleniu zamkniętym. Wiedzę, której potrzebujesz znajdziesz w jednym miejscu - zapraszamy do Polbi.

Szkolenia dla producentów leków i wyrobów medycznych, dla dystrybutorów oraz importerów

Do uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach DPD zapraszamy właścicieli, zarządzających i kierowników hurtowni, pracowników oraz personelu hurtowni farmaceutycznych i weterynaryjnych (w tym pełniących obowiązki Osoby Odpowiedzialnej i zastępców Osoby Odpowiedzialnej), farmaceutów, pracowników ds. DPD, specjalistów ds. jakości, specjalistów ds. farmacji, menadżerów firm farmaceutycznych, audytorów wewnętrznych, kierowników działu jakości i zapewnienia jakości, pracowników działów zaopatrzenia, logistyki i dystrybucji, pracowników działów zarządzania jakością i działów magazynowania, osoby zaangażowane w wybór, a także kwalifikację dostawców materiałów i usług dla podmiotów funkcjonujących na rynku farmaceutycznym. Proponowane szkolenia są także przydatne dla osób odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych czy działów farmacji szpitalnej.

Polecamy liczne, specjalistyczne szkolenia farmaceutyczne

Nasze szkolenia przygotowaliśmy z myślą o farmaceutach, kierownictwie hurtowni farmaceutycznych oraz osobach zatrudnionych w hurtowniach farmaceutycznych i weterynaryjnych, aptekach, firmach logistycznych, transportowych i prowadzących działalność magazynową (DPD) oraz pozostałych firmach z branży farmaceutycznej. Specjalistyczne warsztaty polecamy uwadze wytwórców, dystrybutorów, importerów leków i wyrobów medycznych, osób współpracujących z produkującymi produkty lecznicze i podmiotami hurtowego rynku obrotu lekami. Dostarczamy wiedzę, uczymy i przygotowujemy do wypełniania obowiązków, uzupełniamy kwalifikacje i podnosimy kompetencje wszystkich, którzy związani są z farmaceutyczną dystrybucją produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Prawo farmaceutyczne, Dobre Praktyki Dystrybucji (DPD), Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP)

Zapraszamy na specjalistyczne, profesjonalne szkolenia dla wytwórni farmaceutycznych i firm z branży dystrybucji farmaceutycznej związane z aktualnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów Prawa Farmaceutycznego, Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD) czy Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). W trakcie szkoleń nawiązujemy również do przepisów ustawy o wyrobach medycznych. Przywołujemy, omawiamy i analizujemy najnowsze regulacje prawne dotyczące producentów, dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych, na które składają się przepisy krajowe i unijne w sprawie wyrobów medycznych.

DPD - Dobra Praktyka Dystrybucyjna w obrocie lekami (produkty lecznicze i wyroby medyczne)

Wśród tematów dotyczących szeroko rozumianej farmacji znajdą Państwo zasady obrotu lekami, produktami leczniczymi i substancjami czynnymi oraz weterynaryjnymi produktami leczniczymi. Specjalizujemy się w szkoleniach z obszaru DPD - Dobra Praktyka Dystrybucji w logistyce farmaceutyków. Podczas zajęć omawiamy m.in. Dobre Praktyki Dystrybucyjne (DPD) i Wytwarzania (GMP), w szczególności: procedury operacyjne, analizę ryzyka, zarządzanie jakością, odchyleniami, działania naprawcze (CAPA), audyty, rolę Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej czy modele dystrybucji leków w łańcuchu dostaw od wytwórni do pacjenta na gruncie prawa farmaceutycznego.

Osoba Odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej -  poznaj jej rolę, uprawnienia i obowiązki

Nasze zajęcia kierowane są do osób odpowiedzialnych oraz personelu hurtowni farmaceutycznej i obejmują swoim zakresem wymagania obrotu hurtowego, zasady nadzoru nad systemem jakości, techniki audytu wewnętrznego, analizy ryzyka procesów, zasady prowadzenia i dokumentowania niezbędnych operacji magazynowych, wymagania dla transportu produktów, kontrolę nad działaniami zlecanymi, kwalifikacje dostawców i odbiorców, wymagania dla pośredników w obrocie. Podczas szkoleń poruszamy tematykę konstruowania umów logistycznych i jakościowych z operatorami logistycznymi, zasady analizy ryzyka procesów dystrybucyjnych, omawiamy procedury i instrukcje, informujemy, jak postępować z reklamacjami, zwrotami i produktami sfałszowanymi oraz jak powinien być realizowany proces wycofania ich z obrotu.

Poszerzaj wiedzę, zdobywaj nowe umiejętności, bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Warsztaty pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności nadzoru nad infrastrukturą magazynową i transportową – systemy informatyczne, dokumentacja kwalifikacji i walidacji, polityka walidacji systemów skomputeryzowanych w hurtowni farmaceutycznej. Oferujemy szkolenia z zakresu transportu i dystrybucji leków od wytwórcy do hurtowni farmaceutycznej. Zapraszamy na warsztaty dla farmaceutów zatrudnionych w hurtowniach i wytwórniach farmaceutycznych, które w aktywny sposób przygotowują uczestników między innymi do pisania procedur, opracowania księgi jakości czy wdrażania i nadzoru nad systemem jakości, zapewnienia bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych podczas transportu i magazynowania, właściwego prowadzenia całego procesu obrotu produktami leczniczymi, jak również zapoznają z przebiegiem i zakresem prowadzenia inspekcji w hurtowni farmaceutycznej.
  • Komu rekomendujemy udział w szkoleniach dla branży farmaceutycznej? Na zajęcia z obszaru farmacji, logistyki, transportu i magazynowania w hurtowej dystrybucji leków i produktów leczniczych, zapobiegania wprowadzania sfałszowanych leków do obrotu, szkolenia farmaceutyczne z zakresu audytów, inspekcji i kontroli przeprowadzanych w podmiotach branży farmaceutycznej zapraszamy przede wszystkim kadrę menadżerską firm farmaceutycznych, kierowników i osoby odpowiedzialne w hurtowniach farmaceutycznych, pracowników działów zaopatrzenia, logistyki, dystrybucji, zarządzania jakością, pracowników działów magazynowania oraz pracowników działów sprzedaży.
  • Metodyka szkoleń farmaceutycznych, jak prowadzimy i jak wyglądają zajęcia? Podczas zajęć wykładowcy stosują zróżnicowane metody dydaktyczne, dbają o jak najlepsze przyswojenie wiedzy przez uczestników szkolenia. Tematyka szkoleń zawsze odwołuje się do aktualnych wymagań prawa farmaceutycznego. Zakres oferowanych usług szkoleniowych na bieżąco dopasowujemy do oczekiwań i potrzeb klientów oraz ściśle dostosowujemy do zmian w prawodawstwie i praktyce kontrolnej podmiotów nadzorujących branżę farmaceutyczną.
  • Poziom prezentowanej wiedzy - Szkolenia od podstaw i dla praktyków branży farmaceutycznej. Szkolenia to ważny element funkcjonowania i rozwoju oraz zarządzania w firmie. Podmioty funkcjonujące na rynku farmaceutycznym  nie są tu wyjątkiem. Kierując pracowników i osoby odpowiedzialne za właściwe funkcjonowanie farmaceutycznej firmy produkcyjnej, przedsiębiorstwa działającego w branży importu bądź eksportu produktów leczniczych czy choćby organizacji zajmującej się hurtową dystrybucją leków i wyrobów medycznych zyskujemy pewność, że jesteśmy na bieżąco ze zmianami w prawie a wiedza personelu i kadry zarządzającej wzbogaca się o nowości branżowe pojawiające się w sektorze farmaceutycznym. Zajęcia na szkoleniach farmaceutycznych są zawsze adekwatne do poziomu potrzeb uczestników. Wśród bogatej oferty dydaktycznej dla farmaceutów i zawodów pokrewnych branży farmaceutycznej staramy się zawsze posiadać szkolenia prowadzone od podstaw, jak i specjalistyczne przeznaczone dla praktyków.
  • Rozwojowi zawodowemu służą cykliczne zajęcia dla farmaceutów - skorzystaj ze szkoleń  farmaceutycznych. Zachęcamy do regularnego uczestnictwa w szkoleniach farmaceutycznych. Zajęcia dla farmaceutów odświeżające i ugruntowujące nabytą już wiedzę oraz regularne, doszkalające warsztaty farmaceutyczne z nowymi informacjami zarówno dla właścicieli firm i hurtowni farmaceutycznych jak i pracowników zatrudnionych w farmaceutycznych zakładach produkcyjnych oraz dla personelu odpowiedzialnego za handel i dystrybucję i transport leków oraz wyrobów i produktów leczniczych to gwarancja profesjonalnego i skutecznego wykonywania zawodu farmaceuty.
  • Kadra dydaktyczna - Nasi wykładowcy to doświadczeni trenerzy, eksperci i specjaliści. Wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć zapewniają eksperci, będący praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Trenerzy-Specjaliści dzielą się z Państwem wiedzą i bogatym doświadczeniem z zakresu obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi w trakcie szkoleń prowadzonych stacjonarnie, jak również w formie zdalnej jako internetowe szkolenia online na żywo. Nasi eksperci są stale do Twojej dyspozycji i na pewno sprostają oczekiwaniom.

Weterynaria - Szkolenia weterynaryjne i farmacja weterynaryjna

Szkolenia weterynaryjne z zakresu prawa weterynaryjnego w hurtowniach weterynaryjnych produktów leczniczych oraz stosowania przepisów DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) w obrocie wyrobami leczniczymi dla zwierząt. Zapraszamy na wartościowe zajęcia dotyczące prawnych wymogów i praktycznych aspektów prowadzenia przez wyspecjalizowane podmioty obrotu hurtowego weterynaryjnymi produktami leczniczymi oraz szkolenia prezentujące stanowiska Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakresie farmacji weterynaryjnej.

Polbi dla farmacji - Nasza pozycja na rynku szkoleń dla farmaceutów

Naszą obecność na rynku szkoleń doceniło już wiele firm sektora farmaceutycznego - zdobyliśmy zaufanie setek osób, które uczestniczyły w naszych szkoleniach przygotowanych dla branży farmaceutycznej i hurtowni farmaceutycznych. Na rynku szkoleń farmaceutycznych działamy od wielu lat. Grono uczestników szkoleń stale się powiększa a analiza ankiet oceny satysfakcji z udziału w zajęciach pokazuje wysoki poziom prezentowanej przez naszych wykładowców wiedzy.

Zapraszamy na szkolenia dla farmaceutów i firm branży farmaceutycznej

Zespół Polbi - Dział szkoleń dla farmacji: biuro@polbi.com.pl, tel. 721 547 750