Polbi

Farmacja

Szkolenia dla branży farmaceutycznej (farmacja, obrót lekami, DPD). Kursy farmaceutyczne dla dystrybutorów i importerów, hurtowni farmaceutycznych, producentów leków, wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

Do udziału w szkoleniach dla farmaceutów w szczególności zapraszamy właścicieli, zarządzających i kierowników hurtowni, pracowników oraz personelu hurtowni farmaceutycznych, w tym pełniących obowiązki Osoby Odpowiedzialnej a także zastępców Osoby Odpowiedzialnej, farmaceutów, specjalistów ds. jakości, specjalistów ds. farmacji, menadżerów firm farmaceutycznych, audytorów wewnętrznych, kierowników działu jakości i zapewnienia jakości, specjalistów ds. jakości i spraw farmacji, pracowników działów zaopatrzenia, logistyki i dystrybucji, pracowników działów zarządzania jakością i działów magazynowania, osoby zaangażowane w wybór oraz kwalifikację dostawców materiałów i usług dla podmiotów funkcjonujących na rynku farmaceutycznym, jak osoby odpowiadające za prawidłowe funkcjonowanie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych czy działów farmacji szpitalnej.

Zapraszamy na szkolenia dla farmaceutów i kursy farmaceutyczne. Nasze szkolenia przygotowaliśmy z myślą o farmaceutach, kierownictwie hurtowni farmaceutycznych oraz osobach zatrudnionych w hurtowniach farmaceutycznych i weterynaryjnych, aptekach, firmach logistycznych, transportowych i prowadzących działalność magazynową oraz pozostałych firmach z branży farmaceutycznej. Specjalistyczne warsztaty polecamy uwadze wytwórców, dystrybutorów, importerów leków i wyrobów medycznych oraz osób współpracujących z produkującymi produkty lecznicze i podmiotami hurtowego rynku obrotu lekami.

Prawo farmaceutyczne, Dobre Praktyki Dystrybucji (DPD). Zapraszamy na specjalistyczne, profesjonalne szkolenia dla wytwórni farmaceutycznych i firm z branży dystrybucji farmaceutycznej związane z aktualnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów Prawa Farmaceutycznego, Dobrej Praktyki Dystrybucji czy Dobrej Praktyki Wytwarzania.

DPD - Dobra Praktyka Dystrybucyjna w obrocie lekami (produkty lecznicze i wyroby medyczne). Wśród tematów dotyczących szeroko rozumianej farmacji znajdą Państwo zasady obrotu lekami, produktami leczniczymi i substancjami czynnymi oraz weterynaryjnymi produktami leczniczymi. Podczas zajęć omawiamy m.in. Dobre Praktyki Dystrybucyjne (DPD) i Wytwarzania (GMP), w szczególności: procedury operacyjne, analizę ryzyka, zarządzanie jakością, odchyleniami, działania naprawcze (CAPA), audyty, rolę Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej czy modele dystrybucji w łańcuchu dostaw od wytwórni do pacjenta na gruncie prawa farmaceutycznego.

Osoba Odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej -  poznaj jej rolę, uprawnienia i obowiązki. Nasze zajęcia kierowane są do osób odpowiedzialnych oraz personelu hurtowni farmaceutycznej i obejmują swoim zakresem wymagania obrotu hurtowego, zasady nadzoru nad systemem jakości, techniki audytu wewnętrznego, analizy ryzyka procesów, zasady prowadzenia i dokumentowania niezbędnych operacji magazynowych, wymagania dla transportu produktów, kontrolę nad działaniami zlecanymi, kwalifikacje dostawców i odbiorców, wymagania dla pośredników w obrocie. Podczas szkoleń poruszamy tematykę konstruowania umów logistycznych i jakościowych z operatorami logistycznymi, zasady analizy ryzyka procesów dystrybucyjnych, omawiamy procedury i instrukcje, informujemy, jak postępować z reklamacjami, zwrotami i produktami sfałszowanymi oraz jak powinien być realizowany proces wycofania ich z obrotu.

Poszerzaj wiedzę, zdobywaj nowe umiejętności, bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Warsztaty pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności nadzoru nad infrastrukturą magazynową i transportową - systemy informatyczne, dokumentacja kwalifikacji i walidacji, polityka walidacji systemów skomputeryzowanych w hurtowni farmaceutycznej. Oferujemy szkolenia z zakresu transportu i dystrybucji leków od wytwórcy do hurtowni farmaceutycznej, zapraszamy na warsztaty dla farmaceutów zatrudnionych w hurtowniach i wytwórniach farmaceutycznych, które w aktywny sposób przygotowują uczestników miedzy innymi do pisania procedur, opracowania księgi jakości czy wdrażania i nadzoru nad systemem jakości, zapewnienia bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych podczas transportu i magazynowania, właściwego prowadzenia całego procesu obrotu produktami leczniczymi jak również zapoznają z przebiegiem i zakresem prowadzenia inspekcji w hurtowni farmaceutycznej.

Adresaci zajęć - Kogo w szczególności zapraszamy na szkolenia dedykowane branży farmaceutycznej. Na zajęcia z obszaru farmacji, logistyki, transportu i magazynowania w hurtowej dystrybucji leków i produktów leczniczych, zapobiegania wprowadzania sfałszowanych leków do obrotu, kursy farmaceutyczne z zakresu audytów, inspekcji i kontroli przeprowadzanych w podmiotach branży farmaceutycznej zapraszamy przede wszystkim kadrę menadżerską firm farmaceutycznych, kierowników i osoby odpowiedzialne w hurtowniach farmaceutycznych, pracowników działów zaopatrzenia, logistyki, dystrybucji, zarządzania jakością, pracowników działów magazynowania oraz pracowników działów sprzedaży.

Metodyka szkoleń farmaceutycznych, jak prowadzimy i jak wyglądają zajęcia? Wykładowcy podczas zajęć stosują zróżnicowane metody dydaktyczne dbając o jak najlepsze przyswojenie wiedzy przez uczestników szkolenia. Kursy zawsze odwołują się do aktualnych wymagań prawa farmaceutycznego. Zakres oferowanych usług szkoleniowych na bieżąco dopasowujemy do oczekiwań i potrzeb klientów oraz ściśle dostosowujemy do zmian w prawodawstwie i praktyce kontrolnej podmiotów nadzorujących branżę farmaceutyczną.

Kadra dydaktyczna - Nasi wykładowcy to doświadczeni trenerzy, eksperci i specjaliści. Wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć zapewniają eksperci, będący praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Trenerzy-Specjaliści dzielą się z Państwem wiedzą i bogatym doświadczeniem z zakresu obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi w trakcie szkoleń prowadzonych stacjonarnie oraz w formie zdalnej jako internetowe szkolenia online na żywo.

Polbi dla farmacji - Nasza pozycja na rynku szkoleń. Naszą obecność na rynku szkoleń doceniło już wiele firm sektora farmaceutycznego - zdobyliśmy zaufanie setek osób, które uczestniczyły w naszych szkoleniach przygotowanych dla branży farmaceutycznej i hurtowni farmaceutycznych.

Zapraszamy na szkolenia dla farmaceutów i firm branży farmaceutycznej

Zespół Polbi - Dział szkoleń dla farmacji: biuro@polbi.com.pl, tel. 721 547 750