Polbi

Farmacja

Szkolenia dla branży farmaceutycznej (farmacja, obrót lekami, DPD). Szkolenia farmaceutyczne dla dystrybutorów i importerów, hurtowni farmaceutycznych, producentów leków i wyrobów medycznych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla farmaceutów. Do uczestnictwa zapraszamy właścicieli, zarządzających i kierowników hurtowni, pracowników oraz personelu hurtowni farmaceutycznych i weterynaryjnych (w tym pełniących obowiązki Osoby Odpowiedzialnej i zastępców Osoby Odpowiedzialnej), farmaceutów, pracowników ds. DPD, specjalistów ds. jakości, specjalistów ds. farmacji, menadżerów firm farmaceutycznych, audytorów wewnętrznych, kierowników działu jakości i zapewnienia jakości, pracowników działów zaopatrzenia, logistyki i dystrybucji, pracowników działów zarządzania jakością i działów magazynowania, osoby zaangażowane w wybór, a także kwalifikację dostawców materiałów i usług dla podmiotów funkcjonujących na rynku farmaceutycznym. Szkolenie to będzie odpowiednie także dla osób odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych czy działów farmacji szpitalnej. Wiedzę, której potrzebujesz znajdziesz w jednym miejscu - zapraszamy do Polbi.

Polecamy liczne, specjalistyczne szkolenia farmaceutyczne

Nasze szkolenia przygotowaliśmy z myślą o farmaceutach, kierownictwie hurtowni farmaceutycznych oraz osobach zatrudnionych w hurtowniach farmaceutycznych i weterynaryjnych, aptekach, firmach logistycznych, transportowych i prowadzących działalność magazynową (DPD) oraz pozostałych firmach z branży farmaceutycznej. Specjalistyczne warsztaty polecamy uwadze wytwórców, dystrybutorów, importerów leków i wyrobów medycznych, osób współpracujących z produkującymi produkty lecznicze i podmiotami hurtowego rynku obrotu lekami. Dostarczamy wiedzę, uczymy i przygotowujemy do wypełniania obowiązków, uzupełniamy kwalifikacje i podnosimy kompetencje wszystkich, którzy związani są z farmaceutyczną dystrybucją produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Prawo farmaceutyczne, Dobre Praktyki Dystrybucji (DPD), Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP)

Zapraszamy na specjalistyczne, profesjonalne szkolenia dla wytwórni farmaceutycznych i firm z branży dystrybucji farmaceutycznej związane z aktualnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów Prawa Farmaceutycznego, Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD) czy Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). W trakcie szkoleń nawiązujemy również do przepisów ustawy o wyrobach medycznych. Przywołujemy, omawiamy i analizujemy najnowsze regulacje prawne dotyczące producentów, dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych, na które składają się przepisy krajowe i unijne w sprawie wyrobów medycznych.

DPD - Dobra Praktyka Dystrybucyjna w obrocie lekami (produkty lecznicze i wyroby medyczne)

Wśród tematów dotyczących szeroko rozumianej farmacji znajdą Państwo zasady obrotu lekami, produktami leczniczymi i substancjami czynnymi oraz weterynaryjnymi produktami leczniczymi. Specjalizujemy się w szkoleniach z obszaru DPD - Dobra Praktyka Dystrybucji w logistyce farmaceutyków. Podczas zajęć omawiamy m.in. Dobre Praktyki Dystrybucyjne (DPD) i Wytwarzania (GMP), w szczególności: procedury operacyjne, analizę ryzyka, zarządzanie jakością, odchyleniami, działania naprawcze (CAPA), audyty, rolę Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej czy modele dystrybucji leków w łańcuchu dostaw od wytwórni do pacjenta na gruncie prawa farmaceutycznego.

Osoba Odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej -  poznaj jej rolę, uprawnienia i obowiązki

Nasze zajęcia kierowane są do osób odpowiedzialnych oraz personelu hurtowni farmaceutycznej i obejmują swoim zakresem wymagania obrotu hurtowego, zasady nadzoru nad systemem jakości, techniki audytu wewnętrznego, analizy ryzyka procesów, zasady prowadzenia i dokumentowania niezbędnych operacji magazynowych, wymagania dla transportu produktów, kontrolę nad działaniami zlecanymi, kwalifikacje dostawców i odbiorców, wymagania dla pośredników w obrocie. Podczas szkoleń poruszamy tematykę konstruowania umów logistycznych i jakościowych z operatorami logistycznymi, zasady analizy ryzyka procesów dystrybucyjnych, omawiamy procedury i instrukcje, informujemy, jak postępować z reklamacjami, zwrotami i produktami sfałszowanymi oraz jak powinien być realizowany proces wycofania ich z obrotu.

Poszerzaj wiedzę, zdobywaj nowe umiejętności, bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Warsztaty pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności nadzoru nad infrastrukturą magazynową i transportową – systemy informatyczne, dokumentacja kwalifikacji i walidacji, polityka walidacji systemów skomputeryzowanych w hurtowni farmaceutycznej. Oferujemy szkolenia z zakresu transportu i dystrybucji leków od wytwórcy do hurtowni farmaceutycznej. Zapraszamy na warsztaty dla farmaceutów zatrudnionych w hurtowniach i wytwórniach farmaceutycznych, które w aktywny sposób przygotowują uczestników między innymi do pisania procedur, opracowania księgi jakości czy wdrażania i nadzoru nad systemem jakości, zapewnienia bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych podczas transportu i magazynowania, właściwego prowadzenia całego procesu obrotu produktami leczniczymi, jak również zapoznają z przebiegiem i zakresem prowadzenia inspekcji w hurtowni farmaceutycznej.

Komu rekomendujemy udział w szkoleniach dla branży farmaceutycznej?

Na zajęcia z obszaru farmacji, logistyki, transportu i magazynowania w hurtowej dystrybucji leków i produktów leczniczych, zapobiegania wprowadzania sfałszowanych leków do obrotu, szkolenia farmaceutyczne z zakresu audytów, inspekcji i kontroli przeprowadzanych w podmiotach branży farmaceutycznej zapraszamy przede wszystkim kadrę menadżerską firm farmaceutycznych, kierowników i osoby odpowiedzialne w hurtowniach farmaceutycznych, pracowników działów zaopatrzenia, logistyki, dystrybucji, zarządzania jakością, pracowników działów magazynowania oraz pracowników działów sprzedaży.

Metodyka szkoleń farmaceutycznych, jak prowadzimy i jak wyglądają zajęcia?

Podczas zajęć wykładowcy stosują zróżnicowane metody dydaktyczne, dbają o jak najlepsze przyswojenie wiedzy przez uczestników szkolenia. Tematyka szkoleń zawsze odwołuje się do aktualnych wymagań prawa farmaceutycznego. Zakres oferowanych usług szkoleniowych na bieżąco dopasowujemy do oczekiwań i potrzeb klientów oraz ściśle dostosowujemy do zmian w prawodawstwie i praktyce kontrolnej podmiotów nadzorujących branżę farmaceutyczną.

Farmacja - tu nie ma miejsca na improwizacje. Uczymy tego, na czym się znamy.

Szkolenia dla firm branży farmaceutycznej to zajęcia dla profesjonalistów na różnych etapach rozwoju zawodowego i kariery w zakładach, firmach i hurtowniach farmaceutycznych. Programy nauczania dla farmacji są zawsze projektowane w taki sposób, aby szkolenia pozwalały zdobywać nową wiedzę, rozwijać posiadane kompetencje i umiejętności oraz wskazywać ewentualne braki, oraz identyfikować obszary, które wymagają poprawy lub uzupełnienia.  Jeżeli potrzebujesz czegoś ponad to, co aktualnie oferujemy, zawsze służymy pomocą i czekamy na Twoje propozycje. W miarę potrzeb rozwiniemy naszą ofertę farmaceutycznych szkoleń otwartych lub zaproponujemy udział w specjalnie przygotowanym szkoleniu zamkniętym.

Poziom prezentowanej wiedzy - Szkolenia od podstaw i dla praktyków branży farmaceutycznej

Szkolenia to ważny element funkcjonowania i rozwoju oraz zarządzania w firmie. Podmioty funkcjonujące na rynku farmaceutycznym  nie są tu wyjątkiem. Kierując pracowników i osoby odpowiedzialne za właściwe funkcjonowanie farmaceutycznej firmy produkcyjnej, przedsiębiorstwa działającego w branży importu bądź eksportu produktów leczniczych czy choćby organizacji zajmującej się hurtową dystrybucją leków i wyrobów medycznych zyskujemy pewność, że jesteśmy na bieżąco ze zmianami w prawie a wiedza personelu i kadry zarządzającej wzbogaca się o nowości branżowe pojawiające się w sektorze farmaceutycznym. Zajęcia na szkoleniach farmaceutycznych są zawsze adekwatne do poziomu potrzeb uczestników. Wśród bogatej oferty dydaktycznej dla farmaceutów i zawodów pokrewnych branży farmaceutycznej staramy się zawsze posiadać szkolenia prowadzone od podstaw, jak i specjalistyczne przeznaczone dla praktyków.

Rozwojowi zawodowemu służą cykliczne zajęcia dla farmaceutów - skorzystaj ze szkoleń  farmaceutycznych

Zachęcamy do regularnego uczestnictwa w szkoleniach farmaceutycznych. Zajęcia dla farmaceutów odświeżające i ugruntowujące nabytą już wiedzę oraz regularne, doszkalające warsztaty farmaceutyczne z nowymi informacjami zarówno dla właścicieli firm i hurtowni farmaceutycznych jak i pracowników zatrudnionych w farmaceutycznych zakładach produkcyjnych oraz dla personelu odpowiedzialnego za handel i dystrybucję i transport leków oraz wyrobów i produktów leczniczych to gwarancja profesjonalnego i skutecznego wykonywania zawodu farmaceuty.

Kadra dydaktyczna - Nasi wykładowcy to doświadczeni trenerzy, eksperci i specjaliści

Wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć zapewniają eksperci, będący praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Trenerzy-Specjaliści dzielą się z Państwem wiedzą i bogatym doświadczeniem z zakresu obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi w trakcie szkoleń prowadzonych stacjonarnie, jak również w formie zdalnej jako internetowe szkolenia online na żywo. Nasi eksperci są stale do Twojej dyspozycji i na pewno sprostają oczekiwaniom.

Weterynaria - Szkolenia weterynaryjne i farmacja weterynaryjna

Szkolenia weterynaryjne z zakresu prawa weterynaryjnego w hurtowniach weterynaryjnych produktów leczniczych oraz stosowania przepisów DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) w obrocie wyrobami leczniczymi dla zwierząt. Zapraszamy na wartościowe zajęcia dotyczące prawnych wymogów i praktycznych aspektów prowadzenia przez wyspecjalizowane podmioty obrotu hurtowego weterynaryjnymi produktami leczniczymi oraz szkolenia prezentujące stanowiska Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakresie farmacji weterynaryjnej.

Polbi dla farmacji - Nasza pozycja na rynku szkoleń dla farmaceutów

Naszą obecność na rynku szkoleń doceniło już wiele firm sektora farmaceutycznego - zdobyliśmy zaufanie setek osób, które uczestniczyły w naszych szkoleniach przygotowanych dla branży farmaceutycznej i hurtowni farmaceutycznych. Na rynku szkoleń farmaceutycznych działamy od wielu lat. Grono uczestników szkoleń stale się powiększa a analiza ankiet oceny satysfakcji z udziału w zajęciach pokazuje wysoki poziom prezentowanej przez naszych wykładowców wiedzy.

Zapraszamy na szkolenia dla farmaceutów i firm branży farmaceutycznej

Zespół Polbi - Dział szkoleń dla farmacji: biuro@polbi.com.pl, tel. 721 547 750