logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Aktualnie realizowane projekty


Okno na świat

Warszawa, Działanie 4.2 POWER – Programy mobilności ponadnarodowej.
Rozpoczęcie 1 marca 2016 r., zakończenie 28 lutego 2018 r.

Z dotacją na start

Wrocław, Działanie – 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Młodość to atut – nie przeszkoda

Katowice, Działanie 1.2 POWER – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
Rozpoczęcie 1 marca 2017 r., zakończenie 30 listopada 2018 r.


Szkolenia finansowane ze środków UE zrealizowane przez Polbi w latach 2005-2015

Realizowaliśmy już projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE, rekrutacji uczestników biorących udział w szkoleniach, realizacji zajęć dydaktycznych i warsztatów, rozliczaniu kosztów związanych z realizacją projektów oraz sporządzaniu stosownej dokumentacji i sprawozdawczości wymaganej przed jednostki i instytucje wdrażające programy unijne.
Pomogliśmy setkom osób uzyskać pełne dofinansowanie do kursów i szkoleń i daliśmy szansę nauki na bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków budżetowych i funduszy europejskich mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących.
W ramach szkoleń dofinansowanych z EFS pomogliśmy również zdobyć lub zaktualizować wiedzę oraz posiadane umiejętności osobom bezrobotnych. Dzięki udziałowi w darmowych szkoleniach osoby bezrobotne w znaczącej większości podjęły nową pracę lub wróciły ponownie na rynek pracy jako pełnowartościowi pracownicy.

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Nazwa projektu

Okres realizacji

 Profesjonalny Kadrowiec

2013-2015

 Księgowość dla zaawansowanych

2013-2015

 Księgowość drugą szansą

2011-2012

 Księgowość OK!

2007-2011

 Księgowość, Kadry i Płace

2010-2011

 Księgowość atrakcyjną pracą dla współczesnej kobiety

2007-2008

 Powrót do biura

2006-2007

 Księgowość oraz kadry i płace

2005-2007

 Powrót do księgowości

2005-2006