Rozwiń skrzydła

Projekt – Rozwiń Skrzydła


Projekt UE - Rozwiń skrzydła

 

POLBI Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „ROZWIŃ SKRZYDŁA”, który będzie realizowany w okresie 01.01-31.12.2024.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał poprzez nabycie lub podniesienie kompetencji kluczowych uczniów kraśnickich liceów ogólnokształcących, a mianowicie:

  1. W ramach panelu kompetencji językowych i międzykulturowych odbędą się zajęcia grupowe i indywidualne z języka angielskiego, hiszpańskiego i włoskiego oraz warsztaty międzykulturowe.
  2. W ramach panelu kompetencji cyfrowych planowane są warsztaty o następującej tematyce:

– świadome wykorzystanie nowoczesnych technologii

– kompetencje medialne

– cyfrowa przedsiębiorczość

  1. W ramach edukacji outdoorowej zaproponowane będą zajęcia o następującej tematyce:

– projektowanie miasta przyszłości

– projektowanie zrównoważonego miasta

– projektowanie gry miejskiej dla uczniów szkoły

W projekcie przewidziano udział 60 uczniów liceów ogólnokształcących, zamieszkałych lub uczących się na terenie gminy Kraśnik, pozostających w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 60 uczniów liceów ogólnokształcących zamieszkujących lub uczących się w Kraśniku.

Rezultatem projektu będzie nabycie lub podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów kraśnickich liceów oraz zmiana ich postaw i motywacji do dalszej edukacji w celu wspierania ich w ograniczeniu niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Realizowane wsparcie stawia na aktywną pracę z uczniami i uczenie młodzieży przez działanie.

#FunduszeUE                   #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 268 425,00 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 241 582,50 zł.

 

Dokumenty do pobrania


REGULAMIN PROJEKTU „ROZWIŃ SKRZYDŁA”

Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu – FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu „Rozwiń skrzydła”

  • OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ – Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego
  • ZAŚWIADCZENIE – Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego
  • SPECJALNE POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego
  • OŚWIADCZENIE O BRAKU ZAANGAŻOWANIA W INNYCH PROJEKTACH – Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego
  • OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – Załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu – UMOWA UCZESTNICTWA w projekcie „Rozwiń skrzydła”