Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Impuls do kariery

Projekt UE – Impuls do kariery. Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia mieszkańców województwa małopolskiego, w wieku 30 lat i więcej.

 

Projekt UE – Impuls do kariery.


Nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0095/20

Termin: 2020-09-01 do 2022-06-30, województwo małopolskie


Działanie: : 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

 

Projekt UE - Impuls do kariery.

 

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu „Impuls do kariery” jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 140 Uczestników projektu, tj. mieszkańców województwa małopolskiego, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym za zidentyfikowanie trudności i barier, jakie napotykają w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy.

 

UCZESTNICY PROJEKTU


Przewiduje się objęcie projektem 140 osób bezrobotnych, powyżej 30 roku życia,  zamieszkujących województwo małopolskie (w tym powiaty: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki, nowotarski, olkuski,  oświęcimski, proszowicki, suski oraz miasto Tarnów.

 

PROGRAM PROJEKTU


Etap I –  Rekrutacja i Diagnoza potrzeb.

Etap II- Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe.

Etap III- Wsparcie motywacyjne psychologa.

Etap IV– Pośrednictwo pracy.

Etap V – Szkolenia zawodowe (kwalifikacyjne 120h i kompetencyjne 80h).

Etap VI – Staże zawodowe.

 

Dokumenty do pobrania


| ➡️ Regulamin projektu

| ➡️ Formularz rekrutacyjny

| ➡️ Arkusz diagnostyczny badający potrzeby

| ➡️ Formularz spełnienia kryteriów kwalifikowalności

| ➡️ Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności

| ➡️ Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

| ➡️ Oświadczenie UP po zakończeniu szkolenia

| ➡️ Oświadczenie UP – zasoby techniczne do szkolenia zdalnego

| ➡️ Oświadczenie, jakiej pracy i szkolenia UP szuka

| ➡️ Oświadczenie, nie biorę udziału w innym projekcie

| ➡️ Umowa udziału w projekcie

| ➡️ Zgoda przetwarzania danych osobowych

| ➡️ Formularz danych

| ➡️ Deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie

| ➡️ Zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu

| ➡️ Zgoda UP na nagrywanie szkolenia

 

Kontakt z biurem projektu – Impuls do kariery


Kontakt w sprawie projektu: Impuls do kariery.

ul. Krakowska 25/6

33-100 Tarnów

telefon: 577 522 520

 

 

 


Projekt UE – Impuls do kariery, numer projektu: RPMP.08.02.00-12-0095/20, województwo małopolskie, okres realizacji: od 01-09-2020 do 30-06-2022, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.


Projekt UE – Impuls do kariery, numer projektu: RPMP.08.02.00-12-0095/20


Ostatnia aktualizacja informacji na stronie: 2021-02-24

Skip to content