logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej

Wymagania dotyczące kontroli wewnętrznych. Audyt wewnętrzny w systemie jakości – zasady, kryteria, procedury, programy, stosowane metody, dobre praktyki, raportowanie. Patronat polskiego towarzystwa farmaceutycznego.

Szkolenie:  Audyt wewnętrzny – hurtownia farmaceutyczna. Nowe wymagania wynikające ze zmienionych przepisów o DPD.

Temat szkolenia: Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej

Prowadząca szkolenie: Anna Lignar

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia: 10:00-13:00.

Audyt wewnętrzny. Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych. Kurs w Warszawie. Prowadzi Anna Lignar.


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przegląd realizacji procedury audytu na podstawie zmienionego Rozporządzenia w sprawie wymagań DPD i omówienie obszarów, w których mogą występować trudności.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób uczestniczących w systemie jakości DPD. Zapraszamy menadżerów firm farmaceutycznych, kierowników i osoby odpowiedzialne hurtowni farmaceutycznych, pracowników działów zaopatrzenia, logistyki i dystrybucji, działów zarządzania jakością i działów magazynowania.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia”Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Zakres szkolenia

Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej. Wymagania dotyczące kontroli wewnętrznych wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Procedury audytu wewnętrznego – cele i zadania audytów wewnętrznych w systemie jakości.  Zarządzanie procesem audytu wewnętrznego –  program, kryteria i zakresu audytu. Wymagania dotyczące dla audytorów. Metody stosowane w procesie audytu. Identyfikowania niezgodności w procesach dystrybucyjnych. Raportowanie wyników – dobre praktyki dokumentowania.

Patronat polskiego towarzystwa farmaceutycznego

Szkolenie jest objęte patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego a udział w nim wiąże się z uzyskaniem 2 punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ciągłego Farmaceutów.


Koordynator szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej. Kurs w Warszawie.Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Omówienie wymagań dla kontroli wewnętrznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Praktyczne omówienie przykładowej procedury audytu wewnętrznego.

Program audytów, ustalanie kryteriów i zakresu audytu. Wymagania dla audytorów.

Najczęściej stosowane metody w procesie audytu.

Omówienie przykładowych klasyfikacji niezgodności. Zasady raportowania wyników audytów wewnętrznych – dobre praktyki dokumentowania.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Lignar

Anna Lignar – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.


Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

Farmaceutka. Praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości.  Więcej o wykładowcy …


Wykształcenie

Anna Lignar jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

Doświadczenie w zakresie szkoleń

Przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Annę Lignar!

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

Anna Lignar – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

  1. udział w zajęciach,
  2. serwis kawowy,
  3. materiały dydaktyczne,
  4. konsultacje w trakcie szkolenia,
  5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

  1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
  2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
  3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:30– Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 3 godziny lekcyjne, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe.

  • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
  • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 10 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum

Termin: 2019-06-11

Warsztaty, 3 godziny, zajęcia - 10:00-13:00.

Cena dla osoby: 590 zł 400 zł *

Cena dla wielu osób: 550 zł 400 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-04-18 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.