Audyt wewnętrzny w hurtowni leków – doskonały sposób na poprawę systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej

Szkolenie online – Audyt wewnętrzny w hurtowni leków


Audyt to kluczowe narzędzie pomocne w monitorowaniu i wspieraniu zarządzania podmiotem. Audyt wewnętrzny stosowany jest niemalże w każdym sektorze. Z audytem mamy także powszechnie do czynienia w przemyśle farmaceutycznym i dystrybucji hurtowej leków.

Szkolenie - Audyt wewnętrzny w hurtowni leków

Kontrole wewnętrzne w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie „Audyt wewnętrzny” szczegółowo i w sposób praktyczny omawia kontrole wewnętrzne jakie przeprowadza się w hurtowniach leków. Zdecydowanie polecamy to szkolenie wszystkim, którzy chcą poznać regulacje DPD dla audytorów w hurtowni farmaceutycznej.

Praktyka prowadzenia audytów wewnętrznych. Kurs o audytach wewnętrznych przeznaczony jest dla audytorów w Hurtowniach Farmaceutycznych i zapoznaje z efektywną i praktyczną realizacją wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Audyt wewnętrzny jako wymóg prawny. Należy pamiętać, że kwestie przeprowadzania kontroli wewnętrznych mających miejsce u wytwórców produktów leczniczych jak i w hurtowniach farmaceutycznych wynikają i są regulowane przez przepisy prawa farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD).

Szkolenie DPD o audytach w hurtowni farmaceutycznej


Szkolenie dostarcza wiedzy o procesie organizacji i realizacji audytu wewnętrznego w hurtowni farmaceutycznej (hurtowni leków) niezbędnego do weryfikacji skuteczności systemu jakości DPD:

 • uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak zorganizować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w farmaceutycznej hurtowni leków,
 • omawiamy metody, jakie powinien stosować audytor i jakie cechy powinien posiadać, aby zdobyć jak najwięcej informacji i właściwie ocenić system jakości wprowadzony w hurtowni leków.

Sprawdź szczegółowy wykaz omawianych zagadnień – Program szkolenia

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny w hurtowni leków?


Uczestnicząc w szkoleniu:

 • dowiesz się, jakie są zasady i stosowane metody przeprowadzania audytu,
 • poznasz, w jaki sposób zarządzać procesem audytu wewnętrznego,
 • będziesz wiedział, jak raportować wyniki audytów wewnętrznych,
 • poznasz rolę audytora wewnętrznego w procesie audytowania.

Adresaci szkolenia – uczestnicy systemu jakości DPD


Nasze szkolenie adresowane jest do osób uczestniczących w tworzeniu i udoskonalaniu systemu jakości DPD w hurtowniach farmaceutycznych. Zapraszamy:

 • menadżerów firm farmaceutycznych,
 • audytorów wewnętrznych,
 • kierowników hurtowni farmaceutycznych,
 • Osoby Odpowiedzialne hurtowni farmaceutycznych,
 • kierowników działu jakości i zapewnienia jakości,
 • specjalistów ds. jakości i spraw farmacji,
 • pracowników działów zaopatrzenia, logistyki i dystrybucji,
 • pracowników działów zarządzania jakością i działów magazynowania

oraz osoby planujących przeprowadzanie audytów wewnętrznych w hurtowniach farmaceutycznych.

Jak wyglądają zajęcia o audytach wewnętrznych?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie dotyczące audytów wewnętrznych  w hurtowni farmaceutycznej to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu, co zyskujesz?


Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny zarówno pod kątem organizacyjnym jak i merytorycznym. Będzie umiał wykorzystać skutecznie w praktyce narzędzie udoskonalana systemu jakości jakim jest audyt wewnętrzny.

Podsumowanie najważniejszych informacji o szkoleniu


Tematyka szkolenia: Organizacja audytów wewnętrznych w hurtowni farmaceutycznej

Akademia DPD: Audyt w hurtowni farmaceutycznej, szkolenie o aspektach przygotowania i przeprowadzenia audytu w hurtowni leków

Wykładowca: Farmaceutka i ekspert DPD – Katarzyna Kęsik-Olędzka

Czas szkolenia: 4 godziny z przerwami, zajęcia online na żywo

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.