logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej - nowe regulacje po zmianach przepisów.

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej omawiające najnowsze regulacje prawne po zmianach przepisów. Pomoc społeczna w praktyce – zasady i formy udzielania pomocy. Świadczenia, dla których nie wymaga się decyzji administracyjnej, procedury pomocowe, obliczanie terminów, wydawanie decyzji, przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Centrum usług społecznych – zmiany organizacyjne. Szkolenie prowadzi Kamil Miśtal.

 

Tytuł: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.

Wykładowca: Kamil Miśtal.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin lekcyjnych, zajęcia – 10:00-15:30.

 

Szkolenie: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Polbi - Warszawa.

 

Opinie uczestników zajęć | ➡️ Ankiety poszkoleniowe


Dofinansowanie szkoleń   | ➡️ Usługa szkoleniowa w BUR


Ulotka o szkoleniu (PDF)  | ➡️ Pomoc społeczna – 11.05.2020

 

Opis szkolenia


Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją ustawy – Prawo pomocy społecznej ze wskazaniem opisu zmian. W praktyczny sposób zostanie przedłożona procedura pomocowa z uwzględnieniem obliczania terminu, wydawania decyzji czy też przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie poświęcone najnowszym zmianom przepisów z zakresu pomocy społecznej kierujemy do pracowników:

➡️ Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
➡️ Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
➡️ Ośrodków Pomocy Rodzinie,
➡️ Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Zachęcamy do udziału w zajęciach nie tylko personel placówek pomocy społecznej ale również dyrektorów i kierowników tych jednostek.

 

Cel szkolenia


Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione założenia nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę dotyczącą stosowania nowych przepisów w pomocy społecznej.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


 1. Wprowadzenie – omówienie zmian wprowadzanych w przepisach o pomocy społecznej.
 2.  Omówienie regulacji zawartych w przepisach o pomocy społecznej.
 3. Informatyzacja jako narzędzie w pomocy społecznej.
 4. Kwestia wydania decyzji administracyjnej o odpłatności za DPS – najnowsze zmiany.
 5. Przymus państwowy względem osób zobowiązanych do odpłatności za DPS.
 6. Nowe akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej.
 7. Egzekucja opłat ponoszonych zastępczo przez gminę z tytułu finansowania świadczeń z pomocy społecznej.
 8. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej.
 9. Proponowane zmiany w pomocy społecznej.
 10. Wpływ zmian organizacyjnych na świadczenie pomocy społecznej w związku z utworzeniem centrum usług społecznych.

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie


Kamil Miśtal – wykładowca akademicki i trener oraz prawnik w kancelarii prawnej. Ekspert w dziedzinie postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego i prawa ochrony danych osobowych. Kamil Miśtal specjalizuje się także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

 

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Omawiana tematyka, zakres szkolenia


Podczas zajęć na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące zasad udzielania pomocy społecznej – prezentowana tematyka obejmie m.in.:

☑️ Ustalanie prawa do zasiłku stałego w kontekście zawieszenia postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia.

☑️ Centrum usług społecznych.

☑️ Rodzinne domy pomocy społecznej.

☑️ Kontrakt socjalny.

☑️ Udzielenie pomocy w formie posiłku.

☑️ Udzielanie pomocy w formie schronienia.

☑️ Zasady zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

☑️ Katalog świadczeń, w przypadku których nie wymaga się wydania decyzji administracyjnej.

☑️ Wywiad środowiskowy w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna.

 

Opinie uczestników szkoleń

Ocena szkolenia: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Kamil Miśtal.Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń, w tym prowadzone przez Pana Kamila Miśtala.

Zobacz: ➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Prowadzący szkolenie wykładowca (Kamil Miśtal) w postaci wykładu  przybliży skutki nowych regulacji dotyczących pomocy społecznej oraz postara się przekazać uczestnikom zajęć zasady i umiejętność konstruowania orzeczeń i pisania do nich stosownych uzasadnień.

 

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej - szkolenie, Polbi, Warszawa.

 

 

Organizacja szkolenia


Szkolenie zatytułowane „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej” rozpoczyna się o godzinie 9:30 rejestracją uczestników. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego omówieniu zmian przepisów z zakresu pomocy społecznej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu„ potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursuSzczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Szybciej równa się taniej. Zapisz się na szkolenie: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

szkolenia@polbi.pl

Program

 

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 


Kamil Miśtal to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.


Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy| ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Ustawa o pomocy społecznej


Organizacja szkolenia: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Harmonogram zajęć. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Przerwa obiadowa.

15:30 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-05-11

Szkolenie: 1 dzień, godz. 10:00-15:30.

Cena dla osoby: 410 zł

Cena dla wielu osób: 360 zł

Harmonogram kursu