Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

Kamil Miśtal to specjalista w zakresie postępowania administracyjnego i prawa pomocy społecznej, postępowania egzekucyjnego a także praktyk w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Wykładowca akademicki oraz ceniony dydaktyk i praktyk. Konsultant firm doradczych. Prawnik w Kancelarii Komornika Sądowego.

 

Kamil Miśtal – Prawnik, wykładowca, ekspert


Kamil Miśtal - Wykładowca i eksper

Polbi – Warszawa. Uczymy tego, na czym się znamy.

KAMIL MIŚTAL

Prawnik i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim. Świadczy pomoc w dziedzinie obsługi prawnej, wdraża przepisy ochrony danych osobowych (RODO) i przygotowuje do kontroli UODO. Doświadczony i uznany szkoleniowiec, konsultant i doradca. Ceniony dydaktyk i praktyk. Szkoli pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym, przedsiębiorców oraz pracowników firm i spółek.

 


Tematy najczęściej prowadzonych szkoleń i wykładów. Kamil Miśtal prowadzi liczne szkolenia i wykłady. Pośród tematów prowadzonych przez niego zajęć można znaleźć m.in.:

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi propozycjami naszych szkoleń z kategorii: Administracja i samorząd

 


Kamil Miśtal – Specjalizacja. Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcje związane z ochroną danych osobowych (m.in. inspektor ochrony danych osobowych).

 


Kamil Miśtal – Wykształcenie. Kamil Miśtal jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył praktyki w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

 


Praktyka, pełnione funkcje, doświadczenie zawodowe. Kamil Miśtal świadczy pomoc w dziedzinie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych oraz dyrektora zarządzającego ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Ekspert, konsultant i trener. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Pełnił funkcję eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Energii.

 


Działalność szkoleniowa i naukowa. Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników-praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. W zakresie prowadzenia szkoleń współpracuje m.in. z firmą Polbi. Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych.

 


Szkolenia zamknięte. Jeżeli terminy szkoleń proponowanych przez Kamila Miśtala lub ich lokalizacja nie odpowiadają potrzebom osób poszukujących usług szkoleniowych zawsze istnieje możliwość zamówienia i przeprowadzenia szkolenia zamkniętego. W takim przypadku klient decyduje o miejscu szkolenia, czasie trwania zajęć, liczbie uczestników, a co chyba warte podkreślenia, również o programie zamawianego szkolenia. Zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami szkoleń.

Jesteśmy do dyspozycji: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl