Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki i trener oraz ceniony dydaktyk i praktyk. Konsultant i trener firm doradczych. Prawnik w Kancelarii Komornika Sądowego. Specjalista w zakresie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego, prawa pomocy społecznej a także praktyk w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Ekspert Polbi.

 

KAMIL MIŚTAL


Kamil Miśtal - Wykładowca i eksper Polbi - Szkolenia i kursy/

Prawnik i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim.

Doświadczony i uznany szkoleniowiec, konsultant i doradca.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych.

Świadczy pomoc w dziedzinie obsługi prawnej, wdraża przepisy ochrony danych osobowych (RODO) i przygotowuje do kontroli UODO.

Ceniony dydaktyk i praktyk, ekspert i wykładowca Polbi.

Szkoli pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym, przedsiębiorców oraz pracowników firm i spółek.

 

Kamil Miśtal – Szkolenia: KPA (postępowanie i egzekucja), prawo pracy, pomoc społeczna, ochrona danych osobowych (RODO), windykacja prawna.

 

Kamil Miśtal – Wykształcenie


Kamil Miśtal jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył praktyki w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

 

Praktyka, pełnione funkcje, doświadczenie zawodowe


Kamil Miśtal świadczy pomoc w dziedzinie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych oraz dyrektora zarządzającego ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 

Ekspert, konsultant i trener


Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Pełnił funkcję eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Energii.

 

Kamil Miśtal. Szkolenia - prawo administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji, ochrona danych osobowych, pomoc społeczna. Polbi - Warszawa.

 

Działalność szkoleniowa i naukowa


Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników-praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. W zakresie prowadzenia szkoleń współpracuje m.in. z firmą Polbi. Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych.

 

Kamil Miśtal – Specjalizacja


Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcje związane z ochroną danych osobowych (m.in. inspektor ochrony danych osobowych).

 

Szkolenia zamknięte


Jeżeli terminy szkoleń proponowanych przez Kamila Miśtala lub ich lokalizacja nie odpowiadają potrzebom osób poszukujących usług szkoleniowych zawsze istnieje możliwość zamówienia i przeprowadzenia szkolenia zamkniętego.

W takim przypadku klient decyduje o miejscu szkolenia, czasie trwania zajęć, liczbie uczestników, a co chyba warte podkreślenia, również o programie zamawianego szkolenia. Zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami szkoleń.

 

Tematy prowadzonych szkoleń i wykładów


Kamil Miśtal prowadzi liczne szkolenia i wykłady. Pośród tematów prowadzonych przez niego zajęć można znaleźć m.in.:

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.POLBI – KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Skip to content