Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki i trener oraz ceniony dydaktyk i praktyk. Konsultant i trener firm doradczych. Prawnik w Kancelarii Komornika Sądowego. Specjalista w zakresie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego, prawa pomocy społecznej a także praktyk w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Ekspert Polbi.

 

KAMIL MIŚTAL


Kamil Miśtal - Wykładowca i eksper Polbi - Szkolenia i kursy/

Prawnik i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim.

Doświadczony i uznany szkoleniowiec, konsultant i doradca.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych.

Świadczy pomoc w dziedzinie obsługi prawnej, wdraża przepisy ochrony danych osobowych (RODO) i przygotowuje do kontroli UODO.

Ceniony dydaktyk i praktyk, ekspert i wykładowca Polbi.

Szkoli pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym, przedsiębiorców oraz pracowników firm i spółek.

 

Kamil Miśtal – Szkolenia: KPA (postępowanie i egzekucja), prawo pracy, pomoc społeczna, ochrona danych osobowych (RODO), windykacja prawna.

 

Kamil Miśtal – Wykształcenie


Kamil Miśtal jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył praktyki w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

 

Praktyka, pełnione funkcje, doświadczenie zawodowe


Kamil Miśtal świadczy pomoc w dziedzinie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych oraz dyrektora zarządzającego ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 

Ekspert, konsultant i trener


Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Pełnił funkcję eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Energii.

 

Kamil Miśtal. Szkolenia - prawo administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji, ochrona danych osobowych, pomoc społeczna. Polbi - Warszawa.

 

Działalność szkoleniowa i naukowa


Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników-praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. W zakresie prowadzenia szkoleń współpracuje m.in. z firmą Polbi. Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych.

 

Kamil Miśtal – Specjalizacja


Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcje związane z ochroną danych osobowych (m.in. inspektor ochrony danych osobowych).

 

Szkolenia, wykłady, seminaria – tematyka


Kamil Miśtal prowadzi liczne szkolenia i wykłady. Pośród tematów prowadzonych przez niego zajęć można znaleźć m.in.:

  • Postępowanie administracyjne według KPA.
  • Kodeks postępowania administracyjnego – najnowsza nowelizacja.
  • Egzekucja z rachunku z elementami prawa bankowego.
  • Skuteczna procedura windykacyjna – opracowanie zasad przyznawania limitu finansowego i monitorowania płatności.
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji.
  • Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.
  • Egzekucja i windykacja należności.
  • RODO w dziale kadr – przetwarzanie danych osobowych pracowników.
  • Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) – jak się przygotować?
  • Techniki negocjacji z dłużnikiem z wykorzystaniem najnowszych zmian w prawie.

 

Szkolenia zamknięte


Jeżeli terminy szkoleń proponowanych przez Kamila Miśtala lub ich lokalizacja nie odpowiadają potrzebom osób poszukujących usług szkoleniowych zawsze istnieje możliwość zamówienia i przeprowadzenia szkolenia zamkniętego.

W takim przypadku klient decyduje o miejscu szkolenia, czasie trwania zajęć, liczbie uczestników, a co chyba warte podkreślenia, również o programie zamawianego szkolenia. Zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami szkoleń.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.POLBI – KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Skip to content