Procedura Niebieskiej Karty – Szkolenie dla ZI i GDP

Szkolenie online – Niebieska Karta 2024 okiem praktyka

Zapraszamy na szkolenie online o Niebieskich Kartach. Dokonamy analizy najczęściej pojawiających się wątpliwości oraz omówimy najczęściej popełniane błędy w trakcie prowadzenia procedury a wszystko to na gruncie zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i nowego rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskiej Karty.

 

Niebieska Karta – Szkolenie

Co nowego pojawiło się w procedurze Niebieskiej Karty?


Warto wspomnieć iż ustawodawca zmieniając przepisy nałożył obowiązek przeszkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie procedury Niebieskiej Karty. Wymóg dotyczący podniesienia poziomu wiedzy i świadomości w zakresie wszczęcia, prowadzenie i zakończenie oraz prowadzenia monitoringu procedury Niebieskie Karty w ramach przeciwdziałania przemocy domowej najlepiej zrealizować poprzez szkolenia prowadzone przez doświadczonych wykładowców.

Skorzystaj z pomocy ekspertów i uzupełnij lub poszerz znajomość zmodyfikowanych przepisów o Niebieskiej Karcie, dowiedz się o nowościach w prawnych formach przeciwdziałania przemocy domowej oraz praktycznego prowadzenia dokumentacji procedury Niebieskie Karty. Spotkanie z praktykiem z obszaru spraw dotyczących procedury Niebieskiej Karty to możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania jak właściwie i umiejętnie reagować na zgłoszone przypadki przemocy w rodzinie i jak radzić sobie z najczęściej występującymi wątpliwościami.

Prowadzenie procedury Niebieskie Karty


Celem szkolenia przygotowanego specjalnie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych jest analiza prawidłowego, kompletnego i zgodnego z przepisami prowadzenia procedury Niebieskie Karty (NK).

Pragniemy aby udział w zajęciach przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości funkcjonowania procedury NK oraz zasygnalizował najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu procedury NK.

Jakie są główne punkty szkolenia „Niebieska Karta”?


 1. Procedura Niebieskie Karty po zmianach w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 2. Nowe rozporządzenie w sprawie procedury Niebieskie Karty, podejrzenie zaistnienia przemocy domowej, formy i rodzaje przemocy, przemoc a konflikt.
 3. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty, etapy procedury i współdziałanie organów.
 4. Powoływanie Zespołów Interdyscyplinarnych, zadania, rola przewodniczącego, obowiązki członków oraz funkcjonowanie grup diagnostyczno-pomocowych, pełnomocnicy na posiedzeniu ZI/GDP.
 5. Decyzja o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty i terminy.
 6. Formularze „A”, formularz „B”, Niebieska Karta „C” i „D”, notatki w ramach procedury NK.
 7. Nowe obowiązki informacyjne wobec sprawcy przemocy, kierowanie do uczestnictwa w specjalistycznych programach.
 8. Zaproszenie ofiary i wezwanie sprawcy, brak współpracy, kurator sądowy a wdrożenie procedury NK.
 9. Dokumentowanie czynności , częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 10. Zakończenie Procedury Niebieskie Karty, protokół, Działania podejmowane po zamknięciu procedury NK, dostęp do dokumentacji, wykroczenia w procedurze, skargi na Zespół Interdyscyplinarny.
 11. Rola pracowników socjalnych w procedurze Niebieskie Karty.
 12. Ponowne wystąpienie przemocy w rodzinie.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

Jak wyglądają zajęcia o Niebieskiej Karcie?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o prowadzeniu procedury Niebieskiej Karty to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

Co zyskujesz, jakie są korzyści z uczestnictwa w szkoleniu?


Każdy uczestnik szkolenia będzie:

 • posiadał odpowiednią wiedzę o aktualnych regulacjach prawnych obejmujących procedurę Niebieskiej Karty,
 • znał najnowsze zmiany przepisów, które istotnie zmodyfikowały procedurę NK.

Niewątpliwą korzyścią płynącą z uczestnictwa w szkoleniu jest analiza najczęściej występujących wątpliwości pojawiających się w trakcie prowadzenia procedury NK.

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.