Polbi

Procedura Niebieskiej Karty – Szkolenie dla ZI i GDP

SZKOLENIE O NIEBIESKICH KARTACH


Niebieska Karta na gruncie zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i nowego rozporządzenie w sprawie procedury Niebieskiej Karty.

 

Niebieska Karta - Szkolenie

 

Prowadzenie procedury Niebieskie Karty


Celem szkolenia przygotowanego specjalnie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych jest analiza prawidłowego, kompletnego i zgodnego z przepisami prowadzenia procedury Niebieskie Karty (NK).

Pragniemy aby udział w zajęciach przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości funkcjonowania procedury NK oraz zasygnalizował najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu procedury NK.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Nasze szkolenie dotyczące „Niebieskich Kart” powstało z myślą o:

 • członkach zespołów interdyscyplinarnych,
 • członkach grup diagnostyczno-pomocowych,
 • pracownikach ośrodków pomocy społecznej,
 • pracownikach socjalnych oraz pracownikach PCPR.

 

Główne punkty agendy szkolenia o „Niebieskiej Karcie”


 1. Procedura Niebieskie Karty po zmianach w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 2. Nowe rozporządzenie w sprawie procedury Niebieskie Karty, podejrzenie zaistnienia przemocy domowej, formy i rodzaje przemocy, przemoc a konflikt.
 3. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty, etapy procedury i współdziałanie organów.
 4. Powoływanie Zespołów Interdyscyplinarnych, zadania, rola przewodniczącego, obowiązki członków oraz funkcjonowanie grup diagnostyczno-pomocowych, pełnomocnicy na posiedzeniu ZI/GDP.
 5. Decyzja o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty i terminy.
 6. Formularze „A”, formularz „B”, Niebieska Karta „C” i „D”, notatki w ramach procedury NK.
 7. Nowe obowiązki informacyjne wobec sprawcy przemocy, kierowanie do uczestnictwa w specjalistycznych programach.
 8. Zaproszenie ofiary i wezwanie sprawcy, brak współpracy, kurator sądowy a wdrożenie procedury NK.
 9. Dokumentowanie czynności , częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 10. Zakończenie Procedury Niebieskie Karty, protokół, Działania podejmowane po zamknięciu procedury NK, dostęp do dokumentacji, wykroczenia w procedurze, skargi na Zespół Interdyscyplinarny.
 11. Rola pracowników socjalnych w procedurze Niebieskie Karty.
 12. Ponowne wystąpienie przemocy w rodzinie.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

 

Co zyskujesz, korzyści z uczestnictwa w szkoleniu


Każdy uczestnik szkolenia będzie:

 • posiadał odpowiednią wiedzę o aktualnych regulacjach prawnych obejmujących procedurę Niebieskiej Karty,
 • znał najnowsze zmiany przepisów, które istotnie zmodyfikowały procedurę NK.

Niewątpliwą korzyścią płynącą z uczestnictwa w szkoleniu jest analiza najczęściej występujących wątpliwości pojawiających się w trakcie prowadzenia procedury NK.

 

Jak wyglądają zajęcia o Niebieskiej Karcie?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o prowadzeniu procedury Niebieskiej Karty to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Potrzebujesz więcej informacji?


880 zł980 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 4/5/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
8 kwietnia 2024
Poniedziałek, w godz. 9:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Kamil Miśtal
Uczymy tego, na czym się znamy.