Polbi

KPA 2022/2023 – Prowadzenie postępowania administracyjnego, praktyczne aspekty

KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego

Szkolenie dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone dla pracowników urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, ośrodków pomocy społecznej, a także organów centralnych i terenowych oraz służb, inspekcji i straży.

 

Prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian


 • Analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego
 • Co zmienia się w przepisach dotyczących ponaglenia
 • Wszystko o doręczeniach elektronicznych
 • Jak zmieniają się procedury doręczenia właściwego i zastępczego
 • Wpływ nowych przepisów na prowadzenie postępowania administracyjnego

 

KPA - Szkolenie. Prowadzenie postępowania administracyjnego

 

KPA – Cel szkolenia z prowadzenia postępowania administracyjnego


Celem szkolenia jest analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego. Uczestnicy zostaną zapoznani z poszczególnymi instytucjami postępowania administracyjnego, które wykorzystują w działalności orzeczniczej. Zajęcia odnoszą się do najnowszych  zmiany przepisów – zwłaszcza jeśli chodzi o doręczenia elektroniczne.

 

Unikanie błędów i dobre praktyki KPA


Podczas warsztatów omówione zostaną najczęściej występujące błędy w praktyce wydawania decyzji administracyjnych. Zajęcia będą zbiorem dobrych praktyk w zakresie KPA a ich częścią składową będzie podanie gotowych rozwiązań problemów występujących w procedurze administracyjnej.

 

Główne punkty agendy szkolenia o prowadzeniu postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian KPA


(Pełen wykaz zagadnień omawianych podczas kursu znajduje się w zakładce – Program)

 • Zasady postępowania administracyjnego w praktyce wydawania decyzji administracyjnych, warunki konieczne dla wszczęcia postępowania, forma i zasadność odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego.
 • Strona postępowania administracyjnego, podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu, właściwość organów.
 • Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym, pełnomocnictwa i „elektronizacja” postępowania administracyjnego.
 • Prawo strony do wniesienia ponaglenia, przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
 • Procedury doręczenia właściwego i zastępczego. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych, ustalanie skuteczności doręczenia.
 • Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. adresy doręczenia, wezwania.
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego – problemy praktyczne. Mediacja – czy zawsze może być stosowana?
 • Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone? Rozstrzygnięcia kończące postępowanie uproszczone.
 • Decyzje administracyjne. Rodzaje i charakter oraz skutki wydawania decyzji administracyjnych, elementy decyzji – obligatoryjne i fakultatywne.
 • Odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje, wprowadzanie zmian w wydanej decyzji.
 • Omówienie procedury odwoławczej, decyzje organu odwoławczego.
 • Związanie organu decyzją administracyjną. Tryby nadzwyczajne jako sposób wzruszalności decyzji: wznowienie postępowania, zmiana lub uchylenie, stwierdzenie nieważności decyzji.
 • Studium przypadku. Analiza najczęściej występujących problemów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.

 

Kamil Miśtal – Wykładowca, prawnik, ekspert prawa administracyjnego


Kamil Miśtal - Wykładowca Polbi

Polbi - Kamil Miśtal, wykładowca

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia z KPA?


Szkolenie dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) kierowane jest do pracowników uczestniczących w postępowaniach administracyjnych.

 

Adresaci szkolenia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego


Podmioty, do których adresujemy szkolenie to: urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, inspektoraty nadzoru budowlanego, inspekcje sanitarne, inspekcje weterynaryjne, a także zakłady ubezpieczeń społecznych i inne.

 

Szkolenie – KPA 2022/2023


 • KPA – Prowadzenie postępowania administracyjnego w praktyce
 • Czas trwania – 5 godzin (z przerwami), zajęcia online na żywo
 • Warsztaty prowadzi renomowany wykładowca – Kamil Miśtal
 • Cena katalogowa: 680 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl
498 zł598 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 12/9/2022r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
12 grudnia 2022
Poniedziałek, w godz. 9:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Kamil Miśtal
Uczymy tego, na czym się znamy.