Polbi

KPA – Prowadzenie postępowania administracyjnego, praktyczne aspekty

KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Kodeks postępowania administracyjnego – Szkolenie KPA

 

Prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian


Analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego

Co zmienia się w przepisach dotyczących ponaglenia

Wszystko o doręczeniach elektronicznych

Jak wyglądają procedury doręczenia właściwego i zastępczego

Wpływ nowych przepisów na prowadzenie postępowania administracyjnego

 

KPA – Cel szkolenia z prowadzenia postępowania administracyjnego


Celem szkolenia jest analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego. Uczestnicy zostaną zapoznani z poszczególnymi instytucjami postępowania administracyjnego, które wykorzystują w działalności orzeczniczej. Zajęcia odnoszą się do najnowszych  zmiany przepisów – zwłaszcza jeśli chodzi o doręczenia elektroniczne.

 

Unikanie błędów i dobre praktyki KPA


Podczas warsztatów omówione zostaną najczęściej występujące błędy w praktyce wydawania decyzji administracyjnych. Zajęcia będą zbiorem dobrych praktyk w zakresie KPA a ich częścią składową będzie podanie gotowych rozwiązań problemów występujących w procedurze administracyjnej.

 

Główne punkty agendy szkolenia o prowadzeniu postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian KPA


 1. Zasady postępowania administracyjnego w praktyce wydawania decyzji administracyjnych, warunki konieczne dla wszczęcia postępowania, forma i zasadność odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego.
 2. Strona postępowania administracyjnego, podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu, właściwość organów.
 3. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym, pełnomocnictwa i „elektronizacja” postępowania administracyjnego.
 4. Prawo strony do wniesienia ponaglenia, przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
 5. Procedury doręczenia właściwego i zastępczego. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych, ustalanie skuteczności doręczenia.
 6. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, adresy doręczenia, wezwania.
 7. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego – problemy praktyczne. Mediacja – czy zawsze może być stosowana?
 8. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone? Rozstrzygnięcia kończące postępowanie uproszczone.
 9. Decyzje administracyjne. Rodzaje i charakter oraz skutki wydawania decyzji administracyjnych, elementy decyzji – obligatoryjne i fakultatywne.
 10. Odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje, wprowadzanie zmian w wydanej decyzji.
 11. Omówienie procedury odwoławczej, decyzje organu odwoławczego.
 12. Związanie organu decyzją administracyjną. Tryby nadzwyczajne jako sposób wzruszalności decyzji: wznowienie postępowania, zmiana lub uchylenie, stwierdzenie nieważności decyzji.
 13. Studium przypadku. Analiza najczęściej występujących problemów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia z KPA?


Szkolenie dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) kierowane jest do pracowników uczestniczących w postępowaniach administracyjnych.

 

Adresaci szkolenia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego


Podmioty, do których adresujemy szkolenie to: urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, inspektoraty nadzoru budowlanego, inspekcje sanitarne, inspekcje weterynaryjne, a także zakłady ubezpieczeń społecznych i inne.

 

Jak wyglądają zajęcia o KPA?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o prowadzeniu postępowania administracyjnego to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika – materiałem szkoleniowym będzie prezentacja oraz podstawowe wzory pism kreowanych w postępowaniu administracyjnym.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Potrzebujesz więcej informacji?


880 zł980 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 2/20/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
23 lutego 2024
Piątek, w godz. 9:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Kamil Miśtal
Uczymy tego, na czym się znamy.